Освітня діяльність

     Проректор з навчальної і виховної роботи очолює організацію та проведення навчальної, методичної, виховної, спортивно-масової роботи та військово-патріотичного виховання студентів в університеті.

                     Кваша Сергій Миколайович
                       доктор економічних наук, професор,
                       академік Національної академії аграрних наук,
                       заслужений діяч науки і техніки України

                       Тел.: (044) 527-84-11
                       E-mail: [email protected]

 

Підрозділи які підпорядковані проректору з навчальної і виховної роботи:
    Навчальний відділ – структурний підрозділ університету, який здійснює координацію та контроль за навчальною, навчально-методичною та виховною роботою факультетів i кафедр, а також навчальних відділень та циклових комісій вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації, які входять до структури НУБіП України. 

  

                                         Начальник навчального відділу:   

                Шевчук Віктор Миколайович
                     кандидат ветеринарних наук, доцент

                     Тel/fax: (044) 527-89-70(60)
                      e-mail: [email protected]  [email protected]

     Адреса: 03041 м.Київ, вул. Героїв Оборони, 15, Навчальний Корпус №3, к. 212.

 

              

               Заступник начальника навчального відділу:         

                     Зазимко Оксана Володимирівна

                    кандидат технічних наук, доцент 

                  Тел.: (044) 527-89-70 (60)
                  E-mail: [email protected]

 

 

 Навчальний відділ - підрозділ університету, створений з метою організації та координації підготовки магістрів.

                Заступник начальника навчального відділу з магістерських програм:

                     Колеснікова Олена Миколаївна
                     кандидат економічних наук, доцент

                     Тel/fax: (044) 527-85-26
                      e-mail: [email protected]

 
 

    Навчально-методичний відділ – структурний підрозділ університету, який забезпечує інтенсифікацію підготовки та покращання методичного забезпечення навчального процесу в університеті у контексті вимог Болонської конвенції.

 

              Начальник навчально-методичного відділу:
                   Кліх Лариса Володимирівна

                   доктор педагогічних наук, доцент

                   Тел.: (044) 527-89-70 (60)
                   E-mail: [email protected]

 
 
    Навчально-науковий центр виховної роботи і соціального розвитку функціонує з метою реалізації основних положень Концепції національного виховання студентської молоді, створення умов для набуття молодим поколінням соціального досвіду, особистих рис громадянина України та формування всебічно розвиненої особистості, пропаганди здорового способу життя, популяризації зайняття спортом та фізичною культурою, розвитку соціально-побутової інфраструктури студентського містечка, контролю за функціонуванням гуртожитків НУБіП України (за виключенням гуртожитків № 12, 12а, 13, 13 а, 9 для приїжджих), створення належних умов для проживання й відпочинку студентської молоді в гуртожитках. 

 

                  Директор центру:
                         Ржевський Геннадій Миколайович

                          кандидат психологічних наук, доцент

                          Тел./факс: (044) 527-88-84
                          E-mail: [email protected]

     Адреса: 03041, Київ, вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус № 3, к. 318.

 


Відділ регіонального розвитку, дистанційної освіти та заочного навчання
 – структурний підрозділ НУБіП України, який координує регіональний розвиток, освітню, наукову і методичну діяльність відокремлених підрозділів і міжкафедральних навчальних лабораторій Університету, підготовку фахівців за заочною формою навчання, упровадження дистанційної форми навчання.

 

                                                   Начальник відділу:                         

                   Лопушняк Василь Іванович                     
                   
                    Тел.
: (044) 527-89-61, 527-69-61
                     
                     E-mail:
[email protected]

     Адреса: 03041 м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус №3, кімн. 208.

 
 
   Відділ з працевлаштування випускників та видачі документів про вищу освіту – є структурним підрозділом університету, створений за наказом № 23 від 19 січня 1999 року. 

 

              В.о начальника відділу:

               Бобер Оксана   

                     Тел.: (044) 527-82-10

                     E-mail: [email protected]

 Адреса: 03041 м.Київ, вул. Героїв Оборони, 15, Навчальний корпус 3.

 

    Відділ якості освіти, маркетингу та профорієнтаційної роботи  функціонує для більш ефективної реалізації статутних завдань університету, забезпечення внутрішньої системи якості в університеті, організації підготовчих курсів, посилення профорієнтаційної роботи та роботи зі вступниками.

 

                    Начальник відділу:
                            Мотринчук Дмитро Йосипович

                             Тел.: (044) 527-84-24
                             E-mail: [email protected]

    Адреса: 03041, Київ, пров. Сільськогосподарський, 4, НУБіП, навч. корп. 17, к. 218

 

 

   Наукова бібліотека – це сучасний науковий, культурно-освітній, інформаційний центр, що забезпечує реалізацію потреб користувачів у одержанні найновішої інформації, одночасно формує інформаційну культуру майбутніх спеціалістів, які будуть працювати в принципово нових умовах інформаційного суспільства.

 

                  Директор:
                        Кіщак Тетяна Степанівна
                        кандидат сільськогосподарських наук, доцент

                        Тел.: (044) 527 8538
                        E-mail[email protected]


    Адреса: 03041, Україна, Київ, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус № 4.

 

     Кафедра фізичного виховання 

                                         Завідувач кафедри:

                  Костенко Микола Петрович
                  майстер спорту України міжнародного класу з міні-футболу

                  Тел.: (044) 527-85-21, факс (044) 527-84-17

                  Е-mail: [email protected] 

       

 

    У 3 навчально-наукових  інститутах і 13 факультетах базового закладу університету (м.Київ), 11-ти відокремлених підрозділах НУБіП України - вищих навчальних закладах ІІ-ІІІ рівнів акредитації працює понад 3 тис. науково-педагогічних та педагогічних працівників, навчається понад 32 тис. студентів і слухачів.

     За підсумками рейтингу серед аграрних вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Національний університет біоресурсів і природокористування України  постійно посідає I місце.
     Діяльність університету спрямована на задоволення освітніх потреб людини, суспільства, держави відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Положення про організацію освітнього процесу у Національному університеті біоресурсів і природокористування України».
 
   На урочистому відкритті X-ої міжнародної виставки "Сучасні заклади освіти  ̶̶  2019", яка проходила у Київському палаці дітей та юнацтва, відбулось нагородження переможців серед закладів вищої освіти.
   За показниками освітньої, наукової, організаційно-виховної та навчально-методичної діяльності НУБіП визнано Лідером вищої освіти України, що підтверджено дипломом Гран-прі.  

 

 

         

 

Співробітники навчального, навчально-методичного відділів і відділу якості освіти, маркетингу та профорієнтаційної роботи беруть активну участь у поширенні інформації про досягнення НУБіП України на міжнародних, всеукраїнських виставках та інших заходах

    

 

 

        

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook