Студенти магістратури найчисельнішого економічного факультету успішно відзвітували на постерній конференції

17 листопада 2017 року

     14-16 листопада на економічному факультеті пройшла загальноуніверситетська постерна конференція. 
    Роботи магістрів спеціалізацій «Економіка» та «Прикладна економіка» оцінювала комісія у складі завідувача кафедри економіки підприємства ім. І.Н. Романенка С. Рогач, завідувача кафедри підприємництва та організації агробізнесу М. Ільчука, завідувача кафедри глобальної економіки  Н. Вдовенко, які відмітили високий ступінь охоплення широкого кола економічних проблем з використанням арсеналу сучасних наукових методів дослідження, а ґрунтовні висновки та пропозиції засвідчили високий рівень підготовки студентів та їх готовність до захисту магістерських робіт.
    Доповідачі – магістри другого року навчання, які навчаються за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» освітніми програмами: «Банківська справа», «Корпоративні фінанси», «Фінансова аналітика у сфері бізнесу», «Податкове консультування» в холі навчального корпусу № 10 представили комісії результати своєї роботи та відповідали на запитання, які ставили їм члени комісії та колеги.

    Комісія у складі: завідувача кафедри фінансів Н. Давиденко, завідувача кафедри банківської справи О. Олійник-Данн, завідувача кафедри фіскальної політики і страхування Л. Худолій розглянула представлені постерні презентації студентів-магістрів та оцінила їх, а також звернула увагу студентів на сильні сторони проектів та вказала зауваження. 
    За спеціалізацією «Корпоративні фінанси» було відзначено роботу К. Лозовської «Інвестиційна привабливість аграрного сектору економіки України» (науковий керівник Н. Давиденко). В роботі розраховано інтегральний показник інвестиційної привабливості підприємства, запропоновано підприємству напрями використання інвестицій: оновлення сільськогосподарської техніки, закупівля і вирощування гібридних культур, оцінено інвестиційний клімат аграрного сектору Черкаської області. В роботі А. Восколович «Бюджетування в системі фінансового менеджменту аграрного підприємства». (науковий керівник Н. Давиденко) було складено бюджет для досліджуваного підприємства, змодельовані результати контролю бюджету в рамках відхилень за аналізом План-факт, запропоновано вдосконалювати процес бюджетування на підприємстві через застосування зовнішнього бенчмаркінгу, визначено курс розвитку підприємства.

    За спеціалізацією «Банківська справа» комісією було відзначено роботу Є. Козицької «Розвиток валютного ринку України» (науковий керівник Л. Аврамчук), в якій досліджено тенденції валютного ринку, виявлено перевищення продажу валюти над обсягами купівлі, запропоновано обмеження приросту обсягу грошової маси, забезпечення помірної девальвації гривні. Також була відзначена магістерська робота М. Левкович «Шляхи подолання негативного впливу раціонування кредиту фермерських господарств та домогосподарств в сільській місцевості» (науковий керівник О. Олійник-Данн), в якій студентка провела дослідження раціонування кредиту фермерських господарств та визначила основні його причини, запропонувала шляхи подолання кредитного раціонування, створення Фонду гарантування кредитів.

    У рамках спеціалізації «Податкове консультування» було відмічено роботу Д. Вінник «Офшорні центри в системі міжнародного оподаткування» (науковий керівник Л. Худолій). В дослідженні проаналізовано діяльність офшорних центрів, запропоновано запобігання втечі ухиленню від податків, подвійного оподаткування, посилення міжнародного співробітництва. 
     Також було відзначено магістерську роботу А. Кройтора «Податкове регулювання трансфертного ціноутворення у вітчизняній і зарубіжній практиці» (науковий керівник І. Долженко), в якій досліджено, що трансфертне ціноутворення є сферою регульованою податком на прибуток підприємств. Шляхами вдосконалення податкового регулювання трансфертного ціноутворення визначено концентрацію регуляторних механізмів у офісі «великих платників». Також досліджено динаміку зміни ВВП та прямої інвестиції у зарубіжні країни, запропоновано впровадження плану дій BEPS.

    У рамках спеціалізації «Фінансова аналітика у сфері бізнесу» було відзначено роботу А. Гурина «Управління фінансовими ресурсами підприємств агарного сектору» (науковий керівник Г. Скрипник), в якій розглянуто концептуальні засади управління фінансовими ресурсами підприємства, надано пропозиції щодо вдосконалення нарощення власних ресурсів підприємства через покращення якості управління діяльністю підприємства.

   Проведений захід був корисним для студентів, оскільки дав їм змогу під іншим кутом поглянути на власний доробок, поділитися отриманими результатами, опанувати навички доповідача, які їм знадобляться не тільки під час основного захисту магістерських робіт, а й у майбутній професійній діяльності.

      15 листопада представили постерні презентації, в яких висвітлили основні наукові здобутки своїх магістерських робіт. 
    Комісія випускової кафедри біржової діяльності і торгівлі у складі завідувача кафедри Н. Резнік, професора М. Солодкого та доцента В. Яворської оцінила роботу дванадцяти магістрів спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та виділила кращі презентації.
    У магістерській роботі «Ризик-менеджмент на біржовому фондовому ринку: стан та перспективи розвитку» Ю. Семенченко (науковий керівник В. Яворська) розглянула ефективні методи управління ризиками на фондових біржах, провела комплексний технічний та фундаментальний аналіз та наведела прогноз ринкової вартості акцій компанії Danone.
    У роботі «Алгоритмічна торгівля на біржових товарних ринках» В. Крижній (науковий керівник Н. Резнік) розглянув особливості алгоритмічного трейдингу, застосував моделювання алгоритмічних стратегій торгівлі на біржових платформах.

    Проведений захід показав високі результати роботи магістрів та надав змогу підготуватись до подальшого захисту магістерських робіт на кафедрі біржової діяльності і торгівлі у грудні 2017 року.
   Згідно із затвердженим графіком продовжили роботу конференції 75 студентів магістратури денної форми навчання спеціальності «Облік і оподаткування», із яких 48 осіб виконували магістерські дослідження під керівництвом викладачів кафедри обліку та оподаткування, 22 – кафедри статистики та економічного аналізу (магістерські програми «Облік, контроль та аналіз в управління діяльністю суб’єктів господарювання»; «Економічний контроль суб’єктів підприємницької діяльності»), 5 – кафедри фіскальної політики і страхування (магістерська програма «Податкове адміністрування»).

    На заході були присутні заступник декана економічного факультету А. Шиш, завідувачі кафедр: обліку і оподаткування − Є. Калюга, статистики та економічного аналізу ― В. Савчук, фіскальної політики і страхування ― Л. Худолій, професор кафедри обліку та оподаткування І. Лазаришина, доценти С. Дерев`янкоС. ТивончукН. КузикО. ГаняйлоІ. Мельниченко, В. Литвиненко, К. Шевчук, Н. Венгерук, старший викладач Г. Германчук.

    Виступи магістрів супроводжувалися постерними презентаціями, які були розташовані в холі другого поверху навчального корпусу № 10. Кожен студент представив результати своєї роботи, відповідав на запитання членів комісії та присутніх. Зокрема, порушувались питання гармонізації вітчизняного обліку до міжнародних стандартів, обліку, контролю, аналізу та оподаткування суб’єктів господарювання різних організаційно-правових форм. Варто зауважити, що студенти відслідковують динамічні зміни законодавства у сфері обліку та оподаткування, зокрема й актуальні зміни, якими передбачено з 2018 року удосконалення порядку застосування МСФЗ й приведення у відповідність ведення бухгалтерського обліку й складання фінансової звітності до вимог законодавства Європейського Союзу. Конференція носила дискусійний характер. Необхідно відмітити найбільш активних магістрів Миколу ЄсипчукаТетяну СтецюкВалентину Вовченко та Олександра Кривошея.

Віталій Нагорний,

заступник декана економічного факультету 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook