Координаційна рада з питань науково-технічної діяльності: сучасні тренди, досяжні можливості та перспективи розвитку наукової діяльності університету

20 квітня 2021 року
     Квітневе оnline засідання Координаційної ради з питань науково-технічної діяльності розпочав ректор Станіслав Ніколаєнко з чіткими планами і завданнями, на яких слід зосередитись науковій спільноті університету у найближчий час, це посилення позицій університету у світових і вітчизняних рейтингах у частині наукових здобутків; активізація співпраці науки з бізнесом; посилення публікаційної активності вчених університету, посилення практичної спрямованості наукових досліджень, докорінна зміна діяльності навчально-дослідних господарств, активна популяризація наукових здобутків.

 

     Деталізував перспективи розвитку наукової та інноваційної діяльності в університеті голова ради Вадим Кондратюк, який чітко окреслив досягнення, переваги та недоліки кожного підрозділу у веденні наукової діяльності та закцентував увагу присутніх на актуальних завданнях:

  • посилення фундаментальної, міждисциплінарної та прикладної складової досліджень з реалізації Цілей Сталого розвитку, завдань формування Четвертої промислової революції, тематичних напрямів програми «Горизонт Європа»;
  • реформування змісту та напрямів співпраці вчених університету з бізнесом шляхом широкого інформування та популяризації наукових розробок, утворення кластерів та науково-виробничих центрів, формування фонду інноваційних проєктів та стартапів, активної взаємодії з асоціаціями та провідними компаніями у формі інформаційно-технологічних хабів, проєктної діяльності з інвестиційними фондами та компаніями, реалізації трансферу технологій та ліцензування;
  • підвищення впливовості провідних вчених та випускників університету у суспільному житті країни шляхом їх активного просування і підтримки у законодавчих, виконавчих та дорадчих інституціях, залучення до діяльності ЗМІ та громадських організацій;
  • визначення пріоритетності діяльності навчально-дослідних господарств та дослідних станцій на питаннях розробки та впровадження проривних, новітніх та передових технологій, реалізації модельних інвестиційно привабливих проєктів;
  • інтенсифікація публікаційної активності вчених та збільшення присутності університетських наукових журналів у провідних міжнародних наукометричних базах (Scopus, Web of Science).

 

     Заступник голови Координаційної ради Володимир Отченашко розкрив основні тренди виконання науково-дослідних робіт в університеті на замовлення бізнесу. Він висвітлив специфіку залучення коштів та основні джерела формування спеціального фонду науки; підготовки фінансових документів; алгоритми дії підрозділів. Підкреслено значення міжнародних наукових проєктів та надання наукових послуг як перспективних джерел фінансування наукової діяльності.

 

     Про особливості підготовки проєктів науково-дослідних робіт для участі у конкурсному відборі 2022 року доповіла начальник науково-організаційного відділу НДЧ Вікторія Самсонова. Вона структуровано та лаконічно висвітлила мету, завдання, нормативну базу та особливості організації конкурсного відбору наукових проєктів в університеті на 2022 рік, вимоги до проєктів, специфіку оцінювання тощо.

 

     Про публікаційну активність НПП у 2021 році говорила начальник відділу науково-технічної інформації Вікторія Мельник.

 

     Також на засіданні були обговорені та рекомендовані на затвердження вченою радою університету монографії та план роботи Координаційної ради з питань науково-технічної діяльності на 2021 рік.

 

     У активному обговоренні висвітлених перспектив, проблем і завдань взяли участь директор НДІ лісівництва та декоративного садівництва Роман Василишин, директор НДІ здоров’я тварин Дмитро Засєкін, директор Українського НДІ сільськогосподарської радіології Валерій Кашпаров, заступник декана факультету землевпорядкування з наукової роботи Іван Ковальчук, голова Ради молодих вчених Марина Галат.
     Підсумки підвів голова Координаційної ради Вадим Кондратюк з побажанням всім міцного здоров’я та неухильного виконання поставлених завдань.

 

Вікторія Самсонова,
вчений секретар Координаційної ради

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook