Склад Ради аспірантів

Метою діяльності Ради аспірантів є захист і реалізація прав, інтересів та обов'язків аспірантів, підтримка і сприяння науковій діяльності, організація змістовного дозвілля молодих вчених НУБіП України. 

Голова Ради аспірантів НУБіП України
Сергій Вікторович Михнюк

Тел.: +380988944963

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

Обраний головою рішенням Звітно-виборчої конференції Ради аспірантів НУБіП України 24 лютого 2021 р.
У 2015 р. закінчив Житомирський державний університет імені Івана Франка, здобувши повну вищу освіту за спеціальністю «Соціальна педагогіка».
У 2016 р. закінчив Національний університет біоресурсів і природокористування України, здобувши другу вищу освіту за спеціальністю «Управління навчальним закладом».
У 2019 р. закінчив Національний університет біоресурсів і природокористування України, здобувши третю вищу освіту за спеціальністю «Філологія».
У 2018 році зарахований до аспірантури очної форми навчання Національного університету біоресурсів і природокористування України за спеціальністю 015 Професійна освіта. Аспірант кафедри управління та освітніх технологій, де виконує дисертаційне дослідження на тему: «Підготовка соціальних працівників до педагогічної взаємодії у процесі вивчення фахових дисциплін».
Експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, член Галузевої експертної ради «01 Педагогіка» Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
Сертифікований розробник професійних стандартів Національного агентства кваліфікацій. 
 

Заступник голови Ради аспірантів НУБіП України, голова Ради аспірантів НДІ здоров’я тварин
Віталій Володимирович Гончар

Тел.: +380935815881

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

Обраний заступником голови Ради аспірантів НУБіП України 13 квітня 2021 року. 
Обраний одноголосним рішенням Звітно-виборчої конференції Ради аспірантів НДІ здоров’я тварин 25.02.2020 р.
У 2018 році зарахований до аспірантури очної форми навчання НУБіП України на спеціальність "Гігієна санітарія та експертиза".
Аспірант кафедри ветеринарної гігієни імені професора А.К. Скороходька, займається написанням дисертаційної роботи на тему: «Вплив барвників жовтків на якість і безпечність курячих яєць за різних способів зберігання». 
 
 

Секретар Ради аспірантів НУБіП України, голова Ради аспірантів факультету тваринництва та водних біоресурсів
Михайло Андрійович Матвєєв

Тел.: +380968179198

Електронна пошта: [email protected]

Обраний секретарем Ради аспірантів НУБіП України 13 квітня 2021 року. 
Обраний головою одноголосним рішенням на засіданні вченої ради факультету тваринництва та водних біоресурсів 20 вересня 2018 року.
Закінчив магістратуру факультету тваринництва та водних біоресурсів у червні 2018 року.
Зарахований на денну форму аспірантури 14 вересня 2018 року на спеціальність 204 - «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва». Аспірант кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин.
Має сертифікати за участь:
  • International week 2017 (Tartu, Estonia);
  • IIІ Іnternational Summer School "Achievements and Applications of Environmental and Life Sciences for Sustainable Development" (Kiev, 2017);
  • Penn State Food Safety Shortcourse at NULES 2018. 

Сторінка Ради аспірантів факультету тваринництва та водних біоресурсів

 

Голова Ради аспірантів гуманітарно-педагогічного факультету, голова Профбюро аспірантів
Вікторія Анатоліївна Шеховцова-Бурянова

Тел.: +38(066)188-72-39

Електронна пошта: [email protected]

Обрана головою одноголосним рішенням звітно-виборчої конференції Ради аспірантів гуманітарно-педагогічного факультету 02 червня 2021 р.
У 2018 р. закінчила Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 033 «Філософія», напрям підготовки «релігієзнавство» (бакалавр).
У 2020 р. закінчила з відзнакою Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 033 «Філософія», напрям підготовки «Філософія та історія філософії» (ОС «Магістр»).
У 2020 р. зарахована до аспірантури очної форми навчання Національного університету біоресурсів і природокористування України за спеціальністю 033 «Філософія».
Аспірантка кафедри філософії та міжнародної комунікації, де виконує дисертаційне дослідження на тему: «Українська ідентичність в контексті соціокультурних трансформацій сьогодення».
 
 

Голова Ради аспірантів юридичного факультету
Інна Володимирівна Лебідь

Тел.: +38(097)007-90-07

Електронна пошта: [email protected]

Обрана головою одноголосним рішенням вченої ради юридичного факультету 18 вересня 2019 р.
Зарахована на денну форму аспірантури 14 вересня 2018 року.
Аспірантка кафедри цивільного та господарського права
 
 

Голова Ради аспірантів економічного факультету
Світлана Іванівна Войцехівська

Тел.: +38(096)228-36-06

Електронна пошта: [email protected]

Обрана головою одноголосним рішенням Ради молодих вчених економічного факультету 12 жовтня 2021 р.
У 2018 р. закінчила Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність 051 «Економіка», напрям підготовки «Економіка підприємства» (ОС «бакалавр»).
У 2019 р. закінчила з відзнакою Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (ОС «Магістр»).
У 2020 р. зарахована до аспірантури очної форми навчання Національного університету біоресурсів і природокористування України за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».
Аспірантка ІІ року навчання кафедри фінансів, де виконує дисертаційне дослідження на тему: «Вплив тіньової економіки на фінансову безпеку держави».

Cторінка Ради аспірантів економічного факультету

 

Голова Ради аспірантів факультету землевпорядкування
Олена Миколаївна Кравченко

Тел.: +380930123435

Обрана головою рішенням Звітно-виборчої конференції Ради аспірантів факультету землевпорядкування.
У 2013 році закінчила з відзнакою Bayfield High School, штат Колорадо, США.
У 2017 здобула ОС “Бакалавр”, а у 2019 році ОС “Магістр” з відзнакою в Інституті Міжнародних Відносин КНУ ім.Т.Г.Шевченка. Є фахівцем з міжнародного менеджменту та маркетингу, а також перекладачем з англійської мови.
У 2019 році була зарахована до аспірантури Національного університету біоресурсів і прирокористування України за спеціальністю 051 "Економіка", ОНП "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища". Аспірантка кафедри земельного кадастру.
Тема дисертаційного дослідження: "Організаційно-економічний механізм забезпечення сталого розвитку у територіальних громадах".
Цікавиться екологією, зеленою економікою, міжнародними відносинами.
Володіє англійською мовою на рівні носія, а також німецькою та французькою (читає та перекладає).
Хоббі: ювелірна справа, авто, сноуборд, вейкборд, серфінг, подорожі.
 
 

Голова Ради аспірантів ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження
Юлія Олександрівна Олійник

Тел.: +380681174883

Електронна пошта: [email protected]

Зарахована денну форму аспірантури 14 вересня 2018 року на спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Обрана головою ради аспірантів інституту одноголосним рішенням 22 лютого 2021 р. Аспірантка кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Тема дисертаційної роботи: «Електротехнологічний комплекс виробництва тваринницької продукції з електроімпульсною обробкою відходів»». 
Освіта:
Інженер-педагог за спеціальністю «Професійна освіта», 2018 рік, Національний університет біоресурсів і природокористування України.
Інженер-дослідник енергетики сільського господарства за спеціальністю «Енергетика сільськогосподарського виробництва, 2015 рік, Національний університет біоресурсів і природокористування України.
 
Сторінка Ради аспірантів ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження
 

Голова Ради аспірантів НДІ лісівництва та декоративного садівництва
Максим Миколайович Бур’янчук

Тел.: +380689368236

Електронна пошта: [email protected]

Обраний головою одноголосним рішенням Звітно-виборчої конференції ради аспірантів НДІ лісівництва та декоративного садівництва 15 вересня 2021 р.
У 2018 році закінчив Житомирський національний агроекологічний університет здобувши повну вищу освіту за спеціальністю «Лісове господарство»
У 2019 році був зарахований до аспірантури Національного університету біоресурсів і природокористування України на очну форму навчання за спеціальністю 205 "Лісове господарство".
Аспірант кафедри таксації лісу та лісового менеджменту, де виконує дисертаційне дослідження на тему: "Форма та розмірно-якісна структура стовбурів дерев сосни звичайної у деревостанах Українського Полісся".
У 2018 році здобув першість в індивідуальному заліку на Всеукраїнській студентській олімпіаді з «Лісового господарства»
 
Сторінка ради аспірантів НДІ лісівництва та декоративного садівництва
 

Голова Ради аспірантів факультету аграрного менеджменту
Єлизавета Романівна Бєляєва

Тел.: +380970120000

Електронна пошта: [email protected]

 
 
Сторінка Ради аспірантів факультету аграрного менеджменту
 

Голова Ради аспірантів факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК
Тетяна Розбицька

Тел.: +38(096) 628-42-60

Електронна пошта: [email protected]

Обрана головою Ради факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК одноголосним рішенням на засіданні вченої ради факультету  25 жовтня 2016 р.
У 2016 році зарахована до аспірантури очної форми навчання на спеціальність 01.05.02 "Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення". Аспірантка кафедри стандартизації та сертифікації с.-г. продукції, де займається написанням дисертаційного дослідження на тему: "Розроблення науково-технічної бази впровадження інтегрованої системи управління".
Нагороджена Подякою за вагомий внесок у розвиток Ради аспірантів НУБіП України 24 квітня 2018 р.
 
 

Голова Ради аспірантів агробіологічного факультету
Олексій Володимирович Кононенко

Тел.: +380636490653

Електронна пошта: [email protected]

Обраний головою Ради аспірантів агробіологічного факультету одноголосним рішенням на засіданні вченої ради факультету 13 жовтня 2021 р.
У 2020 році закінчив Національний університет біоресурсів і природокористування України здобувши повну вищу освіту за спеціальністю 201 «Агрономія»
У 2021 році був зарахований до аспірантури Національного університету біоресурсів і природокористування України на очну форму навчання за спеціальністю 201 "Агрономія".
Аспірант кафедри землеробства та гербології, де виконує наукову роботу.
У 2018-2019 роках здобував призові місця в індивідуальних заліках на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство».
 
 

Голова Ради аспірантів ННІ неперервної освіти і туризму
Олена Лактіонова

Тел.: +380973998115

Електронна пошта: [email protected]

У 2020 році зарахована до аспірантури Національного університету біоресурсів і природокористування України за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». Виконує дисертаційну роботу на тему: «Інформаційно-комунікаційний механізм формування взаємовідносин органів публічної влади з громадськістю».
У 2021 році обрана Головою Ради аспірантів ННІ неперервної освіти і туризму.
Коло наукових інтересів: комунікації, державний захист соціально незахищених верств населення, зарубіжний та вітчизняний досвід організації діяльності освітніх установ.
 
 

Голова Ради аспірантів НДІ техніки і технологій
Олександр Западловський

Тел.: +38(097) 600-19-35

Електронна пошта: [email protected]

Обраний головою Ради аспірантів НДІ техніки і технологій  одноголосним рішенням на засіданні науково-технічної ради  НДІ техніки і технологій 31 травня 2018 р.
З 2017 року зарахований до аспірантури на очну форму навчання за спеціальністю 275.03 «Транспортні технології» (на автомобільному транспорті). Аспірант Кафедра технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка. 
 
Сторінка Ради аспірантів НДІ техніки і технологій

 

Голова Ради аспірантів факультету інформаційних технологій
Юрій Володимирович Матус

Тел.: +380677194844

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

Обраний головою рішенням Звітно-виборчої конференції Ради аспірантів НУБіП України 3 червня 2021 р.
У 1998 р. закінчив Національний аграрний університет, здобувши повну вищу освіту за спеціальністю «Економічна кібернетика».
З 1998 року працював асистентом на кафедрі інформаційних систем у менеджменті Інститут бізнесу а потім факультету інформаційних технологій на посаді старшого викладача.
В 2015-2016 роках проходив військову службу за мобілізацією на посаді командира роти Військової служди правопорядку ЗСУ. Учасник бойових дій у складі сил АТО.
У 2016 р. перейшов працювати на кафедру комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки, де і працює понині.
З 2003 року керуює лабораторією обслуговування комп'ютерної техніки спочатку Інститут бізнесу а потім і факультету інформаційних технологій.
У 2019 році зарахований до аспірантури Національного університету біоресурсів і природокористування України за спеціальністю 122 Комп'ютерні науки здобувачем. Аспірант кафедри комп'ютерних ситем, мереж та кібербезпеки, де виконує дисертаційне дослідження на тему: «Інформаційні технології підтримки прийняття рішень в процесі інфорачервого сушіння зерна».
Акредитований інструктор мережевої академії Cisco по курсу CCNAv7: Introduction to Networks.
 
Сторінка Ради аспірантів факультету інформаційних технологій
 

Голова Ради аспірантів факультету захисту рослин, біотехнологій та екології
Анна Ковальська

Тел.: +38(093)484-94-49

Електронна пошта: [email protected]

Одноголосним рішенням вченої ради факультету захисту рослин, біотехнологій та екології 19 червня 2017 р. було створено Раду аспірантів та обрано головою.
У 2016 році зарахована до аспірантури Національного університету біоресурсів і природокристування України на очну форму навчання за спеціальністю "Захист і карантин рослин". Виконує дослідження на кафедрі ентомології ім. М.П. Дядечка.
Нагороджена Подякою за вагомий внесок у розвиток Ради аспірантів НУБіП України 24 квітня 2018 р.
 
Сторінка Ради аспірантів факультету захисту рослин, біотехнологій та екології
 
Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook