Звітна кампанія 2017!

21 грудня 2017, 10:19

Відповідно до наказу № 1051 від 31.10.2017 р. «Про підготовку звітів про науково-дослідну роботу за 2017р.» 18 грудня в НДІ рослинництва та ґрунтознавства відбулося заслуховування проміжних та заключних звітів про науково-дослідну роботу за 2017 рік.

     У виконанні НДР брали участь 40 виконавців; серед них штатних працівників – 15, докторів наук – 8, кандидатів наук – 14. Науковці працювали над виконанням 3 фундаментальних, 3 прикладних науково-дослідних робіт, 1 науковим проектом для молодих вчених, 30 ініціативними науково-дослідними роботами.

     За результатами наукової роботи С.М. Каленської досліджено умови і параметри формування високопродуктивних сортів нетрадиційних, нових і забутих культурних рослин, а саме сочевиці, нуту, чуфи, тритикале, проса посівного, сорго, гірчиці білої, гірчиці сизої, коріандру посівного. Розроблено енергоекономічно збалансовані технології вирощування малопоширених перспективних культур комплексного використання з оптимальними регламентами застосування нових та удосконалених елементів технологій вирощування. Підготовлено та видано науково-практичні рекомендації щодо комплексу технологічних заходів з вирощування малопоширених перспективних культур комплексного використання (сочевиця, нут, чуфа, тритикале, просо посівне, сорго, гірчиця біла, гірчиця сиза, коріандр посівний) та технологічні карти з вирощування малопоширених перспективних культур. Результати НДР упроваджено у ТОВ "НУСІД Україна" та ФГ "Агроіновація" Вінницької області.

     За науково-дослідною темою О.А. Цюка встановлено вплив систем землеробства на агрофізичні показники родючості чорнозему типового та визначено типовість погодних умов. Розроблено коефіцієнт істотності відхилень досліджуваних елементів погодних умов від багаторічних норм, тобто критерій їх типовості.

     У рамках виконання науково-дослідної роботи під науковим керівництвом О.Д. Кочкодан досліджено адсорбцію індивідуальних поверхнево-активних речовин та їх сумішей на межі поділу фаз водний розчин-повітря. Синтезовано об’єкти дослідження – гідратовані моно- і поліфосфати двовалентних металів та тверді розчини на їх основі.

     При виконанні науково-дослідної роботи під науковим керівництвом А.Д. Балаєва досліджено вміст лабільних органічних речовин у чорноземах типових і чорноземах реградованих за різного їх використання. Визначено вміст лабільних органічних речовин та встановлений їх кореляційний зв’язок з урожайністю культур. Досліджено співвідношення вуглецю до азоту (С:N) у гумусі та в лабільних органічних речовинах за різних систем удобрення та обробітку грунту.

     Під науковим керівництвом В.Л. Жемойди вивчено цінні селекційні матеріали пшениці м'якої, кукурудзи, люцерни посівної. Виділено зразки з комплексною стійкістю проти збудників листкової іржі, борошнистої роси та септоріозу листків пшениці, з високим проявом ознак продуктивності кукурудзи, високим рівнем самофертильності та насіннєвої продуктивності люцерни. Одержано 4 Свідоцтва про реєстрацію в Національному центрі генетичних ресурсів рослин України інбредних ліній кукурудзи.

     За науково-дослідною темою С.Ю. Булигіна виявлено, при внесенні різної норми добрив, не погіршуються агрофізичні властивості ґрунту та його гумусовий стан, але мінеральні добрива без вмісту азоту погіршують ці показники. Вирощування культур у 10-ти пільній сівозміні з полем конюшини на протязі 60 років не погіршує водостійкість структурних агрегатів.

     За звітний період підготовлено та опубліковано понад 55 статей, у тому числі: 41 – у фахових вітчизняних виданнях, 3 – іноземних виданнях, які входять до наукометричних баз даних, 11 – Scopus, 4 монографії, 2 підручника і навчальних посібників, 5 науково-виробничих та науково-методичних рекомендацій.

     За результатами обговорення звітів науково-дослідних робіт комісією одноголосно прийнято рішення про їх відповідність та актуальність науковим напрямам.

Г. Ковалишина,
директор НДІ рослинництва та грунтознавства
В. Бондарь,
вчений секретар НДІ рослинництва та грунтознавства

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook