Аспірантура

На факультеті землевпорядкування здійснюється підготовка аспірантів зі спеціальності 051 «Економіка» освітньо-наукової програми: ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (PHD) ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 051 ЕКОНОМІКА (ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ " ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ")

 

 Умови прийому до аспірантури
Термін навчання в аспірантурі – 4 роки.
До аспірантури зараховуються громадяни України, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра і не менше 4,5 балів у додатку до диплому.
Громадяни інших держав можуть бути зараховані до аспірантури на підставі договорів, що укладаються з вищими навчальними закладами або у відповідності до міждержавних, міжурядових угод.
Вступники до аспірантури складають вступні іспити із спеціальної дисципліни, філософії та однієї з іноземних мов (англійської, німецької, французької, іспанської).
Зарахування аспірантів відбувається за наказом ректора університету.
До очної аспірантури приймаються особи віком до 35 років, заочної – 45 років.
Перелік необхідних документів та терміни вступної кампанії за посиланням

 

Освітньо-наукова програма «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища»

Навчальний план підготовки фахівців

 

Здобувачі наукового ступеня доктор філософії мають право на вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менше як 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти.
Нижче наведено перелік вибіркових дисциплін для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти на факультеті землевпорядкування:

 

Економіка природокористування в умовах глобалізації
Анотація
Робоча програма
Економічні проблеми землекористування
Анотація
Робоча програма
Управлінські засади екологічної політики
Анотація
Робоча програма
Економічне оцінювання природо-ресурсного потенціалу
Анотація
Робоча програма
Управління екологічною безпекою
Анотація
Робоча програма

 

З метою оцінки якості організації навчання в аспірантурі факультету землевпорядкування запрошуємо аспірантів освітньо-наукової програми " Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища " підготовки відповісти на питання анонімної анкети, данні якої будуть аналізуватися узагальнено.

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАНЬ

Аспірант кафедри геодезії та картографії
Петрович Олександр Миколайович

Тел.:

Вступ в аспірантуру 15 вересня 2017 року, денна форма навчання
Тема дисертаційного дослідження: Еколого-економічний механізм вибору земельних ділянок для розміщення полігонів твердих побутових відходів (на прикладі Волинської області)
Науковий керівник доктор економічних наук, доцент Євсюков Тарас Олексійович
Портфоліо 

 

Аспірант кафедри землевпорядного проектування
Патіюк Олександр Олегович

Тел.:

Вступ в аспірантуру 15 вересня 2017 року, денна форма навчання
Тема дисертаційного дослідження: Предиктивне моделювання оцінки земель на основі методу штучних нейромереж
Науковий керівник доктор економічних наук, доцент Мартин Андрій Геннадійович
Голова ради аспірантів факультету землевпорядкування
Портфоліо

 

Аспірант кафедри землевпорядного проектування
Назаренко Володимир Анатолійович

Тел.:

Вступ в аспірантуру 15 вересня 2017 року, денна форма навчання
Тема дисертаційного дослідження: Еколого-економічне прогнозування змін у землекористуванні під впливом урбанізаційних процесів
Науковий керівник доктор економічних наук, доцент Мартин Андрій Геннадійович
Портфоліо

 

 

Аспірантка кафедри землевпорядного проектування
Мороз Юлія Олександрівна

Тел.:

Вступ в аспірантуру 14 вересня 2018 року, денна форма навчання
Тема дисертаційного дослідження: Удосконалення платності землекористування на основі ринкової бази оцінки земель
Науковий керівник доктор економічних наук, доцент Мартин Андрій Геннадійович
Портфоліо

 

Аспірантка кафедри землевпорядного проектування
Бережна Ксенія Олександрівна

Тел.:

Вступ в аспірантуру вересень 2019 року, вечірня форма навчання
Тема дисертаційного дослідження: Еколого-економічні засади охорони земель у гірничодобувній промисловості
Науковий керівник кандидат економічних наук, доцент Гунько Людмила Анатоліївна
Портфоліо

 

 

Аспірантка кафедри управління земельними ресурсами
Лошакова Юлія Анатоліївна

Тел.:

Вступ в аспірантуру 14 вересня 2018 року, денна форма навчання
Тема дисертаційного дослідження: Еколого-економічні механізми просторового розвитку територіальних громад
Науковий керівник кандидат економічних наук, доцент Бутенко Євген Володимирович
Портфоліо

 

 

Аспірант кафедри управління земельними ресурсами
Третяченко Дмитро Віталійович

Тел.:

Вступ в аспірантуру 14 вересня 2018 року, денна форма навчання
Тема дисертаційного дослідження: Еколого-економічні механізми децентралізованого управління землями загального користування
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Дорош Ольга Степанівна
Портфоліо
 

 

Аспірантка кафедри економіки підприємства ім. проф. І.Н. Романенка
Якимовська Анна Вікторівна

Тел.:

Вступ в аспірантуру вересень 2016 року, денна форма навчання
Тема дисертаційного дослідження: Управління результативністю використання
земельних ресурсів в аграрній сфері
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Рогач Світлана Михайлівна
Портфоліо

 

 
Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook