Спілка молодих вчених

Положення про Спілку молодих вчених

     Спілка молодих вчених Національного університету біоресурсів і природокористування України є об`єднанням науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів Національного університету біоресурсів і природокористування України.

     Основними структурними одиницями (осередками) Спілки є Ради молодих вчених структурних підрозділів (факультетів, ННІ, НДІ), Рада аспірантів та Студентський науковий клуб Університету.

     Основна мета діяльності Спілки молодих вчених – демократизація освітнього і наукового простору та сприяння вирішенню соціально-економічних проблем молодих вчених.

Голова Ради молодих вчених НУБіП України
Галат Марина Владиславівна

Тел.: 067-978-92-90

Електронна пошта: [email protected]

     Кандидат ветеринарних наук, доцент. Напрямок наукових інтересів – токсоплазмоз тварин. Є автором та співавтором більш ніж 90 науково-методичних праць українською та англійською мовами, серед яких 5 навчальних посібників та підручник з паразитології із грифами Міністерств аграрної політики та продовольства та освіти і науки України.
      Учасник наукових всеукраїнських та міжнародних конференцій. Зокрема, свої напрацювання представляла на Другому воркшопі німецьких і українських молодих вчених (Берлін, Німеччина, 31 жовтня – 4 листопада 2010 р.), XI Європейському мультиколоквіумі з паразитології (Клуж-Напока, Румунія, 25-29 липня 2012 р.), 12-му Міжнародному конгресі з токсоплазмозу (Оксфорд, Великобританія, 22-26 червня 2013 р.), Міжнародному конгресі паразитологів (Мехіко, Мексика, серпня 2014 р.), 11-ому Міжнародному конгресі з питань кокцидіозів (Дрезден, Німеччина, 26-30 вересня 2014 р.). Досягнення в науковій сфері відзначені премією Президента України для молодих вчених (2011 р.), грантами Європейської федерації паразитологів (Париж, 2012 р.) та Уряду Франції для молодих дослідників (2013 р.).
     Проходила стажування в Університеті ветеринарної медицини і фармакології (Брно, Чеська Республіка) та ветеринарній школі Альфорту (Альфорт, Франція).
 

 

Заступник голови Ради молодих вчених по роботі з аспірантами, Голова Ради аспірантів
Якимовська Анна Вікторівна

Тел.: +38(097)494-22-09

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

 Обрана головою рішенням Звітно-виборчої конференції Ради аспірантів НУБіП України 24 квітня 2018 р.

У 2010 році закінчила НУБіП України та здобула вищу освіту за спецільністю "Економіка підприємства". У 2016 році здобула другу вищу освіту за спеціальністю "Професійна освіта".

У 2016 році зарахована до аспірантури очної форми навчання Національного університету біоресурсів і природокористування України на спецільність 051 "Економіка" (08.00.06 - економіка природокористування та охорона навколишнього середовища). Аспірантка кафедри економіки підприємства ім. Професора І.Н. Романенка, де виконує дисертаційне дослідження на тему: "Інституційне забезпечення економічно ефективного та раціонального використання земельних ресурсів в аграрній сфері".

Нагороджена сертифікатом за участь в інтенсивному курсі "Економетрична модель часткової ринкової рівноваги для аграрного сектору - AGMEMOD: застосування для наукових та викладацьких цілей" від Німецько-українського агрополітичного діалогу.

 

 

Заступник Голови Спілки молодих вчених університету, Голова Ради молодих вчених юридичного факультету
Шульга Євгеній Вікторович

Тел.: (050) 775-27-91

Електронна пошта: [email protected]

     Кандидат юридичних наук, доцент.
     У 2008 р. закінчив Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого (сьогодні – Національний Університет "Юридична академія ім. Ярослава Мудрого"). З 2009 р. – аспірант кафедри адміністративного та фінансового права НУБіП України. У квітні 2012р – достроково захистив кандидатську дисертацію "Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері надрокористування". З 2014 року - доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства НУБіП України.

     Автор 17 наукових праць, присвячених дослідженню проблем адміністративно-правового регулювання використання та охорони природних ресурсів. Серед них – наукові статті та монографія. Сфера наукових інтересів - правове регулювання раціонального використання та охорони природних ресурсів.
 

 

Секретар Спілки молодих вчених, Голова Ради молодих вчених НДІ здоров’я тварин
Друзь Наталія Віталіївна

Тел.: (098) 843 33 15

Електронна пошта: [email protected]

     Кандидат ветеринарних наук.
     Науковий напрямок: Біоморфологія кісток тазостегнового суглоба та м'язів, що на нього діють, у деяких видів птахів.

      Автор 35 публікацій, з них 3 в базі Scopus.
     Нагороджена почесною грамотою Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України за наукові досягнення та вагомий внесок у розбудову кафедри, дипломом за кращу наукову доповідь на міжнародній науковій конференції молодих вчених Інституту біології тварин, грамотою президії Наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України за перші наукові здобутки у морфологічній науці та відзначена грамотою і премією Українського фізіологічного товариства для молодих вчених за кращу наукову доповідь. Указом Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета недноразово була нагороджена грамотами та медаллю Кирила і Мефодія за заслуги з відродження духовності України.
 

 

Голова Ради молодих вчених факультету захисту рослин, біотехнологій та екології
Нестерова Наталія Георгіївна

Тел.: (093) 5872308

Електронна пошта: [email protected]

     Кандидат сільськогосподарських наук, 03.00.12 – фізіологія рослин (2014).

     Автор та співавтор понад 70 науково-методичних праць, автор 4 рекомендацій виробництву, 1 методичних рекомендацій.

 

 

Голова Ради молодих вчених НДІ економіки і менеджменту, координатор роботи молодих вчених факультету аграрного менеджменту
Четверик Олена Вікторівна

Тел.: (096) 711-14-78

Електронна пошта: [email protected]

     Наукові інтереси: Впровадження та розвиток маркетингу на підприємствах бурякоцукрового підкомплексу, суть та особливості маркетингової діяльності агропромислових формувань. У межах науково-дослідної роботи є автором 18 наукових праць.

 

Голова Ради молодих вчених ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження
Романенко Олексій Іванович

Тел.: 068-151-97-35

Електронна пошта: [email protected]

     Працює в університеті з 2011 р. на кафедрі електроприводу та електротехнологій ім. проф. С.П. Бондаренка.
    Наукова робота пов’язана із застосуванням електрофізичних методів передпосівної обробки сільськогосподарської продукції. Є автором 15 наукових та науково-методичних праць.
     Розробив електротехнологічний комплекс для передпосівної стимуляції насіння тепличних культур оптичним випромінюванням.
    Учасник Всеукраїнських та Міжнародних конференцій, семінарів симпозіумів, виставок «Агро-2013», «Агро-2014» та «Агро-2015». Нагороджений дипломами за участь у виставці «Агро-2013» та «Агро-2014».
 

 

Голова Ради молодих вчених факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК
Старкова Ельвіна Решатівна

Тел.: (+380) 688-947-746

Електронна пошта: [email protected]

     Кандидат технічних наук, асистент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів НУБіП України, м. Київ.
   У 2011 році закінчила Південний філіал Національного університету біоресурсів і природокористування України «Кримський агротехнологічний університет» (ПФ НУБіП «КАТУ») за спеціальністю «Технологія зберігання, консервування та переробки молока», отримала кваліфікацію інженер-технолог. У 2012 році здобула другу вищу освіту в Національному університеті біоресурсів та природокористування України за спеціальністю «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса», отримала кваліфікацію магістр. В 2017 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Вдосконалення біотехнології солених м’ясних виробівз використанням багатокомпонентних розсолів» за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія.
    Пройшла підвищення кваліфікації з «03» по «13» жовтня 2016 року за темою: «Використання хмарних сервісів Майкрософт у навчальному процесі». З 19 по 22 грудня 2017 року підвищувала кваліфікацію на семінарі «Розширення можливостей наукового пошуку та популяризації власних досліджень за допомогою платформи Web of Science», НУБіП України, результати яких використовує у навчальному процесі.
    Наукова діяльність пов’язана з розробкою та удосконаленням біотехнології м'ясних продуктів. Публікація статей у фахових виданнях, які включені в базу даних: Scopus, Web of Science, РІНЦ. Учасник наукових всеукраїнських та міжнародних конференцій.

 

 

Голова Ради молодих вчених відокремленого підрозділу НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція»
Чорнобров Оксана Юріївна

Тел.: (097) 984 68 17

Електронна пошта: [email protected]

     Кандидат сільськогосподарських наук, завідувач науково-дослідної лабораторії біотехнології рослин Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Боярська лісова дослідна станція», старший викладач кафедри лісовідновлення та лісорозведення НУБіП України. 

     Наукові інтереси пов’язані з біотехнологічними аспектами клонування invitro та культивування деревних, декоративно-квітучих й плодово-ягідних видів рослин для застосування в лісовідновленні, озелененні та альтернативній енергетиці. Автор понад 45 наукових та науково-методичних праць, співавтор 8 патентів на корисну модель. Досягнення в науковій сфері відзначені премією Президента України для молодих вчених у 2015 році.
 

 

Голова Ради молодих вчених факультету конструювання та дизайну
Ромасевич Юрій Олександрович

Тел.: 068-102-31-64

Електронна пошта: [email protected]

     Д.т.н., доц. кафедри конструювання машин і обладнання НУБіП України.

     Працює в університеті з 2008 р. На кафедрі конструювання машин і обладнання.
     Наукова робота пов’язана із розробкою оптимальних та інтелектуальних систем керування рухом складних мехатронних систем (вантажопідйомних кранів, робототехнічних пристроїв). Є автором понад ста наукових та науково-методичних праць: монографій, навчальних посібників, статей, патентів на винаходи та корисні моделі, методичних розробок для виробничої та освітньої діяльності.
     Учасник численних Всеукраїнських та Міжнародних конференцій, семінарів, симпозіумів, виставок Нагороджений почесною грамотою Чернігівської ОДА.
 

 

Голова Ради молодих вчених НДІ техніки і технологій, Голова Ради молодих вчених механіко-технологічного факультету
Тітова Людмила Леонідівна

Тел.: 097-834-90-22

Електронна пошта: [email protected]

    Старший викладач кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту імені М. П. Момотенка, кандидат технічних наук.
     Пріоритетним напрямом наукової діяльності є відновлення працездатності лісових мобільних енергетичних засобів та удосконалення технічних засобів технічного обслуговування сільськогосподарської техніки.
     Загальний список наукових праць та патентів складає 98 найменувань.
 

 

Голова Ради молодих вчених факультету землевпорядкування
Кошель Антон Олександрович

Тел.: (067) 392-05-05

Електронна пошта: [email protected]

     Кандидат економічних наук, докторант.
     Напрями та інтереси наукової діяльності: страхування ризиків при використанні земель сільськогосподарського призначення; масова оцінка земель в ринкових умовах; застосування геоінформаційних технологій для забезпечення автоматизованих кадастрових систем. Автор та співавтор більше 60 наукових публікацій з питань страхування земель, оцінки земель, автоматизації земельного кадастру, геоінформаційного забезпечення землевпорядних робіт.

     Спеціальна кваліфікація - cертифікований інженер-землевпорядник.
 

 

Голова Ради молодих вчених ННІ лісового і садово-паркового господарства
Ковалевський Сергій Сергійович

Тел.: (097) 444-52-92

Електронна пошта: [email protected]

     Кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри лісового менеджменту.
     Сфера наукових інтересів: біотична продуктивність лісів, депонування вуглецю лісовими насадженнями, киснепродуктивність лісів.
     Автор і співавтор 19 наукових праць.

 

 

Голова Ради молодих вчених факультету тваринництва та водних біоресурсів
Адамчук Леонора Олександрівна

Тел.: (097) 6906588; +380506294551

Електронна пошта: [email protected]

     Кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри конярства і бджільництва.

     Сфера наукових інтересів – удосконалення технологій виробництва і переробки продукції бджільництва, її якість та ботанічне походження. Є керівником наукового студентського гуртка «Бджільництво». Член Міжнародної мережі установ і дослідників AgroBioNet (26110230085) для реалізації Міжнародної наукової програми досліджень, освіти і розвитку «Агробіорізноманіття для покращення харчування, здоров’я та якості життя», входить до редакційної колегії наукового збірника даної мережі. Щороку проходить наукове стажування у Словацькому аграрному університеті в Нітрі.
 

 

Голова Ради молодих вчених факультету інформаційних технологій
Басараб Руслан Михайлович

Тел.: (095) 704-32-97

Електронна пошта: [email protected]

     Закінчив Ужгородський Національний Університет у 2011 році за спеціальністю "Прикладна математика" та отримав диплом магістра прикладної математики.
     У 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового звання кандидата технічних наук за спеціальністю 05.07.12 - "Дистанційні аерокосмічні дослідження". Тема дисертації - "Індуктивні методи попередньої обробки даних ДЗЗ (Січ-2)".
     Напрямки наукових інтересів: дистанційні аерокосмічні дослідження Землі, ГІС, методи попередньої та тематичної обробки даних спостереження Землі з космосу, супутниковий агромоніторинг.
     Автор понад 30 наукових і навчально-методичних публікацій.
 

 

Голова Ради молодих вчених Українського науково-дослідного інституту сільськогосподарської радіології
Морозова Валерія Сергіївна

Тел.: (050) 142-63-48

Електронна пошта: [email protected]

      Кандидат біологічних наук, науковий співробітник.
     Наукові інтереси: дослідження біохімічних механізмів стану штучного вуглекислотного гіпобіозу, дослідження радіобіологічних ефектів впливу хронічного іонізуючого опромінення. Автор і співавтор більш ніж 35 наукових і навчально-методичних публікацій.
 

 

Голова студентського наукового клубу НУБіП України
Мірзоєв Тимур Джабраілович

Тел.: (050) 282-38-27

Електронна пошта: [email protected]

     Студент економічного факультету, спеціальності: «Фінанси, банківська справа і страхування».
     У 2017 році закінчив Боярський колледж екології і природних ресурсів за спеціальністю «Оціночна діяльність».
 

 
Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015