Біоетична комісія НУБіП України

      Біоетична комісія НУБіП України (далі – Комісія) є постійно діючим органом, до компетенції якого входить забезпечення провадження та здійснення контролю за дотриманням принципів біоетики у освітній, науковій та виробничій діяльності, розроблення інструктивних документів, надання дозволів-погоджень на проведення процедур на тваринах в НУБіП України.
Створена за рішенням вченої ради НУБіП України (протокол № 10 від 26.04.2023 р.), Положення та склад Комісії затверджені наказом ректора № 655 від 29.06.2023 р. з метою дотримання Директиви (2010/63/ЄС) Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу від 22 вересня 2010 року «Про захист тварин, що використовуються в наукових цілях», законів України «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про тваринний світ», інших нормативно-правових актів фауністичного законодавства.
Завданнями Комісії є:

 - формування політики та кращої практики провадження принципів біоетики в університеті;

 - розроблення та надання установам – розплідникам і користувачам відповідних інструкцій щодо захисту тварин, які використовуються в наукових або освітніх цілях, проведення процедур, застосовуючи принципи заміни, скорочення, вдосконалення та використання альтернативних методів;

 - забезпечення контролю за використанням тварин у процедурах, захисту тварин від страждань і загибелі унаслідок жорстокого поводження з ними;

 - сприяння укріпленню моральності й гуманності суспільства.

Кожна кафедра НУБіП України, що використовує тварин у процедурах, освітніх цілях, може здійснювати цю діяльність виключно з дозволу Комісії та з дотриманням відповідних інструкцій. Для отримання дозволу на використання тварин в освітніх цілях, завідувачі таких кафедр подають на розгляд Комісії відповідні обґрунтування із зазначенням конкретних процедур, що використовуються у навчальному процесі, на які потрібно отримати дозвіл – погодження.
Будь-які експериментальні наукові дослідження, що проводяться в НУБіП України з використанням тварин, які належать до типу хордових підтипу хребетних (риби, амфібії, рептилії, птахи, ссавці), виконуються виключно з дозволу – погодження Комісії. Після проведення зазначених досліджень, на підставі дозволу – погодження Комісія надає відповідний висновок.
Не потребує дозволу – погодження Комісії використання в наукових чи освітніх цілях трупів тварин відомого походження. Комісія щорічно, за підсумками контролю над користувачами, звітує перед ректором для затвердження звіту вченою радою НУБіП України.
Біоетична комісія НУБіП України розглядає звернення сторонніх організацій та установ про надання дозволу та висновку Комісії на договірних умовах та за умови дотримання замовником Положення «Про захист тварин, які використовуються в наукових або освітніх цілях у НУБіП України», а також після огляду членами Комісії приміщень замовника та ознайомлення з методами здійснення процедур.
 
Склад Біоетичної комісії НУБіП України
 

 

 

Мельник Олег Петрович, доктор ветеринарних наук, професор, Doctor honoris causa, Professor honorarius multi, академік ГО "НАН ВО України", завідувач кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка (голова комісії) - [email protected].

 

 

 

 

 

 

Ткач Геннадій Федорович, доктор медичних наук, професор кафедри громадського здоров'я та нутриціології (заступник голови комісії).

 

 

 

 

 

 

 

Дишлюк Надія Володимирівна, доктор ветеринарних наук, професор кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка (секретар комісії) – [email protected].

 

 

 

 

Члени комісії:

 

 

Гончаренко Ігор Володимирович, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин.

 

 

 

 

 

 

 

Єрмоленко Володимир Михайлович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука.

 

 

 

 

 

 

Журенко Олена Василівна, доктор ветеринарних наук, доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф.Гулого.

 

 

 

 

 

 

 

Калінін Ігор Васильович, доктор біологічних наук, професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф.Гулого.

 

 

 

 

  

 

 

Клепко Алла Володимирівна, доктор біологічних наук, завідувач кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності.

 

 

 

 

 

Корнієнко Валентина Іванівна, доктор біологічних наук, професор, директор Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК.

 

 

 

 

 

 

Костенко Світлана Олексіївна, доктор біологічних наук, професор кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин.

 

 

 

 

 

  

 

Кулібаба Роман Олександрович, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, професор кафедри біології тварин.

 

 

 

 

 

 

Лихач Анна Василівна, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри біології тварин.

 

 

 

 

 

 

Лихач Вадим Ярославович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві.

 

 

 

 

 

 

 

Майданюк Ірина Зіновіївна, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри культурології.

 

 

 

 

  

 
 

 

Ничик Сергій Анатолійович, доктор ветеринарних наук, професор, член – кореспондент НААН, директор Інституту ветеринарної медицини НААН (за згодою).

 

 

 

 

 

 

Ревнюк Дмитро Валентинович, засновник Громадського об'єднання "Зоопатруль України" (за згодою).

 

 

 

 

 

 

Шевченко Лариса Василівна, доктор ветеринарних наук, професор кафедри ветеринарної гігієни ім.проф. А.К. Скороходька.

 

 

 

 

Уповноважена особа

 

Гончаров Сергій Леонідович, доктор ветеринарних наук, доцент кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії.

 

 
 
 
 
Консультанти:
Косіор-Коржецька Урсула, доктор біологічних наук, хабілітований доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри патофізіології Університету природничих наук в Любліні, член Люблінського етичного комітету з експериментів на тваринах, Республіка Польща (за згодою).
Влазь Пьотр, хабілітований доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри фізіології тварин та фармакології Університету Марії Кюрі-Склодовської, Республіка Польща (за згодою). 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про захист тварин, які використовуються в наукових або освітніх цілях у Національному університеті біоресурсів і природокористування України

 

Положення про біоетичну комісію НУБіП України

  

Заявка про надання згоди біоетичної комісії на проведення наукових досліджень 

 

Заявка про надання згоди біоетичної комісії на використання тварин в освітніх цілях

 

 Інформаційні матеріали "Біоетика та благополуччя тварин".

 

Події:

  28 серпня 2023 року відбулося перше засідання біоетичної комісії НУБіП України

  Засідання біоетичної комісії НУБіП України від 26.09.2023р.

  Засідання біоетичної комісії НУБіП України від 26.10.2023р.

 

 

- наказ № 655 від 29.06.2023 р. Склад Біоетичної комісії та уведення в дію Положень;


- наказ № 692 від 12.07.2023 р. Про забезпечення належної практики застосування принципів біоетики в університеті;


- наказ № 312 від 07.04.2023 р.Про покращення практики застосування принципів біоетики в університеті;

 

наказ № 807 від 29.08.2023 р. Про уповноважену особу із захисту тварин в НУБіП України 

 

- Посадова інструкція уповноваженої особи

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook