Магістри спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (ОП «Облік і аудит») успішно пройшли виробничу практику

2 листопада 2022 року
   Виробнича практика з фаху є невід’ємною складовою освітнього процесу в Університеті та посідає центральне місце у підготовці здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. Студент магістратури в період практики завершує освітню складову ОПП, закріплює теоретичні знання безпосередньо у суб’єкта господарювання, набуває практичних навичок і досвіду організації облікових робіт, проведення внутрішнього контролю/аудиту, прийняття управлінських рішень за результатами оцінки діяльності, перевіряє свої наукові припущення, які успішно реалізує у магістерській кваліфікаційній роботі.
    Сучасний фахівець з обліку і оподаткування – це не лише фахівець з бухгалтерського обліку, а одночасно – бухгалтер-фінансист, бухгалтер-юрист, бухгалтер-менеджер, бухгалтер-аналітик. Випускник університету може своєю практичною роботою та вмінням орієнтуватися у ринковому середовищі, допомогти суб’єкту господарювання досягти фінансової стабільності та економічного зростання.
     Основними завданнями проходження практики є:
  • ознайомлення з діяльністю суб’єктів господарювання, що є базою виробничої практики з фаху;
  • здобуття навичок самостійної практичної діяльності з обраної спеціальності;
  • самостійне виконання завдань керівника практики з відповідних питань;
  • отримання нових знань, умінь і навичок під час виконання конкретних практичних завдань;
  • закріплення теоретичних знань, отриманих з дисциплін: «Організація бухгалтерського обліку», «Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами», «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством», «Внутрішній, зовнішній контроль та управління ризиками», «Електронний документообіг», «Професійна етика» тощо;
  • визначення напрямків вдосконалення за об’єктом дослідження по магістерській кваліфікаційній роботі.
   У відповідності до робочого навчального плану та наказів ректора «Про організацію практичного навчання студентів у першому семестрі 2022/2023 навчального року» від 11.07.2022 р. № 460, «Про направлення на виробничу практику у змішаному форматі» від 30.06.2022 р. № 735 «С», у період з 11 липня до 28 жовтня 2022 р. здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 "Облік і оподаткування"" ОП «Облік і аудит» другого року підготовки проходили виробничу практику з фаху на базі підприємств різної форми власності.
    Перед початком виробничої практики з фаху гарант магістерської програми д.е.н., проф. Калюга Є.В. спільно із завідувачем кафедри д.е.н., проф. Гуцаленко Л.В. та керівниками практики провели детальний інструктаж щодо алгоритму проходження практики в умовах воєнного стану, обговорили ключові питання написання і оформлення звіту за результатами практичної підготовки.
     1 листопада 2022 р. на кафедрі обліку та оподаткування відбувся захист звітів за результатами виробничої практики з фаху.
    Під час захисту здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОП «Облік і аудит» другого року підготовки презентували свої результати теоретико-прикладних досліджень, сформованих у процесі виконання основних пунктів програми виробничої практики з фаху, акцентуючи при цьому увагу на пропозиціях щодо вирішення актуальних питань за темами майбутніх магістерських кваліфікаційних робіт.
 
    Голова комісії ‑ доцент кафедри обліку та оподаткування Т.М. Слєсар та члени комісії – доценти кафедри О.М. Ганяйло, О.В. Данілочкіна та С.І. Дерев’янко, заслухавши представлені звіти й оцінивши презентативний матеріал, задали уточнюючі запитання.
     Своїми відповідями на запитання, участю у обговоренні дискусійних питань здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОП «Облік і аудит» другого року підготовки засвідчили достатній рівень теоретичних знань і практичної підготовки.
 
    Студенти довели наявність професійних умінь і навичок з фаху «Облік і оподаткування» для прийняття самостійних управлінських рішень, здатність вирішувати проблеми, пов'язані із управлінням сучасними організаціями в реальних соціально-економічних умовах. Проходження практики дало можливість поглибити професійні компетентності, необхідні для успішної роботи за обраним фахом.
     Атмосфера довіри, доброзичливості з боку НПП кафедри, додавала завзяття магістрам наполегливо, з ентузіазмом захищати звіти та ділитись досвідом проходження виробничої практики, висловлювати свої побажання та бачення щодо покращення діяльності підприємств.
    Члени комісії позитивно оцінили результати проходження виробничої практики з фаху і, відповідно, звіти як такі, що містять обґрунтовані висновки відповідно до визначених завдань та окресленої мети. В результаті всі студенти отримали незамінний досвід впровадження на практиці теоретичних знань.
      Бажаємо всім мирного неба та успіхів в написанні та успішному захисті магістерської кваліфікаційної роботи!

 

Світлана Дерев’янко, Тетяна Слєсар, Оксана Данілочкіна
доценти кафедри обліку та оподаткування

 

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook