Спілка молодих вчених

Положення про Спілку молодих вчених

     Спілка молодих вчених Національного університету біоресурсів і природокористування України є об`єднанням науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів Національного університету біоресурсів і природокористування України.

     Основними структурними одиницями (осередками) Спілки є Ради молодих вчених структурних підрозділів (факультетів, ННІ, НДІ), Рада аспірантів та Студентський науковий клуб Університету.

     Основна мета діяльності Спілки молодих вчених – демократизація освітнього і наукового простору та сприяння вирішенню соціально-економічних проблем молодих вчених.

Голова Спілки молодих вчених НУБіП України, доктор ветеринарних наук, доцент
Галат Марина Владиславівна

Тел.: 067-978-92-90

Електронна пошта: [email protected]

   Член Ради молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України і співзасновниця біотехнологічної платформи, що об’єднала як біологів, так і фахівців гуманної і ветеринарної медицини України.
      Проходила стажування на базі Ветеринарної Школи Альфорту (м. Альфорт, Франція), Ветеринарно-фармацевтичного університету Брно (м. Брно, Чехія), Коледжу Святої Катерини (м. Оксфорд, Великобританія), Естонського університету наук про життя (м. Тарту, Естонія), Університету Харпер Адамс (м. Шропшир, Великобританія), Школи ветеринарної медицини та тваринництва Університету Копенгагену (м. Копенгаген, Данія). Є членом Скандинаво-Балтійського співтовариства паразитологів та Українського наукового товариства паразитологів. Має досвід викладання англійською мовою в Естонському університеті наук про життя (м. Тарту, Естонія) за програмою Erasmus+ (2019 р.). Розробляє та читає курси для студентів англійською мовою. У 2013 р. у рамках проведення спільних українсько-французьких наукових досліджень отримала грант від Уряду Франції для молодих дослідників. У 2018-2019 рр. у складі команди НУБіП України виграла та успішно виконала проект Британської ради в Україні «Розвиток лідерських якостей молодих вчених».
     Співвиконавець шести держбюджетних науково-дослідних робіт, у тому числі двох молодіжних; керівник двох держбюджетних науково-дослідних робіт.
     Опубліковано понад 115 друкованих праць, у тому числі 2 підручники, 8 навчальних посібників, 3 монографії. Рoзділ однієї з монографій індексується у наукометричних базах даних Scopus i Web of Science. 5 публікацій індексуються у наукометричній базі даних Scopus і 5 – у наукометричній базі даних Web of Scince.
     Галат Марина Владиславівна має 18 патентів та авторських свідоцтв, є розробником лікарського препарату (має патент на корисну модель та технічні умови), що реалізується як в Україні так і за її межами.
     У 2020 р. нагороджена заохочувальною відзнакою Київського міського голови за сумлінну працю. У 2017 р. отримала грант від Скандинаво-Балтійського товариства паразитологів для проведення наукових досліджень. У 2016 р. за високі наукові здобутки у галузі ветеринарної медицини Галат Марині Владиславівні було присуджено стипендію Кабінету Міністрів України. У 2012 р. отримала відзнаку від Європейської федерації паразитологів за представлення наукових здобутків на Європейському мультиколоквіумі з паразитології у Румунії (м. Клуж-Напока, Румунія). У 2011 р. за роботу «Сучасні методи діагностики, профілактики та лікування змішаних інвазій однокопитних тварин в Україні» Галат Марина Владиславівна стала лауреатом премії Президента України для молодих вчених.
 

   

 

Заступник голови Спілки молодих вчених по роботі з аспірантами, Голова Ради аспірантів
Михнюк Сергій Вікторович

Тел.: +380988944963

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

      Обраний головою рішенням Звітно-виборчої конференції Ради аспірантів НУБіП України 25 лютого 2021 р.
    У 2015 р. закінчив Житомирський державний університет імені Івана Франка, здобувши повну вищу освіту за спеціальністю «Соціальна педагогіка». У 2016 р. закінчив Національний університет біоресурсів і природокористування України, здобувши другу вищу освіту за спеціальністю «Управління навчальним закладом». У 2019 р. закінчив Національний університет біоресурсів і природокористування України, здобувши третю вищу освіту за спеціальністю «Філологія».
   У 2018 році зарахований до аспірантури очної форми навчання Національного університету біоресурсів і природокористування України за спеціальністю 015 Професійна освіта. Аспірант кафедри управління та освітніх технологій, де виконує дисертаційне дослідження на тему: «Підготовка соціальних працівників до педагогічної взаємодії у процесі вивчення фахових дисциплін».
   Експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, член Галузевої експертної ради «01 Педагогіка» Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
  Сертифікований розробник професійних стандартів Національного агентства кваліфікацій. 
 
 
 
 

Секретар Спілки молодих вчених, Голова Ради молодих вчених НДІ здоров’я тварин факультету ветеринарної медицини, кандидат ветеринарних наук
Димко Роман Олександрович

Тел.: (044) 527-81-56

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

     Старший викладач кафедри ветеринарної гігієни імені професора А. К. Скороходька НУБіП України
     Сфера наукових інтересів: ветеринарна санітарія; ветеринарна дезінфектологія.

     Автор понад 30 наукових та науково-методичних праць.

Рада молодих вчених НДІ здоров’я тварин факультету ветеринарної медицини

 

 

Голова Ради молодих вчених НДІ рослинництва та ґрунтознавства агробіологічного факультету, кандидат сільськогосподарських наук
Дмитренко Юлія Михайлівна

Тел.: (098) 78-30-971

Електронна пошта: [email protected]

    Доцент кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М. О. Зеленського
     У 2011 році закінчила з відзнакою Національний університет біоресурсів і природокористування України та здобула кваліфікацію дослідника із селекції і генетики сільськогосподарських культур. У 2019 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Селекційно-генетична цінність джерел стійкості проти збудника бурої іржі пшениці озимої» зі спеціальності 06.01.05 Селекція і насінництво.
  Авторка понад 40 публікацій, з них 28 наукового та 7 навчально-методичного характеру, 1 навчального посібника, 2 авторських свідоцтв про реєстрацію зразків генофонду рослин в Україні (пшениця м’яка озима).
    Виконавиця науково-дослідних тематик:«Створення оригінальних генотипів пшениці озимої, ріпаку, кукурудзи, люцерни посівної та квасолі, адаптованих до змін навколишнього середовища» (№ державної реєстрації 0114U002525); «Створення вихідного матеріалу, його паспортизація при селекції на адаптивність кукурудзи, ріпаків, пшениці м’якої та люцерни» (№ державної реєстрації 0111U002541); плану науково-дослідної роботи відділу захисту рослин Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла НААН: Програми наукових досліджень 12 «Захист рослин», завдання 12.01.00.10.Ф «Створити комплексно стійкий до основних хвороб пшениці озимої вихідний матеріал з використанням ДНК-маркерів» (номер державної реєстрації 0116U004000).
    Проходила стажування «Food Biotechnology» в University of Applied Sciences Weihenstephan-Triesdorf (Німеччина, жовтень 2020 – січень 2021р.).
  Членкиня журі секції «Селекція і генетика» ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт – членів Національного центру «МАН України».
    Наукові інтереси: генетика, селекція і насінництво сільськогосподарських культур.

Рада молодих вчених НДІ рослинництва та ґрунтознавства агробіологічного факультету

     

 

Голова Ради молодих вчених юридичного факультету, доктор філософії із спеціальності 081 «Право»
Стасюк Надія Андріївна

Тел.: (068) 281-79-40

Електронна пошта: [email protected]

    У 2018 р. закінчила Національний університет біоресурсів і природокористування України за спеціальністю 081 «Право». З 2019 р. – аспірантка кафедри адміністративного та фінансового права НУБіП України. У лютому 2023 р. – достроково захистила дисертацію на тему "Кримінологічна характеристика домашнього насильства". З 2019 року - асистентка кафедри адміністративного та фінансового права  НУБіП України.

     Наукова діяльність пов'язана з дослідженням правових механізмів запобігання та протидії домашнього насильства, порівняльного-правового аналізу захисту населення відповідно до Європейської конвенцій з прав людини, розробкою сучасних концепції правового та соціального захисту військовослужбовців в умовах воєнного стану. За даними напрямами опубліковано 14 наукових та науково-методичних праць, у тому числі 1 навчальний посібник, 7 статей, з них: 5 – у наукових фахових виданнях України, 2 – у наукових виданнях інших держав, 6 тез наукових доповідей, захищена одна кандидатська дисертація. 

Рада молодих вчених юридичного факультету

 

Голова Ради молодих вчених факультету захисту рослин, біотехнологій та екології, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Нестерова Наталія Георгіївна

Тел.: (093)587-23-08

Електронна пошта: [email protected]

Доцент кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики факультету захисту рослин, біотехнологій та екології.

У 2010 році закінчила Національний університет біоресурсів і природокористування України та здобула кваліфікацію фахівець з біотехнологій. У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Фізіологічні аспекти посухостійкості древних рослин в умовах Київського мегаполіса» зі спеціальності 03.00.12 – фізіологія рослин.

Автор понад 50 науково-методичних праць. У період з 2016 по 2019 рр. було співвиконавцем НДР №110/1м-пр «Розробка алгоритмів оцінювання безпечності продукції сільського господарства на основі біоінформатики, біосенсорики та інструментальних методів аналізу» та НДР №110/100-ф «Вивчення поведінки та прогнозування стану мікрофлори на об’єктах ядерного-паливного циклу», а з 2017-2020 рр. ‒ керівником НДР №110/6м-пр «Теоретично-експериментальне обґрунтування механізмів комплексної взаємодії фітотоксичних чинників на процеси, що зумовлюють продуктивність сільськогосподарських культур». З 2014 року є співорганізатором щорічних науково-популярних подій «Дні Науки» та «Наукові пікніки».

За час роботи в НУБіП України здобула міжнародне стажування, зокрема: 14.10.-20.10.2017 р. – у Норвегії, м. Осло, Спільний Україно-Норвежський проект з радіоактивності та ядерної безпеки.

Наукові інтереси: Вивчення аспектів стійкості рослин до посухи та водного дефіциту; вплив іонізуючого випромінювання на фізіологічні показники росту і розвитку рослин; фізіологія дії гербіцидів на злакових культурах та можливості каспазних систем для підвищення фітотоксичності препаратів.

Рада молодих вчених факультету захисту рослин, біотехнологій та екології

   

 

Голова Ради молодих вчених факультету аграрного менеджменту, кандидат економічних наук, доцент
Нагорна Олена Вікторівна

Тел.: (044) 527-80-04

Електронна пошта: [email protected]

          Доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.
  У 2011 р. закінчила Національний університет біоресурсів і природокористування України, здобула кваліфікацію «Магістр з маркетингу».
У 2016р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Маркетинг продукції підприємств цукрової галузі» за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
   2021р. – отримала вчене звання доцента кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі
     Активний учасник конференцій, семінарів, круглих столів та вебінарів всеукраїнського та міжнародного рівня, бізнес-консультат у сфері впровадження та функціонування маркетингової діяльності. У 2018р. пройшла міжнародне стажування за програмою UNESCO у Варшавському університеті наук про життя. Автор понад 60 науково-методичних праць з питань функціонування маркетингу, цінової політики та розвитку маркетингових стратегій на переробних підприємствах.
      Наукові інтереси: Впровадження та розвиток маркетингу на переробних підприємствах, в т.ч. підприємствах цукрової галузі; розвиток агрологістики; функціонування цінової політики на підприємствах аграрного сектору.

Рада молодих вчених факультету аграрного менеджменту

     

 

Голова Ради молодих вчених економічного факультету, кандидат економічних наук
Файчук Ольга Валеріївна

Тел.: 097-125-71-01

Електронна пошта: [email protected]

    Доцент кафедри банківської справи та страхування економічного факультету.

   У 2010 році закінчила Національний університет біоресурсів і природокористування України та здобула кваліфікацію магістр з фінансів. У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Банківське кредитування інноваційних проектів в агропродовольчому виробництві» зі спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.
     Автор понад 50 науково-методичних праці. У 2013 році отримала 3 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір. Координатор та член робочої групи курсів «Академія фінансової грамотності FinHub4.0» на базі кафедри банківської справи та страхування.
За час роботи в НУБіП України здобула міжнародне стажування, зокрема: 01.03.-30.04.2011 р. - в Польщі у Варшавському університеті наук про життя, за грантом ЮНЕСКО; з 01 квітня по 30 червня 2019 року В Університеті «Проф. Д–р Асен Златаров» (Бургас, Болгарія) (сертифікат № 4339 від 01.07.2019 р.), Наказ № 258 «в» від 12.06.2019 р.
     Номінант Премії ВРУ найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2017 р. Нагороджена Почесною грамотою НУБіП України у 2018 році. 15 червня 2018 року стала фіналісткою у конкурсі «Краще заняття з фінансової грамотності у ВНЗ для студентів неекономічних спеціальностей».
     Наукові інтереси: Банківське кредитування інноваційних проектів в агропродовольчому виробництві, новітні вектори фінансування інноваційних проектів, фінансування сталого інклюзивного розвитку та зеленої економіки, зелені фінанси.
 Рада молодих вчених економічного факультету

   

 

Голова Ради молодих вчених ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження, кандидат технічних наук, доцент
Антипов Євген Олексійович

Тел.: (099) 335-11-12

Електронна пошта: [email protected]

      Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – «Електротехнічні комплекси та системи». Є автором та співавтором більш ніж 100 наукових праць в галузі числового моделювання та експериментального дослідження процесів перетворення й акумулювання енергії в системах комплексного енергозабезпечення споживачів із використанням альтернативних і поновлюваних джерел енергії.
    Проходив стажування у Варшавському університеті наук про життя (SGGW), Варшава, Польща (2011 р.). Працював провідним спеціалістом відділу розвитку енергетичних ринків Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики України (нині НКРЕКП України). Проходив стажування в рамках проекту «E-ETAP» - навчальний проект з енергетичної ефективності та енергетичного аудиту в Україні», Яблонна, Польща (2019 р.).
         Лауреат гранту Президента України (2019 р.), лауреат премії Президента України для молодих вчених (2020 р.). Є сертифікованим енергоаудитором Міністерства розвитку громад та територій України (у минулому Мінрегіон). Член науково-технічної ради з енергоефективності та енергозбереження (НУБіП України), учасник технічного комітету Консультативної ради ДУ «Фонд енергоефективності», член Апеляційної комісії Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження (ДАЕЕ). Атестований тренер проекту «E-ETAP».
        Нагороджений подякою Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Інституту місцевого розвитку (2013 р.), подякою Спілки молодих аграріїв та НУБіП України (2013 р.), грамотою ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження НУБіП України (2016 р.), подякою Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації (2018 р.).
 
 
   

 

 

Старший науковий співробітник Української лабораторії якості та безпеки продукції АПК
Ляска Юлія Миколаївна

Тел.: 096 339-99-70

Електронна пошта: [email protected]

    У 2011 році закінчила з відзнакою Національний університет біоресурсів і природокористування України та здобула кваліфікацію дослідника із захисту рослин. У 2021 році в Інституті захисту рослин НААН захистила дисертацію на тему «Шкідники кукурудзи та контроль їх чисельності в Лівобережному Лісостепу України» за спеціальністю 202. – Захист і карантин рослин, та отримала диплом доктора з філософії (PhD). Має багаторічній науковий досвід роботи в Інституті фізіології рослин і генетики НАН та Інституті захисту рослин НААН.

     Авторка понад 12 публікацій, з них 7 наукового характеру, що входять до науково-метричних баз Web of Sciences та наукових фахових видань України, 2 – у наукових виданнях інших держав, 8 тез наукових доповідей.

     Наукова діяльність. Дослідження визначальних факторів поширення та шкідливості комах-фітофагів видів ряду Lepidoptera, та пошуком оптимальних, екологічно-безпечних прийомів захисту агроценозів від цих комах. Поглиблені дослідження пов’язані з поширенням та шкідливістю листогризучих та підгризаючих совок. На основі вивчення біології, екології та континуальної структури фітофагів, визначаються закономірності їх поширення та шкідливості в агроценозах овочевих та технічних культур. Захист агроценозів від експансії цих видів здійснюється переважно на екологічній основі. Біотехнологічна складова оригінальних технологій захисту агроценозів ґрунтується на активізації природних популяцій ентомофагів, а також шляхом насичення агроценозів промисловими культурами ентомофагів. Відтак, це визначальні складові технологій органічного рослинництва – майбутнє аграрної галузі України.
 

Голова Ради молодих вчених факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК, кандидат сільськогосподарських наук
Пилипчук Оксана Станіславівна

Тел.: (096) 961-20-83

Електронна пошта: [email protected]

   Асистент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів НУБіП України.
     В 2017 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Обґрунтування біотехнологічних способів стимуляції відтворювальної здатності свиноматок» за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія.
  На даний час наукові інтереси пов’язані з розробкою нових та удосконалення існуючих технологій рибних продуктів.
     Автор та співавтор більше 30 наукових публікацій та науково-методичних праць, співавтор 8 патентів на корисну модель. Учасник багатьох Всеукраїнських та Міжнародних конференцій, семінарів, та виставок.

Рада молодих вчених факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК

   

 

Голова Ради молодих вчених факультету конструювання та дизайну, доктор технічних наук, професор
Ромасевич Юрій Олександрович

Тел.: 068-102-31-64

Електронна пошта: [email protected]

        Професор кафедри конструювання машин і обладнання НУБіП України.

    Працює в університеті з 2008 р. На кафедрі конструювання машин і обладнання. Наукова робота пов’язана із розробкою оптимальних та інтелектуальних систем керування рухом складних мехатронних систем (вантажопідйомних кранів, робототехнічних пристроїв). 

    Автор понад ста наукових та науково-методичних праць: монографій, навчальних посібників, статей, патентів на винаходи та корисні моделі, методичних розробок для виробничої та освітньої діяльності. Учасник численних Всеукраїнських та Міжнародних конференцій, семінарів, симпозіумів, виставок Нагороджений почесною грамотою Чернігівської ОДА.

Рада молодих вчених факультету конструювання та дизайну

   

 

Голова Ради молодих вчених НДІ техніки і технологій, Голова Ради молодих вчених механіко-технологічного факультету, кандидат технічних наук, доцент
Тітова Людмила Леонідівна

Тел.: 097-834-90-22

Електронна пошта: [email protected]

     Кандидат технічних наук зі спеціальності "Машини для земляних, дорожніх та лісотехнічних робіт" (диплом, 2016 р.). Доцент по кафедрі технічного сервісу та інженерного менеджменту (атестат, 2020 р.). 

    У 2011 р. закінчила з відзнакою факультет конструювання та дизайну Національного університету біоресурсів і природокористування України. В 2012–2015 рр. навчалась в аспірантурі НУБіП України. Гарант освітньої програми "Обладнання лісового комплексу" підготовки фахівців осітнього ступеня "Магістр" спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" в НУБіП України (2020 р.).

     Загальний список наукових праць 227, з яких монографій 10, статей 118, патентів 14, 3 навчальних посібника, навчально-методичних розробок 19. Стипендіат Кабінету Міністрів України - конкурс молодих вчених 2018-2019 рр, 2021-2022 рр. Почесна Грамота Федерації організацій Польщі в Україні (2020 р.). Співавтор розробок, які відзначені Золотими медалями ХХVІІ, ХХVІІІ, ХХІХ, ХХХ, ХХХІ і ХХХІІ Міжнародних агропромислових виставок "Агро 2015", "Агро 2016", "Агро 2017", "Агро 2018", "Агро 2019" і "Агро 2020".

Рада молодих вчених НДІ техніки і технологій

   

 

Голова Ради молодих вчених факультету землевпорядкування, кандидат економічних наук
Кошель Антон Олександрович

Тел.: (044) 257-93-87

Електронна пошта: [email protected]

         Докторант.
   Напрями та інтереси наукової діяльності: страхування ризиків при використанні земель сільськогосподарського призначення; масова оцінка земель в ринкових умовах; застосування геоінформаційних технологій для забезпечення автоматизованих кадастрових систем. Автор та співавтор більше 60 наукових публікацій з питань страхування земель, оцінки земель, автоматизації земельного кадастру, геоінформаційного забезпечення землевпорядних робіт.

       Спеціальні кваліфікації - cертифікований інженер-землевпорядник, експерт-оцінювач земельних ділянок.
 

 

Голова Ради молодих вчених ННІ лісового і садово-паркового господарства, кандидат сільськогосподарських наук
Леснік Олександр Миколайович

Тел.: (096) 075-79-18

Електронна пошта: [email protected]

Кандидат сільськогосподарських наук (2018 р.) за спеціальністю «Лісовпорядкування та лісова таксація».
У 2012 році закінчив НУБіП України за спеціальністю «Лісове господарство» та здобув кваліфікацію магістра лісового господарства. У 2013-2014 рр. працював на виробництві за спеціальністю. 2014-2017 рр. навчання у очній аспірантурі. На даний час працює на посаді старшого викладача кафедри таксації лісу та лісового менеджменту ННІ ЛіСПГ. Нагороджений подякою Державного агентства лісових ресурсів України (2020 р.), подякою НУБіП України (2021 р.).
У своєму творчому доробку має більш ніж 45 наукових праць, серед них 14 статей, 26 тез доповідей на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, патент на корисну модель, 11 авторських свідоцтв, монографія, довідник. Відповідальний виконавець НТР договором № ДЗ / 66 - 2019 від «Розроблення нормативного забезпечення таксації виходу круглих лісових матеріалів за класами товщини» (2019-2020 рр.), виконавець НДР  № 110/1м-пр-2020 «Розробити сучасні способи прогнозування біопродуктивності і радіологічного стану лісів інтегрованими підходами ГІС та машинного навчання» (2020-2022 рр.), виконавець НДР за договором № М/57-2021 «Вплив лісових пожеж на вуглецевий цикл в лісових екосистемах» (2021 р.).

Керівник студентського наукового гуртка «Smart Forester».

   

 

Голова Ради молодих вчених факультету тваринництва та водних біоресурсів, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Грищенко Наталія Петрівна

Тел.: (096) 753-96-65

Електронна пошта: [email protected] [email protected] [email protected]

     У 2010 році з відзнакою закінчила факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва Національного університету біоресурсів і природокористування України. Після закінчення аспірантури НУБіП України у 2015 році захистила дисертацію за спеціальністю 06.02.04 – «Технологія виробництва продукції тваринництва». З 2015 року і по цей час асистент, старший викладач, доцент кафедри технологій у птахівництві свинарстві та вівчарстві.

    З 2018 року є менеджером міжнародного проєкту НУБіП України за програмою Erasmus + “Improving skills in laboratory practice for agrо-food specialists in eastern Europe» (Ag-Lab), що виконують спільно 19 установ з 7 країн світу.
     У 2020 році здобула стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених, вчене звання доцента та приступила до виконання обов’язків голови ради молодих вчених факультету тваринництва та водних біоресурсів.
     Опублікувала понад 80 наукових праць, у тому числі 3 монографії та  2 навчальних посібники.

      Напрям наукової діяльності: оптимізація технології виробництва продукції свинарства та козівництва, проектно-аналітична діяльність у питаннях створення та розвитку підприємств з виробництва продукції тваринництва.

Рада молодих вчених факультету тваринництва та водних біоресурсів

   

 

Голова Ради молодих вчених гуманітарно-педагогічного факультету, кандидат педагогічних наук, доцент
Прохорчук Олександр Михайлович

Тел.: (098) 607-02-77

Електронна пошта: [email protected]

     Доцент кафедри педагогіки.
     Отримав у НУБіП України у 2010 році спеціальність «Соціальна педагогіка», після чого у 2011 році «Педагогіка вищої школи», а у 2015 році «Теорія та методика професійної освіти». У 2018 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Формування дослідницької компетентності бакалаврів соціальної педагогіки у процесі професійної підготовки». З 2017 р. по 2019р. працював у Інституті професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, був заступником Голови Ради молодих вчених НАПН України.
   Напрямок наукових інтересів – модернізація освітньої галузі, дослідництво, застосування НІТ у освітніх системах.
  Автор понад 30 наукових публікацій, декількох електронних освітніх ресурсів. Брав участь у 2 міжнародних проектах, та 5 НДР.

Рада молодих вчених гуманітарно-педагогічного факультету

   

 

 

Консультант Спілки молодих вчених по роботі з аспірантами
Якимовська Анна Вікторівна

Тел.: +38(097)494-22-09

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

 Виконувала обов'язки голови Ради аспірантів НУБіП України за рішенням Звітно-виборчої конференції з 24 квітня 2018 р. по 25 лютого 2021 р.

У 2010 році закінчила НУБіП України та здобула вищу освіту за спецільністю "Економіка підприємства". У 2016 році здобула другу вищу освіту за спеціальністю "Професійна освіта".

У 2016 році зарахована до аспірантури очної форми навчання Національного університету біоресурсів і природокористування України на спецільність 051 "Економіка" (08.00.06 - економіка природокористування та охорона навколишнього середовища). Аспірантка кафедри економіки підприємства ім. Професора І.Н. Романенка, де виконує дисертаційне дослідження на тему: "Інституційне забезпечення економічно ефективного та раціонального використання земельних ресурсів в аграрній сфері".

Нагороджена сертифікатом за участь в інтенсивному курсі "Економетрична модель часткової ринкової рівноваги для аграрного сектору - AGMEMOD: застосування для наукових та викладацьких цілей" від Німецько-українського агрополітичного діалогу.

 

 

Голова студентського наукового клубу НУБіП України
Василенко Артем Миколайович

Тел.:

  Студент Механіко-технологічного факультету спеціальності  "транспортні технології"
   У 2018 році представляв Україну на міжнародних змаганнях "Infomatrix". Призер Всеукраїнських змагань "Екософт" у 2016, 2017 та 2018 роках
 
Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook