Рада аспірантів

Нормативно-правові документи

Закон України "Про освіту"
Закон України "Про вищу освіту"
Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти"
Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність"
Закон України "Про наукову і науково-технічну експертизу"
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» від 23 березня 2016 року № 261
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29 квітня 2015 року № 266
Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації» від 12 січня 2017 року № 40
Наказ Міністерства освіти і науки України «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» від 23 вересня 2019 року №1220
Постанова Кабінету Міністрів України «Питання стипендіального забезпечення» від 12 липня 2004 року № 882
Постанова Кабінету Міністрів України «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» від 06 березня 2019 року № 167
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії" від 12 січня 2022 року № 44

 

 

 

Положення про Раду аспірантів Національного університету біоресурсів і природокористування України
Положення про педагогічну практику здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії Національного університету біоресурсів і природокористування України
Положення про освітньо-наукові програми підготовки докторів філософії у Національному університеті біоресурсів і природокористування України
Положення про попередження та протидію сексуальним домаганням і дискримінації у Національному університеті біоресурсів і природокористування України
Положення про порядок перевірки наукових, навчально-методичних, дисертаційних, магістерських, бакалаврських та інших робіт на наявність плагіату
Положення про порядок формування індивідуальних освітніх траєкторій здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії Національного університету біоресурсів і природокористування України
Положення про порядок звітування аспірантів/здобувачів про виконання індивідуального плану наукової роботи (2016)
Положення про порядок звітування аспірантів/здобувачів про виконання індивідуального плану наукової роботи (2019)
Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Національному університеті біоресурсів і природокористування України
Положення про організацію освітнього процесу підготовки доктора філософії у Національному університеті біоресурсів і природокористування України
Положення про екзамени та заліки у здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Національному університеті біоресурсів і природокористування України
Положення про визнання результатів навчання для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Національному університеті біоресурсів і природокористування України
Положення про академічну доброчесність у Національному університеті біоресурсів і природокористування України
Положення про порядок реалізації аспірантами Національного університету біоресурсів і природокористування України права на вільний вибір навчальних дисциплін
Положення про академічну мобільність студентів і аспірантів Національного університету біоресурсів і природокористування України
Антикорупційна програма Національного університету біоресурсів і природокористування України

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook