Участь у науковій конференції представників кафедри біржової діяльності і торгівлі

2 жовтня 2018 року

      27-28 вересня 2018 року у Сумському національному аграрному університеті (СНАУ) відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний аграрний менеджмент: теорія, методологія, практика» у якій на пленарному засіданні з доповіддю «Тенденції розвитку електронної торгівлі на фондовому ринку» (27.09.2018р.) виступила завідувач кафедри біржової діяльності і торгівлі Національного університету біоресурсів і природокористування України, д.е.н., професор Резнік Надія Петрівна. Вона доповіла про результати наукових досліджень виконаних у співавторстві з к.е.н., доцентом Панкратовою Любов Леонтіївною у межах ініціативної теми кафедри.

     Для участі у конференції надійшли матеріали з усіх регіонів України, а також Польщі, Німеччини, Китайської Народної Республіки. До початку конференції було видано науковий фаховий журнал «Вісник Сумського національного аграрного університету. Економіка і менеджмент, № 6(67) за 2018 р.». Окрім доповіді Резнік Н.П. до нього (серед інших) ввійшли також статті за авторством к.е.н., старшого викладача кафедри біржової діяльності і торгівлі Слободяник А.М. «Роль спекуляцій на біржовому фондовому ринку» та магістрів кафедри Собко К.Г., Тисевича Є.В., Зіновєва М.О., Божка В.А., Бабака О.В. 


     Усього на пленарному засіданні було виголошено дванадцять доповідей, від представників Сумського державного університету, Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка, Полтавської державної аграрної академії, Львівського національного аграрного університету, Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова та інших провідних закладів вищої освіти. Після пленарного засідання науковці продовжили наукові дискусії у секціях за напрямами роботи конференції.

     Слід зазначити, що представлені і оприлюднені на конференції доповідей її учасників відзначалися різноманітністю тематики і викликали жвавий інтерес. Усі присутні оцінили високих фаховий рівень усіх представлених доповідей, їх актуальність на наукову значимість.
 
Валентина Яворська,
доцент кафедри біржової діяльності і торгівлі
Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)