Склад Ради аспірантів

Метою діяльності Ради аспірантів є захист і реалізація прав, інтересів та обов'язків аспірантів, підтримка і сприяння науковій діяльності, організація змістовного дозвілля молодих вчених НУБіП України.

Голова Ради аспірантів НУБіП України
Анна Якимовська

Тел.: +38(097)494-22-09

Електронна пошта: [email protected] nules.phd.cou[email protected]

Обрана головою більшістю голосів делегатів Звітно-виборчої конференції Ради аспірантів НУБіП України 24 квітня 2018 р.

У 2010 році закінчила Національний університет біоресурсів і природокористування України та здобула вищу освіту за спеціальністю "Економіка підприємства". У 2016 році закінчила Національний університет біоресурсів і природокристування України та здобула другу вищу освіту за спеціальністю "Професійна освіта".

У 2016 році зарахована до аспірантури очної форми навчання Національного університету біоресурсів і природокористування України на спеціальність 051 "Економіка" (08.00.06 - економіка природокористування та охорона навколишнього середовища). Аспірантка кафедри економіки підприємства ім. Професора І.Н. Романенка, де виконує дисертаційне дослідження на тему: "Інституційне забезпечення економічно ефективного та раціонального використання земельних ресурсів в аграрній сфері".

Нагороджена:

  • сертифікатом за участь в інтенсивному курсі "Економетрична модель часткової ринкової рівноваги для аграрного сектору - AGMEMOD: застосування для наукових та викладацьких цілей" від Німецько-українського агрополітичного діалогу (2018).

 

 

Заступниця голови Ради аспірантів НУБіП України, голова Ради аспірантів факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК
Тетяна Розбицька

Тел.: +38(096) 628-42-60

Електронна пошта: [email protected]

21 червня призначена заступником голови Ради аспірантів НУБіП України.

Обрана головою Ради факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК  одноголосним рішенням на засіданні вченої ради факультету  25 жовтня 2016 р.

У 2016 році зарахована до аспірантури очної форми навчання на спеціальність 01.05.02 "Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення". Аспірантка кафедри стандартизації та сертифікації с.-г. продукції, де займається написанням дисертаційного дослідження на тему: "Розроблення науково-технічної бази впровадження інтегрованої системи управління".

Нагороджена Подякою за вагомий внесок у розвиток Ради аспірантів НУБіП України 24 квітня 2018 р.

 

Голова Ради аспірантів факультету тваринництва та водних біоресурсів, секретар Ради аспірантів НУБіП України
Михайло Матвєєв

Тел.: +380-96-81-79-198

Електронна пошта: [email protected]

Обраний головою одноголосним рішенням на засіданні вченої ради факультету тваринництва та водних біоресурсів 20 вересня 2018 року.

Закінчив магістратуру факультету тваринництва та водних біоресурсів у червні 2018 року.

Зарахований на денну форму аспірантури 14 вересня 2018 року на спеціальність 204 -«Технології виробництва і переробки продукції тваринництва». Аспірант кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин.

Має сертифікати за участь

-     International week 2017 (Tartu, Estonia)

-    IIІ Іnternational Summer School» "Achievements and Applications of Environmental and Life Sciences for Sustainable Development" (Kiev, 2017)

-     Penn State Food Safety Shortcourse at NULES 2018

 

Голова Ради аспірантів НДІ лісівництва та декоративного садівництва, голова Профбюро аспірантів
Олександр Фарисей

Тел.: +38(098)325-45-54

Електронна пошта: [email protected]

Обраний головою одноголосним рішенням Звітно-виборчої конференції Ради аспірантів НДІ лісівництва та декоративного садівництва 05 квітня 2018 р.

У 2017 році був зарахований до аспірантури Національного університету біоресурсів і природокористування України на очну форму навчання за спеціальністю 205 "Лісове господарство". Аспірант кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій, де займається написанням дисертаційної роботи на тему: "Еколого-лісівничі особливості відтворення дібров Поділля на ділянках із різним лісівничим потенціалом".

У 2016 році був нагороджений дипломом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук в галузі "Екологія та екологічна безпека".

Нагороджений Подякою за вагомий внесок у розвиток Ради аспірантів НУБіП України 24 квітня 2018 р.

 

Голова Ради аспірантів агробіологічного факультету
Олена Василенко

Тел.: +38(099) 712 53 46

Електронна пошта: [email protected]

У 2017 році зарахована до аспірантури очної форми навчання Національного університету біоресурсів і природокористування України на спеціальність  203 - Садівництво та виноградарство. 

Тема дисертаційного дослідження – «Адаптивність сортів винограду селекції ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» до умов північної частини Лісостепу».

 

 

Голова Ради аспірантів гуманітарно-педагогічного факультету
Ілля Васильківський

Тел.: +38(093)412-43-31

Електронна пошта: [email protected]

 У 2016 році зарахований до аспірантури очної форми навчання Національного університету біоресурсів і природокористування України на спеціальність "Науки про освіту".

Нагороджений Подякою за вагомий внесок у розвиток Ради аспірантів НУБіП України 24 квітня 2018 р.

 

Голова Ради аспірантів юридичного факультету
Інна Лебідь

Тел.: +38(097)007-90-07

Електронна пошта: [email protected]

Обрана головою одноголосним рішенням вченої ради юридичного факультету 18 вересня 2019р.

Зарахована на денну форму аспірантури 14 вересня 2018 року.

 

Аспірантка кафедри цивільного та господарського права.

 

Голова Ради аспірантів НДІ економіки і менеджменту
Кендус Дар'я

Тел.: +38(093) 04-62-269

Електронна пошта: [email protected]

У 2017 році зарахована до аспірантури очної форми навчання на спеціальність 073 «Менеджмент»

Тема дисертаційного дослідження - "Соціо-економічні чинники становлення «зеленої» економіки в АПК"

 

Голова Ради аспірантів НДІ здоров’я тварин
Віталій Гончар

Тел.: +380935815881

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

Обраний одноголосним рішенням Звітно-виборчої конференції Ради аспірантів НДІ здоров’я тварин 25.02.2020 р.

 У 2018 році зарахований до аспірантури очної форми навчання НУБіП України спеціальність "гігієна санітарія та експертиза". Аспірант кафедри  ветеринарної гігієни імені професора А.К. Скороходька, займається написанням дисертаційної роботи на тему:

 

«Вплив барвників жовтків на якість і безпечність курячих яєць за різних способів зберігання»

 

Голова Ради аспірантів НДІ техніки і технологій
Олександр Западловський

Тел.: +38(097) 600-19-35

Електронна пошта: [email protected]

Обраний головою Ради аспірантів НДІ техніки і технологій  одноголосним рішенням на засіданні науково-технічної ради  НДІ техніки і технологій 31 травня 2018 р.

 

З 2017 року зарахований до аспірантури на очну форму навчання за спеціальністю 275.03 «Транспортні технології» (на автомобільному транспорті). Аспірант Кафедра технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка. 

 

Голова Ради аспірантів ННІ Енергетики, автоматики і енергозбереження
Інна Якименко

Тел.: +38(093) 467-44-32

Електронна пошта: [email protected]

 У 2017 році зарахована до аспірантури очної форми навчання Національного університету біоресурсів і природокористування України за спеціальністю 151 - "Автоматизація та комп'ютерно - інтегровані технології".

Аспірант кафедри Автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.

Тема дисертаційного дослідження - "Методи, алгоритми та технічні рішення для мінімізації енергетичних витрат у спорудах закритого ґрунту".

 

 

Голова Ради аспірантів факультету захисту рослин, біотехнологій та екології
Анна Ковальська

Тел.: +38(093)484-94-49

Електронна пошта: [email protected]

Одноголосним рішенням вченої ради факультету захисту рослин, біотехнологій та екології 19 червня 2017 р. було створено Раду аспірантів та обрано головою.

У 2016 році зарахована до аспірантури Національного університету біоресурсів і природокристування України на очну форму навчання за спеціальністю "Захист і карантин рослин". Виконує дослідження на кафедрі ентомології ім. М.П. Дядечка.

Нагороджена Подякою за вагомий внесок у розвиток Ради аспірантів НУБіП України 24 квітня 2018 р.

 

Голова Ради аспірантів факультету землевпорядкування
Олександр Патіюк

Тел.: +38(063)105-13-01

Електронна пошта: [email protected]

Обраний головою одноголосним рішенням Звітно-виборчої конференції Ради аспірантів факультету землевпорядкування 16 листопада 2017 р.

У 2014 році закінчив магістратуру НУБіП України.

У 2017 році був зарахований до аспірантури Національного університету біоресурсів і прирокористування України на очну форму навчання за спеціальністю 051 "Економіка". Аспірант кафедри землевпорядного проектування.

Тема дисертаційного дослідження: "Предиктивне моделювання оцінки земель на основі методу штучних нейромереж".

Стажувався в Департаменті земельних ресурсів КМДА.

Один із засновників і адміністраторів проекту № 1 в землевпорядній сфері "Форум для землевпорядників України".

Професійний кіберспортсмен, призер міжнародних чемпіонатів з командою Північної Америки.

Нагороджений Подякою за вагомий внесок у розвиток Ради аспірантів НУБіП України 24 квітня 2018 р.

 

Голова Ради аспірантів факультету інформаційних технологій
Ольга Голячук

Тел.: +38(097)975-79-52

Електронна пошта: [email protected]

 Обрана головою одноголосним рішенням Звітно-виборчої конференції Ради аспірантів факультету інформаційних технологій 15 листопада 2017 р.

У 2017 році зарахована до аспірантури Національного університету біоресурсів і природокористування України на очну форму навчання за спеціальністю 051 "Економіка". Аспірантка кафедри економічної кібернетики, де виконує дисертаційне дослідження на тему: "Моделювання суспільного ефекту використання каскаду Дніпровських ГЕС".

Коло наукових інтересів: моделювання, прогнозування, ризикологія, еколого-економічний менеджмент, інформаційні технології.

Нагороджена Подякою за вагомий внесок у розвиток Ради аспірантів НУБіП України 24 квітня 2018 р.

 
Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook