Засідання з перевірки стану виконання науково-дослідних робіт по НДІ рослинництва, ґрунтознавства, біотехнологій та сталого

17 листопада 2015 року
Проблемна науково-дослідна лабораторія фітовірусології і біотехнології

ПРОГРАМА

засідання з перевірки стану виконання науково-дослідних робіт по НДІ рослинництва, ґрунтознавства, біотехнологій та сталого

 

17 листопада 2015 р.

Комісія у складі:

Голова:

Кирик Микола Миколайович – професор кафедри фітопатології ім. академіка В.Ф. Пересипкіна, доктор біологічних наук, професор, академік НААН України

Члени комісії:

Гайченко Віталій Андрійович – в.о. завідувача кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності, доктор біологічних наук, професор;

Григорюк Іван Панасович – професор кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України;

Чайка Володимир Миколайович – завідувач кафедри екології агросфери та екологічного контролю, доктор сільськогосподарських наук, професор

Секретар:

Бондарь Валерія Іванівна – доцент кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності, кандидат біологічних наук, доцент

 Місце проведення: Проблемна науково-дослідна лабораторія фітовірусології і біотехнології

Порядок денний

 

10.00

Представлення результатів наукових досліджень

НДР 110/477-пр «Вивчити особливості впливу хімічних та фізичних факторів на морфогенез in vitro цінних сортів троянди ефіроолійної для розроблення біотехнологічних систем їх розмноження»

Науковий керівник  к.с.-г.н. Клюваденко А.А.

10.30

Представлення результатів наукових досліджень

НДР 110/468-пр «Біотехнологічні підходи ідентифікації фітопатогенів, генетичної паспортизації, розмноження та переробки цінних сільськогосподарських рослин».

Науковий керівник: к.б.н., доцент Ліханов А.Ф.

11.00

Представлення результатів наукових досліджень

НДР 110/516-пр «Генетична паспортизація і технологія мікроклонального розмноження та оздоровлення високопродуктивних сортів ягідних культур»

Науковий керівник: к.б.н., доцент Ліханов А.Ф. 

11.30

Представлення результатів наукових досліджень

НДР 110/476-пр «Розробка нового покоління інструментальних аналітичних засобів на основі принципів нанобіотехнологіїї біосенсорики для забезпечення системи біобезпеки»

Науковий керівник: д.б.н., професор М.Ф. Стародуб

12.00

Представлення результатів наукових досліджень

НДР 110/71-ф «Створення ефективних способів конструювання штучних селективних сайтів для інструментальних аналітичних засобів нового покоління на основі принципів біосенсорики»

Науковий керівник: д.б.н., професор М.Ф. Стародуб

12.30

Представлення результатів наукових досліджень

НДР 110/494-пр „Наукове обґрунтування екотоксикологічної оцінки нанопрепаратів, що застосовуються у рослинництві”

Науковий керівник: д.с.-г.н., професор Макаренко Н.А.

13.00

Представлення результатів наукових досліджень

НДР №0113U003952 «Розробити науково – методичні основи екотоксикологіч-ної оцінки нанопрепаратів, які використовуються у рослинництві для покращання умов живлення і росту сільськогосподарських рослин»

Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор Макаренко Н.А.

13.15

Представлення результатів наукових досліджень

НДР №0113U003953 «Розробити науково-методичні основи екологічного моніторингу сільських територій, на яких розташовані полігони твердих побутових відходів»

Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор Макаренко Н.А.

13.30

Представлення результатів наукових досліджень

НДР №0112U001677 «Біотехнологічні методи отримання стійких до біотичних та абіотичних факторів технічних культур».

Науковий керівник: к.б.н., доцент  Кляченко О.Л.

13.45

Підведення підсумків

 

 

18 листопада 2015 р.

Комісія у складі:

Голова:

Кирик Микола Миколайович – професор кафедри фітопатології ім. академіка В.Ф. Пересипкіна, доктор біологічних наук, професор, академік НААН України

Члени комісії:

Гайченко Віталій Андрійович – в.о. завідувача кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності, доктор біологічних наук, професор;

Григорюк Іван Панасович – професор кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України;

Чайка Володимир Миколайович – завідувач кафедри екології агросфери та екологічного контролю, доктор сільськогосподарських наук, професор

Секретар:

Бондарь Валерія Іванівна – доцент кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності, кандидат біологічних наук, доцент

 

Місце проведення: Читальна зала 4 корпусу

 

Порядок денний

10.00

Представлення результатів наукових досліджень

НДР 110/428-пр «Дослідити роль ґрунтових, аерогенних і внутріклітинних патогенів в етіології хвороб сільськогосподарських культур та обґрунтувати заходи щодо обмеження їх розвитку і підвищення якості одержаної продукції».

Науковий керівник: д.б.н., професор, академік НААН України
Кирик М.М.

10.30

Представлення результатів наукових досліджень

НДР 110/73-ф Вивчення генетичних ознак та характеристик їх успадкування у гібридних популяцій при створенні сучасних конкурентоспроможних сортів пшениць ярих і тритикале

Науковий керівник: к.б.н., доцент Горган М.Д. 

11.00

Представлення результатів наукових досліджень

НДР Моніторинг патогенної мікобіоти квітково-декоративних рослин в умовах Ботанічного саду Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Науковий керівник: к.б.н., доцент Піковський М.Й.

11.15

Представлення результатів наукових досліджень

НДР №0110U003816 «Розробка природоохоронної системи контролю шкідливих та корисних комах інтродукованих квітково-декоративних рослин закритого ґрунту»

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Сикало О.О.

 

 

11.30

Представлення результатів наукових досліджень

НДР "Розробка фітонцидного методу захисту фїтонцидно-лікарсьвнгх, квітково-декоративних, овочевих та інших груп рослин".

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Вигера С.М.

11.45

Представлення результатів наукових досліджень

НДР №0106U007378 "Оптимізація культури комах та ентомофагів у лабораторних і виробничих умовах."

Науковий керівник: к.б.н., доцент Мороз M. С.

12.00

Представлення результатів наукових досліджень

НДР №011U0053559 «Екологія шкідливого ентомокомплексу посівів озимої пшениці в умовах Лісостепу України за змін клімату»

Науковий керівник: Чайка В.М., доктор сільськогосподарських наук, професор

12.15

Представлення результатів наукових досліджень

НДР 0115U003404 «Наукове обгрунтування та розробка програми формування екологічної безпеки сільських територій»

Науковий керівник: д.пед.н., професор Рідей Н.М.

12.30

Представлення результатів наукових досліджень

НДР № 0114 U003560Розробка натурального захисту деревних рослин від основних видів комах-фітофагів у населених пунктах, державний реєстраційний номер.

Науковий керівник: Лісовий Микола Михайлович, д.с.-г.н., с.н.с.

12.45

Представлення результатів наукових досліджень

НДР №0114U003400 «Дослідити зміни еколого-меліоративного стану осушуваних заболочених земель в Україні».

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Ладика М.М.

13.00

Представлення результатів наукових досліджень

НДР №0114U003558 «Антропогенні зміни екологічного стану басейнів малих і середніх річок Полісся і Лісостепу України»

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Ладика М.М.

13.15

Представлення результатів наукових досліджень

НДР 0115U003405 «Обгрунтування методичних та практичних засад розробки й впровадження системи екологічного управління вищими навчальними закладами»

Науковий керівник: к.пед.н., доцент Шофолов Д.Л.

 

13.30

Представлення результатів наукових досліджень

НДР 0115U003406 «Наукове обгрунтування засад та практичних рекомендацій із системного аналізу сталого розвитку сільських територій»

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Горбатенко А.А.

13.45

Підведення підсумків

 

 

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook