Успішно стартував навчальний процес здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

27 лютого 2023 року
   З 20 лютого 2023 року розпочали навчання здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 2022 року вступу.
  Цього семестру здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії вивчатимуть навчальні дисципліни циклу професійної підготовки основні та за вибором. Вільний вибір дає змогу кожному здобувачу вивчати навчальні дисципліни які пов’язані з тематикою дисертаційного дослідження.

  Здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії вивчатимуть обов’язкову дисципліну "Дослідження глобальних проблем в управлінні фінансами", яка забезпечує оволодіння теоретичними знаннями та отримання практичних навичок стосовно основних положень і результатів сучасних наукових досліджень проблем управління фінансами у глобальному фінансовому середовищі.

    Впродовж першого тижня здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» мали лекційне та практичне заняття з  дисципліни "Дослідженя глобальних проблем в управлінні фінансами", на  яких було сформульовано комплексне розуміння історії виникнення науки про глобальні проблеми управління фінансами.

    Із блоку вибіркових дисциплін аспірантами було обрано дисципліни: "Антикризове фінансове управління та фінансова безпека підприємства", "Міжнародне оподаткування", "Корпоративні фінанси", "Державний фінансовий контроль", "Фінанси природокористування" та "Аграрна політика в умовах глобалізації економіки".

    Метою навчальної дисципліни «Антикризове фінансове управління та фінансова безпека підприємств» є оволодіння теоретичними знаннями та отримання практичних навичок стосовно визначення сутності фінансової кризи підприємства, методичних підходів до розробки «правил ефективної поведінки» підприємств за умов кризового стану, аналізу шляхів запобігання і подолання кризи на підприємствах.

    Курс «Фінанси природокористування» спрямований на дослідження фінансових аспектів природокористування та навколишнього середовища. Вивчає як економічні процеси, пов’язані з природним середовищем, впливають на економічний розвиток, а фінансові інструменти можуть бути використані для досягнення сталого розвитку. Зокрема, фінансові механізми та інструменти, що використовуються для стимулювання ініціатив зі збереження природного стану навколишнього середовища, такі як податки на забруднення, кредити на екологічні проекти, створення ринку квот на шкідливі викиди тощо.
Знання, набуті під час вивчення дисципліни, допоможуть зрозуміти, як вибір певних стратегій управління природними ресурсами впливає на фінансовий стан підприємств, держави та економіки в цілому.

    Вибіркова дисципліна «Міжнародне оподаткування» передбачає вивчення фундаментальних основ міжнародного оподаткування, практики застосування угод про уникнення подвійного оподаткування та використання методів міжнародного податкового планування. В межах першої теми аспірантами було розглянуто особливості визначення предмета міжнародного оподаткування; протиріччя понять, які формують категорію «міжнародне оподаткування»; зв’язок категорії «податок» з інститутом «держава»; принципи міжнародного оподаткування.

   Вивчаючи дисципліну «Державний фінансовий контроль» здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії вивчатимуть методи та інструменти державного фінансового контролю, проблеми організації державного фінансового контролю в Україні; визначатимуть основні напрями розвитку та удосконалення системи державного фінансового контролю в Україні.

   Під час першого тижня занять в межах вивчення курсу лектор ознайомила аспірантів із структурою курсу, що представлений в elearn. Ознайомила з предметом, об’єктом та суб’єктами державного фінансового контролю. Визначили види, методи та форми державного фінансового контролю.

  Дисципліна «Корпоративні фінанси» формує комплекс знань з теорії і практики функціонування корпорацій, а також ознайомлення з механізмами управління корпоративними правами та фінансовим плануванням в корпораціях. На першому занятті аспіранти мали змогу ознайомитися із сутністю корпоративного управління та корпоративних фінансів, роллю акціонерних компаній у ринковій економіці й необхідності організації системи їх корпоративних фінансів; місця акціонерних компаній в економіці України та основних міжнародних стандартів і моделей корпоративного управління.

   «Аграрна політика в умовах глобалізації економіки» надає можливість майбутнім докторам філософії сформувати та розширити їх знання щодо практичного застосування теоретико-методологічних засад формування та реалізації аграрної політики держави, а також оцінювати ефективність застосування інструментів державного регулювання сільського господарства в умовах глобалізації економіки.
 

Юлія Негода,
професор кафедри фінансів

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook