Студенти магістратури економічного факультету успішно відзвітували на постерній конференції

15 листопада 2019, 0:10
13 – 14 листопада на економічному факультеті пройшла загальноуніверситетська постерна конференція.
13 листопада о 10:00 розпочала роботу загальноуніверситеться постерна конференція, яку відкрили роботи магістрів ІІ року спеціальності «Економіка» та «Прикладна економіка». Постерні роботи оцінювала комісія у складі завідувача кафедри підприємництва та організації агробізнесу М.М. Ільчука, завідувача кафедри економіки праці та соціального розвитку О.Ю. Єрмакова, завідувача кафедри економіки підприємства ім. І.Н. Романенка С.М. Рогач, завідувача кафедри глобальної економіки Н.М. Вдовенко, які відмітили високий ступінь охоплення широкого кола економічних проблем з використанням арсеналу сучасних наукових методів дослідження, а ґрунтовні висновки та пропозиції засвідчили високий рівень підготовки студентів та їх готовність до захисту магістерських робіт.
 
Активним учасником обговорення представлених результатів досліджень студентів був проректор з навчальної і виховної роботи Кваша С.М., який розповів студентам про вимоги, що висуваються університетом до магістерських робіт і закликав студентів думати, аналізувати роботи своїх колег та робити обґрунтовані висновки.

 

  
 

 

Комісія розглянула представлені постерні презентації студентів-магістрів та оцінила їх, а також звернула увагу студентів на сильні сторони проектів та вказали на недоліки.
 
 Високий рівень володіння матеріалом із теми досліджень продемонстрували: Василенко Євгеній, Мовчан Ірина, Селєзньова Богдана, Полинько Катерина, Полева Ольга.
 
За спеціальністю «Прикладна економіка» члени комісії відмітили роботи таких студентів:
Лактіонова Андрія - "Проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні на прикладі країн ЄС " (Керівник роботи - к.е.н., доц. Кірейцева О.В.);
Фетісової Ірини - "Державна регіональна політика економічного розвитку територій" (Керівник роботи - д.е.н., проф. Вдовенко Н.М.);
Войтової Руслани Сергіївни - "Моделювання економічних процесів діяльності суб'єктів господарювання на регіональному рівні" - (Керівник роботи - д.е.н., проф. Діброва А.Д.).

 

 

 
Магістри другого року навчання спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» у постерних презентаціях представили результати магістерських робіт в межах магістерських програм: «Корпоративні фінанси», «Податкове консультування», «Фінансова аналітика у сфері бізнесу», «Управління державними фінансами» та «Банківська справа».
 
 
 Комісія у складі: завідувача кафедри фінансів д.е.н., професора Давиденко Н.М., завідувача кафедри банківської справи та страхування, д.е.н., професора Худолій Л.М., доцента кафедри фінансів, к.е.н. Долженко І.І. та доцента кафедри банківської справи та страхування, к.е.н. Костюк В.А. розглянула та оцінила представлені постерні презентації студентів-магістрів, а також звернула увагу студентів на сильні та слабкі сторони проектів.
 
 
 
Комісією були відмічені найкращі роботи:
- магістерська програма «Управління фінансами підприємств» («Корпоративні фінанси»): Ходосов В., науковий керівник д.е.н., проф. Давиденко Н.М., тема роботи: «Вплив корпоративного управління на фінансову спроможність аграрного підприємства»;
- магістерська програма «Управління державними фінансами»Войцехівська С., науковий керівник к.е.н., доц. Негода Ю.В., тема роботи: «Інноваційний розвиток у фінансовій сфері»;
-   магістерська програма «Податкове консультування»: Черкас Т., науковий керівник к.е.н., доц. Долженко І.І., тема роботи: «Податкове планування в системі управління фінансами підприємств»;
- магістерська програма «Банківська справа»Митрофанова І., науковий керівник д.е.н., проф. Худолій Л.М., тема роботи: «Розвиток довгострокового кредитування аграрних підприємств».
 
Конференція продовжила свою роботу 14 листопада з 10:00 год. Свої роботи представили магістри спеціальності «Облік і оподаткування» за магістерськими програмами «Стратегічний облік і бізнес-соціальна аналітика» та «Облік, контроль, аналіз і оподаткування діяльності суб’єктів господарювання», які оцінювала комісія науково-педагогічних працівників кафедр Обліку та оподаткування й Статистики та економічного аналізу. Необхідно відмітити високий ступінь охоплення широкого кола облікових проблем з використанням інструменту сучасних наукових методів дослідження й ґрунтовні висновки та пропозиції засвідчили високий рівень підготовки студентів та їх готовність до захисту магістерських робіт.
 
 
Згідно із затвердженим графіком продовжили роботу конференції 64 студенти магістратури денної форми навчання спеціальності «Облік і оподаткування», із яких 42 особи виконували магістерські дослідження під керівництвом викладачів кафедри обліку та оподаткування, 22 – кафедри статистики та економічного аналізу.
 
На заході були присутні заступники декана економічного факультету М. Маршалок та Л. Воляк, завідувач кафедри статистики та економічного аналізу, професор І. Лазаришина, завідувач кафедри обліку та оподаткування, професор Є. Калюга, заступник начальника навчального відділу з магістерських програм О. Колеснікова, професор В. Савчук, професор Л. Гуцаленко, доценти Т. Куць, А. Чухліб, А. Музиченко, О. Симоненко, С.Дерев`янко, Л. Мельянкова, О. Данілочкіна, Т. Слесар, Т. Гуренко, Н. Кузик, В. Литвиненко, К. Шевчук, старші викладачі О. Криворот, Г. Германчук, Л. Рябенко.
 

  

  

 
Виступи магістрів супроводжувалися постерними презентаціями, які були розташовані в холі другого поверху навчального корпусу № 10. Захід носив дискусійний характер, де студенти разом з членами комісії та науковими керівниками обговорили актуальні питання гармонізації вітчизняного обліку до міжнародних стандартів, обліку, контролю, аналізу та оподаткування суб’єктів господарювання різних організаційно-правових форм, обліково-аналітичного забезпечення антикризового управління, напрями реалізації стратегії оптимізації витрат. Варто зауважити, що студенти відслідковують динамічні зміни законодавства у сфері обліку, контролю, аналізу та оподаткування.

 
За результатами оцінки змісту та оригінальності постерних презентацій, наявності елементів наукової новизни, доповідей магістрів, а також публікаційної активності відмічено найкращих:
кафедра обліку та оподаткування:
І. місце –Катерина Лозоцька (наук. керівник д.е.н., професор Є. Калюга).
ІІ місце – Оксана Ківель (наук. керівник К. Шевчук); Альона Сидоркіна (наук. керівник С. Дерев’янко).
ІІІ місце – Яна Барановська (наук. керівник Н. Кузик); Ольга Гавриленко (наук. керівник Т. Слєсар), Алла Миронюк (наук. керівник В. Литвиненко).
кафедра статистики та економічного аналізу:
І місце – Вікторія Вакуленко (наук. керівник к.е.н., доцент Т. Куць).
ІІ місце – Олена Олександрівна (наук. керівник А. Чухліб); Яна Лукіянчук (наук. керівники В. Савчук, Л. Воляк).
ІІІ місце – Алі Сеттаров (наук. керівник І. Лазаришина); Світлана Басиста (наук. керівник Т. Куць), Ірина Полишвайко (наук. керівник А. Чухліб).
 
Учасники конференції –магістри та науково-педагогічні працівники переконались, що проведення такої конференції надає можливість студентам здійснити обмін досвідом з виконання науково-дослідних робіт, підвищити свій науковий рівень фахового спрямування, вести публічні дискусії.
 
Також в цей же час магістри ІІ-го року навчання спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» представили постерні презентації, в яких висвітлили основні наукові здобутки своїх магістерських робіт.
Комісія у складі: Ільчука М.М., Солодкого М.О., Коновала І.А., Маршалка М.С. відзначила високий рівень представлених робіт.
 
 
 
Магістри обговорили дискусійні питання з членами комісії, у результаті комісія відзначила найкращі продемонстровані роботи:
«Інфраструктура ринку цінних паперів України: формування та розвиток» Волошина В., науковий керівник: к.е.н., професор Солодкий М.О.
«Інтернет-трейдинг на біржовому фондовому ринку» Бредюка С.Л., науковий керівник: к.е.н., доцент Яворська В.О.
«Розвиток малого підприємництва в аграрній сфері» Доценко К.  науковий керівник: к.е.н., доцент Маршалок М.С.
«Розвиток кооперації в системі виробництва та переробки молока» Левенець Я.  науковий керівник: к.е.н., доцент Любар Р.П.
«Бізнес-планування діяльності підприємства з виробництва продукції рослинництва» Баранова Я.  науковий керівник: к.е.н., доцент Коновал І.А.
  
 
Проведений захід був корисним для студентів-магістрів, оскільки дав їм змогу під іншим кутом зору поглянути на власний доробок, поділитися отриманими результатами, опанувати навички доповідача, які їм знадобляться не тільки під час основного захисту магістерських робіт, а й у майбутній професійній діяльності.
 
 
 
 
Леся Воляк,
заступник декана економічного факультету
 

  

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook