Увага! Національний фонд досліджень України оголошує конкурс проєктів з виконання наукових досліджень і розробок «Наука для безпеки і сталого розвитку України»!

6 липня 2021 року
     Національним фондом досліджень України оголошено конкурс проєктів з виконання наукових досліджень і розробок «Наука для безпеки і сталого розвитку України».
 
     Мета конкурсу − фінансування найкращих наукових проєктів, спрямованих на вирішення актуальних проблем безпеки людини та суспільства в Україні.
     Тематичні напрями конкурсу – конкурс колективних проєктів за напрямами досліджень, пов’язаних з охороною здоров’я, забезпеченням біологічної, екологічної, продовольчої безпеки, інформаційної та соціальної безпеки, відповіді на виклики за умов природних та техногенних надзвичайних ситуацій, подолання медико-біологічних, психологічних і соціальних наслідків пандемії COVID-19 та вирішення пов’язаних з цим юридичних питань.
     Тематика проєктів має відповідати принаймні одному з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та принаймні одному з тематичних напрямів конкурсу, а саме дослідження (розробки), пов’язані з:
 • діагностикою, профілактикою, лікуванням, моделюванням, прогнозуванням і подоланням наслідків соціально значущих та соціально-небезпечних захворювань людини;
 • екологічною безпекою та антропогенним тиском (в тому числі, хімічною, біологічною, радіоактивною та іншими кризами), раціональним використанням природних ресурсів, охороною навколишнього середовища; продовольчою безпекою і створенням сталих систем агровиробництва та переробки продуктів харчування;
 • новими викликами безпеці людини за особливих умов: подоланням наслідків тимчасової окупації територій та їх ревіталізація; загрозою тероризму, енергетичною та кібернетичною безпекою.
     Види проєктів за термінами виконання:
1) проєкти з терміном виконання у 2022-2023 рр.
2) проєкти з терміном виконання у 2022-2024 рр.
     Максимальна загальна сума фінансування одного проєкту:
– з терміном виконання в 2022-2023 рр. – 6,5 млн. грн. (3 млн. грн. у 2022 р. та 3,5 млн. грн. у 2023 р.);
– з терміном виконання в 2022-2024 рр. – 10 млн. грн. (3 млн. грн. у 2022 р., 3,5 млн. грн. у 2023 р. та 3,5 млн. грн. у 2024 р.).
 
     Подавати заявки на одержання грантової підтримки (заявка) мають право колективи авторів проєкту (науковий керівник та виконавці) у складі від 3 до 10 дослідників. Колектив може складатися з науковців, які представляють одну установу (організацію), а також з науковців, які працюють у різних установах (організаціях).
     Одна фізична особа не може бути представленою більше ніж в одній заявці, поданій на конкурс.
     Науковий керівник та принаймні один виконавець проєкту повинні мати науковий ступінь, отриманий або визнаний в Україні, наукові публікації у періодичних виданнях, що індексуються Scopus чи WoS, та/або наукові монографії (для суспільно-гуманітарних наук) у відповідній галузі знань.
     Виконавці проєкту не можуть працювати в закордонній установі за основним місцем роботи.
     Науковим керівником проєкту з математичних, природничих, технічних, біологічних, аграрних та медичних наук може бути тільки учений, який відповідає одночасно таким критеріям:
 • має науковий ступінь, отриманий чи визнаний в Україні;
 • має індекс Гірша не менше 5 (за Scopus) і є автором (чи співавтором) не менше 5 публікацій за період 2012–2021 рр. у періодичних виданнях, віднесених до першого (Q1) та другого (Q2) квартилів за класифікацією Journal Citation Reports або Scimago. Кількість співавторів в кожній з представлених публікацій в галузі математики, природничих, технічних наук, біологічних, аграрних та медичних наук не повинна перевищувати 15 осіб.
     Науковим керівником проєкту із суспільних та гуманітарних наук може бути тільки вчений, який має науковий ступінь, отриманий чи визнаний в Україні, і відповідає щонайменше одному з таких критеріїв:
 • має наукові публікації у фахових періодичних виданнях, індексованих у Scopus та/або WoS;
 • є автором наукової монографії (співавтором колективної монографії), виданої (або підготовленої до видання і анонсованої видавництвом) іноземною мовою за межами України, окрім країн СНД. До таких монографій зараховуються також переклади з української мови;
 • є автором (або одним із співавторів, не більше 3-х) наукової монографії, виданої протягом останніх 5 років в Україні, яка здобула нагороду (премію, відзнаку) національних чи міжнародних конкурсів, або отримала не менше трьох позитивних рецензій, опублікованих у фахових наукових періодичних виданнях.
    Відбір проєктів здійснюється відповідно до процедури, визначеної у Порядку розгляду та експертизи проєктів із виконання наукових досліджень і розробок, що подаються Національному фонду досліджень України для участі в конкурсних відборах, схваленого рішенням наукової ради Національного фонду досліджень України (протокол засідання № 25 від 01.07.2021).
 
     Перелік документів, які подаються учасником конкурсу:
 1. Заявка на одержання грантової підтримки подається в електронному вигляді (українською та англійською мовами) і завіряється електронним цифровим підписом наукового керівника проєкту.
 2. Згода авторів проєкту на його виконання (для чого проставляється відмітка через особистий кабінет виконавця з використанням електронного цифрового підпису).
 3. Згода керівника організації/установи/підприємства на виконання проєкту (сканована копія згоди за підписом керівника організації/установи/підприємства у форматі PDF) (українською мовою).
 4. Згода керівника організації-субвиконавця на виконання проєкту (сканована копія згоди за підписом керівника організації/установи/підприємства у форматі PDF) (українською мовою).
 5. Довідка (українською мовою) з місця роботи наукового керівника проєкту із зазначенням, що керівник проєкту працює за основним місцем роботи в організації/установі/підприємстві, від імені якої подається заявка (сканована копія згоди за підписом керівника установи в форматі PDF).
 6. Заява за підписом керівника учасника конкурсу щодо відповідності учасника конкурсу пункту 5 критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 118 (українською мовою).
 
 Дата та час початку подання заявок: 14.07.2021 р., 00:01 за київським часом.
Дата та час завершення подання заявок: 12.08.2021 р., 23:59 за київським часом.
Проведення наукової і науково-технічної експертизи та підбиття підсумків конкурсу: до 01.12.2021 р.
 
     Документи подаються в електронній формі шляхом заповнення заявки на одержання грантової підтримки на офіційному вебсайті Фонду (https://nrfu.org.ua/) українською та англійською мовою (з використанням автоматизованої системи “Конкурси проєктів НФДУ”). Заміна або внесення уточнень до поданих документів учасником конкурсу після закінчення терміну подання заявки не допускаються.
 
     Для подання заявки науковий керівник та виконавці проєкту мають пройти процедуру попередньої реєстрації на офіційному вебсайті Фонду (https://grants.nrfu.org.ua/). Ідентифікація особи, яка подає заявку, здійснюється під час реєстрації шляхом використання кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
 
     Детальна інформація про умови конкурсу та форма заявки у прикріплених файлах та на сайті:
https://nrfu.org.ua/news/ogoloshennya-pro-provedennya-konkursu-nauka-dlya-bezpeky-i-stalogo-rozvytku-ukrayiny/
 
 Матеріали науково-методичного онлайн-семінару, присвяченого оформленню грантової заявки та інших документів за посиланням: https://www.facebook.com/UANRFU/
 
Вікторія Самсонова,
начальник науково-організаційного відділу НДЧ    

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook