Увага! Оголошено конкурс проєктів фундаментальних та прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок на 2023 рік!

24 листопада 2022 року
   Шановні колеги, відповідно до наказу МОН України № 1032 від 17.11.2022 року в університеті з 22 листопада 2022 р. оголошується перший етап конкурсного відбору проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок, виконання яких розпочнеться у 2023 р. за рахунок коштів державного бюджету.

   Конкурс проводиться відповідно до Положення про проведення конкурсного відбору проєктів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, затвердженого наказом МОН України від 04 жовтня 2022 р. № 885 (зі змінами), з урахуванням тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок МОН України на 2022-2026 рр., затвердженої наказом МОН України від 03.02.2022 р. № 19 (зі змінами).
   Формування тематики наукових досліджень і розробок здійснюється згідно із Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» та із врахуванням актуальних напрямів у сфері розвитку науки та суспільного життя.

   Перевага при відборі надається актуальним потребам національної економіки, суспільства та національної безпеки і оборони України, сприяння інноваціям у реальному секторі економіки та розвиткові інноваційного підприємництва, у тому числі шляхом отримання нових знань, створення нових технологій.

   Тривалість виконання:

  • для досліджень – до 36 місяців;
  • для розробок – до 24 місяців.

   Максимальна вартість проєкту дослідження та/або розробки має становити не більще ніж 1500 тис. грн на рік.
   Проєкти досліджень або розробок подаються до участі у конкурсі оформлені відповідно до форм, що додаються.

   Проєкти, які оформлені в інформаційній системі, подаються для участі у конкурсі в електронній формі та на паперовому носії.

   До участі у конкурсі не допускаються проєкти, у яких зазначений тип наукової роботи не відповідає його змісту та результатам; мета і завдання проєкту мають суто методичну спрямованість; відсутній або необґрунтований розрахунок вартості дослідження та/або розробки.

   Обговорення проєктів НДР відбувається у наукових колективах, на кафедрах. Директори НДІ/заступники директорів ННІ з наукової роботи, заступники деканів факультетів з наукової роботи здійснюють відбір проєктів НДР згідно з «Положенням про проведення конкурсного відбору проєктів науково-дослідних робіт у Національному університеті біоресурсів і природокористування України» і подають до науково-організаційного відділу НДЧ (корп. 3, кім. 215) зведений перелік проєктів та витяги з протоколів наукової ради наукового структурного підрозділу.
   Наукові керівники самостійно повинні зареєструватись в інформаційній системі за посиланням https://mon.dntb.gov.ua. Для цього, для отримання доступу до кабінету необхідно відновити пароль до електронної пошти, яка була закріплена за користувачем у кабінеті системи «Наука в університетах».
   Ввести проєкт у систему і до 02 грудня подати до науково-організаційного відділу НДЧ роздруковані із системи 2 примірники проєкту дослідження та/або розробки разом з комплектом необхідних документів.

   Доступ керівникам для введення проєктів надаватиметься з 23 листопада 2022 року.

  

Володимир ОТЧЕНАШКО,
начальник науково-дослідної частини


Наказ МОН  

Положення про проведення конкурсного відбору https://ips.ligazakon.net/document/RE38574
Тематики наукових досліджень/розробок https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tematiki-naukovih-doslidzhen-i-naukovo-tehnichnih-eksperimentalnih-rozrobok-ministerstva-osviti-i-nauki-na-2022-2026-roki
Форми проєктів:

Семінар конкурс проектів на 2023р.

Запис семінару

Калькуляцiя_на 2023р.

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook