Національний фонд досліджень України оголошує конкурс наукових проєктів у сфері суспільних та гуманітарних наук «Людина, суспільство, наука перед сучасними викликами: інноваційні дослідження в суспільно-гуманітарній сфері»!

5 жовтня 2021 року
     Національним фондом досліджень України з 1 жовтня 2021 року оголошено конкурс проєктів у сфері суспільних та гуманітарних наук «Людина, суспільство, наука перед сучасними викликами: інноваційні дослідження в суспільно-гуманітарній сфері».

   Мета конкурсу – фінансування найкращих колективних проєктів наукових досліджень і розробок, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності українського суспільства, розвиток людського та наукового потенціалу України.

    Тематичні напрями конкурсу – конкурс колективних проєктів з фундаментальних і прикладних наукових досліджень та розробок за напрямами досліджень, що спрямовані на вирішення важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського та наукового потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та її сталого розвитку в умовах глобальних і регіональних викликів.
     Тематика проєктів має відповідати пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки та принаймні одному з тематичних напрямів конкурсу, а саме:
  • фундаментальні наукові дослідження, що вирішують важливі проблеми розвитку конкурентоспроможності сучасного українського суспільства в контексті процесів глобалізації, євроінтеграції, подолання тоталітарної та колоніальної спадщини, конфліктів історичної пам’яті, інструменталізації мовно-етнічних та регіональних напружень, відкриття ринку землі, зростання соціальних нерівностей, демографічних втрат і транснаціональних міграцій, впливу інформаційних технологій, маніпуляцій масовою свідомістю, поширення політичного радикалізму та популізму, вирішення проблем, пов'язаних із обмеженням прав людини і бізнесу в умовах пандемії;
  • прикладні наукові дослідження, що підвищують конкурентоспроможність України в світі, інклюзивність, соціальні стандарти в суспільстві, сприяють зростанню соціальної згуртованості, активного та відповідального громадянства, підвищенню правової культури, свободи та можливостей економічної активності, творчого самовираження, створюють правові основи для використання штучного інтелекту, сприяють протидії маніпуляціям масовою свідомістю, забезпечують підтримку розвитку українського суспільства і держави;
  • науково-технічні (експериментальні) розробки у ділянці інформаційних і комунікаційних технологій, що посилюють науковий потенціал соціально-гуманітарних наук, розширюють публічний доступ до наукових даних, використання цифрових технологій у соціогуманітарних науках, застосування інноваційних методів збору, обробки, аналізу та зберігання емпіричних даних (у тому числі, Big Data), розвивають інформаційне забезпечення для прогнозування та моделювання соціальних / економічних / політичних / культурних / комунікативних процесів.
     Види проєктів за термінами виконання:
1) проєкти з терміном виконання у 2022-2024 рр. (4 проміжні етапи);
2) проєкти з терміном виконання у 2022-2025 рр. (6 проміжних етапів).
 
     Початок реалізації проєктів планується з червня 2022 року; реалізація проєктів у 2023, 2024 та 2025 роках здійснюватиметься з урахуванням та відповідно до бюджетних надходжень у відповідному році.
     Максимальний обсяг фінансування проєкту з терміном виконання:
2022-2024 рр. (4 проміжні етапи) − 6,8 млн грн;
2022-2025 рр. (6 проміжних етапів) – 10,5 млн грн.
 
     Подавати заявки на одержання грантової підтримки (заявка) мають право колективи авторів проєкту (науковий керівник та виконавці) у складі від 3 до 10 учених. У заявці може бути додатково передбачено залучення до виконання проєкту до 3 асистентів з числа молодих учених та студентів.
     Науковим керівником проєкту може бути вчений/а, який/а відповідає одночасно таким критеріям:
1) має науковий ступінь, отриманий або визнаний в Україні, та індекс Гірша (за Google Scholar) не менше 5;
2) має досвід участі у наукових проєктах або розробках, профінансованих закордонними або українськими організаціями (фондами, установами тощо) протягом останніх 5 років. Досвід участі у виконанні проєкту/-ів має бути підтверджений документально (контракт, сертифікат, свідоцтво, електронний лист тощо);
3) відповідає щонайменше одному з таких критеріїв:
   − має наукові публікації у фахових періодичних виданнях, індексованих у Scopus та/або Web of Science;
   − є автором наукової монографії (співавтором колективної монографії), виданої (або підготовленої до видання і анонсованої видавництвом) іноземною мовою за межами України, окрім країн СНД. До таких монографій зараховуються також переклади з української мови;
   − є автором (або одним із співавторів, не більше 3-х) наукової монографії, виданої протягом останніх 5 років в Україні, яка здобула нагороду (премію, відзнаку) національних чи міжнародних конкурсів, або отримала не менше трьох позитивних рецензій, опублікованих у фахових наукових періодичних виданнях.
Перелік документів, які подаються учасником конкурсу разом із заявкою:
  1. Заявка на одержання грантової підтримки подається в електронному вигляді (українською та англійською мовами) і завіряється електронним цифровим підписом наукового керівника проєкту.
  2. Згода авторів проєкту на його виконання (для чого проставляється відмітка через особистий кабінет виконавця з використанням електронного цифрового підпису).
  3. Згода керівника організації/установи/підприємства на виконання проєкту (сканована копія згоди за підписом керівника організації/установи/підприємства у форматі PDF) (українською мовою).
  4. Згода керівника організації-субвиконавця на виконання проєкту (сканована копія згоди за підписом керівника організації/установи/підприємства у форматі PDF) (українською мовою, за умови залучення субвиконавця).
  5. Довідка (українською мовою) з місця роботи наукового керівника проєкту з обов’язковим зазначенням, що керівник проєкту працює за основним місцем роботи в організації/установі/підприємстві, від імені якої подається заявка (сканована копія згоди за підписом керівника установи в форматі PDF).
  6. Заява за підписом керівника учасника конкурсу щодо відповідності учасника конкурсу пункту 5 критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 118 (українською мовою, сканована копія у форматі PDF).
  7. Техніко-економічне обґрунтування необхідності придбання обладнання та устаткування (якщо проєкт передбачає придбання обладнання та устаткування вартістю понад 200 тис. грн за одиницю).
Дата та час початку подання заявок: 12.10.2021, 00:01 за київським часом.
Дата та час завершення подання заявок: 16.11.2021, 23:59 за київським часом.
Проведення наукової і науково-технічної експертизи та підбиття підсумків конкурсу: до 07.04.2022.
 
     Документи подаються в електронній формі шляхом заповнення заявки на одержання грантової підтримки на офіційному вебсайті Фонду (https://nrfu.org.ua) українською та англійською мовами (з використанням автоматизованої системи «Конкурси проєктів НФДУ»).
     Заміна або внесення уточнень до поданих документів учасником конкурсу після закінчення терміну подання заявки не допускаються.
Для подання заявки науковий керівник та виконавці проєкту мають пройти процедуру попередньої реєстрації на офіційному веб-сайті Фонду. Ідентифікація особи, яка подає заявку, здійснюється під час реєстрації шляхом використання кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
 
     З детальними умовами конкурсу можна ознайомитись за посиланням:
https://nrfu.org.ua/wp-content/uploads/2021/10/umovy-2021.03-1.pdf
 
 
Вікторія Самсонова,

начальник науково-організаційного відділу НДЧ 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook