Відкрита лекція з дисципліни «Економіка у тваринництві» як форма організації навчання у закладах вищої освіти

25 лютого 2019 року

  На сучасному етапі розвитку освіти в Україні загальне призначення відкритої лекції є формування у студентів орієнтовної основи для оволодіння знаннями, уміннями, навичками, їх позитивного ставлення до життєвих реалій, що вивчаються, смаку до науки та дослідницької діяльності.

 В межах навчальної дисципліни «Економіка у тваринництві» для студентів 4 курсу 25 лютого 2019 року завідувачем кафедри глобальної економіки, д.е.н., професором Наталією Вдовенко було проведено відкрите лекційне заняття на тему «Трудові ресурси, праця та її оплата на підприємствах».

 Назва теми лекції була лаконічною, конкретною, цікавою, відображала мету лекції. Правильно обрана і сформульована.

 

 Дана лекція стала однією з нетрадиційних лекцій, на якій студенти не лише дізналися про нове, але й уточнили, розширили, узагальнили, систематизували знання, які здобули самостійно у процесі навчання.


 Лекція мала діалогічний характер, студенти змінили позицію від пасивних слухачів лекції до співучасників. Таким чином, зріс рівень засвоєння інформації та впевненість студентів у своїх попередньо набутих знаннях.

 Лекцію супроводжував влучно підібраний різноманітний презентаційний матеріал, який включав статистичні, графічні та фотографічні дані із зазначеної тематики, що дозволило лекторові застосовувати прийоми розповіді, показу, характеристики, пояснення, коментування і зберегти стійку увагу слухачів протягом всього заняття.
 Лекція мала характерний високий науковий рівень викладеної інформації, яка має світоглядне значення, охоплювала значний обсяг систематизованої й методично опрацьованої сучасної наукової інформації, доказовість і аргументованість висловлюваних суджень, достатню кількість переконливих фактів, прикладів, текстів і документів, ясність викладення думок та активізацію мислення слухачів. При цьому лектор надала студентам можливість слухати, осмислювати й коротко записувати інформацію, а також на високому професійному рівні показала уміння встановити педагогічний контакт з аудиторією.
 На занятті були присутні науково-педагогічні працівники кафедри глобальної економіки економічного факультету, представники факультету тваринництва та водних біоресурсів, аспіранти. Заняття було проведене на високому педагогічному рівні й одержало схвальні відгуки.


 

Богач Лариса Володимирівна, 
кандидат економічних наук, 
старший викладач 
кафедри глобальної економіки

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook