Навчально-методичний відділ

          Навчально-методичний відділ− структурний підрозділ навчального відділу університету, який забезпечує інтенсифікації підготовки та покращання методичного забезпечення навчального процесу в університеті у контексті вимог Болонської конвенції. Науково-методичну лабораторію очолювали  А.В. Квіцинський (2005-2007 рр.), В.Г. Тракай (з 2007-2013 р.), Кліх Л.В. (2014 р.)

 
 
 
   
    
 
Начальник навчально-методичного відділу
 
доктор педагогічних наук, доцент
Кліх Лариса Володимирівна
 
Тел.: (044) 527-85-26
 

Основні завдання

 
- вивчати, узагальнювати та розповсюджувати в Університеті передовий досвід з організації навчального процесу та його методичного забезпечення;
- регулярно проводити аналіз змісту навчання та розробляти пропозиції щодо його покращання;
- розробляти рекомендації щодо оптимізації переліку дисциплін вибіркової складової змісту навчання в університеті;
- розробляти положення, нормативні матеріали та інше методичне забезпечення навчального процесу в Університеті, матеріали стосовно підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів “Бакалавр”, “Спеціаліст” та “Магістр”;
- брати участь у підготовці матеріалів з навчальної і методичної роботи для розгляду на ректораті, вченій раді університету, проектів наказів із питань навчальної і методичної роботи;
- брати участь у роботі комісій з контролю навчальної і науково-методичної роботи навчально-наукових інститутів, центрів, кафедр;
- аналізувати пропозиції щодо вдосконалення планування й організації навчального процесу, контролювати виконання вимог навчальних планів і програм за напрямами підготовки, спеціальностями і спеціалізація ми;
- аналізувати забезпечення дисциплін, що викладаються в університеті, навчально-методичною літературою та подавати пропозиції щодо його поліпшення;
- формувати плани видання навчально-методичної літератури та контролювати їх виконання;
- надавати методичні консультації науково-педагогічним працівникам кафедр університету та регіональних вищих навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації, шо входять до структури Університету.

Співробітники навчального, навчально-методичного відділів активно приймають участь у поширенні відомостей про НУБіП України на міжнародних виставках та інших заходах.

 

 Документи, що регламентують організацію навчального процесу:

 

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ (з правками та доповненнями від 28.12.2014р.)


Про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у Національному університеті біоресурсів і природокористування України

 

Про організацію освітнього процесу в НУБІП України

 

Про екзамени для студентів денної форми навчання за програмами підготовки бакалаврів 2014 року вступу до НУБіП України

 

Про академічну мобільність студентів НУБіП України

 

Про видання навчальної літератури за рекомендацією вченої ради НУБіП України

 

Про огляд-конкурс на кращий навчальний корпус НУБіП України

 

Про екзаменаційні комісіїї НУБіП України       (Додатки)

 

Про екзамени і заліки у НУБіП України   (Додатки)

 

Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників НУБіП України

 

Положення про підготовку магістрів у НУБіП України

 

Положення про практичну підготовку студентів  НУБіП України

 

Положення про раду роботодавців у НУБіП України

 

Положення про переведення студентів, які навчаються на договірній основі з оплатою за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб, на навчання за державним замовлення у НУБіП України

 

Порядок формування вибіркової складової навчальних планів підготовки фахівців для вивчення вибіркових дисциплін у НУБіП України

 

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook