Портфоліо здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти

Аспірантка кафедри земельного кадастру
Братінова Марія Володимирівна

Тел.:

Вступ в аспірантуру 2023 року, вечірня форма навчання
Тема дисертаційного дослідження: Еколого-економічні фактори формування земельного капіталу в аграрній сфері
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Дорош Йосип Мирославович

Голова ради аспірантів факультету землевпорядкування
Портфоліо 

 

Аспірантка кафедри управління земельними ресурсами
Кравчук Тетяна Юріївна

Тел.:

Вступ в аспірантуру 2018 року, денна форма навчання
Тема дисертаційного дослідження: Еколого-економічні засади формування землекористування водоохоронних зон і прибережних смуг в межах територій міст
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Третяк Антон Миколайович, доктор економічних наук, доцент Купріянчик Ірина Петрівна

Портфоліо

 

 

Аспірант кафедри землевпорядного проектування
Ляшинський Валерій Борисович

Тел.:

Вступ в аспірантуру 2018 року, денна форма навчання
Тема дисертаційного дослідження: Еколого-економічні засади формування нетрадиційного землекористування в Україні
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Третяк Антон Миколайович, кандидат економічних наук, доцент Гунько Людмила Анатоліївна

Портфоліо

 

 

Аспірант кафедри управління земельними ресурсами
Юсипенко Олег Михайлович

Тел.:

Вступ в аспірантуру 2018 року, денна форма навчання
Тема дисертаційного дослідження: Еколого-економічні засади формування рекреаційного землекористування в межах водоохоронних зон територій міст
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Третяк Антон Миколайович, доктор економічних наук, професор Дорош Ольга Степанівна

Портфоліо

 

 

Аспірантка кафедри земельного кадастру
Кравченко Олена Миколаївна

Тел.:

Вступ в аспірантуру вересень 2019 року, денна форма навчання
Тема дисертаційного дослідження: Організаційно-економічний механізм забезпечення сталого розвитку у територіальних громадах
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Дорош Йосип Мирославович

Портфоліо

 

 

Аспірантка кафедри землевпорядного проектування
Бережна Ксенія Олександрівна

Тел.:

Вступ в аспірантуру вересень 2019 року, вечірня форма навчання
Тема дисертаційного дослідження: Еколого-економічні засади охорони земель у гірничодобувній промисловості
Науковий керівник кандидат економічних наук, доцент Гунько Людмила Анатоліївна
Портфоліо

 

 

Аспірантка кафедри геодезії та картографії
Городнича Анастасія Валеріївна

Тел.:

Вступ в аспірантуру вересень 2021 року, денна форма навчання
Тема дисертаційного дослідження: Організаційно-економічні засади раціонального використання самосійних лісів на землях сільськогосподарського призначення
Науковий керівник доктор економічних наук, доцент Опенько Іван Анатолійович
Портфоліо

 

Аспірант кафедри землевпорядного проектування
Баранцов Богдан Володимирович

Тел.:

Вступ в аспірантуру вересень 2021 року, вечірня форма навчання
Тема дисертаційного дослідження: Удосконалення механізмів відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва при економічному регулюванні земельних відносин
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Мартин Андрій Геннадійович
Портфоліо

 

Аспірантка кафедри землевпорядного проектування
Цинько Віта Василівна

Тел.:

Вступ в аспірантуру 15 вересня 2021 року, заочна форма навчання
Тема дисертаційного дослідження:Еколого-економічні засади визначення збитків власників землі та землекористувачів
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Мартин Андрій Геннадійович
Портфоліо

 

Аспірант кафедри землевпорядного проектування
Качановський Олег Ігорович

Тел.:

Вступ в аспірантуру 2021 року
Тема дисертаційного дослідження: Еколого-економічна реабілітація земель порушених внаслідок видобування бурштину (на прикладі Рівненської області)
Науковий керівник  доктор економічних наук, професор Мартин Андрій Геннадійович
Портфоліо 

 

Аспірант кафедри управління земельними ресурсами
Смоленський Василь Євгенійович

Тел.:

Вступ в аспірантуру 15 вересня 2021 року, заочна форма навчання
Тема дисертаційного дослідження: Управління землекористуванням під багаторічними насадженнями в умовах розвитку ринку земельних ділянок
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Дорош Ольга Степанівна
Портфоліо

 

Аспірантка кафедри геодезії та картографії
Степчук Яніна Анатоліївна

Тел.:

Вступ в аспірантуру вересень 2022 року, вечірня форма навчання
Тема дисертаційного дослідження: Економічне стимулювання підвищення лісистості територіальних громад для досягнення цілей сталого розвитку
Науковий керівник доктор економічних наук, доцент Опенько Іван Анатолійович 
Портфоліо

 

Аспірант кафедри земельного кадастру
Замлинський Олександр Степанович

Тел.:

Вступ в аспірантуру вересень 2022 року, денна форма навчання
Тема дисертаційного дослідження: 
Науковий керівник кандидат економічних наук, доцент Мединська Наталія Василівна
Портфоліо

 

Аспірант кафедри землевпорядного проектування
Замлинський Сергій Степанович

Тел.:

Вступ в аспірантуру вересень 2022 року, денна форма навчання
Тема дисертаційного дослідження: 
Науковий керівник кандидат економічних наук, доцент Гунько Людмила Анатоліївна 

Портфоліо

 

 

Аспірант кафедри геодезії та картографії
Куценко Олексій Олександрович

Тел.:

Вступ в аспірантуру вересень 2022 року, денна форма навчання
Тема дисертаційного дослідження: Еколого-економічні засади оцінювання збитків особливо цінним землям завданими військовими діями
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Євсюков Тарас Олексійович

Портфоліо

 

 

Аспірант кафедри управління земельними ресурсами
Петриченко Сергій Васильович

Тел.:

Вступ в аспірантуру вересень 2022 року, денна форма навчання
Тема дисертаційного дослідження: Оцінка впливу військових дій на продуктивність земель у територіальних громадах
Науковий керівник кандидат економічних наук, доцент Бутенко Євген Володимирович 

Портфоліо

 

 

 

Аспірант кафедри геодезії та картографії
Гуменяк Роман Іванович

Тел.:

Вступ в аспірантуру вересень 2022 року, вечірня форма навчання
Тема дисертаційного дослідження: Еколого-економічна оцінка інформаційного забезпечення землекористування в межах природоохоронних територій
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Євсюков Тарас Олексійович 

Портфоліо


 

 

Аспірант кафедри таксації лісу та лісового менеджменту
Буценко Ростислав Анатолійович

Тел.:

Вступ в аспірантуру вересень 2022 року, заочна форма навчання
Тема дисертаційного дослідження: Еколого-економічне регулювання відтворення основного капіталу лісогосподарських виробництв
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Карпук Анатолій Іванович

Портфоліо

 

 

 

Аспірантка кафедри земельного кадастру
Гюлтекін Оксана Олександрівна

Тел.:

Вступ в аспірантуру вересень 2022 року, заочна форма навчання
Тема дисертаційного дослідження: Еколого-економічне забезпечення рекреаційного лісокористування в умовах децентралізації
Наукові керівники: кандидат економічних наук, доцент Мединська Наталія Василівна; доктор економічних наук, професор Голян Василь Анатолійович

Портфоліо

 

 

 

Аспірант кафедри геодезії та картографії
Жила Іван Анатолійович

Тел.:

Вступ в аспірантуру листопад 2022 року, денна форма навчання
Тема дисертаційного дослідження: Еколого-економічна ефективність агролісівництва на малопродуктивних землях в умовах воєнного стану
Науковий керівник доктор економічних наук, доцент Опенько Іван Анатолійович

Портфоліо 

 

Аспірант кафедри земельного кадастру
Береза Олександр Васильович

Тел.:

Вступ в аспірантуру 2023 року, денна форма навчання
Тема дисертаційного дослідження: Наукові засади розвитку землекористування столичного мегаполісу
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Новаковська Ірина Олексіївна

Портфоліо

 

Аспірант кафедри землевпорядного проектування
Синєуцький Андрій Ігорович

Тел.:

Вступ в аспірантуру 2023 року, денна форма навчання
Тема дисертаційного дослідження: Трансформація ринку сільськогосподарських земель України під впливом російської військової агресії
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Мартин Андрій Геннадійович

Портфоліо 

 

Аспірант кафедри геодезії та картографії
Ракша Олександр Миколайович

Тел.:

Вступ в аспірантуру 2023 року, денна форма навчання
Тема дисертаційного дослідження: Еколого-економічні засади раціонального використання та охорони земель дослідних полів науково-дослідних установ і навчальних закладів в умовах воєнного стану
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Євсюков Тарас Олексійович

Портфоліо

 

 

Аспірант кафедри землевпорядного проектування
Тітенко Ігор Олександрович

Тел.:

Вступ в аспірантуру 2023 року, денна форма навчання
Тема дисертаційного дослідження: Еколого-економічні засади формування режиму міського землекористування та його оцінка
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Третяк Антон Миколайович, кандидат економічних наук, доцент Гунько Людмила Анатоліївна

Портфоліо 

 

Аспірант кафедри земельного кадастру
Подлєгаєв Віктор Петрович

Тел.:

Вступ в аспірантуру 2023 року, денна форма навчання
Тема дисертаційного дослідження: Еколого-економічна оцінка використання та управління лісовими ресурсами в урбанізованому середовищі (на прикладі міста Києва)
Науковий керівник кандидат економічних наук, доцент Цвях Олег Миколайович
Портфоліо

 

 

Аспірант кафедри землевпорядного проектування
Новаковський Дмитро Леонідович

Тел.:

Вступ в аспірантуру 2023 року, денна форма навчання
Тема дисертаційного дослідження: Оцінка впливу історичних ареалів міст на формування цінності земель та нерухомості
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Мартин Андрій Геннадійович
Портфоліо  

 

Аспірант кафедри землевпорядного проектування
Ковальчук Олександр Миколайович

Тел.:

Вступ в аспірантуру 2023 року, денна форма навчання
Тема дисертаційного дослідження: Організаційно-економічний механізм використання природніх ресурсів Бориспільської територіальної громади
Науковий керівник кандидат економічних наук, професор Власенко Тетяна Олексіївна
Портфоліо

 

 

 


ВИПУСКНИКИ ОНП

Тел.:

 


Якимовська Анна Вікторівна

Тел.:

Вступ в аспірантуру вересень 2016 року, денна форма навчання 

Закінчення терміну навчання в аспірантурі вересень 2020 року
Тема дисертаційного дослідження: Управління результативністю використання
земельних ресурсів в аграрній сфері
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Рогач Світлана Михайлівна
Портфоліо

 

 

Аспірант кафедри управління земельними ресурсами
Дорош Андрій Йосипович

Тел.:

Вступ в аспірантуру вересень 2016 року, денна форма навчання

Закінчення терміну навчання в аспірантурі вересень 2020 року
Тема дисертаційного дослідження: Еколого-економічні засади планування землекористування в контексті територіально-просторового розвитку
Науковий керівник кандидат економічних наук, доцент Купріянчик Ірина Петрівна
Портфоліо

Захист дисертації Дороша Андрія Йосиповича на тему: «Еколого-економічні основи планування землекористування в контексті територіально-просторового розвитку»

 


Петрович Олександр Миколайович

Тел.:

Вступ в аспірантуру 15 вересня 2017 року, денна форма навчання

Закінчення терміну навчання 15 вересня 2021 року
Тема дисертаційного дослідження: Еколого-економічний механізм вибору земельних ділянок для розміщення полігонів твердих побутових відходів (на прикладі Волинської області)
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Євсюков Тарас Олексійович
Портфоліо 

 


Патіюк Олександр Олегович

Тел.:

Вступ в аспірантуру 15 вересня 2017 року, денна форма навчання

Закінчення терміну навчання в аспірантурі 15 вересня 2021 року
Тема дисертаційного дослідження: Предиктивне моделювання оцінки земель на основі методу штучних нейромереж
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Мартин Андрій Геннадійович

Портфоліо

 


Назаренко Володимир Анатолійович

Тел.:

Вступ в аспірантуру 15 вересня 2017 року, денна форма навчання

Закінчення терміну навчання в аспірантурі 15 вересня 2021 року
Тема дисертаційного дослідження: Еколого-економічне прогнозування змін у землекористуванні під впливом урбанізаційних процесів
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Мартин Андрій Геннадійович
Портфоліо

Оголошення про попередній розгляд дисертаційного дослідження на здобуття ступеня доктора філософії Володимира Назаренка на кафедрі землевпорядного проектування

Відбувся попередній розгляд дисертаційного дослідження на здобуття ступеня доктора філософії Володимира Назаренка на кафедрі землевпорядного проектування

Оголошення про фаховий семінар Назаренка Володимира Анатолійовича

 

Аспірантка кафедри землевпорядного проектування
Мороз Юлія Олександрівна

Тел.:

Вступ в аспірантуру 14 вересня 2018 року, денна форма навчання
Тема дисертаційного дослідження: Удосконалення платності землекористування на основі ринкової бази оцінки земель
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Мартин Андрій Геннадійович
Портфоліо

 

Аспірантка кафедри управління земельними ресурсами
Лошакова Юлія Анатоліївна

Тел.:

Вступ в аспірантуру 14 вересня 2018 року, денна форма навчання
Тема дисертаційного дослідження: Еколого-економічні механізми просторового розвитку територіальних громад
Науковий керівник кандидат економічних наук, доцент Бутенко Євген Володимирович
Портфоліо

 

 

Аспірант кафедри управління земельними ресурсами
Третяченко Дмитро Віталійович

Тел.:

Вступ в аспірантуру 14 вересня 2018 року, денна форма навчання
Тема дисертаційного дослідження: Еколого-економічні механізми децентралізованого управління землями загального користування
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Дорош Ольга Степанівна
Портфоліо
 

 

Аспірант кафедри управління земельними ресурсами
Застулка Ілля-Олександр Юрійович

Тел.:

Вступ в аспірантуру 2018 рік , здобувач
Тема дисертаційного дослідження: Еколого-економічний розвиток територіальних громад: параметральне забезпечення
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Дорош Ольга Степанівна
Портфоліо

 
Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook