Практична підготовка

Навчальний відділ здійснює координацію та контроль проведення практичного навчання студентів Національного університету біоресурсів і природокористування України.

 
 
 Заступник начальника навчального відділу з питань практичної підготовки
 Бачинський Олег Вікторович
 канд. с-г наук, доцент
 
 тел. 527-85-53
 E-mail: [email protected]
 
ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛУ ЩОДО ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ Є:
1. Координація та контроль за створенням умов для якісного проведення практичного навчання студентів (слухачів) НУБіП України у навчально-дослідних господарствах (НДГ) університету та передових підприємствах України;
2. Координація та контроль ефективної роботи керівників практичного навчання у виборі бази практики та прийняття участі у підготовці та затвердженні договорів на проведення практик студентів (слухачів);
3. Контроль за проведенням практичного навчання студентів (слухачів) університету
4. Внесення пропозицій щодо вдосконалення інфраструктури структурних підрозділів НУБіП України відповідно до вимог практичного навчання студентів (слухачів) НУБіП України.
5. Розробка та узгодження графіків практичного навчання студентів НУБіП України у відокремлених підрозділах НУБіП України;
6. Атестація об’єктів практичного навчання, навчальних та навчально-виробничих лабораторій НУБіП України.

Порядок проведення лабораторних та практичних занять у навчальних (навчально-науково-виробничих) лабораторіях НУБіП України

Порядок проведення практичної підготовки у навчально-дослідних господарствax НУБіП України

 ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ РЕАЛІЗУЄТЬСЯ У 4 ЕТАПИ

 

 

       Лабораторне заняття – форма навчального заняття, при якому студенти (слухачі) під керівництвом викладача особисто проводить натурні або імітаційні експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни, набуває практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі.

 

 

     Практичне заняття – форма навчального заняття, при якому викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань.

     Навчальні практики проводяться на початкових (першому, другому) курсах програм підготовки бакалаврів у навчальних, навчально-наукових, навчально-науково-виробничих лабораторіях (ННВЛ), клініках, майстернях, на полях навчально-дослідних господарств (НДГ) НУБіП України, а також провідних підприємств, організацій та установ України та зарубіжжя, що відповідають вимогам освітньо-професійним програмам підготовки бакалаврів.

     Виробничі практики (технологічна, експлуатаційна, конструкторська, педагогічна, економічна та ін.) проводяться на старших курсах навчання бакалаврських прорам та на маністерських програмах.

      Науково-дослідна, переддипломна виробнича практика є заключним етапом практичного навчання та підготовчим етапом для виконання випускних робіт ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр». Вона проводиться на випускному курсі з метою узагальнення і вдосконалення здобутих знань, практичних умінь і навичок, оволодіння професійним досвідом та готовністю їх до самостійної трудової діяльності, а також збирання матеріалу для підготовки випускних робіт.

 


       Бази практичного навчання.  Базами практичного навчання студентів (слухачів) НУБіП України є навчальні, навчально-наукові, навчально-науково-виробничі лабораторії базового закладу університету (м. Київ), його відокремлених підрозділів (ВП), і у першу чергу ─ НДГ університету, де проводяться лабораторні й практичні заняття, навчальні, технологічні, науково-дослідні, переддипломні та інші практики у галузях: рослинництво, тваринництво, переробка та зберігання продукції рослинництва, технології виробництва біодизелю, розведення тварин та риби, розробка методів діагностики та профілактика хвороб тварин, технології ремонту, обслуговування та випробування сільськогосподарської техніки, лісознавство, деревообробна промисловість, мисливська справа та її правове забезпечення, економіка, облік, маркетинг та менеджмент в аграрній сфері виробництва тощо. 

Власні бази практичного навчання 

ВП НУБіП України «Великоснітинське навчально-дослідне господарство ім. О.В. Музиченка»

ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція»

ВП НУБіП України «НДГ «Ворзель»

ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція»

ВП НУБіП України «Немішаївський агротехнічний коледж»

 

Навчальні та навчально-науково-виробничі лабораторії, що функціонують у навчально-дослідних господарствах університету

     

  

Бази практичного навчання у провідних підприємствах України


 

 

 

 

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook