Увага! Конкурс спільних українсько-польських науково-дослідних проєктів на 2022-2023 роки!

8 вересня 2021 року
     Міністерством освіти і науки України та Національною агенцією академічних обмінів Республіки Польща (NAWA) 7 вересня 2021 року оголошено конкурс спільних українсько-польських науково-дослідних проєктів на 2022-2023 роки. 
 
     Конкурс відкритий для будь-яких науково-дослідних груп закладів вищої освіти, наукових установ та підприємств обох країн. 
 
Проєктні пропозиції приймаються за такими пріоритетними напрямами:
-   комп’ютерні та новітні виробничі технології (лазерні, високоточні, мехатронні, роботизовані, плазмові, оптоелектронні, сенсорні тощо);
-   енергетичний менеджмент та енергоефективність;
-   екологія та управління навколишнім середовищем;
-   науки про життя, нові технології, здоров’я та запобігання найпоширенішим хворобам, біотехнології, біоінжиніринг та генетика;
-   нові речовини та матеріали;
-   соціальні та гуманітарні науки;
-   оборонні технології.
Зазначення пріоритетного напряму у формі заявки є обов’язковим!
 
     Керівники та основні учасники проєктів можуть подавати кілька заявок. Однак керівники не зможуть отримати фінансування більш ніж за одним проєктом.
     Кандидатам на участь у конкурсі з української сторони варто переконатися в тому, що їх польські партнери подали відповідну заявку до Національної агенції академічних обмінів Республіки Польща (NAWA).
 
Прийом заявок триває до 31 жовтня 2021 року!
 
Критерії відбору:
-    наукова відповідність, якість та оригінальність проєкту;
-    здатність та компетентність тимчасових наукових колективів втілити проєкт у життя;
-    можливість проведення спільних досліджень і адекватність наукового методу;
-    досвід участі в міжнародних проєктах і майбутній розвиток міжнародного співробітництва;
-    якість інфраструктури установ, що беруть участь у проєкті;
-    участь у проєкті молодих науковців (віком до 35 років);
-    можливості практичного використання результатів проєкту. 
 
Фінансування
     Фінансування виділяється два роки поспіль, на кожний рік окремо.
  З виконавцями щороку укладають відповідні договори на виконання проєктів. Рішення про продовження фінансування наступного року приймається після розгляду звіту за попередній рік роботи. 
     Науковці з українського боку, зокрема, керівники проєктів, мають вжити усіх необхідних заходів для захисту науково-технічних та промислових цінностей, які їм належать, а також прав інтелектуальної власності. Головна увага приділятиметься тому, щоб у межах співробітництва не відбулося незапланованої передачі українських технологій іншим країнам. 
Для участі в конкурсі потрібно подати такі документи:
  1. Супровідний лист (1 примірник, скан-копія не допускається). Вимоги: на бланку установи-заявника адресований на ім’я заступника Міністра освіти і науки з питань європейської інтеграції Шкуратова О. І., текст у довільній формі із зазначенням назви спільного проєкту, пріоритетного напряму, ПІБ наукового керівника та переліку додатків. Обов’язково зазначити, що дослідження за темою проєкту не фінансується з держбюджету в межах інших конкурсів.
  2. Форма заявки на участь у конкурсі (2 паперові примірники заявки, скан-копія сторінок з підписами і печаткою від польського партнера допускається; сторінки з підписами і печаткою від української сторони – лише в оригіналі). Вимоги: двомовна (заповнюється послідовно українською та англійською мовами в одному файлі). Вимоги до всіх пунктів заявки наводяться у файлі заявки.
  3. Лист-підтвердження від польського партнера-керівника проєкту (1 примірник; скан-копія листа допускається). Вимоги: на бланку установи-партнера адресований на ім’я керівника установи-заявника текст у довільній формі із зазначенням прізвищ керівників проєкту, назви спільного проєкту, яка має співпадати з назвою проєкту у формі заявки.
  4. Акт експертизи на відкриту публікацію матеріалів за темою проєкту (1 примірник, скан-копія не допускається). Вимоги: експертна комісія установи затверджує висновок, в якому зазначається, що матеріали проєктної пропозиції не містять відомостей, заборонених до відкритого опублікування, текст у довільній формі.
  5. CV українського та польського наукових керівників проєкту (по 1 примірнику). Вимоги: CV кожного керівника оформлюються двома мовами – українською та англійською, текст у довільній формі. 
 
     Заповнити Google-анкету, до якої обов’язково додати заповнену заявку у форматах *.doc та *.pdf. Google-анкету краще заповнювати після підготовки всіх зазначених документів. 
Усі паперові матеріали мають бути зібрані в одну підписану папку (на папці вказати назву конкурсу, назву установи-заявника, тему проєкту, ПІБ керівника).
 
Організатори розглядатимуть тільки ті заявки, що оформлені відповідно до зазначених вимог та були надіслані вчасно!
    Документи приймаються за адресою: Міністерство освіти і науки України, бул. Тараса Шевченка, 16, м. Київ, 01601. 
 
Контакти для довідок 
З української сторони:
З польської сторони:
Міністерство освіти і науки України
Відділ міжнародного співробітництва головного управління із реалізації політик у сфері науки та інновацій директорату науки та інновацій
Ірина Левицька
Адреса: бул. Тараса Шевченка, 16,
м. Київ, 01601
Тел. (044) 287 82 35
Електронна пошта:[email protected]
Національна агенція академічних обмінів Республіки Польща (NAWA)
Павло Куржинський / Paweł Kurzyński
Тел.: +48 22 390 35 64
 
 
Докладніша інформація про конкурс –
https://mon.gov.ua/ua/news/startuvav-konkurs-ukrayinsko-polskih-naukovo-doslidnih-proyektiv-na-2022-2023-roki
Форма анкети −
https://docs.google.com/forms/d/1Ha4CJMtOw4KFo6vf_YcAdD4QE6nUD6U5otUC7CrfJS8/viewform?edit_requested=true
 
Вікторія  Самсонова,

начальник науково-організаційного відділу НДЧ 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook