Кафедра ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули

Адреса: 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 17 корп. 2, ауд. 13

Тел.: (044) 527-81-02; 527-86-31; 527-83-92

Електронна пошта: [email protected]

Завідувач кафедри (в.о.):
Кравченко Юрій Станіславович

кандидат с.-г. наук, доцент

 

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ КАФЕДРИ

Кафедра заснована 1922 року. Першим завідувачем був ґрунтознавець Ф.І. Левченко, на кафедрі працювали відомі ґрунтознавці Годлін М.М., Зражевський А.І., Золотарьов С.О., Захарчук П.В. та інші.
За значні успіхи в науковій роботі співробітники кафедри стали Лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки (М.К.Шикула і О.Г. Тараріко) і отримали звання Заслуженого діяча науки і техніки України (М.К. Шикула).
Нині на кафедрі працює 14 науково-педагогічних працівників, з них 5 докторів сільськогосподарських наук і 9 кандидатів наук. Завідувач кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів, доктор с.-г. наук, професор А.Д. Балаєв є головою Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків (УТГА). Члени кафедри беруть активну участь у з’їздах УТГА. У науковій роботі беруть участь викладачі кафедри, аспіранти, магістри і студенти.
За результатами досліджень на кафедрі захищено понад 100 кандидатів наук і 20 докторів наук.
З 1970-х років на кафедрі функціонує школа фундатора ґрунтозахисного землеробства, професора М.К.Шикули із дослідження  і розробки та ґрунтозахисних технологій вирощування культур, які базуються на мінімізації обробітку ґрунту та біологізації землеробства.
Вченими кафедри на основі багаторічних фундаментальних досліджень розроблені ґрунтозахисні технології вирощування культур для основних грунтово-кліматичних зон України, які забезпечують:
  • збереження і відновлення органічної речовини ґрунту;
  • підвищення вологозабезпеченості посівів завдяки підвищенню вмісту продуктивної вологи у ґрунті;
  • покращення структурно-агрегатного складу і попередження агрофізичної деградації ґрунтів;
  • захист ґрунту від водної та вітрової ерозії;
  • зниження собівартості продукції рослинництва завдяки ресурсо- та енергозбереженню.

Колектив кафедри, 2017 р.

Сидять: Бережняк М. Ф., Булигін С. Ю., Тонха О. Л., Балаєв А. Д., Забалуєв В. О., Величко В. А.; стоять: Козак В. М., Волошина Н. В., Піковська О. В., Вітвіцький С. В., Карабач К. С., Богданович Р. П., Кучеренко І. В., Кравченко Ю. С., Рябчун Н. П., Носенко В. Г., Тонха О. Г., Кучер Л. І., Буряк Є.

 
Склад кафедри станом на вересень 2021 року


№ п/п

ПІБ

Посада, науковий ступінь, звання

1.

КРАВЧЕНКО Юрій Станіславович

в.о. завідувача кафедри, кандидат с.-г. наук, доцент

2.

БАЛАЄВ Анатолій Джалілович

доктор с.-г. наук, професор

3.

БУЛИГІН Сергій Юрійович

доктор с.-г. наук, професор

4.

ЗАБАЛУЄВ Віктор Олексійович

доктор с.-г. наук, професор

5.

ВЕЛИЧКО Володимир Андрійович

доктор с.-г. наук, професор

6.

ТОНХА Оксана Леонідівна

доктор с.-г. наук, професор

7.

БЕРЕЖНЯК Михайло Федорович

доцент, кандидат с.-г. наук

8.

БОГДАНОВИЧ Ростислав Петрович

доцент, кандидат с.-г. наук

9.

ВІТВІЦЬКИЙ Станіслав Валерійович

доцент, кандидат с.-г. наук

10.

ПІКОВСЬКА Олена Володимирівна

доцент, кандидат с.-г. наук

11.

КУЧЕР Лариса Іванівна

доцент, кандидат с.-г. наук

12.

КОЗАК Володимир Миколайович

доцент, кандидат с.-г. наук

13.

КАРАБАЧ Катерина Сергіївна

доцент, кандидат с.-г. наук / зав. лабор.

14.

НОСЕНКО Валерій Григорович

доцент, кандидат с.-г. наук / зав. лабор.

15.

ВОЛОШИНА Наталія Вячеславівна

старший лаборант

17.

РЯБЧУН Надія Павлівна

старший лаборант

18.

КУЧЕРЕНКО Інна Василівна

лаборант

19.    

 За останні роки викладачами кафедри підготовлено і видано велику кількість навчально-методичної і наукової літератури, а саме 3 підручники, 10 посібників, більше сотні статей у наукових виданнях. Підручники «Охорона ґрунтів» і «Ґрунтознавство з основами геології» дістали схвальну оцінку як викладачів, так і студентів, і стали базовими для викладання ґрунтознавчих дисциплін.

За увесь період роботи кафедрою підготовано 20 докторів, близько 100 кандидатів наук, видано 75 підручників, навчальних посібників і монографій, отримано 27 авторських свідоцтв на винаходи та патентів. Члени кафедри були відзначені високими науковими званнями академіка НААН (О. ГТараріко, С. Ю. Булигін, В. А. Булигін), член-кореспондента НААН (А. Д. Балаєв), Заслуженого діяча науки і техніки України (М. К. Шикула), Лауреата Державної премії України (О. ГТараріко, М. К. Шикула).

Співробітники кафедри брали участь у підготовці прийнятих або підготовлених до прийняття Верховною Радою Законів України «Про охорону земель», «Про загальнодержавну програму використання і охорони земель», «Про органічне виробництво».

Розвивається співробітництво з провідними навчальними і науковими установами як вітчизняними, так і інших країн. Співробітники кафедри стажувались або брали участь в наукових конференціях у Китаї, Англії, Франції, Швейцарії, Швеції, Нідерландах, Німеччині. За останні роки кафедра також приймала для стажування, обміну досвідом і розширення наукових знань викладачів з університетів Китаю, Сирії, Туреччини.

До 120-ї річниці створення університету колектив кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів підійшов з почуттям великої відповідальності за збереження і продовження славних традицій попередніх поколінь викладачів і науковців, бажанням працювати над вирішенням гострих проблем наукового забезпечення земельної реформи, а також з усвідомленням своєї ролі в підготовці кваліфікованого фахівця нового покоління, здатного забезпечити надійний захист, ефективне використання і відтворення найбільшого багатства України родючих ґрунтів.

 

 

 

 

 

Новини

Всі новини

28 серпня 2018
НУБіП

Заслужений професор

24 грудня 2015
м. Київ, НАН України

Міжнародний семінар ФАО

23 грудня 2015
Інституті водних проблем і меліорації НААН України

Відзначення Міжнародного року грунтів

Оголошення

20 вересня 2021
НУБіП

Засідання кафедри 21.09.2021

24 серпня 2021
НУБіП

Засідання кафедри 25.08.21

Всі оголошення

20 серпня 2020
НУБіП

Засідання кафедри

1 лютого 2018
навчальний корпус №2, аудиторія 23

Науковий гурток «Ґрунтознавець» запрошує

1 лютого 2018
навчальний корпус №2, аудиторія 23

Науковий гурток «Ґрунтознавець» запрошує

25 грудня 2015
НУБіП України

Випуск магістрів

Події

Всі події

18 грудня 2020, 15:32
НУБыП

Захист магістерських робіт

1 лютого 2019, 17:51
НУБіП

Нарада завідувачів кафедр

25 травня 2018, 17:17
НУБіП

Захист дипломних робіт

4 березня 2018, 21:10
НУБіП (3 корпус)

Як в науці, так і у спорті

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook