Наука для бізнесу

 nubip_logo_new_poisk_3_latДослідження науковців

Національного університету біоресурсів і природокористування України
(пропозиції для бізнесу)

 

 

     

 Основні напрями прикладних досліджень

 біотехнологія, селекція і насінництво, ґрунтознавство, рослинництво, землеробство, органічне виробництво, захист і карантин рослин
 екологія та охорона довкілля, стале природокористування
 лісове, садово-паркове господарство, деревообробка
 тваринництво та водні біоресурси
 ветеринарна медицина
 якість і безпека продукції АПК
 харчові технології
 агроінженерія, енергетика, автоматика та енергозбереження, інформаційне забезпечення
  глобальна, біосоціальна економіка, менеджмент сталого природокористування, торгівля, фінансовий менеджмент, розвиток сільських територій, дорадництво
 землеустрій і кадастр. Правове забезпечення регулювання біоресурсів
 

                                  Органічне виробництво

 науково-методичний супровід органічного виробництва продукції
 питання стандартизації і сертифікації виробництва
 лабораторні випробування (“від лану до столу”)
 технології вирощування сільськогосподарських (у т.ч. плодово-ягідних) культур
 адаптивна система контролю забур'яненості ріллі за органічного землеробства
 біологічні способи контролю за шкідниками
 біологічні засоби захисту рослин
 екотоксикологічна оцінка препаратів у рослинництві

 

Біотехнологія та захист рослин

 

 біотехнологія розмноження цінних рослин (ягідні, каштан, деревні, квіти)
 діагностика та обмеження розвитку фітопатогенів сільськогосподарських культур
 фітонцидний метод захисту квіткових, декоративних, овочевих, сільськогосподарських культур   
 природоохоронна система контролю шкідливих та корисних комах рослин закритого ґрунт
 система біоконтролю агроцинозів на основі використання ентомопатогенних властивостей бактерій Bacillus thuringensis
 технології мікроклонального розмноження та оздоровлення високопродуктивних сортів ягідних культур та клонування in vitro гіркокаштана звичайного стійкого проти каштанової мінуючої молі

                                        ЕКСТРАКОН. ІННОВАЦІЙНА РОЗРОБКА

   Мультифункціональний біологічний препарат для оздоровлення ґрунту (природний консорціум ґрунтових мікроорганізмів), стимулювання росту та розвитку рослин, трансформації органічних речовин, целюлозовмісних матеріалів. Сертифікований для органічного виробництва

Сорти рослин, підтримувані Університетом в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні

аґрус звичайний «Василько», «Тікич» ;
верба тритичинкова «Ярослава»;
кукурудза звичайна «НУБіСел»;
малина «Промінь», «Осіння», «Космічна», «Благородна»;
ожина звичайна «Насолода», «Садове чудо»;
порічки «Кияночка», «Поляна Голосіївська», «Бужанська», «Лебідка», «Ольга»;
пшениця м’яка (озима) «Національна», «Стан»;
пшениця тверда (яра) «Тера»;
смородина чорна «Університетська», «Аспірантська», «Лелека»,
«Ювілейна Шеренгового »;
сосна звичайна «БЖ6»;
суниця садова «Факел», «Берегиня»;
топінамбур «Родинний»
 
Інтродукція і селекція нетрадиційних плодових і декоративних культур
Колекційний розсадник
 266 видів
 15 родин
 981 зразок
хеномелес, абрикос чорний, обліпиха, горобиноаронія, дерен та ін.

Рослинництво, садівництво, овочівництво, ґрунтознавство

 Реалізація біоресурсного потенціалу польових культур за зниження впливу стресових чинників довкілля (пшениця, соя, кукурудза, сочевиця, нут, гірчиця, льон, коріандр);
 Розробка технологій вирощування плодово-ягідних культур (суниця, порічка, аґрус, смородина);
 Технології вирощування нових овочевих культур (вігна овочева, тригонела, тетрагонолобус, доліхос, боб овочевий, пастернак посівний);
 Інноваційні методи діагностики живлення та агрохімічного забезпечення вирощування сільськогосподарських культур;
 Мінімізація обробітку ґрунту та форм азотних добрив
 

Тваринництво і рибництво, харчові технології

Розроблено:
 25 складових живильних середовищ та консервів харчового напряму (мінімізація та повне виключення синтетичних компонентів та консервантів);
 технологічний регламент виробництва дизельного біопалива з жирів рослинного і тваринного походження на автоматизованих міні-заводах МЗДП та інструкція по їх експлуатації;
 проект ТУ Заводи мобільні для виробництва дизельного біопалива;
 науково-біологічні обґрунтування режимів рибогосподарської експлуатації водойм комплексного призначення;
 рецепт експериментального зразка преміксу для перепелів, яких вирощують на м’ясо;
 рецептура розсолу для ін’єктування кур’ячого філе;
 удосконалена технологія виробництва шинкових консервів з використанням у розсолі електроактивованої води та з додаванням до рецептури ферменту трансглютамінази;
 методики прогнозування стану іхтіофауни, вилову та визначення лімітів промислового вилучення риби із рибогосподарських водойм комплексного призначення
 

Лісове і садово-паркове господарство, деревообробка

 Адаптивне управління лісовим господарством;
 Східноєвропейський центр моніторингу пожеж, управління пожежами;
 Комплексний облік лісових ресурсів на основі дистанційних технологій;
 Удосконалені методи відтворення лісових ресурсів з позицій сталого розвитку;
 Технологія виготовлення деревинокомпозиційного матеріалу з лісосічних відходів (гілок);
 Наукові основи формування вимог до раціонального використання деревної сировини;
 Оптимізація лісоаграрних ландшафтів
 

Ветеринарна медицина

 Використання стовбурових клітин у ветеринарній медицині (Центр клітинних технологій);
 Експертна система “Мікотоксикози тварин”;
 Оцінка та управління біологічними ризиками у харчовому ланцюзі;
 Методи попередження зараження людей збудниками токсоплазмозу і неоспорозу;
 Профілактика порушень мінерального обміну у корів за допомогою спеціальних добавок;
 Клінічні дослідження терапевтичної ефективності препаратів;

 

Агроінженерія, енергетика, автоматика та енергозбереження, інформаційне забезпечення

 Мобільний агрегат з технічного обслуговування сільськогосподарських машин;
 Методи технічного обслуговування і відновлення робочих органів сільськогосподарських машин;
 Алгоритми оптимізації режимів руху підйомно-транспортних машин;
 Управління споживанням та генерацією енергії на підприємствах АПК на основі інтелектуальних технологій (SmartGrid);
 Обробка зерна в електричному полі високої напруженості, оптичним випроміненням, магнітним полем;
 Новітні акумулятори теплової енергії на основі фазоперехідних теплоакумуляційних матеріалів;
 Електротехнологічні комплекси для сушіння зерна на базі теплогенераторів індукційного типу;
 Система розповсюдження національної шкали часу з використанням ІР-технологій ;
 Розробка та впровадження біоенергетичних систем;
 Інтелектуальний комплекс повітряної оцінки стану полів з метою раціонального використання добрив;
 "Зернозбиральний маслокомбайн – майбутня машина ХХІ століття".

 

 

 
Контактна інформація:
Начальник науково-дослідної частини
Отченашко Володимир Віталійович
Роб. (044) 527-85-89
Моб. (067)934-99-33
e-mail: [email protected]  

 

 

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook