Економічний факультет

Адреса: 03041, Україна, м.Київ, вул. Героїв Оборони, 11 (навчальний корпус №10), кімната 301.

Тел.: (044) 527-85-40

Електронна пошта: [email protected]

Декан:
Діброва Анатолій Дмитрович

доктор економічних наук, професор

 
 

НУБіП увійшов до десятки кращих університетів країни за версією рейтингу «ТОП-200 Україна»

Економічний факультет напередодні 120 річного ювілею університету

 

Економічний факультет запрошує на навчання 

 

 

      Економічний факультет Національного університету біоресурсів і природокористування України є провідним центром аграрної економічної освіти і науки України, який у 2016 році відзначив своє 65-річчя. 

       Економічна підготовка спеціалістів сільського господарства була започаткована в 1898 р. з заснування у Києві політехнічного інституту з сільськогосподарським відділенням, від якого веде свою історію Національний університет біоресурсів і природокористування України. Спеціальної кафедри економіки на сільськогосподарському відділенні не існувало, а викладання економічних дисциплін координувалося професором Людоговським А. К. – одним із засновників науки про систему ведення сільського господарства в країні.

      Наказом Міністра вищої освіти СРСР № 768 від 15.05.1951 р. у Київському сільськогосподарському інституті було організовано факультет економіки і організації сільського господарства.

    Першим його деканом до 1960 р. був професор Григорович Д. А. Факультет мав лише економічне відділення. Ввійшовши в 1954 р. до складу Української сільськогосподарської академії, факультет економіки і організації сільського господарства почав також готувати спеціалістів з бухгалтерського обліку на бухгалтерському відділенні (1959 р.), економістів-математиків на кібернетичному відділенні (1966–1995 рр.), в 1994 р. було відкрито фінансово-кредитне відділення.

 

Деканат факультету в різні роки очолювали професори Григорович Д. А. (1953–1960 рр.), Ларін Г. В. (1960–1965 рр.), доцент Новаков І. П. (1966–1969 рр.), професори Олефір К. І. (1969–1976 рр.), Кірейцев Г. Г. (1976–1983 рр.), Тарасенко Г. С. (1984–1997 рр.), академіки Терещенко В. К. (1997–2001 рр.), Кваша С. М. (2001–2008 рр.), професори Ібатуллін Ш. І. (2008–2010 рр.), Камінська Т. Г. (2011–2014 рр.). З 2015 р. по теперішній час факультет очолює д.е.н., професор Діброва А. Д.

 

За часи існування факультету заступниками декана тривалий час були професори Корчовий П. В., Касьянов Л. І., Гудзинський О. Д., Ільчук М. М., Лайко П. А. та доценти Кононенко І. І., Парасій М. Г., Звонарьова Л. М., Гончар А. Д., Клименко А. М., Попов О. Є., Кроп П. Б., Гниляк В. О., Садко М. Г., Олійник О. О., Лабенко О. М.

 

На даний час заступники декана на денній формі навчання: доцент Нагорний В.В.  – зі спеціальності «Економіка», «Фінанси, банківська діяльність та страхування»; доцент Шиш А. М. – зі спеціальності «Облік і оподаткування»; на заочній формі навчання – доцент М. С. Маршалок. На громадських засадах заступники декана: з організаційних питань – доцент Музиченко А. О.; з міжнародної діяльності – доцент Макарчук О.Г., з виховної роботи – старший викладач Криворот О. Г.

 

На факультеті здійснюється підготовка фахівців за наступними спеціальностями:

 

Освітній ступінь «Бакалавр»

Освітній ступінь «Магістр»

спеціальності:

«Економіка»

(«Економіка підприємства»)

051 «Економіка» (спеціалізації

«Економіка підприємства», «Прикладна економіка»)

«Фінанси, банківська діяльність та страхування» («Фінанси і кредит»)

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (спеціалізація «Фінанси і кредит»)

«Облік і оподаткування» («Облік і аудит»)

071 «Облік і оподаткування» (спеціалізації «Облік і аудит», «Оподаткування»)

 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (спеціалізація «Біржова діяльність»)

Навчально-наукові (виробничі) лабораторії:

- біржової діяльності

- фінансів

- інформаційних технологій в бухгалтерському обліку

- біоеконометрики і дейтамайнінгу

- комп’ютерна лабораторія математики в економіці

- економіки, обліку і фінансів (ВП НДГ «Великоснітинське ім. О.М.Музиченка» НУБіП України)

 Нині на факультеті навчається 1916 студентів, у тому числі на денній формі навчання – 1146 і на заочній – 770. В основному це сільська молодь, серед якої багато випускників сільськогосподарських технікумів та коледжів.

 

Навчальний процес на економічному факультеті забезпечують 11 кафедр, на яких працює 23 докторів наук, професорів; 107 кандидатів наук (з них 91 доцент); 2 академіка і 2 член-кореспонденти НААН України; 2 заслужені діячі науки і техніки України, 3 заслужених працівники освіти, 2 заслужені економісти України, 7 відмінників освіти України, 1 заслужений працівник сільського господарства.

 

В складі професорсько-викладацького складу академіки НААН України професори Кваша С. М. та Терещенко В. К., член-кореспонденти НААН України, професори Ільчук М. М. та Жук В. М., професори Діброва А. Д., Сук Л. К., Єрмаков О. Ю., Савчук В. К., Солодкий М. О., Збарський В. К., Калюга Є. В., Сук П. Л., Худолій Л. М., Вдовенко Н. М., Рогач С. М., Давиденко Н. М., Легеза В. П. та ін.

 

В різні роки на економічному факультеті працювали такі видатні вчені-економісти, як академік НААН України Юрчишин В.В., член-кореспондент ВАСГНІЛ І.Н.Романенко, член-кореспонденти НААН України Лайко П.А., Руснак П.П., професори Григорович Д.А., Ларін Г.В., Завадський Й.С., Тарасенко Г.С., Корчовий П.В., Касьянов Л.І., Співак М.С., Мертенс В.П., Олефір К.І., Азізов О.П., Зрібняк Л.Я., Шкільов О.В., двічі Герой Соціалістичної праці Буркацька Г.Є., Білик В.О.

 

Економічному факультету є чим пишатися. За роки існування тут підготовлено 24513 фахівців економічного профілю ОС «Бакалавр», «Спеціаліст» та «Магістр», в тому числі, економістів – 9101, бухгалтерів – 10397, фінансистів – 3377, економістів-математиків – 847 (до 2000 року включно), податківців – 251; 45 докторів та 560 кандидатів економічних наук.

 

Випускники факультету обирались депутатами Верховної ради України, працюють в міністерствах та урядових структурах, очолюють наукові установи, підприємства аграрної сфери, представництва міжнародних компаній у сфері аграрного бізнесу – це Плющ І. С., Саблук П. Т., Заєць І. О., Божок Т. І., Швиденко М. М., Бедзюра І. П., Сахневич В. С., Павловський М. О., Ліссітса Алекс, Кірейцев Г. Г., Осадчук В. І., Власюк О. С., Жук В. М., Мельничук В. О., Перехожук О.П., Гагалюк Тарас, Ковальський Юрій, Коміренко Зоя та ін. Факультет пишається своїми численними випускниками, що реалізують знання, одержані в стінах alma mater, діяльність яких у будь-якій сфері народного господарства слугує на користь державі і може бути взірцем для вихованців факультету.

 

При кафедрах економічного факультету працюють наукові гуртки, в роботі яких беруть участь понад 400 студентів. Серед студентів багато відмінників навчання, переможців II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади, різних стипендіатів, найкращі з яких проходять навчання в університетах США, Європи та Японії.

 

Навчальний процес на економічному факультеті спрямований на ефективну індивідуальну підготовку висококваліфікованого фахівця здатного розв’язувати сучасні виробничі і наукові завдання з економіки, фінансів, банківської справи, бухгалтерського обліку, оподаткування, біржової діяльності. Навчальні плани адаптовано до системи вищої освіти США, країн Європейського Союзу, Японії. Значна частина науково-педагогічних працівників економічного факультету пройшли стажування в провідних зарубіжних університетах.

 

 

 

 

Новини

Всі новини

16 березня 2018

Коридорами влади

1 лютого 2018

Олімпіади

5 квітня 2017
Посади своє дерево…

Посади своє дерево…

8 квітня 2016
Музей грошей Національного банку

Музей грошей Національного банку.

8 квітня 2016
Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського

Бібліотека - серце знань

6 квітня 2016
Головне управління ДФС України, м.Київ

Студенти економічного факультету на лекції у ДФС України

6 квітня 2016
Луцький національний технічний університет

Студенти економічного факультету на олімпіаді та конференції у Луцьку

29 березня 2016
Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого

Профорієнтаційна робота Гераймович В.Л.

13 березня 2016
Спеціалізована школа №89 Печерського району міста Києва

Найкраща агітація ґрунтується на власному досвіді

11 березня 2016
Коцюбинський гуманітарний ліцей, смт. Коцюбинське, Київської області

Профорієнтаційна робота кафедри вищої математики

5 березня 2016
Київський механіко-технологічний коледж

Профорієнтаційна робота кафедри фінансів

4 березня 2016
Спеціалізована школа № 193, Подільського p-ну м.Києва.

Доцент кафедри фінансів, Скрипник Г.О. провела профорієнтаційну роботу

4 березня 2016
Київський транспортно-економічний коледж НТУ.

Кафедрою фінансів проведено профорієнтаційну роботу

23 лютого 2016
Білоцерківська ЗОШ І-ІІІ ст. №15 м. Біла Церква, Київської області

Кафедра банківської справи провела профорієнтацію

29 листопада 2015
Верховна Рада України

Традиція відвідувати ВРУ закріплюється

14 листопада 2015
Музей шістдесятництва, м. Київ.

Духовний розвиток українського суспільства

2 жовтня 2015
ТОВ-СРП «Осетр», Київська область, Обухівський район, місто Українка.

Національне виробництво харчової чорної ікри: шляхи виходу на ринки ЄС

24 вересня 2015
м. Львів, Україна

Форум e-government у Львові

24 вересня 2015
м.Тернопіль, Україна.

Участь НУБіП у Agro IT Booster Hackathon

16 вересня 2015
Кафедра біржової діяльності, НУБіП України, м.Київ

Ще студенти, а вже успішні біржові торгівці

11 червня 2015
Нале́нчув, Польща

До проблем E-government в Україні

10 червня 2015
м.Вроцлавек, Польща

Освіта і економіка – міжнародний досвід

4 червня 2015
Київський національний торговельно-економічний університет

Нові виклики підготовки фахівців з обліку і аудиту за міжнародними стандартами

15 травня 2015
Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту, НУБіП України, м. Київ

«Baker Tilly Ukraine» - продовження продуктивної співпраці

30 квітня 2015
Кафедра фінансів і кредиту НУБіП України, м.Київ.

До Дня науки кафедра фінансів і кредиту провела інтелект–гру «Я - фінансист»

28 квітня 2015
Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту, НУБіП України, м. Київ

Зустріч студентів спеціальності «Облік і аудит» з представником компанії "Ліга:Закон"

6 квітня 2015
Школа І-ІІІ ступенів №36 ім. С.П. Корольова, Голосіївського району м.Києва.

Проведено профорієнтаційну роботу доцентом кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Дерев’янко С.І.

6 квітня 2015
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Cпільна праця згуртовує нас!

31 березня 2015
Камянець-Подільський коледж харчової промисловості м.Камянець-Подільський, Хмельницької області.

Профорієнтаційна робота кафедри фінансів і кредиту

27 березня 2015
Київський національний торговельно-економічний університет

Проведено конкурс студентських робіт в галузі бухгалтерського обліку і аудиту

24 березня 2015
Можарівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Овруцького району Житомирської області

Профорієнтаційна робота кафедри статистики та економічного аналізу

24 березня 2015
Новосілківська ЗОШ І-ІІІ ступенів Києво-Святошинської РДА Київської області

Підтримуємо загальний тренд профорієнтаційної роботи економічного факультету

23 березня 2015
Світловодська ЗОШ №1 Кіровоградської області

Профорієнтаційна робота кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

21 березня 2015
Економічний факультет

Презентація проекту «Ціна держави»

17 березня 2015
Школа №278, Деснянського району м. Києва

Профорієнтаційна робота кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

11 березня 2015
Київська школа економіки

Онлайн-семінар «Освітні інновації: ера онлайн»

4 березня 2015
Вишеградська літня школа

До уваги студентів економічного факультету!!

20 січня 2015
Деканат економічного факультету

Інформація для студентів економічного факультету!

Оголошення

Всі оголошення

25 жовтня 2017

ДИВИСЬ ВИЩЕ!

5 жовтня 2017

Get Business Festival

14 квітня 2017

З Великоднем!

23 вересня 2016
НУБіП України, навчальний корпус №10, ауд.301, навчальний корпус №10, ауд.228

27 вересня 2016 року відбудеться засідання вченої ради економічного факультету о 12.30 ауд. 301 навчального корпусу 10

1 вересня 2016

День Знань 2016

Події

12 березня 2018, 10:00
НУБіП України (вул. Героїв Оборони 11, корпус 10, ауд. 412)

Науково-методичний семінар «МІЖНАРОДНА МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА З РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ»

Всі події

17 жовтня 2017, 10:00
НУБіП України, гуртожиток №11

17-26 жовтня - День Донора

17 листопада 2016, 10:00

День студента

12 березня 2016, 10:00
м.Київ, вул.Героїв оборони, 11, корпус 10, ауд.231

12 березня - День відкритих дверей!

9 грудня 2015, 10:00
НУБіП України, навчальний корпус №10, ауд.231

Круглий стіл "Оподаткування у сільському господарстві Німеччини"

28 листопада 2015, 10:00
вул.Героїв оборони, 11, навч. корпус 10, аудиторія 231

28 ЛИСТОПАДА – ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ В НУБіП України!

5 листопада 2015, 14:50
корпус 10, аудитория 231

5.11 Профессия будущего - Предприниматель

22 травня 2015, 11:40
511 ауд. 10-го навчального корпусу НУБіП України

Продовжуємо цикл зустрічей з успішними бухгалтерами-практиками!

13 травня 2015, 14:50
НУБіП України, 10-й навчальний корпус, ауд. 511.

Відкрита лекція проф. Осташко Т.О. до Дня Європи на 13.05.2015р.

12 травня 2015, 11:40
45 ауд. 1-го навчального корпусу НУБіП України

Зустріч з успішними бухгалтерами-практиками!

29 квітня 2015, 8:30
НУБіП України, 10-й навчальний корпус, ауд. 612.

Cвяткування дня науки на кафедрі бухгалтерського обліку і аудиту

20 березня 2015, 11:40
10 корпус, аудиторія №228

Ціна держави: популярна економіка

6 лютого 2015, 8:00
м. Дніпропетровськ

Міжнародна науково-практична конференція

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій