Увага! Оголошується конкурс проєктів НДР та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених на 2022 рік!

5 жовтня 2021 року
     В університеті з 04 жовтня оголошується І етап конкурсного відбору проєктів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, подальше виконання яких розпочнеться у 2022 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету згідно з тематикою:
 • безпечна чистота та ефективна енергетика;
 • сучасне машинобудування, інтелектуальний, «зелений» та інтегрований транспорт; розвиток галузі ядерної фізики, радіофізики, астрономії та ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування; військової техніки;
 • нові матеріали та виробничі технології;
 • зміна клімату; довкілля, чисте будівництво та раціональне природокористування;
 • продовольча безпека, ресурсозберігаюче сільське та лісове господарство, дослідження морських, прибережних та внутрішніх вод, біоекономіка;
 • Україна у мінливому світі; інклюзивне, інноваційне, мисляче суспільство;
 • безпекове суспільство: захист свободи, національної безпеки та культурної спадщини України та її громадян;
 • охорона здоров'я: нові речовини та матеріали для профілактики та лікування, розвиток біотехнологій та обладнання для якісного медичного обслуговування;
 • інформаційні та комунікаційні технології, робототехніка.
 
Строк виконання проєктів наукових робіт і науково-технічних розробок до 3 років.
Прогнозований обсяг фінансування проєктів не менше 500 тис. грн. на рік.
 
     Керівником проекту повинен бути науково-педагогічний (науковий) працівник (докторант), який працює (навчається) в університеті та на момент подання проєкту на Конкурс відповідає таким вимогам:
 • кандидат наук, віком до 35 років;
 • доктор наук, віком до 40 років.
     Науковець може бути керівником тільки в одній роботі, враховуючи й ті, які розпочаті в минулі роки.
     До складу виконавців проєкту можуть входити особи, які є молодими вченими відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», а також студенти.
     У разі потреби до виконання роботи (розробки) залучається науковий консультант. У міждисциплінарних наукових проєктах з метою якісного забезпечення керівництва науковим напрямом дозволяється залучати співкерівником проєкту доктора наук віком до 40 років.
     Проєкт, що подається на Конкурс, супроводжується листами підтримки від представників провідної наукової спільноти, потенційних інвесторів або реального сектору економіки.
    Наукові керівники самостійновводять проєкти НДР в інформаційну систему «Наука в університетах» за посиланням https://kis.rit.org.ua за формою, затвердженою наказом МОН України.
 
     Обговорення проєктів НДР відбувається на засіданнях кафедр, наукових лабораторій, де визначаються доцільність, кадрові та матеріальні можливості виконання робіт.
     Відбір проєктів відбувається після їх обговорення на науково-технічних/наукових радах НДІ/ННІ, факультету.
 
Термін подання наукових проєктів на розгляд експертній комісії університету –
до 18 жовтня 2021 року.
 
     Перевага у відборі надаватиметься проєктам, які за результатами наукової та науково-технічної експертизи проєктів будуть відповідати таким вимогами:
 • відповідність завдань потребам економіки, суспільства та національної безпеки країни, розвитку технологій, виробництва та інноваційного підприємництва;
 • відповідність тематики пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки, визначеним Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», та тенденціям світового науково-технічного розвитку;
 • послідовність дій і запланованих заходів щодо управління проєктом;
 • обґрунтованість очікуваних наукових та науково-прикладних результатів на підставі порівняльного аналізу існуючих зразків наукової продукції, їх наукова новизна, конкурентоздатність та практична цінність;
 • наявність необхідного кадрового забезпечення і матеріально-технічної бази для якісного виконання мети і завдань проєкту;
 • обґрунтованість обсягу фінансування проєкту, збалансованість структури фінансового забезпечення для вирішення визначених завдань.
 

В. Самсонова,
начальник науково-організаційного відділу НДЧ


Детальна інформація про умови конкурсу: 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook