Премії, стипендії та гранти

Перелік державних премій, грантів і стипендій на підтримку наукових досліджень 

 

1.        Державна премія України в галузі науки і техніки.

2.     Щорічна премія Президента України для молодих вчених. 

3.        Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України.

4.     Премія Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій.

5.         Премія Верховної Ради України молодим ученим.

6.         Премія НАН України для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи.

7.          Премія НАН України імені видатних учених України.

8.          Гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених.

9.          Гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень.

10.       Гранти Кабінету Міністрів України колективам молодих учених.

11.       Стипендія Київського міського голови для обдарованої молоді.

12.       Стипендії Президента України для молодих учених.

13.       Стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

14.       Іменні стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених.

15.       Подяка Київського міського голови.

 

До уваги вчених НУБіП України 

 Процедура висунення наукових робіт для участі у конкурсах на здобуття премій, грантів, стипендій та інших відзнак відбувається відповідно до встановлених вимог установ і організацій, які забезпечують проведення конкурсів.

З метою якісної підготовки робіт та оформлення супровідних документів для участі у конкурсах необхідно:

  1.  Оформити наукову роботу і проекти супровідних документів згідно встановлених вимог.

2. Представити роботу до розгляду на засіданнях кафедри, НДІ і вченої ради ННІ/факультету, що засвідчується відповідними витягами із протоколів.

3. Для розгляду наукової роботи на вченій раді НУБіП України подати вказані у пп. 1-2 документи у науково-дослідну частину згідно рекомендованих термінів.

 

За детальною інформацією звертатися до науково-організаційного відділу НДЧ (корп. №3, кім.215, тел: 527-81-54, e-mail: science.nubip@gmail.com).

 

Державні премії, гранти, стипендії

 

Вид премії, гранту, стипендії

 Терміни подання документів до науково-дослідної частини НУБіП України

Нормативно-правові документи
Державна премія України в галузі науки і техніки
До 30 грудня
 Положення про Державні премії України в галузі науки і техніки
Щорічна премія Президента України для молодих вчених
До 1 грудня

Положення про щорічну премію Президента України для молодих вчених
Інструкція, Зразок 1, Зразок 2, Зразок 3, Зразок 4
Премія Верховної Ради України молодим ученим 
До з0 грудня
Інструкція з оформлення і подання документів на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим 

Премія кабінету Міністрів України за розроблення і випробування інноваційних технологій

До 1 травня

Положення про Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/701-2012-%D0%BF Умови конкурсу, Про затвердження форми довідки, згода ,заявка, довідка

Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України
До 1 листопада
Положення про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України
Премія НАН України для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи
До 15 вересня
Постанова Президії НАН України №205 від 11.07.2007 р.
Премія НАН України імені видатних учених України
До 1 серпня
 
Постанова Президії НАН України №206 від 11.07.2007 р.
Гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених
До 1 грудня
Положення про порядок надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених
Гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень
До 20 червня
Положення про щорічні гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень
Гранти Кабінету Міністрів України колективам молодих учених
До  1 жовтня

 

Про заснування грантів Кабінету Міністрів України колективам молодих учених для проведення прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки
Стипендія Київського міського голови для обдарованої молоді
До 30 грудня
Положення про стипендію Київського міського голови для обдарованої молоді
Стипендії Президента України для молодих учених
До 25 січня і
25 червня
Про стипендії Президента України для молодих учених
Стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених
До 25 січня і
25 червня
Про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених
Іменні стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених
До 10 лютого
Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених
Подяка Київського міського голови
За 60 днів до відзначення державного чи професійного свята або ювілею особи
Положення про Подяку Київського міського голови

 

Також молодим вченим відповідно до Закону України від 01.06.2010 №2297 «Про захист персональних даних» необхідно дати Згоду на збір та обробку персональних даних кандидата (якщо така Згода не давалась у минулі роки).

 

   Корисні посилання щодо іноземних конкурсів на здобуття премій, грантів і стипендій для молодих учених      

Європейський освітній портал

DAAD – німецькі стипендії

     Програма Фонду Фулбрайт

Стипендії та премії фонду Гумбольдта

 

 Результати досліджень вчених університету гідно оцінені державою і науковою громадськістю.

    Премію Кабінету Міністрів України (розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. № 289-р) за роботу «Біологізація землеробства – якість і безпека продукції АПК» присуджено:
  • доктору сільськогосподарських наук, професору, завідувачу кафедри землеробства та гербології Семену Петровичу Танчику;
  • доктору сільськогосподарських наук, старшому науковому співробітнику, завідувачу кафедри екобіотехнології та біорізноманіття Миколі Володимировичу Патиці;
  • кандидату сільськогосподарських наук, директору ТОВ «Агрофірма Колос» Леоніду Васильовичу Центилу.
    Премію Президента України для молодих вчених 2018 року (Указ Прездента України від 07.12.2018 р. № 419/2018) присуджено:
  • кандидату технічних наук, доценту кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка Комарчуку Дмитру Сергійовичу; кандидату технічних наук, старшому викладачу кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій Березюку Андрію Олександровичу – за роботу «Індукційний нагрів для теплової обробки електропровідних і неелектропровідних середовищ» (у складі авторів);
  • кандидату біологічних наук, старшому науковому співробітнику Паренюк Олені Юріївні – за роботу «Особливості біорізноманіття ґрунтової мікрофлори забруднених радіонуклідами територій та її вплив на доступність радіонуклідів рослинам».

    Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих вчених на 2018 рік (розпорядження Президента України від 16.06.2018 р.) призначено:
  • доктору сільськогосподарських наук, в.о. завідувача кафедри таксації лісу та лісового менеджменту Андрію Михайловичу Білоусу – для проведення наукового дослідження «Екосистемні послуги лісів Українського Полісся».

     Про високий рівень наукової роботи свідчить присвоєння нашим науковцям державних нагород та відзнак:

    Орден «Зазаслуги» ІІ ступеня
  • доктору економічних наук, професору, проректору з навчальної та виховної роботи Сергію Миколайовичу Кваші;

    Орден «Зазаслуги» ІІІ ступеня
   • кандидату сільськогосподарських наук, професору, завідувачу кафедри відтворення лісів та лісових меліораційВіктору Мельхіоровичу Мауреру;

    Орден княгині Ольги ІІІ ступеня
  • доктору технічних наук, професору, декану факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК Ларисі Вацлавівні Баль-Прилипко;

    Орден Данила Галицького
  • кандидату економічних наук, доценту кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського Олені Валеріївні Нікуліній;

    Премія імені С.З. Гжицького
  • доктору ветеринарних наук, завідувачу кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого Віктору Анатолійовичу Томчуку; доктору ветеринарних наук, професору кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого Вікторії Анатоліївні Грищенко – за цикл робіт «Метаболічні процеси, резистентність та продуктивність корів і телят та способи їх регіляції» (у співавторстві);

    Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених
  • кандидату економічних наук, старшому науковому співробітнику, докторанту кафедри економічної кібернетики Ірині Вікторівні Вороненко;
  • кандидату сільськогосподарських наук, доценту кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві Сергію Миколайовичу Грищенку;
  • кандидату біологічних наук, старшому викладачу кафедри загальної хімії Ользі Олександрівні Кравченко;
  • кандидату технічних наук, доценту кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів Богдані Ігорівні Леоновій;
  • кандидату технічних наук, доценту кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій ім. проф. С.П. Бондаренка Віталію Васильовичу Савченку;
  • кандидату біологічних наук, доценту кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції Білоус Світлані Юріївні;
  • кандидату економічних наук, докторанту кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі Гальчинській Юлії Миколаївні;
  • кандидату біологічних наук, старшому викладачу кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну Лещенко Олександрі Юріївні;
  • кандидату ветеринарних наук, асистенту кафедри анатомії, гістології і патоморфології ім. акад. В.Г. Касьяненка Мельнику Олексію Олеговичу;
  • кандидату політичних наук, старшому викладачу кафедри міжнародних відносин і суспільних наук Рудню Денису Миколайовичу;
  • кандидату технічних наук, старшому викладачу кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту імені М.П. Момотенка Тітовій Людмилі Леонідівні;

    Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України»
  • доктору технічних наук, професору, завідувачу кафедри конструювання машин і обладнання В’ячеславу Сергійовичу Ловейкіну;
  • доктору економічних наук, професору, завідувачу кафедри підприємництва та організації агробізнесу Миколі Максимовичу Ільчуку;
  • доктору сільськогосподарських наук, професору,завідувачу кафедри рослинництва Світлані Михайлівні Каленській;
  • доктору біологічних наук, професору, професору кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції Борису Євдокимовичу Якубенку;

    Почесне звання «Заслужений працівник освіти України»
  • кандидату сільськогосподарських наук, професору, завідувачу кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. проф. Б.В. Лесика Григорію Івановичу Подпрятову;
  • кандидату економічних наук, доценту, завідувачу кафедри інформаційних систем Михайлу Зіновійовичу Швиденку;

    Премія Київського міського голови
  за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування
  • кандидату юридичних наук, доценту кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Сергію Олександровичу Кідалову;

    Премія Київського міського голови
  за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста героя Києва
  • кандидату біологічних наук, доценту кафедри ентомології ім. проф. М.П. Дядечка Олександру Анатолійовичу Бабичу – в номінації наукові досягнення.

    Довічна державна стипендія видатним діячам науки
  • доктору технічних наук, професору Михайлу Омеляновичу Демидку;
  • кандидату економічних наук, професору Леоніду Яковичу Зрібняку;
  • кандидату ветеринарних наук, професору Володимиру Степановичу Козачку;

    Дворічна державна стипендія видатним діячам науки
  • доктору біологічних наук, професору Олександру Трохимовичу Бусенку;
  • кандидату сільськогосподарських наук, професору Борису Максимовичу Гопці;
  • доктору біологічних наук, професору Олександру Анастасійовичу Калініченку;
  • кандидату економічнх наук, професору Миколі Олександровичу Солодкому;
  • доктору економічних наук, професору Леоніду Кіндратовичу Суку;
  • кандидату фізико-математичних наук, професору Івану Максимовичу Сулимі;
  • доктору технічних наук, професору Сергію Георгійовичу Фришеву.

 

 

 

 


Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook