Планування проведення наукових досліджень

     Наукова тематика за профілем наукового структурного підрозділу формується з урахуванням стану та перспектив розвитку досліджень у відповідних галузях науки і техніки, кадрового забезпечення, матеріальних і фінансових можливостей за кодом програмної класифікації видатків бюджету 2201040 – «Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка наукової інфраструктури, наукової преси та наукових об'єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень».

Відбір тематики наукових досліджень у науковому структурному підрозділі здійснюється на конкурсній основі за такими критеріями:

- актуальність, наукова обґрунтованість та перспективність проекту;

- відповідність пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки в Україні;

- відповідність пріоритетним тематичним напрямам наукових досліджень і науково-технічних розробок;

- відповідність пріоритетним напрямам інноваційної діяльності галузевого рівня;

- наукова новизна проекту, оригінальність та значимість ідей, концепцій, що пропонуються;

- відповідність очікуваних наукових результатів світовому рівню;

- можливість впровадження результатів НДР;

- можливість впровадження результатів НДР у навчальний процес;

- наявність сучасної матеріально-технічної бази та висококваліфікованих фахівців;

- перспективність залучення коштів до спеціального фонду університету;

- досвід виконання НДР.

Конкурсний відбір проектів науково-дослідних робіт, що виконуються у НУБіП України за рахунок коштів державного бюджету, здійснюється у декілька етапів.

Перший етап Конкурсного відбору НДР у НУБіП України проводиться у наукових структурних підрозділах університету згідно з “Положенням про проведення конкурсного відбору проектів науково-дослідних робіт у Національному університеті біоресурсів і природокористування України”.

Формування тематики наукових досліджень і розробок здійснюється відповідно до Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»; пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок; середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня на 2012-2016 роки; пріоритетних напрямів наукової діяльності Національної академії наук України, Національної академії аграрних наук України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства освіти і науки України, Національного університету біоресурсів і продовольства України.

Проекти пропозицій на виконання фундаментальних  та прикладних осліджень, оформлені за формами документів, наданими Міністерством освіти і науки України, розглядаються на науково-технічній раді наукового структурного підрозділу НУБіП України, результати розгляду кожного проекту НДР, що пройшов конкурсний відбір, оформляються  протоколом.

Кожний науковий структурний підрозділ формує Перелік проектів на 20__ рік щодо фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок, які будуть виконуватись за рахунок коштів Державного бюджету України, та разом з витягом з протоколу засідання науково-технічної ради наукового структурного підрозділу передає до НДЧ.

Другий етап Конкурсного відбору НДР у НУБіП України здійснюється експертною комісією із залученням до експертизи проектів НДР спеціалістів відповідного фахового напряму з числа провідних вчених НУБіП України або (у разі необхідності) інших наукових установ України. Результати експертизи оформляються експертними висновками та затверджуються на Координаційній раді з питань науково-технічної діяльності.

Науково-організаційний відділ формує Перелік проектів науково-дослідних робіт НУБіП України, які пропонуються до фінансування за рахунок коштів Державного бюджету України у наступному році, та готує його для розгляду на Вченій раді НУБіП України.

Проекти пропозицій науково-дослідних робіт університету науково-організаційний відділ вводить в єдину інформаційну систему Міністерства освіти і науки України “Наука в університетах” для участі їх у конкурсному відборі проектів фундаментальних і прикладних досліджень і розробок Міністерства освіти і науки України.

Тематика ініціативних досліджень (без фінансування) формується на кафедрах, у наукових лабораторіях тощо і затверджується науково-технічними радами наукових структурних підрозділів НУБіП України.

Тематичний план науково-дослідних робіт університету на поточний рік формується у єдиній інформаційній системі Міністерства освіти і науки України “Наука в університетах” відповідно до фінансування НДР, обсяги яких визначаються МОН України.

Науково-організаційний відділ  подає проект тематичного плану начальнику НДЧ та першому проректору університету. Проект тематичного плану підписується першим проректором і виноситься на розгляд Вченої ради університету. Після ухвалення його Вченою радою ректор університету затверджує тематичний план науково-дослідних робіт НУБіП України на поточний рік і видає наказ про відкриття наукових тем, які фінансуються з Державного бюджету у поточному році, та призначення наукових керівників НДР.

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook