Бутенко Євген Володимирович

доцент
Бутенко Євген Володимирович

Тел.: +38 097 7771189, +38 093 1270797

Електронна пошта: [email protected] [email protected] [email protected]

науковий ступінь, вчене звання:
кандидат економічних наук, доцент.

 Автобіографія:
виробничий досвід на посаді геодезиста КП «СУППР» 2003-2005; Навчання в аспірантурі НАУ 2005-2008;
викладацька діяльність на кафедрі управління земельними ресурсами НУБіП України:
асистент (2005-2010),
старший викладач (2010),
доцент з 2010 по теперішній час.
 
Навчальні дисципліни, які викладає:
ОС «Бакалавр» 193 «Геодезія та землеустрій»
1.      Фотограмметрія та дистанційне зондування;
2.      Геодезичні роботи у землеустрої;
ОС «Магістр» спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій»
1.      Формування агроландшафтів;
2.      Моніторинг та охорона земель.
Назви тем дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора наук
Дисертація кандидата економічних наук на тему: «Еколого-економічна оцінка сільськогосподарських землекористувань у ринкових умовах»
Наукові напрями досліджень:
Фотограмметрія, дистанційне зондування, безпілотні технології, геодезія, землеустрій, ринок земель, сільськогосподарське землекористування, Моделювання процесів, деградація земель, прогнозування, моніторинг земельних відносин, управління земельними ресурсами, правове забезпечення розвитку кадастрів нерухомості
 
Науково-методичні напрацювання:
Навчальні посібники:
1
Бутенко Є.В. Геодезичні роботи у землеустрої: навч.посіб.для студ.вищ.навч.закл. // Є.В. Бутенко, І.П. Купріянчик. – К.: МВЦ «Медінформ», 2012. – 304 с.
2
Бутенко Є.В. Застосування автоматизованих земельних інформаційних систем в управлінні земельними ресурсами / Є.В Бутенко, В.П. Єршов, І.М. Гора; За аг.. ред.. проф.. Д.С. Добряка. – К.: МВЦ «Медінформ», 2012. – 238 с.
3
Купріянчик І.П. Фотограмметрія та дистанційне зондування: навч.посіб.для студ.вищ.навч.закл. // І.П. Купріянчик, Є.В. Бутенко. – К.: МВЦ «Медінформ», 2013. – 392 с.
 
Наукові монографії:
1
Бутенко Є.В. Еколого-економічна оцінка сільськогосподарських землекористувань у ринкових умовах: Монографія. – К.: МВЦ «Медінформ», 2012. – 158 с
2
Бутенко Є.В. Еколого-економічні засади раціонального використання земель сільськогосподарських землекористувань (на прикладі Черкаської області) / Є.В. Бутенко, Н.М. Бавровська: Монографія. – К.: МВЦ «Медінформ», 2012. – 408 с.
3
Бутенко Є.В. Еколого-економічне забезпечення раціонального використання земельних ресурсів (регіональний рівень) / Є.В. Бутенко, Н.М. Бавровська: Монографія. – К.: МПБП «Гордон», 2015. – 215 с.
4
Бутенко Є.В. Використання рекреаційних територій в контексті ефективного управління землями / Н.М. Бавровська, Є.В. Бутенко: Монографія. – К.: МВЦ «Медінформ», 2015. – 338 с.
5
Бутенко Є.В. Застосування даних дистанційного зондування землі при в рішенні проблем управління землями сільськогосподарського призначення/ О.С. Дорош, Є.В. Бутенко, І.П. Купріянчик: Монографія. – К.: МВЦ «Медінформ», 2015. – 258 с.
6
Харитоненко Р.А., Бутенко Є.В. Оцінка впливу деградаційних процесів на продуктивний потенціал сільськогосподарських земель: Монографія / Р.А. Харитоненко, Є.В. Бутенко - К.:НУБІП України, 2019,-202 с.
 
Статті у Scopus та Web of Science
1.      Dorosh I.,Dorosh O.,Kupriyanchyk I.,ButenkoY.,Kharytonenko R. (2018) «Assessment of land resources productive potential influence on agricultural productsgross output in Ukraine» 107-114 рр. Scientific Papers Series „Management, Economic Engineering and Rural Development” (Web of Sciense )
2.      Dorosh O., Dorosh I., Butenko Ye., Svyrydova L., Dorosh A. Methodology of spatial planning of agricultural land use. // Scientific Papers. Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”. Vol. 20. Issue 1. p. 173-180
 
Статті у фахових видання України за останні 5 років:
1
Бутенко Є.В. Еколого-економічна оптимізація сільськогосподарських землекористувань на регіональному рівні / Є.В. Бутенко, В.В.Касянчук // Землеустрій, кадастр та моніторинг земель. – 2016. – №1-2. – С. 92-100.
2
Бутенко Є.В. Трансформація агроформувань в умовах розвитку ринкових відносин на території України / Є.В. Бутенко, Р.А.Харитоненко// Землеустрій, кадастр та моніторинг земель. – 2016. – №3. – С. 20-26.
3
Бутенко Є.В. Порівняльний аналіз ефективності функціонування контурно-меліоративної організації території в Україні та США / Є.В. Бутенко, Р.А.Харитоненко// Землеустрій, кадастр та моніторинг земель. – 2016. – №3. – С. 93-99.
4
Бутенко Є.В. Удосконалення системи природно-сільськогосподарського районування в розрізі адміністративно-територіального поділу / Є.В. Бутенко, Р.А.Харитоненко // Збалансоване природокористування. – 2016. – №2. – С. 15-22.
5
Бутенко Є.В. Вплив деградаційних процесів на еколого-економічну ефективність агроформувань / Є.В. Бутенко, Р.А. Харитоненко // Збалансоване природокористування. – 2016. – №4. – С. 36-40.
6
Бутенко Є.В. Продуктивний потенціал земель та принципи його оцінки в Україні / Є.В. Бутенко, Р.А.Харитоненко // Землеустрій, кадастр та моніторинг земель. – 2017. – №1. – С. 58-65.
7
Бутенко Є.В. Використання економіко-математичних моделей для оптимізації орних земель із проявом деградаційних процесів / Є.В. Бутенко, Р.А. Харитоненко // Землеустрій, кадастр та моніторинг земель №1, Київ: вид. НУБІП,2018, С. 81-88
 http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Zemleustriy/article/view/10790/9444
8
Бутенко Є.В. Comparative analysis of efficiency of geoportals of Ukraine and the European Union /Порівняльний аналіз ефективності функціонування геопорталів України та Європейського Союзу/ Є.В. Бутенко, В.Є. Луцький // Землеустрій, кадастр та моніторинг земель №2, Київ: вид. НУБІП, С. 58-66
 http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Zemleustriy/article/view/11474/10050
9
Бутенко Є.В. Застосування безпілотних літаючих систем при вирішенні задач землеустрою / Є.В. Бутенко, О.В. Кулаковський // Землеустрій, кадастр та моніторинг земель №4, Київ: вид. НУБІП, С.68-73
http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Zemleustriy/editor/submission/11778
10
Бутенко Є.В. Аналіз світового досвіду формування сільськогосподарських землекористувань в просторовому плануванні територій / Є.В. Бутенко, Ю.А. Лошакова // Землеустрій, кадастр та моніторинг земель №2, Київ: вид. НУБІП,2019, С. 38-46
 http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Zemleustriy/article/view/12774
11
Оцінка стану територіального розвитку сільськогосподарського землекористування в Україні [Електронний ресурс] / [І. Купріянчик, Є. Бутенко, Г. Колісник та ін.] // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Zemleustriy/article/view/13262.
12
Бутенко Є.В. Стале землекористування та його оцінка: світові тенденції / Є.В. Бутенко, Ю.А. Лошакова // Землеустрій, кадастр та моніторинг земель №3, Київ: вид. НУБІП,2019, С. 72-87
 http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Zemleustriy/editor/submission/13425
13
Бутенко Є.В., Лошакова Ю.А. Роль просторового планування в адаптації до зміни клімату /Аграрна економіка ЛНАУ-2020,- С 86-92
http://agrarianeconomy.kl.com.ua/agrarianeconomy/index.php/en/archive/49-arkhiv-nomeriv/2020-t-13-1-2/332-11
14
Бутенко Є.В., Кононюк А.В. Моніторинг земельних відносин в Україні: стан і перспективи розвитку / Землеустрій, кадастр і моніторинг земель .- №1, 2020,- С 94-102
http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Zemleustriy/article/view/13735
15
Бутенко Є., Боровик К., Герин А., Губкін Б. Формування цифрової моделі рельєфу за матеріалами аерофотозйомки в програмному засобі Civil3D / Землеустрій, кадастр і моніторинг земель .- №2-3, 2020,- С 51-62
http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Zemleustriy/article/view/14102
16
Аврамчук Б.О., Бутенко Є.В., Лошакова Ю.А. Засади розподілу (перерозподілу) земель при плануванні просторового розвитку територіальних громад / Землеустрій, кадастр і моніторинг земель, № 2-3, 2020. – С. 105-112
http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Zemleustriy/article/view/14449
17
Дорош Й.М., Харитоненко Р.А, Бутенко Є.В., Мельник Д.М. Галузевий стандарт проекту землеустрою щодо організації території державних наукових установ / Землеустрій, кадастр і моніторинг земель, № 2-3, 2020. – С. 41-51
http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Zemleustriy/article/view/14447
18
Бутенко Є., Даньшова А., Юрченко І. Інвентаризація земель як передумова ефективного управління земельними ресурсами / Землеустрій, кадастр і моніторинг земель .- №4, 2020,- С 37-45
http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Zemleustriy/article/view/14474
 
Навчально-методична робота за останні 5 років:
 
1.        Дорош Й.М. Конспект лекцій із навчальної дисципліни «Правовий процес у землеустрої» для студентів денної форми навчання ОС «Магістр» спеціальності 193 «геодезія та землеустрій» / Й.М. Дорош, Є.В. Бутенко, Г.М. Колісник – К.: редакційно-видавничий відділ НУБіП України, 2017. - 104 с.
2.        Дорош Й.М. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт із навчальної дисципліни «Правовий процес у землеустрої» для студентів денної форми навчання ОС «Магістр» спеціальності 193 «геодезія та землеустрій» / Й.М. Дорош, Є.В. Бутенко, Г.М. Колісник – К.: редакційно-видавничий відділ НУБіП України, 2017. - 84 с.
3.        Бутенко Є.В. Методичні вказівки для проходження навчальної практики з навчальної дисципліни «Геодезичні роботи при землеустрої» для студентів денної форми навчання ОС «Бакалавр» напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» / Є.В. Бутенко, Г.М. Колісник – К.: СПД. Юр Ю.М. м. Київ, вул. Чернобильська 22, 2016. - 116 с.
4.        Дорош Й.М. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт із навчальної дисципліни «Управління земельними ресурсами» для студентів денної форми навчання ОС «Бакалавр» спеціальності 193 «геодезія та землеустрій» / Й.М. Дорош, Є.В. Бутенко, Г.М. Колісник – К.: редакційно-видавничий відділ НУБіП України, 2018. - 88 с.
5.        Дорош Й.М. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт із навчальної дисципліни «Прогнозування використання земельних ресурсів» для студентів денної форми навчання ОС «Магістр» спеціальності 193 «геодезія та землеустрій» / Й.М. Дорош, Є.В. Бутенко, Г.М. Колісник – К.: редакційно-видавничий відділ НУБіП України, 2018. - 152 с.
6.        Дорош Й.М. Конспект лекцій із навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» для студентів денної форми навчання ОС «Магістр» спеціальності 193 «геодезія та землеустрій» / Й.М. Дорош, О.С. Дорош, Н.В. Мединська, Є.В. Бутенко, Г.М. Колісник – К.: редакційно-видавничий відділ НУБіП України, 2020. - 84 с.
7.        Дорош Й.М. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт із навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» для студентів денної форми навчання ОС «Магістр» спеціальності 193 «геодезія та землеустрій» / Й.М. Дорош, О.С. Дорош, Н.В. Мединська, Є.В. Бутенко, Г.М. Колісник – К.: редакційно-видавничий відділ НУБіП України, 2020. - 40 с.
8.        Дорош Й.М. Методичні рекомендації для виконання самостійних робіт із навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» для студентів денної форми навчання ОС «Магістр» спеціальності 193 «геодезія та землеустрій» / Й.М. Дорош, О.С. Дорош, Н.В. Мединська, Є.В. Бутенко, Г.М. Колісник – К.: редакційно-видавничий відділ НУБіП України, 2020. - 22 с.
 
Підвищення кваліфікації за останні 5 років:
Підвищення кваліфікації в ННІ післядипломної освіти НУБіП України «Використання хмарних сервісів Майкрософт у навчальному процесі», 2017р., прослухав курс з підвищення кваліфікації в ДЕА післядипломної освіти та управління міністерства екології та природних ресурсів України «Завдання та механізми реалізації державної екологічної і земельної політики в сучасних умовах» (2017) та пройшов підвищення педагогічної кваліфікації у період 2018-2019 років.
 
Нагороди, почесні звання та відзнаки:
 
Спеціальні кваліфікації:
інженер-геодезист І категорії;

 

 

 
Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook