27.04.2021 р. відбувся фаховий семінар для проведення попередньої експертизи дисертації здобувачки наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 “Економіка” Костенко Інни

12 травня 2021 року
   У відповідності з Тимчасовим положенням «Про організування атестації здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Національному університеті біоресурсів і природокористування України» (введено в дію наказом ректора №332 від 04.05.2021 р.) 27.04.2021 р. в режимі онлайн відбувся фаховий семінар для проведення попередньої експертизи дисертації здобувачки Інни Сергіївни Костенко на тему: «Оптимізація економічних відносин в системі вищої освіти України з позиції суспільної корисності», поданої на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка».

   До складу фахового семінару ввійшли: Байдала Вікторія Володимирівна, завідувач кафедри економіки Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор економічних наук, професор, голова фахового семінару, гарант освітньо-наукової програми «Економіка підприємств та галузей національного господарства»; Бутенко Віра Михайлівна, доцент кафедри економічної теорії Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор економічних наук, доцент, заступник голови фахового семінару; Власенко Юрій Григорович, доцент кафедри економічної теорії Національного університету біоресурсів і природокористування України, кандидат економічних наук, доцент, секретар фахового семінару; Глазунова Олена Григорівна, декан факультету інформаційних технологій Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор педагогічних наук, професор; Дєліні Марина Миколаївна, професор кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор економічних наук, доцент, рецензент; Діброва Анатолій Дмитрович, декан економічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор економічних наук, професор; Жерліцин Дмитро Михайлович, завідувач кафедри економічної кібернетики Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор економічних наук професор; Кваша Сергій Миколайович, проректор з навчальної і виховної роботи Національного університету біоресурсів та природокористування України, доктор економічних наук, професор, академік НААН, Негрей Марина Володимирівна, доцент кафедри економічної кібернетики Національного університету біоресурсів та природокористування України, кандидат економічних наук, доцент, рецензент; Скрипник Андрій Васильович, професор кафедри економічної кібернетики Національного університету біоресурсів та природокористування України, доктор економічних наук, професор; Ткачук Вадим Анатолійович, проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та розвитку Національного університету біоресурсів і природо-користування України, доктор економічних наук, професор; Шинкарук Лідія Василівна, завідувач кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України.

  Голова фахового семінару, гарант освітньо-наукової програми «Економіка підприємств та галузей національного господарства», завідувач кафедри економіки Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор економічних наук, професор Байдала Вікторія Володимирівна розпочала засідання та надала слово для доповіді результатів дослідження здобувачці Костенко Інні Сергіївні.


  Питання задавали: Кваша Сергій Миколайович, проректор з навчальної і виховної роботи Національного університету біоресурсів та природокористування України, доктор економічних наук, професор, академік НААН, Ткачук Вадим Анатолійович, проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та розвитку Національного університету біоресурсів і природо-користування України, доктор економічних наук, професор; Шинкарук Лідія Василівна, завідувач кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України; Бутенко Віра Михайлівна, доцент кафедри економічної теорії Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор економічних наук, доцент, заступник голови фахового семінару; Власенко Юрій Григорович, доцент кафедри економічної теорії Національного університету біоресурсів і природокористування України, кандидат економічних наук, доцент, секретар фахового семінару.
  Здобувачці було задано в цілому 15 запитань, на які вона надала обґрунтовані відповіді та пояснення.

  Також виступили – науковий керівник - доктор економічних наук, професор кафедри економічної кібернетики Скрипник Андрій Васильович, який дав позитивну характеристику дисертаційної роботи, підготовленої Костенко І.С. та відзначив основні наукові здобутки здобувача ступеня доктора філософії, та рецезенти: Дєліні Марина Миколаївна, професор кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор економічних наук, доцент, Негрей Марина Володимирівна, доцент кафедри економічної кібернетики Національного університету біоресурсів та природокористування України, кандидат економічних наук, доцент. На основі аналізу дисертації рецензенти дали їй загальну позитивну оцінку, зазначивши, що співставлення позитивних сторін з недоліками та зауваженнями до дисертаційної роботи Костенко І.С. свідчить, що вона виконана на актуальну тему, являє собою самостійно здійснену і завершену наукову працю, в якій автором отримано нові наукові та практичні результати. Робота пройшла апробацію на наукових конференціях, опублікована у фахових виданнях, у тому числі у міжнародних виданнях, окремі розробки впроваджені у навчальний процес, матеріали досліджень були використані при підготовці окремих розділів, звітів про науково-дослідну роботу (проміжних та заключних) за темою: «Трансформаційна стратегія державного регулювання інформаційного простору як соціально-економічний чинник національної безпеки України» (номер державної реєстрації 0017U003969 і також запропонували рекомендувати до подальшого прилюдного захисту дисертацію Костенко І.С. на здобуття наукового ступеня доктора філософії PhD за спеціальністю 051 «Економіка».


  У обговоренні взяли участь всі члени семінару. Виступаючі зазначили актуальність теми дисертації, її наукове і практичне значення, високий науково-методичний рівень виконаного дослідження та вагомість отриманих результатів.
  Фаховий семінар завершився голосуванням та одноголосним ухваленням рішення - рекомендувати дисертацію до розгляду на засіданні разової спеціалізованої вченої раді на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю
051 «Економіка».
Вікторія Байдала,
гарант ОНП «Економіка підприємств та галузей національного господарства»
Андрій Скрипник,
професор кафедри економічної кібернетики

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook