27-28 березня 2015 року - відбудеться міжнародна науково-практична конференція «Економічна теорія: еволюція парадигми та революційні гіпотези»

27 березня 2015, 9:00
Національна академія наук України


Міжнародна науково-практична конференція

 «Економічна теорія: еволюція парадигми та революційні гіпотези»,

 

27-28 березня 2015 року,

м. Київ, Національна академія наук України, Великий конференц-зал

 

Організатори конференції:

Всеукраїнська спілка вчених-економістів

Державний економіко-технологічний університет  транспорту

Відділ стратегічного потенціалу сталого розвитку

Інституту економіки природокористування та сталого розвитку НАН України

Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки

ім. Г.М. Доброва НАН України

Факультет менеджменту та маркетингу Національного технічного

університету України «Київський політехнічний інститут»

Економічний факультет НТУ«Харківський політехнічний університет»

Економічний факультету Запорізького національного університету

Херсонський національний технічний університет

Приазовський державний технічний університет

Українська асоціація маркетингу

Кафедра міжнародної економіки та маркетингу

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кафедра фінансової політики, грошового обігу і кредиту

Полтавського університету економіки і торгівлі

Івент-підтримка: «Prime Star | event management» (ПП Самойленко І.В.)

за сприяння

Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  КОМІТЕТ

 

Співголови організаційного комітету:

 Алимов Олександр Миколайович, завідувач відділу стратегічного потенціалу сталого розвитку Інституту економіки природокористування та сталого розвитку НАН України, академік НАН України, доктор економічних наук, професор;

 Кендюхов Олександр Володимирович, голова Всеукраїнської спілки вчених-економістів, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та підприємництва Державного економіко-технологічного університету транспорту.

 

Члени організаційного комітету:

Лаврик Уляна Валеріївна – відповідальний секретар організаційного комітету, кандидат економічних наук, вчений секретар Вищої ради Всеукраїнської спілки вчених-економістів;   

Анісімова Ольга Миколаївна, доктор економічних наук, завідувач кафедри економічної теорії та інтелектуальної власності Приазовського державного технічного університету;  

Балджи Марина Дмитрівна, доктор економічних наук, професор кафедри економіки та управління національним господарством Одеського національного економічного університету, голова Одеської обласної організації Всеукраїнської спілки вчених-економістів;

Борисов Дмитро Борисович, кандидат економічних наук, директор Київського міського центру з інвестицій та розвитку;

Бураковський Ігор Валентинович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної теорії Національного Університету "Києво-Могилянська Академія", голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій; 

Віктор Ян, доктор економічних наук, професор Краківського університету економіки;

Вишневський Валентин Павлович, академік НАН України, доктор економічних наук, професор, заступник директора Інституту економіки промисловості НАН України;

Гавриш Олег Анатолійович, доктор технічних наук, професор, декан факультету менеджменту та маркетингу, завідувач кафедри міжнародної економіки НТУУ «Київський політехнічний інститут»;

Герасимчук Василь Гнатович, доктор економічних наук, професор кафедри міжнародної економіки Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут»;

Ейтутіс Георгій Дмитрович, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Державного економіко-технологічного університету транспорту;

Ілляшенко Сергій Миколайович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю Сумського державного університету;

Ковальчук Світлана Володимирівна, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу Хмельницького національного університету, голова Хмельницької обласної організації Всеукраїнської спілки вчених-економістів;

Кузьмін Олег Євгенович, доктор економічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, завідувач кафедри менеджменту та міжнародного підприємництва Національного університету "Львівська політехніка";

Лановий Володимир Тимофійович, доктор економічних наук, професор, голова спостережної ради Української державної інноваційної компанії, президент Центру ринкових реформ;

Лепейко Тетяна Іванівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та бізнесу Харківського національного економічного університету;

Легенчук Сергій Федорович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Житомирського державного технологічного університету, голова Житомирської обласної організації Всеукраїнської спілки вчених-економістів;

Лилик Ірина Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент, генеральний директор Української асоціації маркетингу;

Ліпич Любов Григорівна, доктор економічних наук, професор, декан інституту Економіки та менеджменту Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, голова Волинської обласної організації Всеукраїнської спілки вчених-економістів;

Мальчик Марьяна Василівна, доктор економічних наук, професор,завідувач кафедри маркетингу Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне);

Манцуров Ігор Германович, член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор, директор Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;

Микитенко Вікторія Володимирівна, доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу стратегічного потенціалу сталого розвитку Інституту економіки природокористування та сталого розвитку НАН України; 

Момот Тетяна Валеріївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку та аудиту Харківської національної академії міського господарства, голова Харкiвськoї обласної організації Всеукраїнської спілки вчених-економістів;

Мних Ольга Богданівна, доктор економічних наук, професор Національного університету "Львівська політехніка", голова Львівської обласної організації ВСВЕ;

Підлісний Павло Іванович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії Державного економіко-технологічного університету транспорту;

Поспєлова Тетяна Вадимівна, доктор наук з державного управління, завідувач кафедри державного управління та управління освітою Київського університету ім. Бориса Грінченка;

Перерва Петро Григорович, доктор економічних наук, професор, декан економічного факультету Національного технічного університету «Харківський політехнічний університет», академік Академії економічних наук України;

Ромат Євгеній Вікторович, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри маркетингу і реклами Київського національного торгово-економічного університету, голова Спілки рекламістів України, академік Академії економічних наук України;

Савіна Галина Григорівна, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри менеджменту та маркетингу Херсонського національного технічного університету, голова Херсонської обласної організації Всеукраїнської спілки вчених-економістів;

Самойленко Ігор Володимирович, експерт в області івент-менеджменту та івент-маркетингу, засновник  та виконавчий директор івент-компанії «Prime Star | event management»;

Самойленко Ірина Василівна, комерційний директор івент-компанії «Prime Star | event management»;

Сігуа Георгій Варламович, доктор економічних наук, професор, Голова Представництва торгово-промислової палати Грузії в Україні;

Соловйов  В'ячеслав Павлович, доктор економічних наук, професор, заступник директора і завідувач відділу проблем інноваційного розвитку економіки Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України.

Солоха Дмитро Володимирович, доктор економічних наук, завідувач кафедри економіки та менеджменту Київського національного університету культури і мистецтв;

Старостіна Алла Олексіївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки та маркетингу Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова Київської обласної організації Всеукраїнської спілки вчених-економістів;

Тарнавська Наталія Петрівна, доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту організацій та інноваційного підприємництва Тернопільського національного економічного університету, голова Тернопільської обласної організації Всеукраїнської спілки вчених-економістів;

Ткаченко Юрій Володимирович, кандидат економічних наук, доцент, директор Інституту управління та права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого;

Хамініч Світлана Юріївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу Дніпропетровського національного університету ім. О.Гончара, голова Дніпропетровської обласної організації Всеукраїнської спілки вчених-економістів;

Хвостанко Владислав В’ячеславович, кандидат економічних наук, доцент, генеральний директор ТОВ «АТИЛОГ», патентний повірений;

Череп Алла Василівна, доктор економічних наук, професор, декан економічного факультету Запорізького національного університету, голова Запорізької обласної організації Всеукраїнської спілки вчених-економістів;

Чернявська Олена Валеріївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансової політики, грошового обігу і кредиту Полтавського університету економіки і торгівлі, голова Полтавської обласної організації Всеукраїнської спілки вчених-економістів;

Чернявський Петро Олексійович, кандидат економічних наук, директор КП «Інститут розвитку міста», голова Черкаської обласної організації Всеукраїнської спілки вчених-економістів;

Щелкунов Володимир Ігорович, доктор економічних наук, професор, президент Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати.

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Інституційний аналіз економіки.

2. Гносеологія економічних криз.

3. Суспільство споживання та його наслідки для майбутніх поколінь.

4. Час як головний економічний ресурс.

5. Макроекономіка: методологічні проблеми та новітні  підходи.    

6. Інформаційна економіка.

7. Інтелектуальна праця та інтелектуальний капітал як головні фактори економічного розвитку. 

8. Актуальні питання історії економічних вчень.  

9. Математичні методи та моделі в економічній теорії.

10. Поведінкова економіка.

11. Теорія раціонального вибору та теорія ігор.

12. Монетаризм та неокейнсіанство в сучасних економічних процесах.

 

ДО ВІДОМА СТУДЕНТІВ

Спеціальна секція «Конкурс студентських наукових доповідей»

В межах конференції заплановано спеціальну студентську секцію, яка буде працювати 28 березня 2015 року на базі Державного економіко-технологічного університету транспорту (м. Київ). Робота секції буде проходити у форматі конкурсу студентських наукових доповідей за тематикою конференції. За результатами конкурсу переможці отримають відповідні дипломи переможців (за I, II та III місця) та цікаві подарунки. Для студентів, які бажають прийняти участь лише в пленарному засіданні (27 березня) та роботі лише цієї секції-конкурсу (28 березня) організаційний внесок складає 150 грн. Тези доповідей оформлюються за загальними вимогами щодо оформлення матеріалів конференції та публікуються в загальному збірнику матеріалів конференції. Конкурс передбачає тільки безпосередню присутність доповідача, дистанційної форми не має! 

 

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Для включення у програму конференції  необхідно надіслати на електрону адресу оргкомітету [email protected]  до 18 березня 2015 року наступні матеріали:

·     заявку на участь у конференції, форма якої наведена нижче;

·     тези доповіді, відповідно до вказаних вимог;

·     фото чи скановану копію квитанції про сплату організаційного внеску.

Назви файлів мають бути підписані  відповідно до прізвища та ініціалів учасника (наприклад: Петренко І.В._Квитанція, Петренко І.В._Тези; Петренко І.В._Заявка; Петренко І.В._Монографія).

Оргкомітет протягом трьох-чотирьох днів після відправлення зобов’язується підтвердити надходження та прийняття матеріалів до публікування. Учасникам, які не отримали підтвердження, необхідно телефонним дзвінком або електронним запитом зв’язатись з оргкомітетом.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Мова тез: українська, англійська, російська. Обсяг тез – до двох сторінок  формату А4 без таблиць та рисунків! Кількість авторів – не більше двох.  Поля з усіх сторін  по 2 см. Міжстроковий інтервал – 1,5. Розмір абзацного відступу – 1,25 см. Шрифт - Times New Roman, 14. Посилання на джерела у відповідності до ДСТУ 7.1-84.

                                                                                              

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ:

 

Петренко Іван Васильович к.е.н., доцент

Харківський національний економічний університет, Україна

 

МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ ЕКОНОМІЧНИХ АГЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ІНВЕСТУВАННЯ

 

Процес глобалізації соціально-економічних відносин у загальному розумінні представляє .....

 

Список використаних джерел

 

 

СПЛАТА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ

Організаційний внесок при дистанційній участі у конференції становить 130 грн. До організаційного внеску входять: дистанційна участь у роботі конференції, програма конференції, сертифікат учасника конференції, збірка матеріалів конференції. При дистанційній формі участі учасникам конференції розсилаються матеріали конференції та сертифікати про участь у конференції «Новою поштою» за рахунок отримувача.

При безпосередній участі у конференції організаційний внесок становить 450 грн., в який входить програма конференції, сертифікат учасника конференції, збірка матеріалів конференції, кофе-брейки, участь в пленарному та секційних засіданнях, участь в урочистій вечері з нагоди відкриття конференції та інших заходах, які містяться в Програмі конференції.

Організаційний внесок для студентів при участі у секції-конкурсі становить 150 грн. До організаційного внеску входять: програма конференції, сертифікат учасника конференції, збірка матеріалів конференції, участь у секції-конкурсі та пленарному засіданні.

ВИДАННЯ КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ

За підсумками конференції планується видання колективної монографії «Теоретико-методологічні основи регулювання економічних процесів: від кризи до сталого розвитку». Сплата за участь у монографії: 50 грн./стор. Строк подання матеріалів до колективної монографії – до 18 березня 2015р. Мінімальний обсяг - 6 сторінок формату А4 українською мовою. Кількість авторів – не більше двох. На початку тексту, вище назви, праворуч –  ініціали та прізвище автора(ів), науковий ступінь і вчене звання (напівжирний). Поля з усіх сторін  по 2 см. Міжстроковий інтервал – 1,5. Розмір абзацного відступу – 1,25 см. Шрифт - Times New Roman, 14. Посилання на джерела у відповідності до ДСТУ 7.1-84. Розсилка монографії авторам «Новою поштою» за рахунок отримувача.

У разі авторської участі у виданні колективної монографії відповідна сума додається до сплати організаційного внеску.

Організаційний внесок за участь у конференції  та кошти на видання монографії сплачувати за наступними реквізитами:

СПД Самойленко Ірина Василівна

Ідентифікаційний номер 3163208847

 

 

 

 

Шепетівське відділення "Приват Банк" Хмельницька філія,

МФО 315405

 

 

 

 

 

р/р26002060390809

 

 

 

 

 

Призначення платежу (обов’язково): за участь у конференції «Економічна теорія: еволюція парадигми та революційні гіпотези», вказати прізвище та ініціали учасника. Без ПДВ.

 

Увага! Проживання та харчування учасники конференції сплачують самостійно або за рахунок організації, що їх відправила.

ЗАЯВКА

на участь  у роботі

Міжнародної науково-практичної конференції

«Економічна теорія: еволюція парадигми та революційні гіпотези»,

Прізвище, ім'я, по батькові _____________________________

Країна ______________________________________________

Науковий ступінь _____________________________________

Вчене звання _________________________________________

Місце роботи (навчання), посада ________________________

Тематичний напрямок конференції  (секція-конкурс)_______

Тема доповіді_________________________________________

Поштова адреса_______________________________________

Моб. тел. ____________________________________________

Е-mаіl_______________________________________________

Прохання зазначити з наступного переліку необхідне

Планую:

       виступити з доповіддю (до 10 хв.)

       взяти участь як слухач

       дистанційна участь

       взяти участь в конкурсі студентських наукових доповідей

Участь у монографії (так/ні, кількість сторінок)____________

Дата приїзду______________________

 

Контактна інформація:

Відповідальний секретар оргкомітету - Уляна Валеріївна Лаврик

E-mail: [email protected]        Тел.: +38 (095) 024 88 89

Інформація про інші наукові заходи ВСВЕ на офіційному сайті ВСВЕ: http://vsve.ho.ua

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook