На економічному факультеті завершилися захисти випускних бакалаврських робіт

19 червня 2021 року
  18 червня 2020 року завершили свою роботу Екзаменаційні комісії із захисту бакалаврських робіт студентами денної форми навчання економічного факультету.
    Так зі спеціальності 051 «Економіка» до захисту було представлено 29 бакалаврських робіт, 071 «Облік і оподаткування» - 66 робіт, 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» - 52 кваліфікаційні роботи.
  Дослідження бакалаврів-економістів оцінювали професійна комісія: доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, професор кафедри економіки Олександр Юхимович Єрмаков (голова комісії), доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН України, завідувач кафедри організації підприємництва та біржової діяльності Микола Максимович Ільчук, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки Вікторія Володимирівна Байдала, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, гарант освітньо – професійної програми Людмила Михайлівна Степасюк, кандидат економічних наук, доцент Іван Андрійович Коновал (члени комісії).

    Відкрив роботу державної комісії із захисту бакалаврських робіт декан факультету Анатолій Дмитрович Діброва, який зачитав наказ ректора про створення комісії, а також розпорядження по деканату про допуск до захисту, а також побажав комісії плідної роботи, а студентам – успішного захисту своїх робіт.

 

 

   З 14.06.2021 р. по 18.06.2021 р. пройшли захисти бакалаврських кваліфікаційних робіт освітньо-професійної підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності «Облік і оподаткування» денної форми повного та скороченого термінів навчання.
 
   З вступним словом до студентів та комісії звернувся декан економічного факультету Діброва А.Д., оголосивши наказ ректора Станіслава Миколайовича Ніколаєнка про склад екзаменаційної комісії та побажавши студентам успішного захисту. Голова комісії – д.е.н., професор Лазаришина Інна Дмитрівна також приєдналась до вітальних слів, ознайомила студентів із регламентом проведення захисту бакалаврських кваліфікаційних робіт.
 
   Також до привітального слова долучилися фахівці з бухгалтерського обліку та випускники НУБіП України: Директор Всеукраїнського інституту права і оцінки, завідувач відділом обліку і оподаткування «ННУ «Інститут економіки», к.е.н., старший науковий співробітник Юлія Бездушна, виконавчий директор ГО «Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України» Юлія Шендерівська, бухгалтер ТОВ «Бюро Вин» Наталія Палагута, головний бухгалтер групи компаній «Кейнас» Василь Швець, провідний бухгалтер-аналітик ТОВ «Топ Клас» Оксана Малівська, лауреат рейтингу «Топ-10 фінансових директорів України» в 2020 р., фінансовий директор Консалтингової компанії EBS Аліна Мацюк, які розповіли про перспективи спеціальності «Облік і оподаткування», про необхідність постійного попиту на кваліфікованих спеціалістів з обліку і аудиту та наголосили про обов`язковість вступу в магістратуру для можливостей постійного кар`єрного росту.
 
 
    На захисті були присутні керівники бакалаврських робіт.
 
  Обрані теми були цікаві та різноманітні, присвячені актуальним питанням бухгалтерського обліку, аудиту та аналізу. Результати роботи візуалізувались таблицями, графіками, діаграмами, що давало можливість повніше розкривати зміст положень, винесених на захист. Захист бакалаврської роботи супроводжувався постерними презентаціями. З метою повнішого розкриття сутності бакалаврської кваліфікаційної роботи усім бакалаврам-випускникам ставилось декілька запитань, на які комісія отримувала ґрунтовні відповіді.
    За результатами захисту студенти отримали позитивні оцінки, з яких 38 % відсотків склали на оцінку «Відмінно», а 53 % на оцінку «Добре».
  Результати роботи екзаменаційної комісії показують, що професорсько-викладацький склад кафедри обліку та оподаткування і всіх кафедр економічного факультету готує висококваліфікованих бакалаврів спеціальності «Облік і оподаткування», які володіють глибокими теоретичними знаннями і практичними навичками з присвоєної кваліфікації.
 14 червня 2021 року розпочала свою роботу екзаменаційна комісія по захисту бакалаврських робіт студентами спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» у складі голови комісії завідувача кафедри фінансів Давиденко Надії Миколаївни та членів комісії завідувача кафедри банківської справи та страхування Худолій Любов Михайлівни, доцента кафедри фінансів, гаранта програми Негоди Юлії Володимирівни, доцента кафедри фінансів Скрипник Галини Олексіївни та доцента кафедри банківської справи та страхування Костюк Вікторії Анатоліївни.

   З вітальним словом до студентів та членів комісії звернувся декан економічного факультету Діброва Анатолій Дмитрович. Який побажав студентам на високому рівні представити результати своїх досліджень та вразити членів комісії ґрунтовними знаннями з обраної тематики дослідження.

  Голова комісії Давиденко Надія Миколаївна також приєдналася до вітальних слів. А також ознайомила студентів із регламентом проведення захисту бакалаврських робіт.

 

   На розсуд комісії студенти представили власні цікаві та різнопланові дослідження, зокрема розглядалися питання депозитної політики банків, розвитку добровільного страхування, оцінки фінансової діяльності підприємств, формування кредитного портфеля банків, оптимізації структури активів, кредитування малого та середнього бізнесу, розвитку банківського кредитування фізичних осіб та формування прибутку підприємств.
  Екзаменаційні комісії відмітили актуальність обраних тематик, високий рівень представлених досліджень та ґрунтовні знання майбутніх бакалаврів. Студенти продемонстрували глибокі знання з фахових дисциплін, набуті протягом навчання в університеті. 

   
Вітаємо студентів із успішним захистом та бажаємо їм нових звершень і досягнень!
Запрошуємо для продовження навчання у магістратуру.
 
Віталій Нагорний,
Леся Воляк,
заступники декана економічного факультету

 
Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook