Дистанційне навчання

Відділ дистанційного навчання Національного університету біоресурсів і природокористування України

 

ЦДН було створено за наказом ректора від 23.05.2006 р. № 330 з метою організації та впровадження дистанційного навчання в Національному університеті біоресурсів і природокористування України.

Підготовка фахівців за дистанційною формою навчання в НУБіП здійснюється для ОКР „Бакалавр” (за напрямами 6.030504 – „Економіка підприємства”, 6.030507 – „Маркетинг”; 6.030508 – „Фінанси і кредит”; 6.030509 – „Облік і аудит”; 6.030601 – „Менеджмент”) та ОКР „Магістр” зі спеціальностей (8.050104 – „Фінанси”, 8.050106 – „Облік і аудит”, 8.050107 – „Економіка підприємства”, 8.050108 – „Маркетинг”, 8.050201 – „Менеджмент організацій”, 8.050206 – „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”).

Дистанційне навчання (далі – ДН) – це комплекс сучасних освітніх послуг, що надається населенню в країні та за її межами за допомогою спеціалізованого інформаційно-освітнього середовища на будь-якій відстані від навчального закладу. Інформаційно-освітнє середовище ДН являє собою системно організовану сукупність засобів передачі даних, інформаційних ресурсів, протоколів взаємодії, апаратно-програмного та організаційно-методичного забезпечення, орієнтовану на задоволення освітніх потреб користувачів.

ДН ґрунтується на використанні специфічних освітніх технологій із сучасними методиками навчання, технічними засобами зв’язку та передачі інформації.

Навчатись дистанційно мають право громадяни України, іноземні громадяни і особи без громадянства відповідно до чинного законодавства та міжнародних угод. Навчання проводиться на умовах договору між НУБіП та студентом.

Студенти, які зараховані на ДН, за правами та обов`язками прирівнюються до студентів заочної форми навчання та отримують диплом держаного зразка.

Характерними особливостями ДН є:

  1. гнучкість (особи, які навчаються дистанційно, можуть не відвідувати аудиторних занять, навчатися у зручний для себе час, у зручному місці та режимі, якщо зазначене дозволяє виконати всі вимоги навчального плану);
  2. модульність (в основу програм ДН закладається модульний принцип, навчальний план формується на основі окремих навчальних дисциплін, також можливе навчання за індивідуальним навчальним планом);
  3. економічна ефективність (за рахунок використання більш концентрованого подання та уніфікації навчального матеріалу, зменшення навантаження на навчальні площі, ефективного використання технічних засобів навчання собівартість ДН є меншою, порівняно з традиційними формами навчання);
  4. нова роль науково-педагогічних працівників (т’ютор виконує функції консультування при розробці індивідуального навчального плану та у процесі організації навчального процесу);
  5. контроль знань (поточний може здійснюватись дистанційно, а семестровий та державна атестація – очно в НУБіП);
  6. використання спеціалізованих технологій та засобів навчання (технологія ДН передбачає сукупність методів, форм і засобів взаємодії в процесі самостійного засвоєння студентом навчального матеріалу).

Дистанційна форма навчання передбачає самостійне опанування студентами навчальних дисциплін під керівництвом т’ютора на основі використання навчально-методичних посібників та сучасних засобів навчання (мережених-, TV- та кейс-технологій).

Центром дистанційного навчання з метою науково-методичного забезпечення навчального процесу спільно з провідними кафедрами НУБіП підготовлено електронні навчальні посібники та навчально-методичні посібники на паперових носіях.

Між НУБіП та Астраханським державним технічним університетом (Російська Федерація) заключено договір про співпрацю сторін в галузі розвитку дистанційного навчання на базі нових інформаційних технологій від 11.11.2006 р., який базується на договорі про співпрацю між НУБіП та Астраханським державним технічним університетом (Російська Федерація) від 14.05.2004 р.

Адреса: 03041, м. Київ, вул. Генерала Родімцева, 19, 1 навч. корп., 18 ауд.

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015