Увага! Конкурс спільних Українсько-Словацьких науково-дослідних проєктів на 2022-2023 роки!

21 квітня 2021 року

     Міністерством освіти і науки України, Міністерством освіти, науки, досліджень та спорту Словацької Республіки та Словацьким агентством з досліджень та розвитку з 19 квітня 2021 року оголошено конкурс спільних українсько-словацьких науково-дослідних проєктів для реалізації у 2022 2023 рр.

Прийом заявок триває до 21 червня 2021 року!

     Проєктні пропозиції приймаються з усіх галузей досліджень та розробок з обов’язковим зазначенням пріоритетного напряму у формі заявки.
     У конкурсі можуть брати участь науково-дослідні групи закладів вищої освіти, наукових установ, підприємств, в статуті яких зазначається діяльність з проведення наукових досліджень.
     Керівники та основні учасники проєктів можуть подавати кілька заявок. Однак керівники не зможуть отримати фінансування більш ніж за одним проєктом.
     Критерії оцінювання проекту:

 • наукова відповідність, якість та оригінальність проєкту;
 • можливість проведення спільних досліджень і адекватність наукового методу і підходу;
 • здатність і компетентність тимчасових наукових колективів втілити проєкт у життя;
 • досвід участі у міжнародних проєктах і майбутній розвиток міжнародного співробітництва;
 • якість інфраструктури установ, що беруть участь у проєкті;
 • участь у проєкті молодих науковців (віком до 35 років);
 • можливості практичного використання результатів проєкту.

     Етапи відбору проектів в МОН

 • перевірка документів на відповідність вимогам конкурсу;
 • передача заявок на наукову експертизу;
 • проведення наукових експертиз паралельно в обох країнах;
 • ранжування переліку проєктів за результатами наукових експертиз обох сторін;
 • відбір та затвердження десяти науково-дослідних проєктів для фінансування на засіданні Спільного українсько-словацького Комітету.

     Проєктна пропозиція має бути розрахована на 2 роки. Фінансування виділяється на кожен рік окремо. МОН фінансує витрати українських науковців під час візиту до Словацької Республіки. Фінансова підтримка включає заробітну плату українських учасників науково-дослідного проєкту. Договором на виконання (передачу) науково-дослідних робіт між МОН та установою-виконавцем проєкту передбачаються статті витрат на закупку матеріалів та на накладні витрати для підтримки організації, де виконується науково-дослідний проєкт.
     Керівники проєктів, мають вжити всі необхідні заходи щодо захисту науково-технічних та промислових цінностей, які їм належать, а також прав інтелектуальної власності.

Для участі в конкурсі потрібно подати такі документи:

 1. Супровідний лист (1 примірник, скан-копія не допускається). Вимоги: на бланку установи-заявника, адресований на ім’я першого заступника Міністра освіти і науки Кизима М. О., текст у довільній формі із зазначенням назви спільного проєкту, пріоритетного напряму, ПІБ наукового керівника та з переліком додатків. Обов’язково зазначити, що дослідження по темі проєкту не фінансуються з держбюджету в межах інших конкурсів.
 2. Форма заявки на участь у конкурсі (2 паперові примірники заявки, сканкопія сторінок з підписами і печаткою від словацького партнера допускається; сторінки з підписами і печаткою від української сторони – лише в оригіналі). Вимоги: двомовна (заповнюється послідовно українською та англійською мовами в одному файлі). Вимоги до усіх пунктів заявки наводяться у файлі заявки.
 3. Лист-підтвердження від словацького партнера-керівника проєкту (1 примірник; скан-копія листа допускається). Вимоги: на бланку установи-партнера, адресований на ім’я керівника установи-заявника, текст у довільній формі із зазначенням назви спільного проєкту, яка має співпадати із назвою проєкту у формі заявки.
 4. Акт експертизи на відкриту публікацію матеріалів за темою проєкту (1 примірник, скан-копія не допускається). Вимоги: експертна комісія установи затверджує висновок, в якому зазначається, що матеріали проєктної пропозиції не містять відомостей, заборонених до відкритого опублікування, текст у довільній формі.
 5. CV українського та словацького наукових керівників проєкту (по 1 примірнику). Вимоги: CV кожного керівника оформлюються двома мовами – українською та англійською, текст у довільній формі.
 6. Заповнити Google-анкету, до якої обов’язково додати заповнену заявку у форматах *.doc та *.pdf. Google-анкету краще заповнювати після підготовки усіх зазначених документів.

     Усі паперові матеріали мають бути зібрані в одну підписану папку (на папці вказати назву конкурсу, назву установи-заявника, тему проєкту, ПІБ керівника).
     Організатори розглядатимуть тільки ті заявки, що оформлені відповідно до зазначених вимог та були надіслані вчасно.

Контакти для довідок 

З української сторони:

Із словацької сторони:

Шевцова Тетяна Володимирівна

Міністерство освіти і науки України

Відділ міжнародного співробітництва головного управління із реалізації політик у сфері науки та інновацій директорату науки та інновацій

Адреса: бул. Тараса Шевченка, 16, м. Київ, 01601

Тел. +38044 287 82 39

Електронна пошта: [email protected] | mon.gov.ua 

Ing. Marcel Sládok

Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic

Division of Science and Technology

Department of International Cooperation in Science and Technology

Stromová 1 | 813 30 Bratislava | Slovak Republic

tel.: + 421 2 593 74 752

[email protected] | minedu.sk

 

Вікторія Самсонова
начальник науково-організаційного відділу НДЧ

Докладніша інформація про конкурс https://mon.gov.ua/ua/news/ogolosheno-konkurs-spilnih-ukrayinsko-slovackih-naukovo-doslidnih-proyektiv-dlya-realizaciyi-u-2022-2023-rr
Форма анкети − https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnLXyM_8Kre4k_FLUiKGkDgbX7Fbb0b6gWFWsWVnzgoT6j9Q/viewform 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook