Навчальний відділ - підрозділ з підготовки магістрів

Перелік штатних науково-педагогічних та наукових працівників НУБіП України, які працюють за основним місцем роботи не менше шести місяців і мають не менше п’яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до наукометричної бази Scopus, або Web of Science Core Collection із переліком цих публікацій

Зведений перелік штатних науково-педагогічних та наукових працівників НУБіП України, які працюють за основним місцем роботи не менше шести місяців і мають не менше п’яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до наукометричної бази Scopus, або Web of Science Core Collection із переліком цих публікацій

Концепція підготовки магістрів

Перелік спеціальностей (освітніх програм) підготовки магістрів

Організація освітнього процесу у магістрів

Зміст та структура освітніх програм підготовки магістрів

Положення про підготовку магістрів у НУБіП України

Положення про підготовку і захист магістерської роботи

Можливі варіанти здобуття освітнього ступеню "Магістр"

 


 

Навчальний відділ НУБіП України:
Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15, каб. 206 
Тel/fax: (044) 527-85-26
e-mail: [email protected]

 

                                            Изображение

Заступник начальника навчального відділу з магістерських програм
Колеснікова Олена Миколаївна 
  кандидат економічних наук, доцент 

Тel/fax: (044) 527-85-26
e-mail:
 [email protected]  

  Навчальний відділ - підрозділ з підготовки магістрів - це структурний підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України, створений з метою організації та координації підготовки магістрів. Відділ підпорядковується проректору з навчальної і виховної роботи.
     Навчальний відділ - підрозділ з підготовки магістрів:
• організовує, проводить та координує підготовку фахівців освітнього ступеня “Магістр” у НУБіП України за денною, заочною (дистанційною) формами навчання;
• бере участь у розробці нормативних документів, що регламентують підготовку магістрів;
• здійснює організацію ліцензійної та акредитаційної експертиз спеціальностей за ОС “Магістр”;
• бере участь у розробці та реалізації сучасних технологій навчання, в тому числі дистанційної;
• організовує створення навчально-методичного забезпечення, в тому числі і його електронних варіантів для підготовки магістрів;
• організовує та координує самостійну роботу студентів (слухачів) магістратури;
• проводить наукові дослідження з проблем розвитку вищої аграрної освіти, теорії та практики господарської діяльності в АПК України та забезпечує впровадження їх результатів у навчальний процес;
• вивчає, аналізує та узагальнює передовий досвід інших вищих навчальних закладів, в тому числі іноземних, щодо організації підготовки магістрів;
• забезпечує гнучкість в системі підготовки фахівців для їх адаптації до швидкозмінних вимог національного та міжнародного ринків праці;
• надає організаційну, методичну, інформаційну, консультаційну допомогу іншим навчальним закладам, що входять до структури НУБіП України з питань підготовки магістрів;
• забезпечує популяризацію магістерських програм НУБіП України, їх адаптованість до прийнятої у світі системи підготовки фахівців;
• бере участь у відборі кращої студентської молоді для продовження навчання на магістерських програмах НУБіП України, в тому числі міжнародних;
• бере участь у розробці правил прийому до магістратури, програм вступних випробувань, навчальних планів підготовки магістрів;
• бере участь в організації і роботі приймальної та екзаменаційної комісій з прийому екзаменів випускників магістратури, у процесі зарахування осіб на програми підготовки магістрів;
• контролює відповідність навчальних планів підготовки магістрів та термінів їх виконання вимогам стандартів освіти, взаємопов’язаності спеціалізацій магістрів з програмами підготовки бакалаврів;
• організовує і проводить ефективну індивідуально-консультативну роботу зі студентами (слухачами) магістратури;
• сприяє вдосконаленню студентами (слухачами) магістратури знань іноземної мови, володіння сучасною комп’ютерною технікою, активній участі в наукових дослідженнях, користуванні книжковим фондом бібліотеки тощо;
• проводить аналіз успішності студентів (слухачів) магістерських програм;
• рекомендує студентів (слухачів) магістратури на навчання та стажування до інших закладів, в тому числі за кордоном;
• бере участь у забезпеченні працевлаштування випускників магістратури;
• організовує та бере участь в проведенні науково-методичних семінарів з питань вивчення досвіду підготовки магістрів в Україні та у світі;
• забезпечує підготовку річного та поточних звітів діяльності відділу у НУБіП України.

    Підготовка фахівців освітнього ступеня “Магістр” у НУБіП України здійснюється за 37 спеціальностями, у рамках яких налічується 53 освітні програми, за якими на сьогоднішній день навчається близько 5 тис. студентів та слухачів. 

 
  
      
  

 

 
    
 

 


Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook