Стандарти вищої освіти

     В НУБіП України для вступників 2019 року розроблено на основі стандартів вищої освіти за відповідними спеціальністями 44 освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів, 5 освітньо-наукових та 58 освітньо-професійних програм підготовки магістрів.

     Стандарт вищої освіти – це сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності закладів вищої освіти і наукових установ за кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності.

     Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми:

  • обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти;
  • перелік компетентностей випускника;
  • нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання;
  • форми атестації здобувачів вищої освіти;
  • вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
  • вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності).

 

Затверджені Міністерством освіти і науки України
стандарти вищої освіти освітніх ступенів «Бакалавр» та «Магістр»

 

 

Галузь знань

Спеціальність

Рівень

освіти

015 Професійна освіта
 015 Професійна освіта бакалавр
035 Філологія

035 Філологія

бакалавр

035 Філологія

магістр

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

бакалавр

053 Психологія

бакалавр

053 Психологіямагістр
06 Журналістика

061 Журналістика

бакалавр

07 Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування


072 Фінанси, банківська справа та страхування

бакалавр


бакалавр

071 Облік і оподаткування    магістр
072 Фінанси, банківська справа та страхування
     магістр

073 Менеджмент

бакалавр


073 Менеджмент

магістр

075 Маркетинг

бакалавр


075 Маркетинг

магістр

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

бакалавр


076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

магістр

08 Право

081 Право

бакалавр

10 Природничі науки

101 Екологія

бакалавр

101 Екологія


103 Науки про землю

магістр


бакалавр

12 Інформаційні технології

121 Інженерія програмного забезпечення

бакалавр


122 Комп’ютерні науки

бакалавр

123 Комп’ютерна інженерія

бакалавр

125 Кібербезпека

бакалавр

14 Електрична інженерія
141 Електротенергетика, електротехніка та електромеханікабакалавр
15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

бакалавр


152 Метрологія


магістр
16 Хімічна та біоінженерія

162 Біотехнології та біоінженерія

бакалавр

162 Біотехнології та біоінженерія
магістр

18 Виробництво та технології

181 Харчові технології

бакалавр

20 Аграрні науки та продовольство

201 Агрономія

бакалавр

202 Захист і карантин рослин

бакалавр

203 Садівництво та виноградарство

бакалавр

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

бакалавр

205 Лісове господарство

бакалавр

206 Садово-паркове господарство

бакалавр

207 Водні біоресурси та аквакультура

бакалавр

208 Агроінженерія

бакалавр


208 Агроінженерія

магістр

21 Ветеринарна медицина

211 Ветеринарна медицина

магістр

212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

магістр

23 Соціальна робота

231 Соціальна робота

бакалавр

231 Соціальна робота

магістр

24 Сфера обслуговування

242 Туризм

бакалавр

27 Транспорт

275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

бакалавр


28 Публічне управління і адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

бакалавр

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook