Навчально-методичний відділ

          Навчально-методичний відділ− структурний підрозділ навчального відділу університету, який забезпечує інтенсифікації підготовки та покращання методичного забезпечення навчального процесу в університеті у контексті вимог Болонської конвенції. Науково-методичну лабораторію очолювали  А.В. Квіцинський (2005-2007 рр.), В.Г. Тракай (з 2007-2013 р.), Кліх Л.В. (2014 р.)

 
 
 
   
    
 
Завідувач навчально-методичного відділу
 
доктор педагогічних наук, доцент
Кліх Лариса Володимирівна
 
Тел.: (044) 527-89-71
 

Основні завдання

 
- вивчати, узагальнювати та розповсюджувати в Університеті передовий досвід з організації навчального процесу та його методичного забезпечення;
- регулярно проводити аналіз змісту навчання та розробляти пропозиції щодо його покращання;
- розробляти рекомендації щодо оптимізації переліку дисциплін вибіркової складової змісту навчання в університеті;
- розробляти положення, нормативні матеріали та інше методичне забезпечення навчального процесу в Університеті, матеріали стосовно підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів “Бакалавр”, “Спеціаліст” та “Магістр”;
- брати участь у підготовці матеріалів з навчальної і методичної роботи для розгляду на ректораті, вченій раді університету, проектів наказів із питань навчальної і методичної роботи;
- брати участь у роботі комісій з контролю навчальної і науково-методичної роботи навчально-наукових інститутів, центрів, кафедр;
- аналізувати пропозиції щодо вдосконалення планування й організації навчального процесу, контролювати виконання вимог навчальних планів і програм за напрямами підготовки, спеціальностями і спеціалізація ми;
- аналізувати забезпечення дисциплін, що викладаються в університеті, навчально-методичною літературою та подавати пропозиції щодо його поліпшення;
- формувати плани видання навчально-методичної літератури та контролювати їх виконання;
- надавати методичні консультації науково-педагогічним працівникам кафедр університету та регіональних вищих навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації, шо входять до структури Університету.

Співробітники навчального, навчально-методичного відділів активно приймають участь у поширенні відомостей про НУБіП України на міжнародних виставках та інших заходах.

 

 Документи, що регламентують організацію навчального процесу

 

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook