Положення

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ОСВІТУ

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
 

РІЧНИЙ ЗВІТ ЗА 2022 РІК

РІЧНИЙ ЗВІТ ЗА 2021 РІК
РІЧНИЙ ЗВІТ ЗА 2020 РІК
РІЧНИЙ ЗВІТ ЗА 2019 РІК

 РІЧНИЙ ЗВІТ ЗА 2018 РІК
 РІЧНИЙ ЗВІТ ЗА 2017 РІК

 

Чинні документи щодо організації освітнього процесу в НУБіП України

 

№ п/п

Назва документу

            Рік затвердження

1Про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в НУБІП України21.06.2023р
 2Про організацію освітнього процесу в НУБІП України

26.04.2023р.

 3Про екзамени і заліки у НУБіП України26.04.2023р.
 4Положення про освітні програми в НУБІП України26.04.2023р.
5Положення про навчально-методичну раду НУБІП України26.04.2023р.
6

Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників у НУБіП України

29.03.2023 р.

7Про рейтингову систему оцінки діяльності науково-педагогічних працівників та структурних підрозділів Національного університету біоресурсів і природокористування України22.03.2023 р.
8Тимчасовий порядок реалізації прав на внутрішню академічну мобільність у НУБІП України  здобувачів вищої освіти із закладів вищої освіти, які розташовані на тимчасово окупованих територіях або зруйнованих у результаті ведення  воєнних дій на території України24.06.2022 р.
9Порядок визнання результатів навчання здобувачів вищої освіти, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти, у Національному університеті біоресурсів і природокористування України27.04.2022 р.
10

Положення про підготовку магістрів у НУБіП України

25.03.2022 р.

11Положення про Екзаменаційні комісії у НУБіП України24.11.2021 р.
 12

Положення про практичну підготовку студентів  НУБіП України

05.11.2021 р.

13Порядок формування навчальних планів-графіків для студентів заочної (дистанційної) форми навчання на 2021-2022 н.р.16.08.2021 р.
 14

Положення про підготовку і захист магістерської кваліфікаційної роботи в НУБіП України

23.06.2021 р.

 15Положення про бакалаврську кваліфікаційну роботу в НУБіП України

23.06.2021р.

 16

Положення  про порядок підготовки та видання  навчальної літератури  в Національному університеті біоресурсів і природокористування України

21.06.2021 р.

17Положення про навчально-інформаційний портал НУБіП України03.03.2021 р.
18Положення про професійний розвиток науково-педагогічних працівників Національного університету біоресурсів і природокористування України25.11.2020 р.
 19Про академічну мобільність студентів і аспірантів НУБіП України21.08.2020 р.
 20

Порядок проведення лабораторних та практичних занять у навчальних (навчально-науково-виробничих) лабораторіях НУБіП України

 26.02.2020 р.
 21

Порядок проведення практичної підготовки у навчально-дослідних господарствax НУБіП України

 26.02.2020 р.
22Положення про підготовку фахівців за дуальною формою здобуття вищої освіти у Національному університеті біоресурсів і природокористування України 26.02.2020 р.
 23

Положення про порядок перевірки наукових, навчально-методичних, дисертаційних, магістерських, бакалаврських та інших робіт на наявність плагіату в НУБіП України

12.2019 р.

 24Порядок формування та вибору студентами вибіркових дисциплін освітніх програм у Національному університеті біоресурсів і природокористування України
 27.12.2019 р.
 25Правила призначення академічних стипендій НУБіП України22.08.2023 р.
 26Положення про оформлення навчальних видань Національного університету біоресурсів і природокористування України25.09.2019 р.
 27Положення про академічну доброчесність в НУБІП України28.02.2018 р.
 28Положення про призначення стипендії роботодавців НУБіП України21.03.2017 р.
 29Про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у Національному університеті біоресурсів і природокористування України  (ДОДАТКИ)26.08.2016 р.
 30Положення про раду роботодавців у НУБіП України22.04.2015 р.

 

 

 

 

 Архів нормативних документів  

1Рекомендації учасникам освітнього процесу для організованого завершення І семестру 2022/2023 н.р.21.11.2022р.
2

Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників у НУБіП України

Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників у НУБіП України (27.02.2019р.)

Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників у НУБіП України (05.05.2020р.)

 

 13.06.2022р.

 3

Положення про підготовку магістрів у НУБіП України (онов.)

25.03.2022 р.

4Порядок проведення зимової екзаменаційної сесії 2021-2022 навчального року в НУБіП України в умовах карантинних обмежень23.11.2021р.
 5 Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників НУБіП України 28.04.2021р.
6Порядок формування навчального навантаження на 2021-2022 навчальний рік у НУБіП України14.04.2021р.
7

Порядок проведення практичного навчання студентів НУБіП України у весняному семестрі 2020-2021 навчального року в умовах карантинних обмежень

13.04.2021р.
8Порядок проведення літньої екзаменаційної сесії 2020-2021 навчального року в НУБіП України в умовах карантинних обмежень
12.04.2021р.
9Тимчасовий порядок дистанційної роботи Екзаменаційних комісій у НУБіП України у 2020-2021 н.р. в умовах адаптивного карантину24.11.2020p.
10Тимчасовий порядок проведення зимової екзаменаційної сесії 2020-2021 навчального року в НУБіП України в умовах адаптивного карантину04.11.2020р.
 11 Тимчасовий порядок дистанційної роботи Екзаменаційних комісій у НУБіП України у 2019-2020 н.р. в умовах карантину 09.04.2020р.
12Тимчасовий порядок проведення літньої екзаменаційної сесії 2019-2020 н.р. НУБіП України в умовах карантину 07.04.2020р.
 13 Положення про визнання результатів навчання для здобувачів вищої освіти в Національному університеті біоресурсів і природокористування України27.12.2019р.
 14

Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників НУБіП України у провідних підприємствах, організаціях, установах та навчальних закладах України

27.12.2019р.
15

Положення про порядок перевірки наукових, навчально-методичних, дисертаційних, магістерських, бакалаврських та інших робіт на наявність плагіату в НУБіП України

12.2019р.

 16Положення про старосту академічної групи НУБіП України29.05.2017 р.
 17Положення про Порядок поселення спiвробiтників університету у гуртожитки20.05.2019 р.
 18Положення про Порядок поселення студентів та аспірантів (докторантів) університету у гуртожитки 20.05.2019 р.
19

 Про видання навчальної літератури за рекомендацією вченої ради НУБіП України (Лютий 2019) 

27.02.2019р.

 20

Положення про підготовку і захист магістерської роботи в НУБіП України

01.10.2018р.

 21 Опис освітньої програми в контексті нових стандартів вищої освіти" (рекомендації МОН України)29.03.2018 р.
 22Положення про формування освітньо професійних програм НУБіП України29.05.2017 р.
 23Положення про оздоровчий центр15.05.2017 р.
 24Положення про проведення інтелектуального конкурсу в НУБіП України12.04.2017 р.
 25Положення про Всеукраїнські олімпіади у НУБіП України12.04.2017 р.
 26Положення про переведення студентів, які навчаються на договірній основі з оплатою за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб, на навчання за державним замовлення у НУБіП України
(на період воєнного стану в Україні згідно:  ПОСТАНОВИ Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2022 р. № 1224 "Про затвердження Порядку переведення на навчання за державним замовленням окремих категорій здобувачів фахової передвищої, вищої освіти")
29.11.2016 р.
27Положення про електронне освітнє середовище НУБіП України01.05.2016 р.
28Порядок формування вибіркової складової навчальних планів підготовки фахівців для вивчення вибіркових дисциплін у НУБіП України10.02.2016р.
29Положення про процедуру й підстави для видачі випускникам документа про вищу освіту та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту в НУБіП України10.02.2016р.
30Форми документів з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах 02.07.2015р.
31Рішення Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України від 24 червня 2015 року (протокол № 11) про затвердження зразку документа про вищу освіту24.06.2015р.
32

Про екзаменаційні комісіїї НУБіП України    (Додатки)

20.02.2015 р.
33Про огляд-конкурс на кращий навчальний корпус НУБіП України26.11.2014 р.

 

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook