Для бізнесу

 
Наукові розробки вчених університету є вагомим внеском у розвиток агропромислового комплексу країни. У звітному році за результатами досліджень:
 
 

розроблено:

·                     116 нових елементів і параметрів технологій (технологічних процесів);

·                     83 нові види устаткування (машин, приладів, робочих органів);

·                     1 речовину, створену хімічним шляхом;

·                     14 складових: живильних середовищ, консервів харчового напряму;

 
створено сортів рослин:

·                    ріпаків ярих: «Поляріс», «Раудіс», «Скіф»;

·                    пшениці м’якої (озимої) «Стан»;

·                    тритикале ярого «Хлібороб»;

·                    смородини чорної «Петрівська»;

 

передано у Держсортовипробування:

·                    сорти смородини чорної: «Петрівська», «Ювілейна Шеренгового»;

·                    сорт малини «Відбірна»;

·                    сорт порічок червоних «Ольга»;

 

опубліковано:
·                     227 монографій;
·                     61 довідник, словник, брошура;
·                     3126 статей у наукових виданнях.
 
У 2015 р. впроваджено у виробництво 41 наукову розробку.
 
Впровадження наукових розробок вчених НУБіП України здійснюється з максимальним дотриманням відкритості та прозорості шляхом:
·    передачі Міністерству аграрної політики та продовольства України, Міністерству освіти і науки України, іншим центральним органам виконавчої влади та організаціям науково-виробничих і науково-методичних рекомендацій з питань розвитку агропромислового та природоохоронного комплексу держави;
·    участі у розробці проектів законів України та нормативних актів, що регламентують діяльність агропромислового виробництва;
·   навчання спеціалістів для роботи в місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування; перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців – експертів-консультантів інформаційно-консультаційних служб;
·     методичної, інформаційної та комунікаційної підтримки діяльності інформаційно-консультаційних служб;
·     координації діяльності консультаційних служб та центрів;
·     інформаційно-консультаційного забезпечення потреб сільськогосподарських підприємств, об’єднань і організацій агропромислового комплексу та населення, у тому числі сільської молоді;
·      провадження інших видів діяльності, які становлять безпосередній практичний інтерес і відповідають законодавству.
 
Отримано 254 патентів на промислову власність, свідоцтв на сорти рослин та на авторські і суміжні права.
 
Оформлено 6 ліцензійних договорів на 12 об’єктів інтелектуальної власності. Три - на корисну модель «Цифровий прецизійний часовий дискримінатор», автори: Лисенко В.П., Коваль В.В., Костік Б.Я., Казакова Н.Ф. та на корисну модель «Лизунець «Кендісорб», автори: Соколюк В.М., Засєкін Д.А., Мерзлов С.В.
 
 
Отримано роялті за ліцензійним договором оформленим у 2013 році на сорт ожини «Насолода».
 
 
В університеті видається 26 наукових видань, 20 з яких – фахові.
Протягом 2015 р. підготовлено і проведено: 83 міжнародні конференції та семінари, 81 всеукраїнську та внутрівузівську конференцію і семінар.
Наукові розробки вчених університету в 2015 р. експонувались на 30 міжнародних та всеукраїнських виставках.
 

  

 

  


   

 

 

 


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)