Українські облікові наукові школи: історія та сучасність – гостьова лекція, що надихає здобувачів спеціальності «Облік і оподаткування» на дослідження

2 травня 2024 року
   30 квітня 2024 р. відбулася гостьова лекція для здобувачів третього (освітньо-наукового) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальності «Облік і оподаткування» професора кафедри обліку і оподаткування Західноукраїнського національного університету, доктора економічних наук, професора, академіка академії економічних наук України Василя Дерія на тему: «Українські облікові наукові школи: історія та сучасність»
    До учасників заходу із вітальним словом звернулась гарант програми підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, доктор економічних наук, професор кафедри обліку та оподаткування Любов Гуцаленко, яка наголосила про важливість даного заходу та можливість оцінити здобувачами досягнення облікових наукових шкіл, науковців та практиків з обліку й оподаткування діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, можливість здійснити оцінку стану і перспективи розвитку світових та українських національних облікових шкіл, що вплине на позитивний результат виконання аспірантами наукової складової ОНП при здійсненні ними дисертаційних досліджень.
   У даному заході взяли участь викладачі кафедри обліку та оподаткування НУБіП України, здобувачі третього (освітньо-наукового) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.
    Метою заходу було визначення напрямків формування та вкладу українських наукових облікових шкіл в розвиток облікової науки, підготовки наукових кадрів, оцінки наукового спрямування облікових наукових шкіл; розкриття історичних етапів їх розвитку, місця і ролі в науковому середовищі та окреслення напрямків розвитку західноєвропейських та інших світових облікових наукових шкіл. Значна увага лектором приділена основним етапам розвитку науки про бухгалтерський облік в Україні, формуванню і розвитку київської, тернопільської, житомирської, харківської, львівської, одеської, січеславської (дніпропетровської) облікових наукових шкіл, а також дана оцінка стану та перспективам розвитку інших українських облікових наукових шкіл.

  Як зазначив Василь Дерій, лекція спрямована на вироблення у слухачів – здобувачів третього (освітньо-наукового) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти навичок ведення досліджень стану та динаміки розвитку облікових наукових шкіл у світі й Україні, що сприятиме формуванню висококваліфікованих фахівців у галузі економіки.
  Василь Савчук, доктор економічних наук, професор кафедри статистики та економічного аналізу, наголосив на важливих досягненнях представників наукової облікової школи Національного університету біоресурсів та природокористування України таких науковців, як професор Григорій Кірейцев, Леонід Сук, Людмила Шатковська, які внесли значний вклад в розвиток обліку і аудиту, як науки. Звернувся до здобувачів вищої освіти, щоб на основі минулих і сучасних досліджень науковців, науковців різних епох, аспіранти, магістри досягли теоретичного рівня знань та набули практичних навичок для професійного здійснення наукових досліджень з питань обліку, аудиту, контролю, аналізу, оподаткування.
    Гарант ОНП «Облік і оподаткування», доктор економічних наук, професор кафедри обліку та оподаткування Любов Гуцаленко наголосила на важливості продовження наукового пошуку здобувачами та використання у дисертаційних дослідженнях наукових здобутків представників українських облікових наукових шкіл вказавши на фундаментальні праці представників наукової школи НУБіП України.
   Здобувачі Владислав Альошин, Наталія Савченко та Анатолій Венгер прийняли активну участь в обговоренні. Зацікавленість слухачів була направлена на провідні українські облікові наукові школи Київського національного економічного університету, Інституту аграрної економіки, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Київського національного торгово-економічного університету, університетів міст Тернополя, Житомира, Харкова, Львову та інших міст Сходу, Півдня, Центру, Півночі та Заходу України, основними напрямками наукових досліджень яких є теорія, методологія, організація і методика бухгалтерського обліку, бухгалтерського управлінського обліку й аналізу, контролю, аудиту; аналізу господарської діяльності та статистики; калькулювання собівартості продукції, робіт і послуг; вдосконалення національних стандартів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, аудиту, і їх гармонізація з міжнародними стандартами; податкового обліку; нормативне регулювання бухгалтерського обліку й аудиту; історія бухгалтерського обліку, розвиток економічного контролю, аудиту, економічного аналізу в сучасних умовах, умовах сталого розвитку, гармонізації та діджиталізації і т. д.
 
   Колектив кафедри обліку та оподаткування та здобувачі третього (освітньо-наукового) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти щиро дякують шановному професору кафедри обліку і оподаткування Західноукраїнського національного університету, доктору економічних наук, професору, академіку академії економічних наук України Василю Дерію за історичний екскурс наукових облікових здобутків українських вчених.
 
 

Любов Гуцаленко, Тамара Гуренко,
гаранти освітніх програм кафедри обліку та оподаткуванн
я

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook