НДІ рослинництва та ґрунтознавства

Адреса: 03041, Київ, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус № 4, кімн. 41а.

Тел.: 067 399 39 57

Електронна пошта: [email protected]

Директор:
Літвінов Дмитро Вікторович

доктор сільськогосподарських наук, професор

 

Науково-дослідний інститут (НДІ) рослинництва та ґрунтознавства здійснює координацію наукових досліджень з актуальних питань сільськогосподарського  виробництва; інноваційної діяльності; організації навчально-наукових підрозділів; інтеграції наукових досліджень і навчального процесу; підготовки наукових кадрів; організації і проведення конференцій; формування банку даних завершених розробок та їх впровадження у виробництво.

У виконанні науково-дослідних робіт беруть участь 70 наукових співробітники. Наукове керівництво НДР здійснюють відомі в Україні та за її межами вчені – академік НААН України, доктор сільськогосподарських наук, професор С. М. Каленська; член-кореспондент НААН України, доктор сільськогосподарських наук, професор С. П. Танчик; доктор сільськогосподарських наук, професор О. Л. Тонха;  доктор технічних наук, професор Л. О. Ковшун; член-кореспондент НААН України, доктор сільськогосподарських наук, професор А. Д. Балаєв;  кандидат хімічних наук, доцент  Р. С. Бойко та інші.

До виконання науково-дослідних робіт залучається талановита молодь – понад 50 аспірантів і пошукачів, студенти освітньо-кваліфікаційних рівнів „Бакалавр” і „Магістр”.

Дослідження проводяться на базі ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція», «Великоснітинське НДГ ім. О.В. Музиченка», «Ворзель». Інститут тісно співпрацює з науковими установами НАН, НААН, ВНЗ, дослідними станціями, науковими центрами та науково-виробничими об’єднаннями у галузі  землеробства,  селекції і насінництва, ґрунтознавства, кормовиробництва, овочівництва та садівництва.

Підготовка спеціалістів вищої кваліфікації ведеться через аспірантуру за Освітньою програмою «Агрономія» за рівнем вищої освіти – Доктор філософії (PHD), галузь знань – 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність – 201 Агрономія. Зразковий рівень акредитації  (А) НАЗЯВО.

При інституті діють 3 спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальностей: 

06.01.01 - Загальне землеробство,

06.01.09 - Рослинництво,

06.01.13 - Ґербологія, 

06.01.03 - Аґроґрунтознавство і агрофізика (сільськогосподарські науки),

06.01.04 - Агрохімія (сільськогосподарські науки),

06.01.06 - Овочівництво (сільськогосподарські науки),

06.01.05 - Селекція і насінництво (сільськогосподарські науки).


       В НДІ працює Рада молодих вчених, до складу ради входять науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, студенти. Сучасні наукові досягнення обговорюються на засіданнях 18 наукових студентських гуртків до роботи яких залучено понад 70 студентів. Щорічно на базі НДІ проводяться міжнародні, всеукраїнські конференції, семінари, круглі столи. НДІ координує фахові видання у Науковому віснику НУБіП України  «Агрономія».

Звіт НДІ рослинництва та грунтознавства за 2023 р

Звіт НДІ рослинництва та грунтознавства за 2022 р

Звіт НДІ рослинництва та грунтознавства за 2021 р

Звіт НДІ рослинництва та грунтознавства за 2020 р

 

Звіт НДІ рослинництва та грунтознавства за 2019 р

Монографії

 


 Науково-дослідний інститут рослинництва та ґрунтознавства 

Положення про НДІ

Положення про Наукову раду

Посадова директора НДІ

 

 

 

Новини

Всі новини

3 листопада 2017

Оголошено конкурс!!!!

12 травня 2015
читальна зала 4 корпусу

Фестиваль студентської науки – 2015

Оголошення

Всі оголошення

11 листопада 2018

15 листопада НТР!

17 листопада 2015
Проблемна науково-дослідна лабораторія фітовірусології і біотехнології

Засідання з перевірки стану виконання науково-дослідних робіт по НДІ рослинництва, ґрунтознавства, біотехнологій та сталого

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook