Наукові новини

  Увага! Конкурс на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених!

    Шановні колеги, Комітетом з Державних премій України в галузі науки і технікиоголошено конкурс на здобуття щорічної Премії Президента України для молодих вчених, яка присуджується за видатні досягнення в галузі природничих, технічних та гуманітарних наук.
    Щороку присуджується 40 премій (з них – 15 премій для молодих вчених Національної академії наук України) у розмірі 40 тисяч гривень кожна. 
    Вік осіб, які висуваються на здобуття премії, не може перевищувати 35 років для осіб, які мають вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, та 40 років, для осіб, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі, на час висування роботи для участі у конкурсі зі здобуття премії.
    З інструкцією про порядок висунення, оформлення та представлення робіт можна ознайомитись на сайті Комітету за посиланням:
http://kdpu-nt.gov.ua/content/instrukciya-pro-poryadok-visunennya-ta-oformlennya-dokumentiv-robit-yaki-podayutsya-dlya-0
Запрошуємо молодих вчених університету до участі у конкурсі.
Прийом робіт проводиться науково-організаційним відділом науково-дослідної частини
до 15 лютого 2016 року.
     За консультацією щодо оформлення документів звертатися до Махна Костянтина Івановича (корп. 4, кім. 28; тел.: 527-81-54).
Науково-дослідна частина
 
 

Увага! Оголошено Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук! 

     З метою підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів у НУБіП України, як найважливішого фактора формування фахівців нового типу, залучення студентів до участі у наукових програмах, проектній, конструкторській та інших формах науково-дослідної діяльності оголошено Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016/2017 навчальному році.
     Засновником конкурсу є Міністерство освіти і науки України. Він проводиться у два тури
 • перший – у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівня акредитації у листопаді-грудні 2016 року, у рамках якого по кожній, визначеній наказом МОН, галузі відбираються по три кращі студентські наукові роботи для участі у ІІ турі; 
 • другий – у вищих навчальних закладах, визначених МОН України як базові, у січні-березні 2017 року
     Для участі у першому етапі конкурсу студент спільно з науковим керівником повинні підготувати наукову роботу з актуальних проблем у галузі природничих, технічних та гуманітарних наук, які є пошуковими за своїм характером, впроваджені у виробництво або застосовані у навчальному процесі, що не мають відзнак НАН України та органів державної влади. Студентські наукові роботи мають бути підготовлені відповідно до вимог положення про конкурс, разом з роботою подаються заповнені відомості про авторів (не більше 2 авторів однієї роботи). З організаційними документами, порядком проведення та умовами конкурсу можна ознайомитись за посиланнями нижче.
     Звертаємо увагу всіх наукових керівників студентських наукових гуртків, що відповідно до наказу ректора на І тур конкурсу від кожного гуртка має бути подано не менше 2 студентських наукових робіт
Щодо консультацій просимо звертатись до науково-організаційного відділу НДЧ (кімн. 28, навч. корпус № 4, тел.: 527-81-54).
Запрошуємо до участі всіх бажаючих!!!
Науково-дослідна частина
 

У центрі уваги Координаційної ради: створення спільних навчально-науково-виробничих центрів з провідними організаціями

    Традиційне засідання Координаційної ради з питань науково-технічної діяльності розпочалось з виконання доручення ректорату щодо активізації створення та діяльності навчально-науково-виробничих центрів. Начальник науково-дослідної частини Володимир Отченашко довів до відома присутніх, що деканам факультетів, директорам інститутів надіслано комплект документів для підготовки до 7 жовтня пропозицій щодо укладання угод про співробітництво, створення центрів, планів діяльності.

   Новостворені навчально-науково-виробничі центри мають забезпечити координацію та міждисциплінарну інтеграцію науково-дослідної, освітньої та інноваційної діяльності підрозділів університету з вітчизняними та закордонними підприємствами, установами та організаціями, комерціалізацію результатів наукових досліджень, практичну підготовку здобувачів вищої освіти та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, фахівців, використання та поширення нових знань за спорідненими напрямами діяльності.
   Також Володимир Віталійович довів до відома членів ради інформацію щодо проведення експертизи проектів НДР на 2017 рік на фахових секціях МОН у програмі «Наука в університетах». Вона розпочалась 26 вересня та триватиме до 09 жовтня. Результати експертизи будуть затверджені на засіданнях профільних секцій та Науковій раді МОН України в кінці жовтня та доведені до відома університетів.
   Начальник планово-фінансового відділу НДЧ Валентина Шостак зосередила увагу директорів НДІ, заступників деканів факультетів з наукової роботи на необхідності активізації роботи керівників наукових тем з використання бюджетних коштів, запланованих на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю; оплату послуг; відрядження. А начальник науково-організаційного відділу Вікторія Самсонова повідомила про необхідність подачі коротких звітів по НДР за ІІІ квартал.
 
   Також на засіданні були обговорені та рекомендовані на затвердження вченою радою університету монографії, науково-практичні рекомендації та розглянуті інші питання. 
Костянтин Махно
молодший науковий співробітник
 

 

Координаційна рада: поглиблюємо співпрацю
 
з бізнесом
 

   Чергове засідання Координаційної ради з питань науково-технічної діяльності розпочалось з аналізу актуальних документів – проектів Положення «Про порядок реєстрації та моніторингу міжнародних проектів і грантів на виконання наукових досліджень» та «Про навчально-науково-виробничий центр НУБіП України», про які доповів начальник науково-дослідної частиниВолодимир Отченашко.

   Начальник планово-фінансового відділу НДЧ Валентина Шостак акцентувала увагу членів ради на необхідності активізувати роботу звикористання бюджетних коштів по НДР та залучення коштів від здійснення наукової діяльності до спеціального фонду. У розрізі структурних підрозділів університету стан надходжень за 3 квартали поданий у таблиці.На сьогодні безперечними лідерами у цій діяльності є Українська лабораторія якості та безпеки продукції АПК,НДІ лісового і садово-паркового господарства, Український НДІ сільськогосподарської радіологіїта агробіологічний факультет (силами вчених залучено більше десяти мільйонів гривень). Загалом надійшло вже близько 90 % коштів від запланових річних обсягів.

 

Інформація про надходження коштів до спеціального фонду

станомна 20.09.2016 р. (дослідження і наукові послуги)  
Факультет/ННІ,
науковий підрозділ
План надходжень, тис. грн.
(70 коп. на 1 бюджетну грн.)
Обсяг фінансування за укладеними угодами, тис. грн.
Надійшло коштів, тис. грн.
Надходження до доведеного плану, %
ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження
554,0
499,0
255,0
46,0
ННІ лісового і садово-паркового господарства
786,6
6290,3*
6133,0*
799,6
Харчових технологій та управління якістю продукції АПК
247,8
0
0
0
Економічний
437,8
0
0
0
Аграрного менеджменту
255,2
0
0
0
Гуманітарно-педагогічний
50,8
0
0
0
Ветеринарної медицини
889,2
0
0
0
Інформаційних технологій
405,6
153,6
0
0
Землевпорядкування
141,9
73,5
0
0
УЛЯБП АПК
4195,5
8134,1*
8131,2*
193,8
Агробіологічний
952,6
1794,5
1218,1
127,9
Захисту рослин, біотехнологій та екології
812,3
229,1
154,1
18,9
УкрНДІ с.-г. радіології НУБіП України
1172,4
1684,0
1285,6
109,7
Тваринництва та водних біоресурсів
628,6
170,7
135,7
21,6
Механіко-технологічний
602,4
0
0
0
Конструювання та дизайну
191,4
0
0
0
Юридичний
322,2
0
0
0
Всього
12646,3
12918,4
11202,3
88,6

 

* спільний проект УЛЯБП АПК та ННІ лісового і садово-паркового господарства на суму 6110,4 тис. грн.
   Про можливості та перспективи співробітництва з бізнес-структурами через науковий парк доповів директор Наукового парку НУБіП України «Стале природокористування та якість життя»Віктор Теслюк, він закликав до активізації співпраці вчених університету з очолюваною ним структурою. Його доповнила начальник відділу патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи Наталія Малаховська, яка окреслила шляхи пошуку партнерів для здійснення інноваційних проектів через безкоштовне розміщення інформації про об’єкти права інтелектуальної власності на інформаційній платформі «Біржа промислової власності» ДП «Український інститут інтелектуальної власності».
 
   Начальник науково-організаційного відділу Вікторія Самсонова нагадала очільникам наукових підрозділів про необхідність створення WEB-сторінок студентських наукових гуртків, а начальник відділу науково-технічної інформації Наталія Шевченко винесла на обговорення проект Положення «Про порядок планування та організацію проведення науково-технічних заходів в НУБіП України».
   Також на засіданні були обговорені та рекомендовані на затвердження вченою радою університету монографії, розглянуті інші питання. 
Костянтин Махно,
молодший науковий співробітник
 
Координаційна рада: завершився перший етап конкурсного відбору проектів НДР на 2017 р.
 
   Перше у цьому навчальному році засідання Координаційної ради з питань науково-технічної діяльності відкрив ректор університету Станіслав Ніколаєнко. Очільник університету зупинився на основних завданнях у сфері наукової діяльності, зокрема щодо активізації наукових публікацій науково-педагогічних працівників у міжнародних наукометричних базах SCOPUS, Web of Science з посиленням уваги до індексу Гірша, створення сучасних навчально-науково-виробничих центрів, лабораторій. Крім того, він акцентував увагу на більш економному використанні енергоресурсів та води.
 
  
   Голова ради – академік Ігор Ібатуллін детально зупинився на результатах експертизи проектів фундаментальних та прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок. Зокрема, для участі в першому етапі конкурсного відбору проектів науково-дослідних робіт для фінансування Міністерством освіти і науки України в 2017 р. було подано 123 проекти на суму 45 516 тис. грн. (39 фундаментальних проектів, 80 прикладних та 4 науково-дослідних розробки), що на 32 % вище за проектну активність підрозділів у 2015 році.
 
  
   Всі проекти були проекспертовані відповідно до критеріїв, які виставляє МОН України до фундаментальних і прикладних досліджень, а саме: 
 • - змістовні показники (до 30 балів) (актуальність проекту; повнота, оригінальність і обґрунтованість основних ідей; науково-практична новизна очікуваних результатів; практична цінність і конкурентоспроможність наукових результатів на вітчизняному та світовому ринках);
 • - наукометричні показники авторів проекту (до 20 балів) (h-індекс керівника і виконавців проекту по базах даних Scopus, Web of Science (Google Scholar для соціо-гуманітарних наук); кількість цитувань наукових публікацій керівника і виконавців проекту по по базах даних Scopus, Web of Science (Google Scholar для соціо-гуманітарних наук);
 • - науковий потенціал і досвід авторів по тематиці проекту (до 40 балів) (опубліковані статті в журналах, що входять в науково-метричні бази даних Scopus, Web of Science (або Index Сореrnicus для соціо-гуманітарних наук); статті в журналах, що входять до переліку фахових видань України; монографії та розділи монографій у напрямку проекту, опубліковані в зарубіжних видавництвах на офіційних мовах Європейського Союзу; монографії у напрямку проекту, опубліковані в Україні, захист авторами проекту дисертацій; наукові гранти (стипендії), наукові стажування за кордоном, госпдоговірна тематика;
 • - очікувані результати за тематикою проекту (до 10 балів) (будуть опубліковані статті в журналах, що входять в науково-метричні бази даних Scopus, Web of Science (або Index Сореrnicus для соціо-гуманітарних наук); в журналах, що входять до переліку фахових видань Україна; монографії та розділи монографій у напрямку проекту, опубліковані в зарубіжних видавництвах на офіційних мовах Європейського Союзу та мовами, які не належать до мов Європейського Союзу; захист авторами проекту дисертацій; впровадження наукових результатів.
     Проекти були подані на 14 профільних секцій наукової ради МОН України. Порівняно з 2015 р., коли 93% проектів подавалися університетом на профільну секцію МОН «Агропромисловий комплекс, лісове і садово-паркове господарство, ветеринарія», у 2016 році, у зв'язку з переглядом паспортів секцій, тільки 50,5% наукових проектів піде на експертизу на секцію «Наукові проблеми сільського, лісового і садово-паркового господарства, ветеринарії».
     Найбільша кількість проектів подана науковцями гуманітарно-педагогічного факультету (13 проектів), факультету захисту рослин, біотехнології та екології (12 проектів), ветеринарної медицини (12 проектів), агробіологічного (9 проектів). 
     Середня оцінка поданих проектів 48 балів. Проекти, що отримали високий бал (76 і вище) – 8 шт. або 7%, середнього рівня (41-75 балів) – 67 проектів або 57%, низького рівня (нижче 41 балів) – 43 проекти або 36%.
     Отже, за результатами першого етапу конкурсного відбору проектів науково-дослідних робіт на 2017 рік для участі у другому етапі конкурсного відбору до Міністерства освіти і науки України рекомендовано від базової установи НУБіП України 52 наукових проекти на суму 20 393,2 тис. грн.:Боярська дослідна станція надсилає 2 проекти на суму 560 тис. грн., Науково-дослідний інститут стандартизації технологій екобезпеки та органічної продукції – 2 проекти на суму 900 тис. грн., Бережанський агротехнічний інститут – 1 проект на суму 470 тис. грн.
   26 вересня результати першого етапу конкурсного відбору проектів науково-дослідних робіт, поданих для фінансування Міністерством освіти і науки України в 2017 р. будуть розглянуті на вченій раді університету. Далі рекомендовані проекти вносяться в єдину інформаційну систему МОН України «Наука в університетах» та передаються в МОН України для участі в другому етапі конкурсного відбору наукових тематик. Протягом вересня-жовтня, подані проекти будуть проходити експертизу на профільних секціях наукової ради МОН України. Про результати конкурсу проектів наукових досліджень на 2017 рік університет буде поінформовано до 31 жовтня.
 
   Начальник науково-дослідної частини Володимир Отченашко проінформував присутніх про результати конкурсу Міністерства освіти і науки України з відбору проектів молодих вчених. Серед 79, рекомендованих конкурсною комісією до фінансування – два наші проекти під керівництвомКатерини Шаванової та Андрія Білоуса.
   Начальник науково-організаційного відділу Вікторія Самсонова оголосила результати атестації наукових робіт стипендіатів Кабінету Міністрів України 2016 року та рекомендувала винести на затвердження на вченій раді їх звіти. Також вона винесла на обговорення шість кандидатур для участі у конкурсі на здобуття цієї ж стипендії, це Марина ГалатОлександр КолодяжнийМаксим ПавленкоОлена ПаренюкЮрій РомасевичКатерина ШавановаВікторія Володимирівнаакцентувала увагу, що наразі підготовлено проект наказу щодо діяльності студентських наукових гуртків у 2016-2017 н.р. До нього включені гуртки, про діяльність яких вчасно подані звіти та створені WEB-сторінки.
    Також на засіданні були обговорені та рекомендовані на затвердження вченою радою університету монографії та розглянуті інші питання. 
Костянтин Махно,
молодший науковий співробітник 
 
Увага! Оголошується конкурс наукових проектів і розробок
на 2017 рік!
Шановні колеги, з 4 липня в університеті оголошується перший етап конкурсного відбору проектів науково-дослідних робіт, виконання яких розпочнеться у 2017 р. за рахунок коштів державного бюджету.
За формування тематики наукових досліджень і розробок необхідно орієнтуватись на вирішення найактуальніших проблем у сфері розвитку науки та економіки, зокрема шляхом формування міждисциплінарної тематики зазначених проектів. Перевага при відборі надається тим проектам, які мають особливо важливе значення для підвищення обороноздатності та національної безпеки держави, мають прикладні результати подвійного використання, а також конкурентоспроможності на світовому ринку та спрямовані на використання у соціальній сфері, виробництві, навчальному процесі (обсяг фінансування проектів планується не менше 200 тис. грн. на рік), пропоновані терміни виконання фундаментального і прикладного проекту – до 36 місяців, розробки – до 24 місяців.
Обговорення проектів НДР відбувається у наукових колективах, на кафедрах. Наукові керівники мають подавати проекти НДР, підготовлені за формами МОН України, у роздрукованому виді та на електронному носії директорам НДІ/заступникам деканів факультетів з наукової роботи.
До 1 серпня директори НДІ/заступники деканів з наукової роботи мають подати у науково-організаційний відділ НДЧ (корп. 4, к. 28) відібрані проекти НДР у роздрукованому виді та на електронному носії, зведений їх Перелік по НДІ/факультету, витяг з протоколу засідання науково-технічної/наукової ради НДІ/факультету.
5 липня в аудиторії 228 корпусу № 10 о 900 буде проведено навчальний семінар щодо особливостей заповнення форм і подання проектів НДР на конкурс МОН України та питання публікацій у міжнародних журналах, що входять до провідних наукометричних баз.
 
 
Наказ по НУБіП України про оголошення конкурсу
Форма проекту фундаментального/прикладного дослідження
Форма проекту науково-технічної (експериментальної) розробки
Перелік секцій за фаховими напрямами Наукової ради МОН України
 
 
Начальник науково-дослідної частини

В. Отченашко 

На координаційній раді обговорили завдання на найближчу перспективу

 

   На підсумковому у цьому навчальному році засіданні координаційної ради з питань науково-технічної діяльності перший проректор Ігор Ібатуллін озвучив основні наукові здобутки за поточний місяць. Так, двоє наших колег стали стипендіатами Верховної Ради України, стільки ж – лауреатами премії Верховної Ради України, ще шість молодих вчених отримали стипендії Кабінету Міністрів України.
 

  32 ліцензійні справи за науковими спеціальностями перебувають на розгляді у профільному департаменті МОН України. На розгляд Атестаційної колегії міністерства подано документи на перереєстрацію спеціалізованих вчених рад: Д 26.004.03 – ветеринарні науки (голова – М. І. Цвіліховський) та Д 26.004.08 – ветеринарні та біологічні науки (голова – М. О. Захаренко).
     Вже понад тиждень триває перевірка стану виконання науково-дослідних робіт, що здійснювалися за кошти держбюджету, за договорами з окремими міністерствами, установами, господарствами та за ініціативною тематикою упродовж першого півріччя 2016 року. Вже продемонстрували свої напрацювання НДІ сільськогосподарської радіології, Українська лабораторія якості та безпеки продукції АПК, НДІ економіки і менеджменту, ННІ післядипломної освіти, юридичний, гуманітарно-педагогічний факультети та факультет землевпорядкування.
 
     Ігор Ілліч закликав активізувати роботу із залучення коштів від здійснення наукової діяльності до спеціального фонду, активніше брати участь у конкурсах наукових проектів. Крім того, він акцентував увагу на економії енергоресурсів та води.
 
 
  Начальник науково-дослідної частини Володимир Отченашко доповів про результати експертизи проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених. Всі із 17 представлених проектів рекомендовані на розгляд вченої ради університету.
    Начальник науково-організаційного відділу Вікторія Самсонова повідомила про початок конкурсного відбору робіт на здобуття щорічної Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій. Матеріали слід подати до 1 серпня.
    Мова йшла і про подання керівниками студентських наукових гуртків звітів за проведену роботу у 2015/2016 навчальному році. Вікторія Самсонова наголосила на необхідності створення або доопрацювання WEB сторінки студентського гуртка, на якій висвітлюватиметься повна інформація про його діяльність. Активізації потребує участь членів гуртків у 
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016/2017 навчальному році.
       Також на засіданні були обговорені та рекомендовані до затвердження вченою радою університету монографії. 
Костянтин Махно, 
молодший науковий співробітник

 

Увага! Оголошено конкурс на здобуття щорічної премії Кабінету Міністрів України 

   Шановні колеги! 

     Оголошується конкурс на здобуття щорічної Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій. 

      Зазначена Премія присуджується на конкурсних засадах щороку за особливі досягнення у розробленні та впровадженні інноваційних технологій у виробництво та виведення на ринок вітчизняної інноваційної продукції. Це друга за значимістю Премія після Державної премії України в галузі науки і техніки.

     Звертаємо вашу увагу на те, що відповідно до Положення про Премію до участі у конкурсному відборі приймаються роботи, результатом яких є реалізовані вагомі інноваційні проекти, їх результати мають бути застосовані на практиці не менше ніж за рік до дати їх висунення на здобуття Премії та широко впроваджені у виробництво.

     Авторський колектив роботи повинен складатися не більш як з десяти осіб і включати безпосередніх виконавців роботи, творчий внесок яких є найбільш вагомим.

   Том 1

1. Список претендентів на здобуття Премії.
2. Опис роботи обсягом до 15 сторінок.
3. Короткий опис роботи обсягом до 1 сторінки.
4. Копії патентів, які відносяться до роботи, копії документів про випробування і впровадження у виробництво, інші матеріали.
5. Довідка про творчий внесок у роботу на кожного з авторів роботи окремо.
6. Дозвіл на опублікування у відкритій пресі назви і змісту роботи, прізвищ претендентів.
7. Згода на обробку персональних даних.

     Том 2
1. Характеристика кожного кандидата на здобуття Премії із зазначенням його трудових досягнень, інформації про наукові здобутки тощо.
2. Особовий листок з обліку кадрів за підписом начальника кадрової служби.
3. Копії паспорта.
4. Копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
5. Довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), в якому працює претендент.

http://mon.gov.ua/activity/nauka/premiya-kmu/normativni-akti.html

За консультацією щодо оформлення документів звертатися до Махна Костянтина Івановича (корп. 4, кім. 28; тел. 527-81-54).

Махно К.І.,

молодший науковий співробітник

науково-організаційного відділу НДЧ 

Вимоги до офрмлення документів.pdf

Оголошення МОН.pdf

Положення про Премію КМУ.docx

Увага! Оголошується конкурс проектів НДР молодих вчених на 2016 рік!

    Шановні колеги, в університеті оголошується І етап конкурсного відбору проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, подальше виконання яких розпочнеться у 2016 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету за такими пріоритетнимитематичними напрямами (секціями):

 • - нові технології транспортування, перетворення та зберігання енергії; впровадження енергоефективних, ресурсозбережувальних технологій; освоєння альтернативних джерел енергії; безпечна, чиста й ефективна енергетика;
 • - нові технології розвитку: транспортної системи, у тому числі розумний, зелений та інтегрований транспорт; ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування; озброєння та військової техніки; дослідження з найбільш важливих проблем ядерної фізики, радіофізики та астрономії;
 • нові технології виробництва матеріалів, їх оброблення, з'єднання, контролю якості; матеріалознавство; наноматеріали та нанотехнології;
 • - нові технології екологічно чистого виробництва та будівництва, охорони навколишнього природного середовища, видобутку та переробки корисних копалин; хімічні процеси та речовини в екології; раціональне природокористування;
 • - технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу; органічне виробництво і продовольча безпека;
 • - економічні перетворення; демографічні зміни та благополуччя суспільства;
 • - актуальні проблеми педагогіки, психології та соціології; інтеграція до європейського науково-освітнього простору; соціально-психологічна реабілітація військовослужбовців з місць військових конфліктів, сімей поранених і загиблих; підтримка обдарованої молоді та формування у дітей сучасного світогляду, моральної і громадянської позиції;
 • - правові, філософські, історичні та політологічні аспекти державотворення; захист свободи і національної безпеки України та її громадян на шляху євроінтеграції;
 • - актуальні проблеми українознавства, літературознавства, мистецтвознавства, мовознавства та соціальні комунікації;
 • - розробка й впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, фармацевтики, профілактики та лікування захворювань; біотехнології;
 • - розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки.

     Строк виконання проектів наукових робіт і науково-технічних розробок до 2 років.

     Прогнозований обсяг фінансування проектів не менше 200 тис. грн. на рік.

     Керівником проекту повинен бути науково-педагогічний (науковий) працівник (докторант), який працює (навчається) в університеті та на момент подання проекту на Конкурс відповідає таким вимогам:
– кандидат наук, віком до 35 років;
– докторант або доктор наук, віком до 40 років.

     До складу виконавців проекту входять студенти, аспіранти, наукові та науково-педагогічні працівники та інші дослідники, вік яких на момент подання проекту не перевищує 35 років.

     Обговорення проектів НДР відбувається на засіданнях кафедр, наукових лабораторій, де визначаються доцільність, кадрові та матеріальні можливості виконання робіт. Наукові керівники подають проекти НДР, підготовлені за формою МОН України, у роздрукованому виді та на електронному носії директорам НДІ/заступникам деканівфакультетівз наукової роботи. Відбір проектів відбувається після їх обговорення на науково-технічних/наукових радах.Перевага у відборі надаватиметься проектам, у виконанні яких беруть участь наукові колективи і які спрямовані на вирішення важливих завдань розвитку науки і техніки та економіки країни.

     До 8 червня директори НДІ/заступники деканів факультетівз наукової роботи подають у науково-організаційний відділ НДЧ (корп. 4, к. 28):
– проекти наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок, що пропонуються до виконання молодими вченими у науково-дослідних інститутах, факультетах у 2016 році (у роздрукованому виді та на електронному носії) відповідно до форми Міністерства освіти і науки України;
– листи підтримки до проектів від представників провідної наукової спільноти, потенційних інвесторів або реального сектору економіки;
– зведений перелік проектів наукових робіт по науково-дослідному інституту/факультету;
– витяг з протоколу засідання науково-технічної, наукової ради науково-дослідного інституту/факультету.

     Детальна інформація про умови конкурсу за посиланням:

Положення про проведення МОН України Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених

Наказ по НУБіП України про оголошення конкурсу

Форма проекту наукової роботи, науково-технічної (експериментальної) розробки

В. Самсонова,

начальник науково-організаційного відділу НДЧ 

Форма проекту наукової роботи, науково-технічної (експериментальної) розробки.doc

 

 

Наука – локомотив розвитку високоефективної та конкурентоздатної економіки. До професійного свята науковців університету відзначено нагородами

      20 травня. Напередодні Дня науки в університеті відбулося урочисте засідання – своєрідний підсумок двомісячного «Фестивалю науки», упродовж якого відбулося більше сорока різноманітних заходів: круглих столів, семінарів, конференцій, майстер-класів, конкурсів.

    З вітанням та словами вдячності всім поколінням вчених, а, особливо молоді, звернувся до зібрання перший проректор Ігор Ібатуллін. Він підкреслив, що в розвитку і побудові високоефективної та конкурентоздатної економіки вирішальну роль відіграє наука. І НУБіП не залишається осторонь цих процесів. Так, протягом року колектив визначився з перспективними напрямами досліджень і науковою діяльністю в цілому. Всі ці плани відображені в програмі розвитку університету «Голосіївська ініціатива-2020». Але їх реалізація вимагає злагодженої, конструктивної та послідовної роботи, спрямованої на результат, зауважив перший проректор.

   Ігор Ілліч також озвучив основні здобутки наших вчених за минулий рік. Це – 116 нових елементів і параметрів технологій, 83 нових види обладнання, 14 складових біологічно-активних добавок і харчових консервів. У переліку досягнень – 6 сортів, гібридів сільськогосподарських культур та отримані патенти на сорти рослин. Університет подав 315 заявок на патенти та винаходи, корисні моделі, авторські свідоцтва. Отримано 254 охоронних документи. Ще укладено 6 ліцензійних договорів на 12 об’єктів інтелектуальної власності. У цілому 41 наукова розробка впроваджена у виробництво, зазначив Ігор Ібатуллін. Та, крім цього, ряд наших науковців отримали державні нагороди: Премію Президента України для молодих учених (Світлана Білоус, Оксана Чорнобров), Премію Верховної Ради України (Вадим Щербатюк, Володимир Штепа, Наталія Заїць), стипендію  Верховної Ради України (Світлана Сторожук). Ще трьом нашим ученим –Дмитру Добряку, Миколі Стародубу та  Володимиру Харебі – присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». Наукові розробки, створені в стінах НУБіП, є вагомим внеском у розвиток усього агропромислового комплексу країни, підсумував Ігор Ібатуллін. Тож маємо чим і ким пишатись.

      Потому перейшли до нагородження номінантів, так би мовити, винуватців сьогоднішніх урочистостей.

    Спершу відзначили дипломами за вагомий внесок у розвиток науки та інновацій Анатолія Мазуркевича, Андрія Опальчука, Василя Савчука, Володимира Войціцького, Валентина Дрозду. Останньому напередодні указом Президента України було присвоєне почесне звання «Заслужений винахідник України».

    Дипломами «Фестивалю науки – 2016» у номінації «Лідер із залучення коштів на виконання наукових досліджень у 2015 році» нагородили кафедру землеробства та гербології, науково-дослідну лабораторію біосенсорики, кафедру годівлі тварин та технології кормів ім. П.Д. Пшеничного. За високі результати у підготовці наукових кадрів відзначено Сергія Поповича,  Олександра Єрмакова, а за вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців –Наталію Богданову,  Олександра Світличного,  Наталію Макаренко, Миколу Захаренка таАнатолія Бикіна.

      Дипломом «Фестивалю науки – 2016» за високі досягнення у винахідницькій діяльності нагородили також Олексія Котречка, Владислава Сухенка, Геннадія Голуба. За популяризацію вітчизняної науки відзначено Петра Лакиду, Наталію Демешкант, Сергія Зібцева, Анатолія Шостака, Наталію Арістову, Андрія Жильцова.

     Дипломи «Фестивалю науки – 2016» отримали в номінаціях «Лідер із наукових досягнень студентів» – Сергій Пилипака, Вячеслав Ловейкін, Віктор Маурер, Ірина Бобось, Наталія Слободянюк,  Сергій Кідалов, «Фаворит успіху молодіжної науки» – Юрій Ромасевич, Андрій Білоус, Михайло Муштрук і Олександр Броварець.

     Наші колеги – Валентина Шостак, Наталія Малаховська, Дмитро Засєкін, Роман Василишин – відзначені за організацію науково-дослідної діяльності, Валерій Кашпаров, Андрій Мартин, Микола Талавиря, Іван Ковальчук, Володимир Калуга – за активну публікаційну діяльність,Олександр Прохорчук, Наталія Морозюк, Наталія Друзь, Анна Сальнікова, Світлана Круглик, Микола Грунтковський – за вагомий внесок у розвиток Спілки молодих вчених НУБіП України.

      А далі ведучі оголосили переможців V «Фестивалю студентської науки – 2016» серед двохсот гуртків. Дипломи за участь отримали гуртки «Транспортні технології» механіко-технологічного факультету, «Технічні засоби автоматизації» ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження, «Картографічне моделювання проблем природокористування» факультету землевпорядкування, «Сучасні технології створення програмних систем та цифрового контенту» факультету інформаційних технологій. Дипломом «Фестивалю студентської науки – 2016» у номінації «Майбутнє української науки» нагороджені гурток «Технічна творчість» Ніжинського агротехнічного коледжу та «Robobobo» Ірпінського економічного коледжу. Призові місця розподілилися так: третє посіли студентські наукові гуртки «Екологія довкілля» факультету захисту рослин, біотехнологій та екології, «Лісовідновлення і лісорозведення» ННІ лісового і садово-паркового господарства, «Моя маленька Батьківщина» Рівненського коледжу, «Конституційне право» юридичного факультету, «Інновінг» ННІ післядипломної освіти. Друге місце завоювали «Гурток з нарисної геометрії, комп’ютерної графіки та дизайну» факультету конструювання та дизайну,  «Юний дослідник» Ніжинського агротехнічного інституту, «Соціальний практик» гуманітарно-педагогічного факультету, «Дослідження якості м’яса та м’ясних продуктів» факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК, «Овочівник» агробіологічного факультету.

      Перше ж переможне місце посіли гуртки «Маркетинг» факультету аграрного менеджменту, «Бджільництво» факультету тваринництва та водних біоресурсів, «Паразитологія» факультету ветеринарної медицини, «Мехатроніка» факультету конструювання та дизайну, «Банківське обслуговування в АПК» економічного факультету.

    Крім дипломів та подяк, учасники і переможці отримали ще й музичні дарунки від художніх колективів кафедри культурології. Завершилися урочистості колективним фото.

 

 

Відповідність критеріям дослідницького університету у центрі уваги координаційної ради з питань науково-технічної діяльності

  Травневе засідання координаційної ради з питань науково-технічної діяльності відкрив голова ради Ігор Ібатуллін та ознайомив присутніх із актуальними науковими завданнями сьогодення. Це – ліцензування наукових спеціальностей, підготовка наукових кадрів, оптимізація наукових підрозділів, поліпшення матеріально технічної бази лабораторій, залучення молоді до наукової діяльності.

   На засідання був запрошений ректор університету Станіслав Ніколаєнко, який закликав присутніх звернути увагу на показники наукової діяльності, за якими здійснюється надання статусу дослідницького університету. 

    Зокрема, вченим слід посилити публікаційну діяльність та розміщувати статті у міжнародних реферованих виданнях, міжнародних наукометричних базах, визнаних МОН. Звичайно, існує багато причин низької цитованості українських вчених та невеликої кількості вітчизняних журналів у міжнародних базах даних. Одна з найбільш серйозних – це мовний бар'єр. Нині у міжнародних наукометричних базах даних представлено 0,08% українських наукових журналів. До того, ж вони мають низький імпакт-фактор і не можуть конкурувати з провідними міжнародними виданнями. Специфічні труднощі виникають і в зв'язку з латинською транслітерацією прізвищ, імен вчених та різних назв одного ВНЗ при заповненні відомостей про авторів у наукометричних базах даних. Дотримання певної уніфікації у написанні назви при підрахунку індексу цитування відображається на позиції нашого університету у міжнародних та всеукраїнських рейтингах серед ВНЗ. Наприклад, у рейтингу серед вузів України станом на 01.01.2011 р. наш університет займав 35 місце. За даними Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського станом на 01.12.2016 р. позиції університету піднялись на сім пунктів. Проте реальні показники рейтингу можуть бути значно вищими, адже багато фундаментальних праць, опублікованих нашими вченими зареєстровані під різними назвами університету (наприклад: NAUU, NULES, NUBIP та ін. ) або його структурних підрозділів, що ускладнює підрахунок індексу цитування саме НУБіП України. Томудуже важливо усім співробітникам та науково-педагогічним працівникам університету при опублікуванні статей у зарубіжних та вітчизняних наукових виданнях використовувати офіційну повну і скорочену назву університету українською та англійською мовами.

     Важливою на часі є інтеграція освіти та науки з виробництвом шляхом створення наукових лабораторій разом з установами Національної та галузевих національних академій наук і підприємствами, установами та організаціями. Варто зміцнювати науково-дослідницьку базу шляхом посилення співпраці з бізнесом, укомплектовувати лабораторії сучасним обладнанням. Керівництвом університету проведено переговори з керівництвом держави та надіслано листи у відповідні інстанції щодо підняття граничної межі на закупівлю предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю; сприяння виділенню коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування; можливості оплати видатків на відрядження провідних вчених за кордон за рахунок університету.

   Перед членами координаційної ради виступив декан факультету конструювання та дизайнуЗіновій Ружило та поділився досвідом використання у науковому та навчальному процесі одноплатних мікрокомп’ютерів Raspberry P, які мають безкоштовне ліцензійне програмне забезпечення, яке оновлюється через Інтернет-ресурси та значно нижчу ціну за персональні комп’ютери з аналогічними параметрами. Основні технічні характеристики: 1 ГБ оперативної пам’яті, 1,2 МГц – тактова частота 4-х ядерного процесора Cortex, має 4 USB-порта та повноцінний HDMI вихід. Зіновій Володимирович наголосив на необхідності більш широкого залученнямікрокомп’ютерів Raspberry P в навчальному процесі.

     Директори НДІ рослинництва, ґрунтознавства, біотехнологій та сталого природокористування Ганна Ковалишина та НДІ лісівництва та декоративного садівництваРоман Василишин доповіли про відкриття V «Фестивалю студентської науки – 2016» та підвели підсумок першого дня, а директори НДІ здоров’я тварин Дмитро Засєкін та НДІ технологій та якості продукції тваринництва Іван Чумаченко запросили всіх бажаючих на обговорення результатів студентської науки ввірених їм НДІ.

    Завідувач відділу аспірантури та докторантури Олена Барабаш доповіла, що найближчим часом до профільного департаменту МОН будуть направлені 32 справи з ліцензування наукових спеціальностей, за якими провадиться підготовка кандидатів наук (докторів філософії) в університеті.

    Начальник відділу науково-технічної інформації Наталія Шевченко зауважила, що за об’єктивних причин центральної експозиції університету на XXVIII Міжнародній агропромисловій виставці «АГРО-2016» не буде, проте на тематичних – будуть представлені наукові здобутки НДІ техніки, енергетики та інформатизації АПК та Української лабораторії якості та безпеки продукції АПК.

    Начальник науково-організаційного відділу Вікторія Самсонова ознайомила присутніх з програмою відзначення Дня науки в університеті та низкою заходів, які проводитимуться на цьому тижні у рамках «Фестивалю науки-2016».

К. Махно, 

молодший науковий співробітник
науково-організаційного відділу НДЧ 

У центрі уваги Координаційної ради: нові підходи до підготовки фахівців, наповнення спецфонду, участь у інноваційних програмах

   Чергове засідання Координаційної ради з питань науково-технічної діяльності розпочалось з аналізу стану справ з ліцензування наукових спеціальностей, про який доповіла завідувач відділу аспірантури та докторантури Олена Барабаш. За 32 спеціальностями підготовлено справи у повному обсязі. Три ліцензійні справи за науковими спеціальностями, підготовка яких провадиться на факультеті захисту рослин, біотехнологій та екології, ще досі оформлюються. Всі справи мають подаватися 29 квітня до профільного департаменту МОН України.

                     

     Начальник відділу наукової атестації Сергій Боярчук поінформував про нові підходи до оформлення наукових досягнень, представлених на здобуття наукових ступенів доктора філософії (кандидата наук) та доктора наук, закладені в проекті наказу МОН України «Вимоги до оформлення дисертації». Зокрема, назва дисертації повинна відповідати обраній науковій спеціальності та суті вирішеної наукової проблеми (завдання), вказувати на мету і предмет дисертаційного дослідження та його завершеність. Структура дисертації повинна мати такі структурні елементи:титульний аркуш; анотацію; зміст; перелік умовних позначень (за необхідності); основну частину (вступ, огляд літератури, загальна методика та методи досліджень, результати власних досліджень, узагальнення та обговорення досліджень, висновки, пропозиції виробництву (за необхідності); список використаних джерел; додатки (за необхідності).

Текст дисертації має друкуватися на обох сторонах аркуша формату А 4.

     Для ознайомлення зі змістом та результатами дисертації подається узагальнений короткий виклад її основного змісту – анотація. Анотація подається двома мовами: українською та англійською. За рішенням спеціалізованої вченої ради анотація може також подаватися третьою мовою, пов’язаною з предметом дисертаційного дослідження. Анотація до дисертації повинна містити: відображення результатів наукового дослідження; зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами; наукову новизну отриманих результатів; практичне значення отриманих результатів (за наявності); особистий внесок здобувача; апробацію результатів дослідження; відомості про кількість публікацій та їх за темою дисертації.

     Вступ до дисертації повинен розкривати: актуальність теми; мету і завдання дослідження; методи дослідження; порядок та структуру дослідження.
     Щодо публікацій за темою дисертації вказується кількість наукових праць, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації, а також кількість праць, які додатково відображають наукові результати дисертації.
     Список використаних джерел формується одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті; в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків; у хронологічному порядку.

     Бібліографічний опис списку використаних джерел у дисертації може оформлятися автором дисертації за його вибором відповідно до одного із стилів, віднесених до рекомендованого переліку міжнародних стилів оформлення публікацій (MLA (Modern Language Association) style; APA (American Psychological Association) style; Chicago/Turabian style; Harvard style; ACS (American Chemical Society) style; AIP (American Institute of Physics) style; IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) style; Vancouver style) або ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

    Дисертація у вигляді спеціально підготовленого рукопису повинна виготовлятися в твердому (книжковому) переплетенні, має бути написана державною або англійською (за бажанням здобувача) мовою.

     Начальник планово-фінансового відділу НДЧ Валентина Шостак акцентувала увагу членів ради на необхідності активізувати роботу по залученню коштів від здійснення наукової діяльності до спеціального фонду. У цьому році науково-дослідною частиною заплановано залучити близько 12,6 млн. грн., що формує показник ефективності наукової діяльності на рівні 70 коп. на одну бюджетну гривню. На сьогодні безперечними лідерами у цій діяльності є Українська лабораторія якості та безпеки продукції АПКУкраїнський НДІ сільськогосподарської радіології та НДІ рослинництва, ґрунтознавства, біотехнологій та сталого природокористування (силами вчених залучено більше трьох мільйонів гривен). Загалом надійшло вже близько 25% коштів до запланових річних обсягів. У розрізі структурних підрозділів університету стан надходжень за 1 квартал поданий у таблиці.

 

Інформація про надходження коштів до спеціального фонду станом
на 11.04.2016 р. (дослідження і наукові послуги)

Факультет/ННІ,

науковий підрозділ

План надходжень, тис. грн.

(70 коп на 1 бюджетну грн.)

Обсяг фінансування за укладеними угодами, тис. грн.

Надійшло коштів,

тис. грн.

Надходження до доведеного плану, %

ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження

554

499

0

0

ННІ лісового і садово-паркового господарства

786,6

3,6

3,6

0,45

Харчових технологій та управління якістю продукції АПК

247,8

0

0

0

Економічний

437,8

0

0

0

Аграрний менеджмент

255,2

0

0

0

Гуманітарно-педагогічний

50,8

0

0,725

1,4

Ветеринарної медицини

889,2

0

0

0

Інформаційних технологій

405,6

0

0

0

Землевпорядкування

141,9

0

0

0

УЛЯБП АПК

4195,5

4162,3

713,6

17,0

Агробіологічний

952,6

1211

854,1

89,6

Захисту рослин, біотехнологій та екології

812,3

44,6

44,6

5,5

УкрНДІ с.-г. радіології НУБіП України

1172,4

1655,0

1442,1

123,0

Тваринництва та водних біоресурсів

628,6

140,0

47,7

7,5

Механіко-технологічний

602,4

0

0

0

Конструювання та дизайну

191,4

0

0

0

Юридичний

322,2

5,9

5,9

1,8

Всього

12646,3

7721,4

3112,3

24,6

 

     Начальник науково-організаційного відділу Вікторія Самсонова повідомила про необхідність участі наукових, науково-педагогічних працівників, аспірантів у спільній навчально-практичній програмі МОН України та групи компаній GrowthUp «4 Кроки до Інновацій», метою якої є сприяння підвищенню рівня знань науковців з планування та побудови проектів у сфері технологічного бізнесу, пошуку потенційних інвесторів для здійснення науково-технологічних розробок ВНЗ та подальшої їх комерціалізації і трансферу технологій. Також Вікторія Володимирівна доповіла про стан підготовки до відзначення Дня науки в університеті: проведено низку організаційних робіт по проведенню V «Фестивалю студентської науки – 2016», готується узагальнена програма заходів«Фестивалю науки» в НУБіП України.

     

     Також на засіданні були обговорені та рекомендовані на затвердження вченою радою університету монографії та розглянуті інші питання.

V «Фестиваль студентської науки – 2016», приурочений до Дня науки

    Відповідно до наказу ректора Станіслава Ніколаєнка, 11-18 травня в університеті пройде V «Фестиваль студентської науки – 2016», приурочений Дню науки.

     Директори ННІ, НДІ, декани факультетів, їхні заступники з наукової роботи мають забезпечити участь у фестивалі членів студентських наукових гуртків, науково-педагогічних працівників, науковців університету. 

     Урочисте засідання з метою презентації кращих студентських наукових гуртків (1 гурток від кожного структурного підрозділу) відбудеться 18 травня о 1000 в аудиторії № 228 корпусу № 10. Кращі наукові гуртки будуть відзначені.

     Участь у «Фестивалі студентської науки – 2016» візьмуть також представники відокремлених підрозділів університету. 

          Програму фестивалю можна завантажити за посиланням нижче.


Program_science_fest_2016

 

Запрацювала служба по ремонту та обслуговуванню лабораторного обладнання

  В оновленому складі відновила свою роботу служба по ремонту та обслуговуванню лабораторного обладнання, яке використовується у навчальній і науковій діяльності.

  Прийом замовлень на обслуговування або ремонт здійснює науково-організаційний відділ науково-дослідної частини – головний метролог Ярослав Володимирович Ковбаса (корпус 4, кімната 28, тел. 527-81-54). 

   Форми документів:

 

Агропромислова компанія «Кернел» запрошує взяти участь у конкурсі студентських наукових робіт

   З метою залучення талановитої молоді для вирішення прикладних науково-виробничих питань аграрного сектору та посилення практичної взаємодії між бізнесом та аграрними ВНЗ агропромислова компанія «Кернел» спільно з державною установою «НМЦ «Агроосвіта», оголошують конкурс «Потенціал молоді – у агровиробництво».

 

 

Напрями конкурсу:

-           агрологістика;

-           інженерія; 

-           агрономія.

 

Критерії оцінювання:

-           актуальність для бізнесу;

-           отримання економічного ефекту;

-           вірність розрахунків;

-           досягнення мети завдання.

 

Вимоги до оформлення робіт:

-           мова – українська, російська;

-           обсяг роботи не повинен перевищувати 10 сторінок, враховуючи розрахунки, посилання на джерела інформації та додатки;

-           розмір шрифта - 12, шрифт Times New Roman.

 

Наукові роботи, обсяг яких перевищує 10 сторінок, розглядатись не будуть.

 

      Оформлені відповідним чином наукові роботи подаються до науково-організаційного відділу науково-дослідної частини (навчальний корпус 4, каб. 28) або на електронну адресу:[email protected] до 15 травня.

 

Завдання (кейси) та порядок проведення конкурсу можна завантажити за посиланням нижче:

 

Володимир Отченашко,

начальник науково-дослідної частини
 

Оголошено конкурс спільних українсько-французьких науково-дослідних проектів для реалізації у 2017-2018 роках

      Міністерством освіти і науки України, Міністерством закордонних справ та міжнародного розвитку і Міністерством національної освіти, вищої освіти та досліджень Франції оголошено конкурс спільних українсько-французьких науково-дослідних проектів для реалізації у 2017-2018 роках. 

      Конкурс є відкритим для будь-яких лабораторій чи науково-дослідних груп вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ та підприємств обох країн. 

До участі у конкурсі приймаються проекти за такими пріоритетними напрямами:

         дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського  потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та  сталого  розвитку суспільства і держави;

           інформаційні та комунікаційні технології; 

           енергетика та енергоефективність;

           раціональне природокористування;

           науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань;

           нові речовини і матеріали;

           фізика високих енергій.

Кінцева дата подання заявки на конкурс – 15 червня 2016 року

 

Детальна інформація та форми заявки: http://mon.gov.ua/usi-novivni/povidomlennya/2016/03/31/konkurs-spilnix-ukrayinsko-franczuzkix-naukovo-doslidnix-proektiv-na-period-2017-2018-rokiv/

 

Сергій Бондаренко,

керівник групи супроводу міжнародних науково-технічних проектів
 
Увага! Конкурс грантів на дослідження у галузі сільського господарства від Civilian Research & Development Foundation Global
 
Civilian Research & Development Foundation Global оголосила конкурс грантів для дослідників у галузі сільського господарства. Установа приймає пропозиції від спільних команд науковців США і України щодо проектів, пов’язаних з сільськогосподарськими науками за таким тематичним спрямуванням:

      1. Стійкі методи ведення сільського господарства – ґрунту та управління водними ресурсами для запобігання погіршенню стану навколишнього середовища від промислового сільського господарства; підвищення врожайної стійкості до зміни клімату та інших факторів навколишнього середовища.

       2. Геноміка в рослинництві – технології (методи), які можуть поліпшити продуктивність сільськогосподарських культур, одночасно підвищуючи екологічну стійкість сільськогосподарських земель.

       Бюджет проекту складає до $ 90000. У разі перемоги в конкурсі, команди США і України отримають фінансування в розмірі до 45 тисяч на кожну на виконання проекту впродовж 1-2 років.

 
Кінцева дата подання заявки на конкурс – 15 червня 2016 року.
 
Детальніше: http://www.crdfglobal.org/grants-and-grantees/current-funding-opportunities/2016/04/11/2016-u.s.-ukraine-agricultural-research-competition
 
Сергій Бондаренко,
керівник групи супроводу міжнародних науково-технічних проектів
 
 
    На засіданні Координаційної ради з питань науково-технічної діяльності, яке відбувається традиційно щовівторка, під головуванням начальника науково-дослідної частини Володимира Отченашка, обговорено низку актуальних питань, зокрема стан ліцензування наукових спеціальностей, плани наукових колективів щодо відзначення Дня науки, концепцію експонування здобутків університету на 28-й Міжнародній агропромисловій виставці «АГРО-2016», накази МОН, аналіз публікаційної активності тощо.
 

 

Завідувач відділу аспірантури та докторантури Олена Барабаш ознайомила присутніх з матеріалами семінару-тренінгу «Запровадження освітньо-наукових програм в аспірантурі та ліцензування», який відбувся у Міністерстві освіти і науки України 04 квітня. 
     Обговорено особливості підготовки ліцензійних справ. Так, для виконання вимог щодо кадрового забезпечення, ліцензіат подаватиме інформацію про членів проектної групи, які мають наукові ступені із різних спеціалізацій, але в межах однієї спеціальності. Проектна група має складатися не менше ніж з 3-х осіб, що мають науковий ступінь та вчене звання, два з яких мають бути докторами наук. Одна особа може бути гарантом лише однієї проектної групи. Також членам координаційної ради було наголошено про необхідність підготовки освітньо-наукових програм і навчальних планів по ліцензуванню наукових спеціальностей до 18 квітня поточного року для затвердження на Вченій раді університету. Саму ж підготовку ліцензійних справ необхідно завершити до 29 квітня. Для організації цієї роботи підписано відповідний Наказ ректора університету.
     Також очільниця відділу аспірантури поінформувала, що 23 березня цього року на засіданні Уряду відповідною Постановою № 261 було затверджено «Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)». Зокрема, цією Постановою упорядковано прийом до вищого навчального закладу (наукової установи) здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії та доктора наук. Передбачаються вступні випробування та виконання особою відповідної освітньо-наукової програми вузу за певною спеціальністю та проведення власного наукового дослідження (іспитів на кшталт кандидатських не передбачається). Встановлюється, що підготовка в аспірантурі та докторантурі завершується захистом наукових досягнень аспіранта або докторанта у спеціалізованій вченій раді. Спрощується процедура в частині визначення готовності дисертації та дисертанта до атестації спеціалізованою вченою радою - лише за рішенням наукового керівника (консультанта). Реалізується принцип автономії вищих навчальних закладів в частині набуття закладом права на підготовку наукових кадрів за своїм власним рішенням, а не за рішенням МОН.
      Аспіранти та докторанти, які бажають отримати ступінь кандидата або доктора наук, завершать своє навчання в аспірантурі у 2019 році, здобувачі наукового ступеня – у 2020 році.
     Ключові зміни, які будуть впроваджені з новим порядком підготовки доктора філософії та доктора наук полягають в тому, що підготовка доктора філософії здійснюється в аспірантурі, яка включає у себе денну, вечірню та заочну (дистанційну) форми навчання, а також поза аспірантурою – для здобувачів, які поєднують наукову та науково-педагогічну діяльність.Підготовка доктора наук здійснюється тільки за денною формою навчання або шляхом самостійної підготовки дисертаційного дослідження. Також змінюється термін навчання в аспірантурі, ад’юнктурі денної, вечірньої та заочної форми навчання – 4 роки. Для підготовки і перебування в докторантурі цей термін складає 2 роки.
     Нова постанова також дозволить покращити матеріальний стан аспірантів. У порядку підготовки доктора філософії передбачено, що аспірант або докторант, який захистився до закінчення терміну підготовки, має право за власним бажанням та вибором отримати одноразову виплату у сумі залишку стипендії, передбаченої у бюджеті вищого навчального закладу, отримати оплачувану відпустку на строк, що залишився, або, у випадку, якщо аспірант чи докторант залишається працювати у тому ж ВНЗ, сума залишку від стипендії може бути зарахована йому як щорічна надбавка до заробітної плати.
     Наступне питання порядку денного координаційної ради було присвячене Дню науки. Зазвичай це професійне свято відзначають у третю суботу травня, у цьому році це буде двадцять перше. Начальник науково-організаційного відділу Вікторія Самсонова нагадала присутнім традиційний сценарій святкування та зазначила, що хотілося б у цьому році його дещо змінити та звернулася до директорів науково-дослідних інститутів та заступників деканів з наукової роботи щодо обговорення в колективах програми відзначення цього свята. 
    Начальник відділу науково-технічної інформації Наталія Шевченко винесла на обговорення нову концепцію участі університету у XXVIII Міжнародній агропромисловій виставці «АГРО-2016», яка відбудеться 8-11 червня цього року. Враховуючи минулорічний досвід, наголосила вона, варто звернути увагу науково-дослідних інститутів та факультетів на додаткове представлення наукових розробок на спеціалізованих тематичних виставках, таких як: «Hi-Tech АГРО», «Біопаливо», «ANІMAL`EX», «Рослинництво і агрохімія» тощо, які пройдуть в рамках «Агро-2016». Це сприятиме додатковій популяризації і, головне, приверненню уваги фахової аудиторії до новітніх наукових досягнень університету.
 
 
   Начальник науково-дослідної частини Володимир Отченашко ознайомив присутніх з рекомендаціями МОН України (лист від 28.03.2016 р.) щодо відзначення 20-ої річниці Конституції України, а саме проведення упродовж травня-червня тематичних науково-технічних заходів (круглі столи, семінари, конференції, конкурси) щодо розвитку конституціоналізму в Україні та проведення конституційної реформи. Також, він наголосив, що міністерство оголошує конкурс на отриманняіменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених. А ще, зараз на профільних секціях міністерства триває експертиза анотованих звітів про виконання науково-дослідних робіт у 2015 р., про результати якої буде повідомлено після їх затвердження 21 квітня.
    Для обговорення та рекомендації на затвердження вченою радою університету на засіданні також були розглянуті наукові монографії.
Костянтин Махно,
молодший науковий співробітник
 
ДО УВАГИ НАУКОВЦІВ – ОГОЛОШЕНО КОНКУРС!
 

      У рамках програми територіального співробітництва країн Східного партнерства (EaPTC) оголошено конкурс проектів із зміцнення територіального співробітництва між Білоруссю та Україною, які спрямовані на вирішення спільних проблем розвитку прикордонних районів.

Пріоритет надаватиметься спільним проектам, направленим на:
           розвиток трансграничної взаємодії у розширенні ділових відносин між підприємствами середнього і малого бізнесу з акцентом на прикордонну торгівлю;
            підвищення туристичної та інвестиційної привабливості;
     нарощування людського капіталу і зайнятості, включаючи питання кар’єрного росту молоді;
   вирішення трансграничних проблем захисту навколишнього середовища шляхом створення механізмів для спільного моніторингу та обміну єкологічною інформацією;
                енергозбереження, поновлювані джерела енергії та управління відходами;
                профілактику захворювань і ранню діагностику та ін.
У рамках даного конкурсу Європейський Союз виділяє 3,3 млн євро.
Проектні пропозиції приймаються до 19 квітня 2016 року.
Форму для подачі заявки, критерії відповідності й оцінки, вимоги та іншу корисну інформацію можна знайти за посиланням http://eaptc.eu/ru/.
 
 
Стипендії для проведення досліджень в Японії!
 

        Японська спільнота популяризації науки (JapanSocietyforthePromotionofScience) запрошує вчених університету до проведення наукових досліджень в Японії.

  З умовами участі у конкурсі стипендій можна ознайомитись на сайті: https://www.jsps.go.jp/english/

 
 
Науково-дослідна частина НУБіП України
 

Інструкція для реєстрації в Google Академії

Реєстрація науково-педагогічних працівників у Google Академії

 

Увага! Оголошується конкурс проектів науково-дослідних робіт на 2016 рік!

Шановні колеги, з 22 червня в університеті оголошується перший етап конкурсного відбору проектів науково-дослідних робіт, які плануються до виконання у 2016 р. за рахунок коштів державного бюджету.

 
При формуванні тематики наукових досліджень і розробок необхідно орієнтуватись на вирішення найактуальніших проблем у сфері розвитку науки та економіки, зокрема шляхом формування міждисциплінарної тематики зазначених проектів. Перевага при відборі надається тим проектам, які мають особливо важливе значення для підвищення обороноздатності та національної безпеки держави, мають прикладні результати подвійного використання, а також конкурентоспроможності на світовому ринку та спрямовані на використання у соціальній сфері, виробництві, навчальному процесі (прогнозований обсяг фінансування проектів планувати не менше 80 тис. грн. на рік).
 
Обговорення проектів НДР відбувається у наукових колективах, на кафедрах. Наукові керівники мають подавати проекти НДР, підготовлені за формами МОН України, у роздрукованому виді та на електронному носії директорам НДІ/заступникам деканів факультетів. Формування тематичного плану відбувається після обговорення на науково-технічних/наукових радах.
 
До 31 липня директори НДІ/заступники деканів з наукової роботи мають подати у науково-організаційний відділ НДЧ (корп. 4, к. 28) відібрані проекти НДР у роздрукованому виді та на електронному носії, зведений їх Перелік по НДІ/факультету, витяг з протоколу засідання науково-технічної/наукової ради НДІ/факультету.
 
На цьому тижні планується проведення роз’яснювального семінару щодо особливостей заповнення форм і подання проектів НДР на конкурс МОН України. Точна дата буде повідомлена додатково.

 

Начальник науково-організаційного відділу НДЧ
В. Самсонова
 
 

Координаційна рада з питань науково-технічної діяльності окреслила пріоритетні завдання розвитку науки в структурних підрозділах

7 квітня відбулося перше засідання Координаційної ради з питань науково-технічної діяльності у оновленому складі відповідно до нової структури. Відкрив його голова, перший проректор, академік НААН України Ігор Ібатуллін, який звернувся до членів ради з проханням активізувати участь вчених структурних підрозділів університету у міжнародних та вітчизняних конкурсах наукових проектів, оптимізувати систему підготовки наукових кадрів, постійно працювати у напрямку залучення коштів від здійснення наукових досліджень та надання послуг на замовлення сторонніх організацій до спеціального фонду.

      

     Начальник науково-дослідної частини Володимир Отченашко звернув увагу присутніх на затверджені на минулому засіданні вченої ради положення про науково-дослідні інститути та науково-технічні\наукові ради, що з квітня місяця забезпечують активну участь вчених університету у реалізації різних заходів наукової діяльності. Учасників зібрання було проінформовано про оголошені конкурси наукових проектів та проведення тематичних семінарів на базі інститутів і факультетів щодо участі у цих конкурсах. Графік семінарів буде висвітлено на сайті. Також Володимир Віталійович закликав розпочинати наступні засідання із заслуховування звітів про роботу директорів НДІ за минулий тиждень та планів на майбутній.
Про пріоритети розвитку вузівської науки, окреслені Міністерством освіти і науки України, вела мову начальник науково-організаційного відділу Вікторія Самсонова. Вона також повідомила про приєднання університету до Національної мережі трансферу технологій та закликала до плідної співпраці у цій сфері.

    

 

Детальна інформація у блоці НОВИНИ за посиланням

 

 

 

ЗАСІДАННЯ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ З ПИТАНЬ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

                                                                                                         07.04.2015 р. 

1600, каб. 221а, корп. 10

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.       Про затвердження положень про науково-дослідні інститути та науково-технічні/наукові ради НДІ та факультетів (доповідає Отченашко В.В.).

2.       Про організацію звітності про наукову та інноваційну діяльність (доповідає Самсонова В.В.).

3.       Про залучення коштів від виконання НДР та надання наукових послуг до спеціального фонду (доповідає Шостак В.М.).

4.       Про участь у конкурсах наукових проектів (доповідає Отченашко В.В.).

5.       Про організацію посівної кампанії на дослідних ділянках ННВП «Дослідне поле», перспективи розвитку НВЛ «Хмільник» та колекційних насаджень нетрадиційних культур у ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція» (доповідає Булигін С.Ю., Туринський В.М., Отченашко В.В.).

6.       Про приєднання до Національної мережі трансферу технологій NTTN (доповідає Самсонова В.В.).

7.       Про організацію та проведення тематичних семінарів про заповнення форм для участі у конкурсах наукових проектів (доповідає Отченашко В.В.).

8.       Про здійснення науково-технічної діяльності в університеті (наукові видання, конференції, виставки) (доповідає Шевченко Н.Ю.).

9.       Про затвердження «Порядку проходження попереднього розгляду дисертацій у НУБіП України» (доповідає Боярчук С.В.).

10.  Про оптимізацію подання заявок на об’єкти інтелектуальної власності (доповідає Малаховська Н.Ю.).

11.  Про щотижневе планування/звітування про наукову та інноваційну діяльність НДІ/факультету (доповідає Отченашко В.В.).

12.  Про затвердження до друку монографій та рекомендація їх на розгляд Вченої ради НУБіП України (доповідає Шевченко Н.Ю.).

13.  Різне.

 

 

Увага, конкурс наукових проектів на здобуття щорічних грантів Президента України докторам наук!

Державний фонд фундаментальних досліджень оголошує конкурс наукових проектів на здобуття щорічних грантів Президента України докторам наук (віком до 45 років) для здійснення наукових досліджень у 2016 році (Ф66). Грошовий розмір гранту складає – 150 тис. грн.
На конкурс подаються проекти фундаментальних та прикладних наукових досліджень, здатні внести  істотний   вклад у розширення й поглибленнянаукових знань, відрізняються новизною в постановці й методах проведення досліджень і мають вагому  наукову  й  практичну значимість.
При  розгляді  проектів оцінюються:
·    актуальність тематики;
·    оригінальність наукової ідеї;
·    наукова новизна та практична значимість очікуваних результатів;
·    наукова  кваліфікація вченого;
·    забезпеченість необхідною матеріально-технічною базою.    
Термін виконання проекту не повинен перевищувати одного року.
Запити подаються до 20 вересня 2015 року включно (поштові відправлення прийматимуться до розгляду за штемпелем) за адресою: 01601, МСП, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 16, к. 404-б.
Куратор конкурсу - Доценко Ярослава Юріївна, [email protected], телефон для довідок: (044) 246-39-29.
Перед подачею до Державного фонду фундаментальних дослідженьпроекти необхідно зареєструвати у науково-організаційному відділіНУБіП України (навч. корп. № 4, кім. 28).
 
Умови конкурсу: 
Електронна форма запиту
 
 

ДО УВАГИ КЕРІВНИКІВ НАУКОВИХ ТЕМ

До 27 березня 2015 р. необхідно подати:

- у науково-організаційний відділ НДЧ (корп. 4, кімн. 28) короткий звіт про виконання науково-дослідної роботи по темі у 2-х екз. у друкованому виді;

- у планово-фінансовий відділ НДЧ (корп. 4, кімн. 54) акт-приймання здачі НДР у 2-х екз. у друкованому виді. 

Форми документів можна отримати у вищезазначених відділах або на сайті університету за посиланням

 

ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (Ф64 та Ф65)

20 березня 2015 року о 1000 відбудеться методичний семінар з подання заявок на конкурси Ф64 та Ф65 (детальніше за посиланням). 

Порядок денний:

1. Концепція роботи з запитами (незалежні об’єкти + зв’язки).

2. Приклад заповнення запиту.

3. Пропозиції нових можливостей:

3.1 Відкриті профілі користувачів (без персональних даних) з публікаціями.

3.2 "Хмара" ключових слів із авторами.

3.3 Вивантаження даних запитів/профілів/публікацій у машинозчитувальний формат.

4. Питання і відповіді. 

Семінар відбудеться за адресою: бульвар Шевченка, 16, к. 312.

Для участі в семінарі, необхідно зареєструватись до 1600 19 березня 2015 року детальніше за посиланням:

Всі бажаючі зможуть спостерігати за семінаром он-лайн. Посилання на відео трансляцію буде оголошено додатково на офіційній інтернет-сторінці Державного фонду фундментальних досліджень.

 

Увага! Оголошено конкурс українсько-французьких науково-дослідних проектів на 2015-2016 роки

З 13 лютого по 31 березня 2015 року Міністерство освіти і науки України, Міністерство закордонних справ і міжнародного розвитку Французької Республіки, Міністерство національної освіти, вищої освіти та досліджень Французької Республіки та Campus France оголошують конкурс спільних українсько-французьких науково-дослідних проектів на період 2015-2016 років. Конкурс відкритий для наукових лабораторій, науково-дослідних груп вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ і підприємств обох країн. Мета конкурсу: cприяння встановленню та розвитку якісного науково-технічного співробітництва між науковцями обох країн.

До участі у конкурсі приймаються проекти за такими пріоритетними напрямками:

 •  дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського  потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та  сталого  розвитку суспільства і держави;
 •  інформаційні та комунікаційні технології
 • енергетика та енергоефективність;
 • раціональне природокористування;
 • науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань;
 • нові речовини і матеріали;фізика високих енергій.

Особлива увага надаватиметься також проектам, тематики яких будуть співпадати із визначеними у Рамковій програмі з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020».

Переглянути детальнішу інформацію про конкурс

Завантажити бланк заявки

 

 

 

 

 

Увага, конкурс проектів фундаментальних досліджень!

Державним фондом фундаментальних досліджень проводиться конкурс проектів фундаментальних досліджень з пріоритетної тематики.

Метою конкурсу є відбір проектів, виконання яких забезпечуватиме підвищення ефективності наукових досліджень та престижу вищих навчальних закладів, широке залучення до наукових досліджень молодих науковців та стимулювання наукової діяльності.

Конкурс проводиться за такими науковими напрямами:

·        матеріали для трансформації енергії та для енергозаощадження;

·        нові біологічно активні речовини для медичних застосувань;

·        вплив змін клімату на навколишнє природне середовище;

·        фізика високих енергій та проблеми теоретичної фізики.

При розгляді проектів оцінюються:

·        актуальність і новизна наукової тематики;

·        наукова кваліфікація керівників проекту і наукового колективу;

·        інноваційна орієнтованість наукових проектів;

·        забезпеченість необхідною матеріальною базою.

Керівники проектів повинні мати не менше 3 статей, які опубліковані за останні три роки у виданнях, що індексуються за міжнародними наукометричними базами даних за тематикою проекту. Керівник проекту може подавати на конкурс лише один проект.

Запити на конкурс подаються до 24 березня 2015 року включно.

Детально ознайомитись з умовами конкурсу можна за посиланням:

Електронна форма запиту знаходиться у відкритому доступі за адресою:

 

 

 

До уваги наукових керівників тем!

У зв’язку з початком виконання у НУБіП України наукових досліджень до 20 лютого 2015 р. необхідно підготувати такі документи:

науковим керівникам нових тем:

договір на проведення науково-дослідної роботи із створення науково-технічної продукції;

     робочу програму наукових досліджень на 2015 р.;

    витяг з протоколу засідання ради ННІ/факультету;

    розрахунки витрат;

    штатний розпис;

    помісячний розпис фонду заробітної плати;

    заяви на зарахування;

    замовлення на купівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти на
2015 р. (у роздрукованому та електронному (Ехсеl) виді);

    завдання про патентний пошук;

    реєстраційну картку НДР і ДКР (РК).

Електронні форми документів.

науковим керівникам перехідних тем:

додаткову угоду до договору на проведення науково-дослідної роботи із створення науково-технічної продукції;

  календарний план НДР на 2015 р.;

  робочу програму наукових досліджень на 2015 р.;

  розрахунок ціни НДР;

  калькуляцію кошторисної ціни НДР;

проміжний звіт про патентний пошук;

  розрахунки витрат;

  штатний розпис;

  помісячний розпис фонду заробітної плати;

  заяви на зарахування;

замовлення на купівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти на 2015 р. (у роздрукованому та електронному (Ехсеl) виді).

Електронні форми документів.

      За інформацією щодо оформлення наведених вище документів звертатися у науково-дослідну частину: науково-організаційний відділ (кім. 28, корп. 4; тел. 527-81-54); планово-фінансовий відділ (кім. 54, корп. 4; тел. 527-87-39).

 

Керівники структурних підрозділів розглянули перспективи розвитку науки в університеті

3 лютого продовжив свою роботу триденний семінар-навчання для керівників структурних підрозділів університету. Цього разу він був  присвячений науковій складовій.

 
Перед початком семінару ректор Станіслав Ніколаєнко проінформував присутніх про план роботи на поточний місяць. Так, завтра завершиться навчання керівників. На 11-те лютого запланована нарада із завідувачами кафедр. Наступного дня директори ННІ звітуватимуться за минулий рік. А вже 20 лютого відбудеться засідання вченої ради та конференція трудового колективу університету. Напередодні пройде розширене засідання ректорату.
 

Детальна інформація у блоці НОВИНИ за посиланням

 

Графік проведення засідань комісій з розгляду звітів про НДР за 2014 рік

Детальна інформація у блоці НОВИНИ за посиланням

 

Графік проведення засідань з розгляду звітів про НДР за 2014 р. на Координаційній раді з питань науково-технічної діяльності

 

Детальна інформація у блоці НОВИНИ за посиланням

 

Триває звітна кампанія у наукових структурних підрозділах!

З метою підведення підсумків про результати наукової та інноваційної  діяльності університету за 2014 рік продовжується звітна кампанія у наукових структурних підрозділах університету, яка проходитиме із середини листопада цього року по лютий 2015 року.

Конкурс буде проходити в 2 тури:

І тур – листопад – грудень 2014 р. в НУБіП України;

ІІ тур – січень – березень 2015 р. у вищих навчальних закладах, які визначені Міністерством освіти і науки України як базові за відповідними галузями наук.

З порядком проведення та умовами конкурсу можна ознайомитись за посиланнями:

 Наказ

Додаток 1

Додаток 2

Запрошуємо студентів до участі!!!

 

Науково-дослідна частина НУБіП України

 

 

Конкурс науково-технічних проектів на 2015 рік

Міністерством освіти і науки України оголошено конкурс на виконання науково-технічних проектів за державним замовленням на науково-технічну продукцію.

Метою конкурсу є відбір науково-технічних проектів, спрямованих на одержання конкретних прикладних результатів, що забезпечать:

-       зміцнення національної безпеки на основі використання наукових та науково-технічних досягнень;

-       створення принципово нових або удосконалення існуючих технологій, засобів виробництва, матеріалів, іншої наукоємної продукції з високим ступенем готовності до впровадження;

-       прискорення технологічного оновлення реального сектору економіки;

-       ресурсоенергозбереження;

-       сприяння збільшенню обсягів виробництва і розширенню ринків збуту вітчизняних конкурентоспроможних та імпортозамінних товарів і послуг.

До розгляду приймаються проекти, тематика яких визначена відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, визначених статтею 5 Закону України Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”:

- інформаційні та комунікаційні технології;

- енергетика та енергоефективність;

- раціональне природокористування;

- науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань;

- нові речовини і матеріали.

Термін виконання науково-технічних проектів не більше двох років, починаючи з 2015 року.

Кожен науковий керівник може подати на конкурс запит за встановленою формою на виконання лише одного науково-технічного проекту.

Запит на участь у конкурсі подається у кількості трьох примірників за встановленою формою, засвідчений підписами наукового керівника проекту, виконавців проекту. До запиту додаються оптичний  носій, який містить електронний варіант запиту.

Документи на участь у конкурсі подаються у картонній папці з позначенням: “Державне замовлення - 2015”. На титульній сторінці папки також зазначається: пріоритетний напрям, назва науково-технічного проекту, назва організації, прізвище та ініціали наукового керівника.

Оформлені відповідним чином науково-технічні проекти подаються до 08.12.2014 р. у науково-організаційний відділ науково дослідної частини (корп. 4, кім. 28).

Детальніше з порядком проведення та умовами конкурсу можна ознайомитись за посиланнями:

 

Наказ МОН 1299

Оголошення про конкурс

Форма запиту

 

Науково-дослідна частина НУБіП України

 

Увага!

З метою активізації науково-дослідної роботи студентів, підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для творчого зростання в НУБіП України оголошено I тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук.

Конкурс буде проходити в 2 тури:

І тур – листопад – грудень 2014 р. в НУБіП України;

ІІ тур – січень – березень 2015 р. у вищих навчальних закладах, які визначені Міністерством освіти і науки України як базові за відповідними галузями наук.

З порядком проведення та умовами конкурсу можна ознайомитись за посиланнями:

 Наказ

Додаток 1

Додаток 2

Запрошуємо студентів до участі!!!

 

Науково-дослідна частина НУБіП України

 

 

Відбулося перше засідання секції МОН України за фаховим напрямом «Агропромисловий комплекс, лісове і садово-паркове господарство, ветеринарія»

16 грудня на базі нашого університету відбулося перше засідання секції Міністерства освіти і науки України за фаховим напрямом «Агропромисловий комплекс, лісове і садово-паркове господарство, ветеринарія» наукової ради міністерства. Ця секція з’явилася нещодавно. Раніше її не було у системі міністерства. Тому університет порушив питання про створення спеціальної секції, на якій розглядалися б науково-дослідні розробки вчених саме в галузі агропромислового комплексу,  та залучення до розгляду таких робіт фахівців аграрної сфери. Таке прохання знайшло позитивне рішення. Ця секція з’явилася нещодавно на вимогу аграрних вишів. У її складі  62  провідних вчених  з НААН та аграрних вузів. Приємно, що серед них 15 наших колег. 


Голова секції – перший проректор НУБіП України, академік Ігор Ібатуллін, відкрив засідання і з побажаннями плідної роботи закликав  до розгляду основних питань. 
 

Детальна інформація у блоці НОВИНИ за посиланням

 

Якісні результати НДР – пріоритет наукової діяльності університету!

 

На виконання наказу ректора НУБіП України та з метою підведення підсумків про результати наукової та інноваційної діяльності у 2014 році протягом тижня відбулися засідання Координаційної ради з питань науково-технічної діяльності НУБіП України по заслуховуванню звітів по НДР. На засіданнях були присутні 53 провідні вчені, які детально розглянули проміжний та заключні звіти за результатами проведених наукових досліджень по темах, які виконувались у 2014 році за рахунок коштів державного бюджету та мають обсяг фінансування на рік понад 300 тис. грн. На розгляд Координаційної ради були представлені наукові звіти по таких НДР:

- “Молекулярно-генетичні методи та розробка ДНК-діагностикумів й  технологій для підвищення якості продукції сільськогосподарських рослин”, науковий керівник – канд. біол. наук Ліханов А.Ф. (заключний звіт);

- “Біологічні підходи ідентифікації фітопатогенів, генетичної паспортизації, розмноження та переробки цінних сільськогосподарських рослин”, науковий керівник –  канд. біол. наук Ліханов А.Ф. (проміжний звіт);

Детальна інформація у блоці НОВИНИ за посиланням

 

Обрано нового голову Ради аспірантів НУБіП України

16 грудня відбулася звітно-виборна конференція Ради аспірантів НУБіП України.

 
До делегатів конференції звернувся перший проректор Ігор Ібатуллін. Він зазначив, що аспіранти – це еліта нашого суспільства, яка формує майбутнє України. Тож закликав молодих науковців до діалогу та запевнив у своїй підтримці. Ігор Ілліч вже вкотре звернувся до нового Закону України «Про вищу освіту». Зокрема, наголосив на вимогах  до дисертаційної роботи та налаштував аспірантів на якісну її підготовку. 
 
 
Після цього перейшли до розгляду порядку денного. Його розпочато зі звіту Віталія Страшка про діяльність ради у 2013-2014 роках. Віталій навів чисельність молодих науковців, які складають колектив нашого університету, та показав динаміку захищуваності дисертаційних робіт. 
 
Детальна інформація у блоці НОВИНИ за посиланням
 

ІНСТИТУТИ ЗВІТУЮТЬ!

 

На виконання наказу ректора від 31 жовтня 2014 р. № 1211 про підготовку звітів про НДР за поточний рік та згідно з розпорядженням директора Науково-дослідного інституту здоров’я тварин Д.А. Засєкіна 4 грудня 2014 р. в інституті відбулось заслуховування проміжних і заключного звітів за результатами проведених наукових досліджень по темах, які виконувались у 2014 р. за рахунок коштів державного бюджету.


Детальна інформація у блоці НОВИНИ за посиланням

 

Вчені підбили підсумки Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні та інноваційні розробки з генетики, розведення та біотехнології відтворення тварин»

26 – 28 листопада на базі ННІ тваринництва та водних біоресурсів до 110-річчя від дня народження видатного вченого М.М. Колесника проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Теоретичні та інноваційні розробки з генетики, розведення та біотехнології відтворення тварин».
     У конференції взяли участь представники вишів, п’яти науково-дослідних інститутів Національної академії аграрних наук України, фермери, фахівці з виробництва продукції тваринництва, викладачі і студенти НУБіП України та гості іноземних держав, зокрема В’єтнаму, Литви, Білорусії, Молдови.
     Тематика конференції охоплювала розвиток ідей професора М.М. Колесника у сучасній генетиці тварин. Також розглядалися сучасні методи селекції та технології використання племінних тварин. Окрім того, були розглянуті питання біотехнології відтворення та ролі паратипових факторів у підвищенні продуктивності тварин.

Детальна інформація у блоці НОВИНИ за посиланням

 

На зустрічі керівництва університету з аспірантами обговорено якість підготовки наукових кадрів

 Звертаючись до аспірантів – майбутнього університету, аграрного сектору і країни, –  ректор Станіслав Ніколаєнко зазначив, що мета сьогоднішнього діалогу – почути один одного. Ми повинні звіряти свій маршрут, щоб не допускати помилок, – продовжив Станіслав Миколайович. Враховуючи важкий стан країни, маємо зробити те, чого чекає від нас держава, працювати з повною віддачею. Тож ставимо завдання: НУБіП повинен бути у п’ятірці кращих університетів України, підтвердити статус дослідницького вишу. Власне на це спрямована програма розвитку університету «Голосіївська ініціатива-2020». 

 
Про основні проблеми та завдання молодої наукової спільноти проінформував голова ради аспірантів університету Віталій Страшок.
 
Детальна інформація у блоці НОВИНИ за посиланням
 

Делегація НУБіП України вивчає досвід управління Університету штату Айова

У рамках робочої поїздки делегація НУБіП України вивчає досвід управління одного з найбільших вишів у сфері природокористування в США - Університету штату Айова – лідера у підготовці кадрів для всіх напрямів аграрного сектору.

 
Так, члени делегації на чолі з ректором Станіславом Ніколаєнком відвідали Коледж сільського господарства та природокористування.  Декан Венді Вінтерстін детально розповіла про структуру факультету, особливості організації навчально-виховного процесу. Мова йшла і про зміст робочих навчальних планів та програм.
 
 
Потому відбулося знайомство з діяльністю інших структурних підрозділів університету: кафедрами загального тваринництва, технологій, техніки та механізації. Їх очільники – професор Мейнард Хогберт та професор Стівен Мікельсон – ознайомили візитерів з структурою кафедр, їх участю в навчальному процесі, окреслили основні напрями наукової роботи, роль кожного викладача і студента в ній. Також було обговорено матеріально-технічне забезпечення та шляхи його фінансування.
 

Детальна інформація у блоці НОВИНИ за посиланням

 

Між Національним університетом біоресурсів і природокористування України та Університетом Штату Айова (США) підписано Меморандум про співпрацю

11 листопада 2014 року відбулася унікальна подія: між Національним університетом біоресурсів і природокористування України та Університетом штату Айова (США) підписано Меморандум про співпрацю.

 
 Документ передбачає довго- та короткострокові обміни викладачами та співробітниками обох університетів, наукові відпустки та співробітництво, курси підвищення кваліфікації, зустрічі з професурою тощо. Серед інтересів вищих навчальних закладів - також реалізація програм, пов’язаних з дослідженнями, та соціально орієнтованих програм, обмін літературою і технологіями. Університети домовились про щорічне направлення на навчання на бакалавраті чи магістратурі у виші-партнері до 25 студентів.
 

Детальна інформація у блоці НОВИНИ за посиланням

 

Студенти ННІ якості біоресурсів та безпеки життя вивчають міжнародний досвід та інноваційні технології застосування харчових добавок із натуральної сировини

6 листопада кафедрою технології м´ясних, рибних та морепродуктів проведено Міжнародний науково-практичний семінар «Европейський досвід застосування високофункціональних білків у м’ясній промисловості».


     На семінарі було представлено матеріали щодо інноваційних технологій застосування харчових добавок із натуральної сировини. Директор компанії Scanflavor ( Данія)  Хайні Естергаард та технолог фірми Chr.Hansen (Данія) Рибачук Олег виступили з доповідями та демонстрацією фільмів із технології застосування високофункціональних харчових добавок у технології ковбасних виробів. У семінарі взяли участь студенти та викладачі кафедри.

Детальна інформація у блоці НОВИНИ за посиланням

 

Робоча поїздка делегації НУБіП України до Університету Штату Айова триває

11 листопада під час робочої поїздки до США делегація нашого університету на чолі з ректором Станіславом Ніколаєнком ознайомилася із структурою Університету Штату Айова. Уже відбулося ряд серйозних зустрічей, зокрема з директором департаменту міжнародних зв’язків Девідом Аккером. Потому наші колеги відвідали факультет тваринництва, його структурні підрозділи –  кафедри та наукові лабораторії. Також ознайомилися із діяльністю бібліотеки університету та побували у спортивному комплексі, де проходив баскетбольний матч. 

Детальна інформація у блоці НОВИНИ за посиланням

 

Молоді вчені долучились до розробки плану реалізації програми «Голосіївська ініціатива-2020»

На нараді Спілки молодих вчених університету обговорено  процедуру проведення звітно-виборчої конференції голови цієї організації. Орієнтовно захід заплановано на кінець місяця. На порядок денний буде винесений звіт організації та обрання її очільника.
 
 
Центральне питання робочого засідання – місце молодих вчених у  реалізації програми розвитку університету «Голосіївська ініціатива-2020». Тож представники навчально-наукових інститутів надали свої пропозиції. А голова спілки Андрій Білоус наголосив, що це мають бути чіткі кроки, спрямовані на виконання програми. 

   Детальна інформація у блоці НОВИНИ за посиланням
 

Підвищення енергоефективності та стимулювання використання відновлюваної енергії в агрохарчових та інших малих та середніх підприємств України

    28 та 29 жовтня стартував проект ЮНІДО «Підвищення енергоефективності та стимулювання використання відновлюваної енергії в агрохарчових та інших малих та середніх підприємствах (МСП) України».

     На базі українсько-польського центру вдосконалення технологій відновлюваних джерел енергії та енергоефективності проведено тренінги для тренерів із використання сонячної, теплової та енергії біомаси в промисловості та сільському господарстві. За участі представників компанії АЕЕ (Австрія), в тренінгах взяли участь 12 викладачів, серед яких директор Технічного ННІ Дубровін Валерій  Олександрович,  директор НДІ техніки і технологій Голуб Геннадій Анатолійович, декан факультету конструювання та дизайну машин і систем природокористування Марус Олег Анатолійович, завідувач кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка Теслюк Віктор Васильович та 5 студентів Технічного ННІ НУБіП України.
   Метою проекту ЮНІДО є розвиток ринку України для запровадження технологій енергоефективності та збільшення використання обладнання відновлюваної енергетики, переходу на інші види палива в малих й середніх підприємствах. На тренінгу розглянуто гострі питання, що пов’язані зі стимулюванням конкурентоспроможності підприємств, а також забезпеченням інтегрованого підходу до забезпечення зниження викидів вуглецю та покращення рівня виробництва за впливами на довкілля.

   Детальна інформація у блоці НОВИНИ за посиланням

 

Дослідження штучного гіпобіозу допоможе ветеринарній медицині

  Розвиток стану штучного гіпобіозу у дрібних тварин відбувається за поєднання трьох чинників: гіпотермії (низької температури), гіпоксії (зниженої концентрації кисню) і гіперкапнії (високої концентрації вуглекислого газу). Для проведення експерименту тварин (щура) поміщають в герметично закриту камеру за температури довкілля 3–4ºС. Впродовж 3–3,5 год перебування у камері за таких умов у тварин спостерігається зниження ректальної температури з 37 до 16ºС; тварини повністю втрачають рухомість, реакцію на больовий подразник, зникає рефлекс на положення, що свідчить про розвиток гіпобіотичного стану. Здавалося, що такі умови несумісні з життям маленької тварини і вірогідніше призведуть до її загибелі. Натомість у тварин відмічається, зниження серцевої і дихальної активності, вони перестають реагувати на зовнішні подразники, тварини просто «засинають» і здатні знаходитись у такому стані тривалий час, а після зняття впливу досліджуваних чинників на організм, тварина доволі швидко (2-3 год) повертається до нормального стану.

     Зазвичай, дія будь-якого негативного чинника запускає в кожній клітині організму процеси, які супроводжуються утворенням вільних радикалів та активних форм кисню (АФК). Це, так званий, окисний стрес здатний призводити до пошкодження і навіть загибелі клітини і організму в цілому. На заваді цьому стоїть система антиоксидантного (АО) захисту клітин. Сценарій розвитку подальших подій залежатиме від інтенсивності і тривалості дії негативного чинника з одного боку, та швидкості утворення шкідливих вільних радикалів і їх знешкодження системою АО захисту організму.

     Дослідження проблеми формування у тварин стану штучного гіпобіозу започатковано в НУБіП України доктором біологічних наук, професором, академіком НАН і НААН України Д. О. Мельничуком та доктором біологічних наук, професором, член-кореспондентом НААН України С. Д. Мельничуком. Продовжують і надалі вивчення цього напряму ряд вчених-науковців д.б.н., професор С. В. Хижняк, д.б.н., проф. В. М. Войціцький, к.б.н. В. С. Морозова, с.н.с. С. В. Сисолятін, к.вет.н. С. В. Мідик та ін.

Детальна інформація у блоці НОВИНИ за посиланням

 

Науково-виробнича лабораторія біопродуктивності водойм та рибогосподарської екології проводить моніторинг іхтіофауни водойм різних регіонів України

Для вирішення навчальних, наукових та господарських завдань в ННІ тваринництва та водних біоресурсів була створена навчально-науково-виробнича лабораторія біопродуктивності водойм та рибогосподарської екології                                        

    Щорічно силами співробітників досліджуються 15-20 водойм комплексного призначення різних регіонів України для розробки науково-біологічних обґрунтувань, режимів рибогосподарського використання та екологічних паспортів. Такі роботи носять комплексний характер і передбачають збір та аналіз гідрохімічних проб води, дослідження фітопланктону, зоопланктону, бентосу та стану іхтіофауни.

Детальна інформація у блоці НОВИНИ за посиланням

 

Широкі кроки біотехнологів у збереженні колекційного фонду ягідних культур НУБіП Ук

Науковці лабораторії фітовірусології та біотехнології НУБіП України продемонстрували практичну ефективність застосування методу мікроклонального розмноження для оздоровлення і підвищення продуктивності ягідних культур. На експериментальних дослідних ділянках ННВЛ «Випробування селекційних досягнень та екологічної оцінки технологій вирощування плодово-ягідних, овочевих, лікарських і квітково-декоративних культур» наші біотехнологи отримали ефект потужної акселерації однорічних саджанців ремонтантних сортів малини, які вже за 2 місяці після культури in vitro входять у фазу плодоношення, демонструючи надзвичайно високі показники врожайності. Даний феномен поки що не має наукового пояснення і потребує системних біотехнологічних, молекулярно-біологічних, генетичних і екофізіологічних досліджень.

Детальна інформація у блоці НОВИНИ за посиланням

 

 

 

 

 

 

 

 

День винахідника в університеті

Щорічно, у третю суботу вересня, в Україні відзначають День винахідника і раціоналізатора. Тож наш університет підтримав хорошу традицію і 19 вересня з цієї нагоди відбулося урочисте засідання. До події науковцями вишу організовано виставку об’єктів інтелектуальної власності. А їх в університеті чимало.

Детальна інформація у блоці НОВИНИ за посиланням

 

 

16 вересня як День навчально-наукового технічного інституту

16 вересня пройшло під знаком навчально-наукового технічного інституту. Та, думається, ця дата і повинна увійти в анали вишу під такою назвою — День технічного ННІ.

Але про все по порядку.

Розпочалося свято зі знайомства ректора університету професора Станіслава Ніколаєнка з колективами і можливостями кафедр інституту. Всього їх сьогодні налічується 12, і потенціал у них доволі значний. Сьогодні, коли в університеті ставлення до технічної політики суттєво змінилося на краще, він має бути задіяний «на всі сто».

Детальна інформація у блоці НОВИНИ за посиланням

 

Лісівнича наука — виробництву!

Майже два десятиліття експедиційної роботи дослідників-таксаторів у лісах України під керівництвом П.І. Лакиди завершилися розробкою та випуском науково-виробничого довідника «Нормативи оцінки компонентів надземної фітомаси деревостанів головних лісотвірних порід України».
     Створення нормативів для оцінки лісової фітомаси викликане гострою необхідністю     інформаційного забезпечення сталого ведення лісового господарства з урахування екологічних чинників та техногенного навантаження на довкілля.
     Зростання концентрації вуглекислого газу в атмосфері планети внаслідок діяльності людини є головною причиною, що призводить до глобальної зміни клімату. При цьому змінюються суспільні вимоги до лісів, набуває пріоритетності їх біосферна роль і функції природного поглинача парникових газів. Беручи до уваги, що одним із найсуттєвіших складників біологічної продуктивності лісів є їх фітомаса — компонентами якої здійснюється поглинання та довготермінове депонування вуглецю і генерування кисню, розроблені нормативи набувають загальєвропейського значення.

Детальна інформація у блоці НОВИНИ за посиланням

 

Науковий журнал НУБіП України «Біоресурси і природокористування» буде включено в наукову базу даних EBSCOhost

Три місяці тривали переговори з компанією EBSCO Publishing щодо партнерства з метою майбутнього просування наукових видань НУБіП України в наукометричну базу даних EBSCOhost. На сьогодні досягнуто домовленості про включення наукового журналу «Біоресурси і природокористування» в EBSCOhost та підготовлено ліцензійний договір про співпрацю. Після його підписання всі випуски наукового журналу будуть офіційно розміщені в базі даних.

Довідка. EBSCOhost (www.ebscohost.com) це доступна через веб-інтерфейс база даних наукової інформації з галузей медицини, фізики, хімії, економіки та інших наук, що періодично оновлюються.

     Включення наукових видань в наукометричні бази, у т. ч. EBSCOhost надає можливість збільшити цільову аудиторію читачів, підписку, потенційних авторів та партнерів у науковій діяльності.

     Наразі продовжується підготовча робота щодо включення інших наукових видань університету в EBSCOhost та інші наукометричні і інформаційні бази даних.

 

 

 

 

 

Науково-дослідна частина

 

Колектив науково-дослідної лабораторії біосенсорики виграв багаторічний міжнародний грант

У рамках програми НАТО «Наука заради миру і безпеки» науковий колектив науково-дослідної лабораторії біосенсорики НДІ рослинництва, ґрунтознавства та сталого природокористування під керівництвом професора М. Ф. Стародуба виграв багаторічний міжнародний грант «Development of optical bio-sensors for detection of bio-toxins». Його бюджет становить 145 тис. євро! 
 
А безпосереднім ініціатором і керівником цього проекту від України стала старший науковий співробітник університету Катерина Шаванова. Вона – випускниця факультету екології та біотехнології. Ще зі студентських років мала неабиякий хист до науки. Тому неодноразово отримувала нагороди саме за наукові досягнення. Катерина – тричі лауреат університетського конкурсу «Студент року» в галузі природничих наук і призер чемпіонату Києва з брейн-рингу. Вона очолювала Клуб знавців Студентської організації НУБіП України. За її плечима – стажування в університетах США, Німеччини, Швеції, Латвії. А в 2010 році стала  лауреатом Премії Президента України для молодих вчених.  
Тепер Катерина Шаванова та співробітники лабораторії біосенсорики спільно з науковцями із Угорщини, Великобританії, Ізраїлю та Франції проводитимуть дослідження з розробки оптичних біосенсорів для детекції біотоксинів. 
 
 
Відділ науково-технічної інформації
 

 

 

Вчені університету розробляють карту радіаційного забруднення Іванківського району на Київщині

       НУБіП України бере участь у реалізації проекту «Оздоровчі та екологічні програми навколо Чорнобильської зони відчуження: розробка, навчання та координація лікувально-оздоровчих проектів». УкрНДІ сільськогосподарської радіології НУБіП України задіяний як відповідальний виконавець робіт по побудові детальної карти радіоактивного забруднення Іванківського р-н. Науково-дослідні роботи проводяться відповідно до укладеного договору між Українським науково-технологічним центром (УНТЦ), Науковим центром радіаційної медицини Національної академії медичних наук України та Національним університет біоресурсів і природокористування України.
    

        Вчені нашого університету працюють над створенням карт радіоактивного забруднення з використанням GIS технологій та різних інформаційних ресурсів. Для цього дослідниками була розроблена методологія виконання польових робіт, при цьому були враховані як вітчизняні ДСТУ так і міжнародні стандарти (ІS0 18589-2, ІS0 18589-3, ІS0 18589-5). Протягом весняно-літнього періоду активно проводилися масштабні експериментальні дослідження, що включають вимірювання потужності амбієнтної еквівалентної дози фотонного іонізуючого випромінювання (ПЕД) на території Іванківського р-н. по сітці 1х1 км (близько 3200 вимірювань), відбір зразків ґрунту по сітці 3х3 км (близько 550 зразків), визначення вмісту радіонуклідів (137Cs, 90Sr, 40K) у лабораторіях університету та аналізі отриманої інформації. У населених пунктах проводиться більш детальні дослідження, сітка для визначення ПЕД складає 0,3х0,3 км, а для відбору грунту 1х1 км.

 

Робоча карта Іванківського району з координатами точок виміру ПЕД (зелені точки) і відбору зразків грунту (червоні точки).

 

Детальна інформація у блоці НОВИНИ за посиланням

 

Природний заповідник «Древлянський» — унікальна база для проведення радіологічних досліджень

Український науково-дослідний інститут сільськогосподарської радіології є структурним підрозділом Національного університету біоресурсів і природокористування України. Вчені інституту займаються питаннями ведення агропромислового виробництва на забруднених радіонуклідами територіях і є головним в галузі сільськогосподарської радіології в Україні.

У заповіднику разом із заступником з наукової роботи Анатолієм Олександровичем Можаром

 

 Детальна інформація у блоці НОВИНИ за посиланням

 

 
 Відділ науково-технічної інформації

 

НАУКОВІ ПОШУКИ – НА РІВНІ СУЧАСНИХ ВИМОГ: уперше в нашій країні вдалося встановити поширення збудника Toxoplasma gondii у популяціях продуктивних тварин

  Токсоплазмоз — поширена у світі і надзвичайно небезпечна хвороба, яка є спільною як для різних видів тварин, так і для людини. Їй в Україні дуже довго не приділяли належної уваги. Дослідження цієї хвороби розпочалось у 2010 році в Національному університеті біоресурсів і природокористування України у рамках наукової теми «Експрес-діагностика та заходи боротьби з токсоплазмозом сільськогосподарських та свійських тварин» і продовжується у контексті тематики «Моніторинг біологічних ризиків для гарантування виробництва безпечної продукції тваринництва належної якості».

Детальна інформація у блоці НОВИНИ за посиланням

 

Відділ науково-технічної інформації

 

 

Зберегти ліс: магістри університету проводять лісопірологічні дослідження

Ліс — це своєрідний живий механізм, великий і дуже складний. Дерева, чагарники й інші рослини тісно пов’язані між собою у своїй життєдіяльності, впливають одне на одного. Ліс — це джерело великої кількості харчових продуктів, лікарської і технічної сировини, деревини. Він виконує полезахисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі, ґрунтозахисні, водорегулювальні, рекреаційні та інші дуже важливі функції. Всі ми це розуміємо, а тому повинні раціонально вести лісове господарство, берегти ліс від несприятливих природних фактор, у першу чергу, від пожеж. І взагалі, про збереження краси лісу хотілося б згадувати не лише у дні охорони навколишнього середовища чи біорізноманіття, а кожного дня. Оскільки збереження світу природи залежить від кожного з нас.

В останні десятиріччя проблема лісових пожеж значно загострилася як на регіональному, так і на глобальному рівнях внаслідок змін клімату та зниження стійкості лісів. Великі лісові пожежі несуть у собі економічну, соціальну та екологічну шкоду, впливають на клімат через емісію вуглецю в атмосферу, що може носити транскордонний характер.

В Україні проблема наукового обґрунтування інтегрованих систем охорони лісів від пожеж є надзвичайно актуальною і, на жаль, невирішеною. Це вимагає нових підходів у дослідженнях з охорони лісів від пожеж, переходу на принципи інтегрованого управління пожежами з широким застосуванням результатів наукових досліджень, сучасних інформаційних технологій, з врахуванням особливостей конкретної території та пріоритетів її розвитку.

Одним з найбільш критичних лісопожежних регіонів України є Херсонська область. Щороку в лісах Херсонщини ми спостерігаємо близько 200–250 випадків лісових пожеж, в окремі роки їх кількість перевищує 400. У найбільш посушливі роки трапляються великі лісові пожежі, які завдають значних збитків лісовому господарству. Так, у 2007 р. у ДП «Цюрюпинське лісове господарство» внаслідок пожежі було знищено понад 1,5 тис. га лісу, у серпні 2012 р. — пошкоджено близько 1,4 тис га лісів, а у 2014 р. вже зафіксовані дві великі пожежі на площі 140 і 50 га.

Для вивчення лісопожежної ситуації, яка склалась у херсонських лісах, у лабораторії лісової пірології НУБіП України наразі ведуться наукові дослідження. Зібрано і зведено базу даних лісових пожеж більше ніж за 30 років, у якій зафіксовано близько 4000 випадків загорянь. На основі отриманих даних співробітники лабораторії проводять аналіз випадків лісових пожеж та визначають відповідність сучасної шкали пожежної небезпеки за умов погоди до фактичної горимості лісу. Це дасть можливість оцінити пожежну небезпеку лісів та зменшити втрати лісового фонду, який відіграє важливу меліоративну роль, захищає сільськогосподарські угіддя від негативних природних явищ (суховії, буревії тощо).

 

Наслідки пожежі вздовж залізничної колії з переходом у ліс
 

Детальна інформація у блоці НОВИНИ за посиланням

 

Відділ науково-технічної інформації

 

Шляхи розвитку української науки: біосенсорика – майбутнє аналітичної біотехнології

           У НУБіП України створено науково-дослідну лабораторію біосенсорики,  яка увійшла до структури НДІ рослинництва, ґрунтознавства та сталого природокористування.

Біосенсорика як напрям досліджень в НУБіП України почала активно розвиватися з 2006 року. Ці дослідження очолив професор кафедри молекулярної генетики та біобезпеки, лауреат премії ім. О.В. Палладіна НАН України М.Ф. Стародуб.

Один з фундаторів біосенсорики в Україні, Микола Федорович — візитовий професор Халам університету м. Шеффілд (Англія), виступав з циклом лекцій в університетах м. Коламбуса (США) та Нотр Дам, штату Індіана (США). У 2014 році він став вченим з найбільшим індексом цитування (за версією Scopus) в НУБіП України.

Створення відокремленої лабораторії стало логічним продовженням роботи молодої завзятої команди дослідників під керівництвом проф. М.Ф. Стародуба.

Основними ж завданнями лабораторії є розробка нового покоління інструментальних аналітичних засобів для проведення наукових досліджень з метою вирішення актуальних завдань екології, агропромислового комплексу та ветеринарної медицини.


Колектив науково-дослідної лабораторії біосенсорики

Детальна інформація у блоці НОВИНИ за посиланням

 

Відділ науково-технічної інформації НДЧ

 

 

Відкриття науково-дослідної лабораторії комплексного обліку лісосировинних ресурсів

          

 12 листопада 2012 року на кафедрі лісової таксації та лісовпорядкування відбулося відкриття Науково-дослідної лабораторії комплексного обліку лісосировинних ресурсів та лісокористування – одного із структурних підрозділів НДІ лісівництва та декоративного садівництва. Лабораторія оснащена сучасним комп’ютерним і лісотаксаційним обладнанням, яке буде використовуватися в науково-дослідній роботі інституту під час вирішення актуальних проблем, пов’язаних із обліком лісу. Виконання почесної місії – урочистого перерізання стрічки і відкриття відремонтованого приміщення доручено почесному професору НАУ, академіку міжнародної академії інформатизації А.З. Швиденку., який стояв у витоках лабораторії. На урочистості були присутніми директор ННІ лісового і садово-паркового господарства проф. П.І. Лакида, директор НДІ лісівництва та декоративного садівництва проф. Н.О. Олексійченко, директор ВП НУБіП України «Боярська ЛДС» А.І. Карпук, співробітники та аспіранти кафедри лісової таксації та лісовпорядкування.

 

 

Відбувся науково-практичний семінар "Фундаментальні та прикладні дослідження НУБіП України: проблеми планування і виконання НДР та шляхи їх вирішення"

Напередодні підведення підсумків про результати наукової та інноваційної діяльності Національного університету біоресурсів і природокористування України за поточний рік та з метою навчання науковців університету аспектам проведення наукової діяльності відповідно до цілей і завдань у сфері менеджменту якості 1 листопада 2012 року відбувся науково-практичний семінар “Фундаментальні та прикладні дослідження НУБіП України: проблеми планування і виконання НДР та шляхи їх вирішення”. У роботі семінару взяли участь понад  120 наукових керівників тем та відповідальних виконавців НДР.

З метою підвищення ефективності виконання наукових досліджень, раціонального використання коштів для наукових досліджень та удосконалення системи менеджменту якості здійснення наукової та інноваційної діяльності на семінарі з доповідями  виступили начальник науково-дослідної частини Білоус А.М., начальник науково-організаційного відділу НДЧ Самсонова В.В., начальник планово-фінансового відділу НДЧ Шостак В.М., головний бухгалтер  університету  Кондрицька Т.П.

У процесі роботи науково-практичного семінару були обговорені питання  щодо залучення коштів до спеціального фонду НУБіП України у сфері наукової діяльності;  про науково-організаційні та фінансові аспекти планування і виконання науково-дослідних робіт НУБіП України; про особливості  бухгалтерського обліку при проведенні науково-дослідних робіт.

Oсобливу увагу у роботі  науково-практичного семінару було приділено пошуку шляхів у вирішенні проблем, які виникають при плануванні та виконанні фундаментальних та прикладних досліджень в університеті.

 

Науково-практичний міжнародний семінар на тему “Оцінка ризику контрольованої деревини для України”

11-12 жовтня ц.р.  на базі ВП НУБіП України відбувся науково-практичний міжнародний семінар на тему “Оцінка ризику контрольованої деревини для України”.

У  семінарі взяли участь зацікавлені сторони, що представляють екологічні (неурядові екологічні організації), соціальні (профспілки) та економічні (деревообробні підприємства) інтереси, наукові і освітяни (НУБіП України, НЛТУ, УкрНДІЛГА), органи державної влади (Держлісагентство), міжнародні організації, які опікуються захистом лісів і невиснажливим використанням лісових ресурсів (FSC та WWF) та інші учасники (ДП “Укрлісконсалтинг”).

11 жовтня науковці НУБіП України, УкрНДІЛГА, представники міжнародних організацій та експерти органів сертифікації доповіли про виконане дослідження з питань оцінки ризику контрольованої деревини для України. Зміст оцінки полягав у ідентифікації територій на яких існує загроза утворення і подальшої реалізації лісопродукції з не прийнятних категорій, зокрема: незаконна деревина; деревина отримана з порушенням громадських і традиційних прав, деревина, заготовлена в лісах, де високі охоронні цінності знаходяться під загрозою лісогосподарської діяльності; деревина отримана в результаті трансформації лісів у плантації або нелісові землі; деревина з лісів, де вирощуються генетично модифіковані організми.

Проведена робота була високо оцінена учасниками семінару враховуючи нагальну необхідність науково-методичного і інформаційного забезпечення реалізації Регламенту ЄС № 995/2010 з питань деревини, яка вимагає підтвердження легальності походження деревної продукції з України. Складовою підтвердження легальності походження деревини є оцінки ризику.

12 жовтня відбулося виїзд на демонстраційні ділянки ВП НУБіП України “Боярська ЛДС”, підготовлені у відповідності з вимогами лісової сертифікації за схемою FSC. Була продемонстрована практика лісогосподарської діяльності з дотриманням інтересів місцевих громад, забезпечення мінімізації впливу на навколишнє природне середовище і забезпечення збереження біорізноманіття, зокрема, зникаючих і рідкісних видів тварин і рослин.

 

Інвестиційний форум «Аграрна освіта – виробництву»

5 вересня 2012 року в рамках проведення XXIV Міжнародної агропромислової виставки «Агро - 2012» відбувся Інвестиційний форум «Аграрна освіта – виробництву».

Широкому колу зацікавлених було презентовано 12 проектів вищих аграрних навчальних закладів України. Національний університет біоресурсів і природокористування України представив наступні проекти:

- «Агроінноваційний центр «Євросело – ХХІ століття» (доповідачі - директор Навчально-наукового інституту рослинництва, екології і біотехнологій, д.б.н., професор, член-кор. НААН України Мельничук М.Д., директор Технічного навчально-наукового інституту, д.т.н., професор Дубровін В.О.);

- «Створення еталонного підприємства з розвитку ефіроолійної галузі на базі ВП НУБіП України «Кримський агротехнологічний університет» (доповідачі –заступник директора Південного філіалу НУБіП України «Кримський агротехнологічний університет» з наукової роботи, д.с.-г.н., доцент Ізотов А.М., зав. кафедри технології виробництва ефірних олій Південного філіалу НУБіП України «Кримський агротехнологічний університет» Шляпніков В.О.).

 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР «ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЛІСІВ ОСОБЛИВО ЦІННИХ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ В ВП НУБіП УКРАЇНИ «БОЯРСЬКА ЛДС»

1 червня 2012 року відбувся науково-практичний семінар «Ідентифікація лісів особливо цінних для збереження в ВП НУБіП україни «Боярська ЛДС».

Науково-практичний семінар був організований та проведений ВП НУБіП України “Боярська ЛДС” спільно з ННІ лісового і садово-паркового господарства НУБіП України з метою проведення консультаційних процедур щодо виділення лісів особливо цінних для збереження та поширення досвіду такої роботи.

Учасниками семінару стали 45 осіб, з них 18 представників державних лісогосподарських підприємств з 10 областей України, 19 – освітніх і наукових закладів, а також органів місцевого самоврядування, недержавних громадських організацій, приватних підприємств.

 

Про участь Національного університету біоресурсів і природокористування України у XV виставці-ярмарку з міжнародною участю «Екологія- 2012»

З 22 по 25 травня 2012 року на базі національного комплексу «Експоцентр України» (м. Київ, пр-т. Академіка Глушкова, 1) проходила XV виставка-ярмарок з міжнародною участю «Екологія- 2012».

На виставці були представлені передові досягнення Національного університету біоресурсів і природокористування України в освіті, науці та виробництві. Здобутки університету представлено багатьма експонатами, серед них біогазова установка переробки органічних відходів, різні види сушеної та плодоовочевої продукції, декоративні та сільськогосподарські культури in vitro та іншe.

 

Виставка фотографій «Це не тільки бруд»

 З 23 по 28 квітня 2012 року на базі Національного університету біоресурсів і природокористування України відбулася виставка фотографій «Це не тільки бруд», зроблених під час волонтерського візиту в місто Ішиномакі, префектура Міягі, регіон Тохоку, Японія.

Автор фотографій: Анастасія Недобиткіна.

 

Відбувся науково-практичний семінар «Метрологічне забезпечення наукових досліджень: стан та сучасні тенденції розвитку»

19 квітня 2012 року у Національному університеті біоресурсів і природокористування України відбувся науково-практичний семінар «Метрологічне забезпечення наукових досліджень: стан та сучасні тенденції розвитку», присвячений Дню науки.

Під час семінару було розглянуто питання організації метрологічної діяльності (повірки, атестації, ремонту та маркування засобів вимірювальної техніки) в університеті в контексті системи менеджменту якості, а також сучасні тенденції розвитку метрологічного забезпечення в Україні.

 

«Місто, в якому я живу»

Шановні студенти!

Запрошуємо Вас взяти участь у конкурсі студентських наукових проектів «Місто, в якому я живу», присвячений Дню науки та Дню м.Києва.
який відбудеться з 
24 квітня по 12 травня  2012 р. на базі Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Телефон для довідок:
527-85-89 (
Андрій Михайлович)

 

«ЛЮДИНА І ДОВКІЛЛЯ» - 25.04.12

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIІ науково-практичної конференції студентів
«
ЛЮДИНА І ДОВКІЛЛЯ»,
яка відбудеться
25 квітня 2012 р. на базі кафедри загальної екології  та безпеки життєдіяльності факультету екології і сталого розвитку Національного університету біоресурсів і природокористування України

Телефон для довідок:
097-610-21-56 (Варава Олена)

 

Про участь Національного університету біоресурсів і природокористування України у XII національній спеціалізованій виставці-ярмарку «Україна Аграрна - 2012», 14-17 березня 2012 р.

З  14 по 17 березня 2012 року на базі національного комплексу «Експоцентр України» (м. Київ, пр-т. Академіка Глушкова, 1) проходила ХІІ національна спеціалізована виставка-ярмарок «Україна Аграрна -2012».

На виставці були представлені передові досягнення Національного університету біоресурсів і природокористування України в освіті, науці та виробництві. Здобутки університету представлено багатьма експонатами, серед них колекція різних сортів меду, сушеної сільськогосподарської продукції, різноманітні види вовни, а також представлені три види роду осетрових та інше.

 

Вдбулось заслуховування проміжних та заключних звітів про науково-дослідну роботу в 2011

З 28 листопада по 14 грудня у наукових структурних підрозділах Національного університету біоресурсів і природокористування України відбулися заслуховування проміжних та заключних звітів про науково-дослідну роботу за 2011 рік.

У комісіях звітували керівники наукових тем, які виконувались за кошти Державного бюджету, за замовленням Міністерства аграрної політики та продовольства України, за грантами Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень, а також за ініціативною тематикою.

За результатами обговорення звітів науково-дослідних робіт за поточний рік підтверджено їх інноваційну актуальність та відповідність пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки України. Пріоритетність багатьох наукових розробок, створених у ході виконання науково-дослідних робіт, підтверджена патентами України на винаходи та позитивними рішеннями на їх видачу. В науковій дискусії взяли участь наукові та науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, студенти магістратури, співробітники науково-організаційного відділу НДЧ та всі бажаючі.

Наукові розробки вчених університету за завершеними у 2011 р. темами впроваджені у виробничу практику аграрної і природоохоронної сфер та у навчальний процес провідних навчальних закладів України за програмами підготовки ОКР «Бакалавр» і «Магістр». 

 

Графіки проведення засідань комісій з розгляду звітів про науково-дослідні роботи за 2011 рік:

На виконання наказу № 903 від 26.10 2011 р. з 28 листопада 2011 р. до 15 грудня 2011 р. відбуватиметься заслуховування проміжних/заключних звітів про науково-дослідну роботу за 2011 рік у наукових підрозділах університету за графіками.

 

Про участь НУБіП України у виставці-ярмарку «Сад.Город.Урожай – 2011»

              З 13 по 15 жовтня 2011 року на базі національного комплексу «Єкспоцентр України» (Київ, пр.-т Академіка Глушкова, 1) прохо-дила ІІ Національна спеціалізована виставка-ярмарок «Сад.Город.Урожай – 2011».

         Національним університетом біоресурсів і природокористування України було представлено виставку новітніх розробок у галузі рослинництва, в тому числі нові стійкі і високопродуктивні сорти сільськогосподарських культур, різноманітні екземпляри сушеної плодоовочевої продукції та продемонстровані розробки технологій вирощування овочевої продукції.

         За результатами виставки-ярмарку були нагороджені Національний університет біоресурсів природокористування України, НДІ рослинництва та сталого розвитку, різні кафедри ННІ рослинництва, екології і біотехнологій, серед них кафедри: овочівництва, садівництва, закритого грунту, ботаніки та кафедра технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. проф. Б.В. Лесика.

          

 

Про участь НУБіП України у Міжнародній спеціалізованій виставці «Високі технології -2011»

 З 27 по 30 вересня 2011 року на базі виставкового комплексу «КиївЕкспоПлаза» проходила ІV Міжнародна спеціалізована виставка "Високі технології - 2011", організаторами якої були Національна академія наук України та ТОВ "Лабораторія маркетингових технологій".

НУБіП України представляв передові досягнення в освіті, науці та виробництві.

Підсумком роботи виставки "Високі технології - 2011" стало нагородження учасників, а саме отримали дипломи:

- Національний університет біоресурсів і природокористування України - за представлення передових досягнень в освіті, науці та виробництві.

- Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК - за представлення експонатів випробування харчової продукції та продовольчої сировини на перевірку наявності ГМО, визначення наявності ДНК сої та кукурудзи, якісне визначення та ідентифікацію ГМ - лінії.

- НДІ електроенергетичних систем - за представлення пристрою для випробування комутаційних апаратів напругою до 1000В на зносостійкість та універсальний стенд сільського електрика. 

   

 

 

З 26 по 29 жовтня 2011 р. відбудеться Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених "Актуальні проблеми наук про життя та природокористування"

Вельмишановні колеги!

       Запрошуємо Вас прийняти участь у Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених "Актуальні проблеми наук про життя та природокористування".

             Тематичні напрями роботи конференції
- Рослинництво, екологія і біотехнологія.
- Якість та безпека продукції АПК: сучасний стан, проблеми та перспективи.
- Науковий супровід ветеринарного сервісу для отримання якісної і безпечної продукції тваринництва.
- Лісове і садово-паркове господарство на засадах екологічно орієнтованого лісівництва (ЕОЛ).
- Біоекономіка в умовах глобалізації.
- Енергоефективність в агропромисловій та прориродоохоронній сферах.
- Сучасні технології в тваринництві і рибництві та їх адаптація до світових вимог.
- Проблеми земельних відносин в ринковому середовищі.
- Перспективна техніка і технології сільського господарства.
- Технічні проблеми сучасного Європейського села ХХІ століття.
- Гуманістичний вимір наук про природу та природокористування.
- Сучасні проблеми сільськогосподарської радіології.
- Сучасні підходи управління якістю продовольчих ресурсів.
- Інформаційні технології в природокористуванні.
- Перспективи та проблеми розвитку державного управління, інноваційної діяльності та Extension в Україні.

Запрошення.

 

 

IV Міжнародна спеціалізована виставка "Високі технології - 2011"

       27 вересня 2011 року відбулося урочисте відкриття IV Міжнародної спеціалізованої виставки "Високі технології - 2011", яка проводиться на базі виставкового комплексу "КиївЕкспоПлаза", організаторами якої є Національна академія наук України та ТОВ "Лабораторія маркетингових технологій". В рамках виставки представлена спеціалізована експозиція "Hi-Tech Наука та Освіта" та проведено Міжнародний форум "Комплексне забезпечення лабораторій". Виставку відвідали високопосадові особи країни: Прем'єр-Міністр України Азаров М.Я., Президент Національної академії наук України Патон Є.Б. та директор Державного агенства з питань науки, інновацій та інформатизації України Семиноженко В.П.

       На виставці представлені передові досягнення НУБіП України, зокрема Української лабораторії якості та безпеки продукції АПК, - випробування харчової продукції та продовольчої сировини на наявність ГМО, визначення наявності ДНК сої та кукурудзи, якісне визначення та ідентифікація ГМ-ліній. Також представлені інноваційні розробки науково-дослідних інститутів НУБіП України, серед них пристрій для випробування комутаційних апаратів напругою до 1000 В на зносостійкість, універсальний стенд сільського електрика та інші.

 

 

СПАРТАКІАДА “ЗДОРОВ’Я”

Нещодавно, а саме 4 квітня 2011 року, відбулися змагання з настільного тенісу, учасниками якого були науково-педагогічні, наукові працівники, співробітники структурних підрозділів та наші колеги з науково-дослідної частини.
Переможцями цього змагання стали:
І місце – Природничо-гуманітарний ННІ;
ІІ місце – ННІ лісового і садово-паркового господарства;
ІІІ місце – науково-дослідна частина, яка дебютувала у спартакіаді «Здоров’я».
Щиро вітаємо з перемогою!!!
 

 

Результати участі Національного університету біоресурссів і природокористування України у Міжнародній виставці "АГРО-2011"

З 2 по 5 червня 2011 року на території Міжнародного виставкового центру на Броварському проспекті проходила ХХІІІ Міжнародна агропромислова виставка-ярмарок «АГРО-2011», в рамках якої Національний університет біоресурсів і природокористування України експонував свої наукові та освітні досягнення, які відзначено понад 60-ма подяками та десятьма золотими медалями у номінаціях:
- за інноваційні розробки у галузі науки і техніки;
- за розробку і впровадження сучасних магістерських програм;
- за розробку сучасних екобіотехнологій;
- за впровадження сучасних методів дослідження у практику визначення якості і безпеки сільськогосподарської продукції та сировини;
- за розробку нормативно-інформаційного забезпечення системи обліку та раціонального використання лісосировинних ресурсів;
- за розробку мікроконтролерної системи управління теплицею;
- за створення сучасної аналітичної системи «М-ХА 1000-5»;
- за розробку і впровадження систем ефективного виробництва та використання біопалив в АПК;
- за розробку і впровадження новітніх технологій моніторингу стану сільськогосподарських угідь;
- за провадження прогресивних ресурсозберігаючих технологій (глибока переробка олійних культур і тваринних жирів у паливо-мастильні матеріали).
 

 

Створення міжнародного наукового парку «Біобезпека природокористування та якість життя».

Рішенням вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України від 31.03.2011 р. схвалено створення Міжнародного наукового парку «Біобезпека природокористування та якість життя» та ухвалено його засновницький договір і статут, а також схвалено призначення академіка НАН України та НААН України, ректора НУБіП України Д.О. Мельничука на посаду Президента Міжнародного наукового парку «Біобезпека природокористування та якість життя». 

 
Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)