Рада молодих вчених НДІ рослинництва та ґрунтознавства агробіологічного факультету

Адреса: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 13 (корпус № 4, кім. 39)
Тел.: +380987830971
Електронна пошта: [email protected]
 
    Рада молодих вчених НДІ рослинництва та ґрунтознавства агробіологічного факультету (далі – Рада) Національного університету біоресурсів і природокористування України (далі НУБіП України) є постійно-діючим колегіальним, дорадчим та представницьким органом, яке створено з метою:
сприяння науковій, інноваційній, винахідницькій та іншій творчій діяльності студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників інституту віком до 35 років (для докторів наук і докторантів - до 40 років)(далі Молоді вчені);
-  захисту і реалізації їх професійних, інтелектуальних, юридичних і соціально-економічних прав;
здійснення широкої пропаганди результатів новітніх досягнень в галузі науки, техніки і освіти серед молоді для розвитку міжвузівської співпраці та інтеграції Молодих вчених Університету в міжнародний освітньо-науковий простір.
 
    Діяльність Ради здійснюється відповідно до вимог Конституції України, Законів України «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», інших нормативних актів України, Статуту НУБіП України.
 
У своїй діяльності Рада керується такими принципами:
- пріоритетність наукової діяльності та інновацій;
- рівноправність усіх членів Ради, самоврядування та гласність у роботі;
- незалежність від впливу політичних, релігійних та громадських об'єднань;
- тісний органічний зв’язок науково-дослідної роботи, навчання та інноваційної діяльності. 

Члени Ради

 

Голова Ради молодих вчених НДІ рослинництва та ґрунтознавства
Дмитренко Юлія Михайлівна

Тел.: +38(098)78-30-971

Електронна пошта: [email protected]

     Кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М. О. Зеленського.
     Сфера наукових інтересів: генетика і селекція сільськогосподарських культур.
     Автор та співавтор більше 30 наукових публікацій та науково-методичних праць, співавтор 2 ліній пшениці м’якої озимої.
 

Секретар Ради молодих вчених НДІ рослинництва та ґрунтознавства
Спряжка Роман Олегович

Тел.: +38(050)807-01-94

Електронна пошта: [email protected]

     Тема дисертаційного дослідження: «Підбір вихідного матеріалу для створення гібридів кукурудзи за основними біохімічними показниками».
 

Голова Ради аспірантів НДІ рослинництва та ґрунтознавства
Олексій Кононенко

Тел.:

У 2021 році зарахований до аспірантури очної форми навчання Національного університету біоресурсів і природокористування України на спеціальність  201 - Агрономія. 
 

Член ради молодих вчених НДІ рослинництва та ґрунтознавства
Шпирка Неля Федорівна

Тел.:

Електронна пошта: [email protected]

    Асистент кафедри землеробства та гербології, науковий співробітник.

    Автор та співавтор більше 30 наукових праць, 11 публікацій Scopus, 2 патентів на корисну модель, 2 авторських свідоцтв 

 

Член ради молодих вчених НДІ рослинництва та ґрунтознавства
Гаврилюк Олександр Сергійович

Тел.: (044) 527-85-59

Електронна пошта: [email protected]

Асистент кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка.

Тема дисертаційного дослідження: «Особливості формування продуктивності колоноподібних сортів яблуні» галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство».
Автор понад 30 наукових публікацій.
 

Член Ради молодих вчених НДІ рослинництва та ґрунтознавства
Шпакович Ірина Валентинівна

Тел.: (044) 527-83-26

Електронна пошта: [email protected]

 Асистент кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М. О. Зеленського.

Тема дисертаційного дослідження: "Ідентифікація і створення генетичного матеріалу пшениці м'якої з підвищеною адаптивною здатністю в умовах зміни клімату"

 

Член Ради молодих вчених НДІ рослинництва та ґрунтознавства
Буряк Євген Олегович

Тел.:

 Аспіратн на кафедрі ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули

Тема дисертаційного дослідження: Створення та господарське використання моделей техноземів для сільськогосподарської рекультивації заповнених шламосховищ (наприкладі залізорудного шламосховища Північного гірничо-збагачувального комбінату) 
 

Член Ради молодих вчених НДІ рослинництва та ґрунтознавства
Комар Олександр Олександрович

Тел.: (044) 527-81-69

  Кандидат сільськогосподарських наук, асистент кафедри  овочівництва і закритого грунту

 

Член Ради молодих вчених НДІ рослинництва та ґрунтознавства
Бордюжа Ігор Петрович

Тел.:

Кандидат сільськогосподарських наук, асистент, завідувач лабораторії кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна
Тема дисертаційного дослідження: «Оптимізація живлення картоплі столової за вирощування на темно-сірому опідзоленому ґрунті в Лівобережному Лісостепу України», спеціальність 06.01.04 - агрохімія, 2019
 

Член Ради молодих вчених НДІ рослинництва та ґрунтознавства
Мазуренко Богдан Олександрович

Тел.: (044) 527-86-26

  Асистент кафедри рослинництва

 

Член ради молодих вчених НДІ рослинництва та ґрунтознавства
Пилипенко Вікторія Сергіївна

Тел.: (044) 527-86-26

Кандидат сільськогосподарських наук, асистент кафедри рослинництва

 

Член ради молодих вчених НДІ рослинницива та грунтознавства
Павлова Яна Станіславівна

Тел.: (044) 527-81-18

Електронна пошта: [email protected]

Тема дисертаційного дослідження: «Оптимізація основного обробітку ґрунту при вирощуванні ячменю ярого за різних попередників у Правобережному Лісостепу України».
 

Член Ради молодих вчених НДІ рослинництва та ґрунтознавства, кандидат сільськогосподарських наук
Заїка Євген Вікторович

Тел.: (044) 527-83-26

Електронна пошта: [email protected]

 Старший викладач кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М. О. Зеленського.

Тема дисертацінйого дослідження: «Оцінка поліморфізму сортів пшениці м’якої з метою створення нових генотипів».
Сфера наукових інтересів: Селекційне поліпшення сільськогосподарських культур з використанням сучасних методів молекулярно-генетичного аналізу, еколого-генетичні аспекти селекції рослин. 
 

Актуальні наукові події, новини, заходи

Фінальне засідання ХІІ «Фестивалю студентської науки - 2023»

Щорічне опитування задля формування заходів для молодих вчених Національного університету біоресурсів і природокористування України!

Зустріч Ради аспірантів та Спілки молодих вчених зі Студентською організацією та Студентським науковим клубом НУБіП України

Засідання Спілки молодих вчених (26.04.21)

Міжнародне стажування для науково-педагогічних працівників в Латвійському Університеті наук про життя та технологій

Увага! Конкурс спільних Українсько-Словацьких науково-дослідних проєктів на 2022-2023 роки!

VІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Екологія – філософія існування людства»

Координаційна рада з питань науково-технічної діяльності: сучасні тренди, досяжні можливості та перспективи розвитку наукової діяльності університету

Конкурс спільних українсько-литовських науково-дослідних проєктів на 2022-2023 роки

Використання баз даних ScienceDirect та Scopus

Аспірант гуманітарно-педагогічного факультету Сергій Михнюк очолив Раду аспірантів НУБіП України

Оголошено конкурс на здобуття Премії Верховної Ради України для молодих учених у 2021 році!

Оголошується прийом документів на Премію Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва у 2021 році

Оголошено конкурс на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених 2021 року!

Розпочато прийом заявок на здобуття Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України

Вітаємо переможців ІХ «Фестивалю студентської науки – 2020»!

 
Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook