Наукова та інноваційна діяльність

 

      Зусилля науковців університету спрямовані на проведення фундаментальних та прикладних досліджень в області рослинництва, тваринництва, ветеринарії, харчових технологій, лісівництва, радіології, екології, землевпорядкування, інформатизації, економіки, педагогіки, правознавства тощо.

Для виконання науково-дослідних робіт використовувалась матеріально-технічна база навчально-наукових, науково-дослідних інститутів і факультетів, наукових лабораторій, Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК (УЛЯБП АПК), відокремлених підрозділів: «Науково-дослідний та проектний інститут стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції» (м. Одеса), «Агрономічна дослідна станція», «Великоснітинське навчально-дослідне господарство ім. О.В. Музиченка», «Навчально-дослідне господарство «Ворзель», «Боярська лісова дослідна станція», господарств інших навчальних підрозділів, підпорядкованих університету.
Робота вчених університету спрямована на виконання плану заходів, зазначених у Програмі розвитку університету «Голосіївська ініціатива – 2020». Наукові дослідження вчених університету проводились за такими напрямами:
Фундаментальні дослідження у сферах вивчення біоресурсів і сталого природокористування в Україні та підготовки фахівців відповідних спрямувань і спеціальностей
1. Біологія і хімія рослин, ґрунтів, води та повітря (біорізноманіття, морфологія, фізіохімія, біохімія, генетика, біотехнології, вірусологія, ентомологія, паразитологія, генна інженерія, екологія, гідробіологія, кліматологія, якість і безпека рослинних біоресурсів).
2. Біологія тварин та мікроорганізмів (біорізноманіття, морфологія, фізіологія, біохімія, імунологія, генетика, мікробіологія, вірусологія, паразитологія, біотехнології, генна інженерія, екологія, гідробіологія, кліматологія, якість і безпека тваринних біоресурсів).
3. Хімія і біохімія біологічно активних речовин. Матеріалознавство.
4. Математика, фізика, механіка, інформатика, телекомунікації, енергетика у сталому природокористуванні.
5. Гуманітарні, соціально-політичні, управлінські, педагогічні та філологічні науки (історія, філософія, соціологія, культурологія, психологія, політична економіка і стратегічний менеджмент в нормальних та в екстремальних умовах та природі, суспільстві).
6. Проблеми охорони навколишнього середовища та підвищення якості життя людей сільських територій.
7. Соціальна і економічна політики у сільських регіонах.
 
Прикладні дослідження у сферах вивчення біоресурсів і сталого природокористування в Україні та підготовки фахівців відповідних спрямувань і спеціальностей
1. Теорія і практика збільшення кількості і покращання якості рослинних (сільськогосподарських, харчових, фармацевтичних тощо) біоресурсів та забезпечення сталого природокористування.
2. Теорія і практика збільшення кількості і покращання якості лісових біоресурсів та забезпечення сталого природокористування. Переробка деревини. Глобальне значення лісів.
3. Теорія і практика збільшення кількості і покращання якості тваринних і водних біоресурсів та забезпечення сталого природокористування.
4. Ветеринарна медицина та фіто- і ветеринарно-санітарний контроль сільськогосподарської та продовольчої сировини і готової кормової та харчової продукції.
5. Методи контролю якості та безпеки біоресурсів. Управління якістю. Екобезпечні сільськогосподарські і харчові технології.
6. Техніка і технології в природокористуванні та у зберіганні і переробці сільськогосподарської і харчової (кормової) продукції. Машинобудування, технічний менеджмент і сервіс, промислове і житлове будівництво у сільських регіонах.
7. Енергетика. Техніка безпеки і охорона праці у природокористуванні.
8. Біосоціальна економіка і менеджмент сталого природокористування. Торгівля. Фінансовий менеджмент.
9. Землеустрій і кадастр. Правознавство. Правове забезпечення регулювання біоресурсів та сталого природокористування.
10. Інформаційно-консультативне та телекомунікаційне забезпечення сталого природокористування та моніторингу біоресурсів.
11. Теорія і практика державного управління та інноваційної діяльності.
 
Наукові дослідження за бюджетною, госпдоговірною та ініціативною тематиками здійснювали 1146 науково-педагогічних працівників, у т.ч. 231 доктор наук і професор, 915 кандидатів наук і доцентів, 80% науково-педагогічних працівників мають наукові ступені і вчені звання.
 Забезпечення підвищення ефективності виробничого потенціалу суб’єктів господарювання шляхом залучення нових знань і технологій у підприємницькі механізми їх розширеного продукування і комерційного використання є одним з основних завдань університету.
Згідно з цим головні пріоритети в інноваційній діяльності спрямовуються на реалізацію інтелектуальних інвестицій, які в комплексі з фінансовими і матеріальними ресурсами сприяють нарощуванню капіталізації сучасної навчально-наукової бази.
Протягом останніх років відновлено повний цикл науково-дослідного процесу з випуском та відповідною оцінкою науково-технічної продукції, яка відповідає заданим науковим і практичним критеріям державного замовлення.
У цій сфері успішно працюють Українська лабораторія якості та безпеки продукції АПК та Український навчально-науково-інноваційний центр новітньої сільськогосподарської техніки і технологій.
Потужного поштовху у запровадженні інноваційної моделі розвитку університету надало створення наукового парку «Стале природокористування та якість життя».
Завдяки цьому вже в найближчій перспективі передбачається перейти на розробку науково-технічної та інноваційної продукції, що користується попитом і яку планується використовувати для капіталізації та комерціалізації підприємницької інфраструктури експериментально-виробничої бази відокремлених підрозділів університету. У цьому аспекті вирішальне значення буде приділено структурній перебудові та удосконаленню корпоративних і кооперативних взаємовідносин із суб’єктами ринку на основі виробництва продукції за наукоємними технологіями.
Завдяки проведеній роботі на агробіологічному факультеті (декан Забалуєв В.О.) та факультеті захисту рослин, біотехнологій та екології (Доля М.М.) за активної участі економічного факультету (Діброва А.Д.) сформовані студентські загони для співпраці з НДГ з вирощування овочевих, фруктових та ягідних культур на взаємовигідній основі. В кожному НДГ на 2016 рік заплановано розширення площ під посіви овочевих культур для забезпечення власних потреб та столових НУБіП України високоякісною овочевою продукцією. У відділі інноваційної діяльності та трансферу технологій (начальник відділу Туринський В.М.) підготовлені бізнес-плани з вирощування та переробки овочів, а саме: виробництво моркви та столового буряку із застосуванням мікродобрив, гарбуза (олійного) на насіння,  смородини, чорниць, грибів печериць, цукрової кукурудзи, зеленого горошку та кукурудзи на заморозку.
У рамках програми розвитку Національного університету біоресурсів і природокористування України на 2015-2020 роки «Голосіївська ініціатива – 2020» у 2015 р. було подано на отримання грантів такі проекти:
1. Інноваційний проект «Високотехнологічний пілотний модуль з виробництва м’яса індиків на 240 тис. гол. на рік»;
2. Інноваційний проект «Високотехнологічний модуль з виробництва молока – роботизована молочна ферма»;
3. Інноваційний проект «Лінія поглибленої переробки молока, 10 т/добу»;
4. Інноваційний лісопильний комплекс з промисловим виробництвом меблів;
5. Інноваційний проект «Високотехнологічний модуль на 250 вівцематок комбінованого напряму продуктивності»;
6. Інноваційний проект «Високотехнологічний модуль на 800 дійних кіз».
У 2015 році важливою подією стало присудження нашим молодим науковцям – кандидату біологічних наук, асистенту кафедри дендрології та лісової селекції С.Ю. Білоус та кандидату сільськогосподарських наук, завідувачу науково-дослідної лабораторії селекції та біотехнології рослин ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція» О.Ю. Чорнобров присуджено щорічну премію Президента України для молодих вчених за роботу «Біотехнологія розмноження та вирощування рослин родини Вербові для енергетичних плантацій» (Указ Президента України від 16 грудня 2015 року № 705/2015).
 
       

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 15 вересня 2015 року № 690-VIII премії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2014 рік за роботу «Інтелектуальна система управління промисловим виробництвом з використанням методів теорії статистичних рішень та прогнозування» удостоєні кандидати технічних наук В.Л. Щербатюк, В.М. Штепа, Н.А. Заєць.

Згідно з Постановою Верховної Ради України від 15 вересня 2015 року № 689-VIII іменну стипендію Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених отримала кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії С.В. Сторожук.
 

 

Відповідно до указів Президента України від 15 травня 2015 року № 269/2015, від 21 серпня 2015 року № 491/2015 та від 1 грудня 2015 року № 670/2015 почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» присвоєно завідувачу кафедри управління земельними ресурсами, член-кореспонденту НААН України, доктору економічних наук, професору Д.С. Добряку; професору кафедри молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки, доктору біологічних наук М.Ф. Стародубу; професору кафедри овочівництва, член-кореспонденту НААН України, доктору сільськогосподарських наук В.В. Харебі.
 
          

 

Почесними грамотами Міністерства аграрної політики та продовольства України нагороджені проректор з навчальної і виховної роботи С.М. Кваша, професори В.С. Ловейкін, А.В. Бикін, В.І. Костенко, доцент Н.А. Герасименко, директор Ніжинського агротехнічного інституту В.С. Лукач, ректор Бережанського агротехнічного інституту В.М. Павліський, завідувач кафедри землеробства та гербології С.П. Танчик, декан факультету тваринництва та водних біоресурсів В.М. Кондратюк.
Подяки Міністерства освіти і науки України вручені завідувачам кафедр – радіобіології та радіоекології І.М. Гудкову; української та класичних мов А.М. Безпаленку; ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули А.Д. Балаєву; аграрного консалтингу та сервісу Т.П. Кальній-Дубінюк; економічної теорії М.М. Рудому; професору кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Л.К. Суку; доцентам О.А. Вальчуку (кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин), О.О. Заболотьку (кафедра механізації тваринництва), В.О. Коваленку (кафедра аквакультури), І.А. Коновалу (кафедра організації агробізнесу), Н.М. Слободянюк (кафедра технології м’ясних, рибних та морепродуктів), О.В. Тихенко (кафедра земельного кадастру), О.А. Улютіній (кафедра адміністративного та фінансового права), старшому викладачеві кафедри української та класичних мов Л.А. Дядечко.
 Згідно з рішенням номінаційного комітету Євразійської асоціації правничих шкіл та правників від 22 жовтня 2015 року № 3 Премії імені Святого Володимира за краще науково-правниче видання в Україні у номінації «Господарське право; господарсько-процесуальне право; аграрне право» удостоєна доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. академіка В.З. Янчука, доктор юридичних наук О.В. Гафурова.
Нагрудним знаком «За наукові та освітні досягнення» нагороджені професор кафедри гідробіології та іхтіології М.Ю. Євтушенко, завідувач кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК Ю.Г. Сухенко, директор ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження професор В.В. Козирський.
Подяки Київського міського голови отримали завідувачі кафедр – теорії та історії держави і права В.О. Качур і цивільного та господарського права Л.О. Панькова, доценти В.Д. Іщенко (кафедра фармакології та токсикології), О.А. Ковтун (кафедра адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності), Л.М. Омельченко (кафедра соціальної роботи та психології), майстер виробничого навчання Л.М. Булгакова.
Почесними грамотами Голосіївської районної державної адміністрації нагороджені завідувач кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі Я.С. Ларіна, професор кафедри нарисної геометрії, комп’ютерної графіки та дизайну В.М. Несвідомін, доцент кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова А.В. Петренко.
Подяки Голосіївської районної державної адміністрації отримали доценти О.В. Бабенко (кафедра романо-германських мов і перекладу), В.М. Теслюк (кафедра педагогіки), С.М. Усенко (кафедра електроприводу та електротехнологій ім. проф. С.П. Бондаренка), старший викладач кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка В.Г. Опалко.
Заслуженими науковими працівниками НУБіП стали директор НДІ здоров’я тварин Д.А. Засєкін і завідувач кафедри землеробства та гербології С.П. Танчик.    
За заслуги перед університетом подяки вручено Н.В. Морозюк, М.В. Галат, О.Ю. Лещенко, О.О. Мельнику, О.Ю. Колодяжному, В.І. Бондарь, А.В. Сальніковій, О.А. Сухановій.
Представники університету взяли участь у Міжнародному форумі «Науковці та освітяни України в ім’я утвердження миру, стабільності та розвитку суспільства», присвяченому Всесвітньому дню науки, який відбувся 30 листопада 2015 року в м. Київ, на якому НУБіП України було вручено почесну відзнаку.

    

Представники лабораторії біосенсорики – професор М.Ф. Стародуб і аспірантка М. Таран – взяли участь у роботі загальноєвропейського форуму для презентації нових наукових розробок у галузі нанотехнологій, зміцнення європейської конкурентоспроможності та підтримки індустріалізації у даній сфері «EuroNanoForum 2015». За підсумками стендової сесії EuroNanoForum 2015 доповідь аспірантки М. Таран посіла перше місце з поміж майже 300 конкурсних робіт! 

 

      

У травні звітного року у м. Львів пройшов XIX з’їзд Українського фізіологічного товариства ім. П.Г. Костюка, на якому Грамотою за високі наукові досягнення і активну участь в роботі товариства було нагороджено професора кафедри фізіології, патофізіології      та імунології тварин, доктора сільськогосподарських наук, професора В.О. Трокоза.
 
 
Підписано Меморандум про взаєморозуміння між Національним університетом біоресурсів і природокористування України і національним вищим навчальним закладом Японії – Університетом Фукусіма, основна мета якого – проведення спільних наукових досліджень у Чорнобильській та Фукусімській зонах. Меморандум передбачає візити дослідників, обмін науковою інформацією та даними, включаючи наукову літературу, спільні науково-дослідні проекти вчених обох університетів, задіяних у дослідних дисциплінах, що становлять взаємний інтерес, та інші форми співпраці.
 
 
Відповідно до розпорядження Президента України за вагомий внесок у розвиток науки і освіти державні стипендії отримували: довічну – професор Б.Х. Драганов; дворічні – професори А.С. Опальчук, В.П. Поліщук, С.К. Рудик.

 


 Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015