Наукова та інноваційна діяльність

       Зусилля науковців університету спрямовані на проведення фундаментальних та прикладних досліджень в області рослинництва, тваринництва, ветеринарії, харчових технологій, лісівництва, радіології, екології, землевпорядкування, інформатизації, економіки, педагогіки, правознавства тощо.

Для виконання науково-дослідних робіт використовувалась матеріально-технічна база навчально-наукових, науково-дослідних інститутів і факультетів, наукових лабораторій, Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК (УЛЯБП АПК), відокремлених підрозділів: «Науково-дослідний та проектний інститут стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції» (м. Одеса), «Агрономічна дослідна станція», «Великоснітинське навчально-дослідне господарство ім. О.В. Музиченка», «Навчально-дослідне господарство «Ворзель», «Боярська лісова дослідна станція», господарств інших навчальних підрозділів, підпорядкованих університету.
Наукові дослідження вчених університету проводились за такими напрямами:
 
Фундаментальні дослідження у сферах вивчення біоресурсів і сталого природокористування в Україні та підготовки фахівців відповідних спрямувань і спеціальностей
1. Біологія і хімія рослин, ґрунтів, води та повітря (біорізноманіття, морфологія, фізіохімія, біохімія, генетика, біотехнології, вірусологія, ентомологія, паразитологія, генна інженерія, екологія, гідробіологія, кліматологія, якість і безпека рослинних біоресурсів).
2. Біологія тварин та мікроорганізмів (біорізноманіття, морфологія, фізіологія, біохімія, імунологія, генетика, мікробіологія, вірусологія, паразитологія, біотехнології, генна інженерія, екологія, гідробіологія, кліматологія, якість і безпека тваринних біоресурсів).
3. Хімія і біохімія біологічно активних речовин. Матеріалознавство.
4. Математика, фізика, механіка, інформатика, телекомунікації, енергетика у сталому природокористуванні.
5. Гуманітарні, соціально-політичні, управлінські, педагогічні та філологічні науки (історія, філософія, соціологія, культурологія, психологія, політична економіка і стратегічний менеджмент в нормальних та в екстремальних умовах та природі, суспільстві).
6. Проблеми охорони навколишнього середовища та підвищення якості життя людей сільських територій.
7. Соціальна і економічна політики у сільських регіонах.
 
Прикладні дослідження у сферах вивчення біоресурсів і сталого природокористування в Україні та підготовки фахівців відповідних спрямувань і спеціальностей
1. Теорія і практика збільшення кількості і покращання якості рослинних (сільськогосподарських, харчових, фармацевтичних тощо) біоресурсів та забезпечення сталого природокористування.
2. Теорія і практика збільшення кількості і покращання якості лісових біоресурсів та забезпечення сталого природокористування. Переробка деревини. Глобальне значення лісів.
3. Теорія і практика збільшення кількості і покращання якості тваринних і водних біоресурсів та забезпечення сталого природокористування.
4. Ветеринарна медицина та фіто- і ветеринарно-санітарний контроль сільськогосподарської та продовольчої сировини і готової кормової та харчової продукції.
5. Методи контролю якості та безпеки біоресурсів. Управління якістю. Екобезпечні сільськогосподарські і харчові технології.
6. Техніка і технології в природокористуванні та у зберіганні і переробці сільськогосподарської і харчової (кормової) продукції. Машинобудування, технічний менеджмент і сервіс, промислове і житлове будівництво у сільських регіонах.
7. Енергетика. Техніка безпеки і охорона праці у природокористуванні.
8. Біосоціальна економіка і менеджмент сталого природокористування. Торгівля. Фінансовий менеджмент.
9. Землеустрій і кадастр. Правознавство. Правове забезпечення регулювання біоресурсів та сталого природокористування.
10. Інформаційно-консультативне та телекомунікаційне забезпечення сталого природокористування та моніторингу біоресурсів.
11. Теорія і практика державного управління та інноваційної діяльності.
 
Наукові дослідження за бюджетною, госпдоговірною та ініціативною тематиками здійснювали 1337 науково-педагогічних працівників, у т.ч. 274 доктори наук і професори, 855 кандидатів наук і доцентів, 83% науково-педагогічних працівників мають наукові ступені і вчені звання.
 Забезпечення підвищення ефективності виробничого потенціалу суб’єктів господарювання шляхом залучення нових знань і технологій у підприємницькі механізми їх розширеного продукування і комерційного використання є одним з основних завдань університету.
Згідно з цим головні пріоритети в інноваційній діяльності спрямовуються на реалізацію інтелектуальних інвестицій, які в комплексі з фінансовими і матеріальними ресурсами сприяють нарощуванню капіталізації сучасної навчально-наукової бази.
 

Підсумки наукової та інноваційної діяльності НУБіП за 2014 рік

Підсумки наукової та інноваційної діяльності НУБіП за 2015 рік

Підсумки наукової та інноваційної діяльності НУБіП за 2016 рік

Підсумки наукової та інноваційної діяльності НУБіП за 2017 рік

Підсумки наукової та інноваційної діяльності НУБіП за 2018 рік

Підсумки наукової та інноваційної діяльності НУБіП за 2019 рік

Підсумки наукової та інноваційної діяльності НУБіП за 2020 рік

Завдання з провадження наукової діяльності, опитування аспірантів

 

Стан і перспективи наукової діяльності кафедр, підготовка наукових кадрів

 

 
 

 

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook