До 70-річчя від дня народження засновника кафедри банківської справи Степана Кручка на економічному факультеті відбулися наукові слухання

31 грудня 2017 року

        70-річчю від дня народження знаного вченого економіста Степана Івановича Кручка колектив кафедри банківської справи присвятив наукові слухання, що зібрали вчених Василя Савчука, Олексія Гудзинського, Володимира Алексійчука, Василя Збарського, Миколу Солодкого, Наталію Вдовенко, Надію Рєзнік, Любов Худолій, Олександра Єрмакова, Анатолія Діброву, Сергія Квашу, учнів Степана Івановича представників бізнесу Володимира Мельничука, Інну Нідзельську, кращих представників його наукової школи Олексія Калівошка, Олену Жарікову, Олену Олійник-Данн, а також студентів і викладачів економічного факультету.

       В центрі їхньої уваги було відзначення наукових досягнень та подальшого розвитку наукової школи їхнього вчителя.
       Випускник економічного факультету Української сільськогосподарської академії, Степан Іванович Кручок (1947-2012) все своє життя в науці присвятив розвитку теоретичних і практичних аспектів питань іпотечного кредитування та оцінки нерухомого майна. А починалося все з диплому з відзнакою, який він отримав за спеціальністю «Економіка і організація сільськогосподарського виробництва». Але який з людини науковець, якщо вона не пройшла горнило виробництва? 
       Питання наукового майбутнього аж геть не цікавило молодого економіста. Бо проблем на виробництві йому вистачало: у 1973-1977 рр. Степан Кручок працював головним економістом радгоспу «Мічурінець» Вінницького спецтресту плодоягідних радгоспів Головсадвинпрому УРСР. Аж поки не відчув, що знань не вистачає так він став аспірантом УСГА, яку успішно закінчив. 
       Автор та співавтор 47 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. 4 наукових монографій та навчального посібника, Степан Кручок, аж ніяк не міг залишатися осторонь питань, що турбували суспільство. Він причетний до розробки низки законопроектів з питань фінансово-кредитної діяльності, розвитку кооперативного кредитування на селі, Земельного кодексу України, методики оцінки вартості земельних ділянок. 
       І ось зараз все це, об’єднане воєдино, стало предметом розгляду наукових слухань. В суспільстві є кілька думок про бачення земельної реформи, але ми, кому не байдуже майбутнє України, мусимо пам’ятати його думку: земля має належати тим, хто її обробляє. 
       Ідейна складова цього круглого столу дає можливість стверджувати що наступність поколінь наукової школи формує надійний кадровий резерв, а практична складова досліджень повинна використовуватися державними установами, бізнесом та підприємцями, розпочинаючи його роботу, зазначив проректор з навчальної і виховної роботи Сергій Кваша. Ми повинні пам’ятати та цінувати свою історію, вчених і викладачів які своєю невтомною працею прославляли наш університет, саме до таких належав і Степан Кручок. Очолюючи свого часу економічний факультет мені випала можливість бути свідком історії успіху талановитого науковця, який доклав багато зусиль для створення кафедри банківської справи, зібравши біля себе амбітну і перспективну молодь наполегливо і результативно реалізовував свої наукові розробки в низку законодавчих актів та прикладні методики, відмітив у своєму виступі Сергій Кваша.

       

       Декан економічного факультету Анатолій Діброва згадав ті часи коли Степан Іванович викладав у нього фінанси підприємств і відзначив нестандартні підходи, які застосовувалися під час навчального процесу це насамперед використання математичних моделей та порівняння економічних процесів із природними. А також наголосив на доступності С.І.Кручка для студентів, вмінні почути та розвинути їхній прихований потенціал, це давало можливість реалізовуватися молоді в науковій сфері.
       Всіх присутніх зворушив виступ доньки Степана Кручка, професора Наталії Васілєвскої (Університет імені Яна Кохановського в м.Кельци, Польща) адже для неї особисто ці наукові слухання нагадують спогади про Степана Івановича не лише як викладача та науковця, але і як батька, вона згадала приємні миті дитинства, свої студентські роки, перші кроки дорослого життя і відмітила що завжди відчувала його підтримку теплим словом, мудрою порадою а іноді суворим поглядом. Також Наталія звернулася до всіх присутніх, з проханням не забувати ні на мить про своїх рідних і близьких людей, знаходити час у своїх насичених графіках і більше спілкуватися, даруючи одне з одному часточку своєї душі.

       В своїй доповіді Олена Олійник-Данн, завідувач кафедри банківської справи, розповіла про життєвий шлях С.І.Кручка, також охарактеризувала основний вклад в науку і практику та розповіла про втілення його наукової спадщини в сучасних дослідженнях кафедри банківської справи. Було зазначено, що Степан Кручок був одним з фундаторів наукових досліджень з іпотеки в Україні. Ще в 1999р. він розробив та впровадив в навчальний процес дисципліну «Іпотечне кредитування», коли в країні майже не було з цього питання ні наукової, ні навчальної літератури. Згодом він написав монографію та навчальний посібник з іпотечного кредитування. С.І.Кручок був один із основних розробників численних законопроектів пов’язаних з іпотечним кредитуванням, значна кількість яких була прийнята Верховною Радою України. Зокрема, це Закони України «Про іпотеку», «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень», «Про оцінку земель». Він розробляє ряд унікальних методик щодо оцінки нерухомості. Зокрема, Природометрична модель «Український лан» та «Земельна рента», яка дозволяє провести експертну оцінку земельних ділянок з врахуванням всіх рентоутворюючих факторів. Тривалий час Степан Кручок співпрацював з державними та міжнародними інституціями, зокрема був радником Голови Держкомзему України та консультантом Світового банку. Степан Іванович був один із основних розробників «Дорожньої карти» управління процесом створення розвиненої фінансово-кредитної системи АПК. Результатом якої стала розробка чисельних законопроектів, таких як «Про Державну аграрну іпотечну установу», «Про Фонд земель державної власності», «Про використання державних земель з метою забезпечення випуску іпотечних цінних паперів», «Про іпотечні облігації», «Про фінансову гарантійну компанію агропромислового комплексу», «Про кооперативні банки». На жаль певні законотворчі зусилля С.І.Кручка так і не були реалізовані в життя. «Але ми віримо, знаємо і працюємо над цим щоб ті раціональні напрацювання, які були здійснені вченим, набули логічного завершення і реалізацію у практику для розбудови успішного українського суспільства» - зазначила Олена Олійник-Данн на завершення своєї доповіді.

       Володимир Мельничук, виконавчий директор ТОВ «Українські аграрні інвестиції», який захистив під керівництвом С.І.Кручка кандидатську дисертацію на тему «Фінансово-економічні аспекти експертної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення», розповів про втілення наукових поглядів Степана Івановича в його практичну діяльність в агробізнесі. Зокрема, йому неодноразово в пригоді ставала, розроблена С.І.Кручком Природометрична модель «Український лан» для оптимізації земельних площ в агропідприємстві.

       Яна Пашук, студентка магістратури спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» НУБіП України виступила з доповіддю на тему «Система гарантування кредитів для малих і середніх підприємств аграрної сфери», яка є продовженням напрацювань С.І.Кручка в напрямі створення кредитної гарантійної компанії для агропідприємств.

       Віктор Михайлович Ніколаєнко, який очолював департамент фінансово-кредитної політики Міністерства аграрної політики та продовольства України та мав тісну співпрацю зі С.І.Кручком щодо розробки «Дорожної карти» управління процесом створення розвиненої фінансово-кредитної системи АПК. Віктор Михайлович відзначив про особливий талант Степана Кручка щодо комплексного розуміння процесів, пов’язаних зі створенням фінансово-кредитної системи аграрного сектору економіки України та продукуванням високого рівня законопроектів, прийняття яких забезпечило б підвищення доступу до фінансування аграрних підприємств, особливо малих та середніх розмірів.

      

       Микола Олександрович Євдокимов, керівник один з департаментів Державного агентства земельних ресурсів України за часи значної активності С.І.Кручка, відзначив високий професіоналізм Степана Івановича та вміння продукувати нормативно-правові акти з питань іпотеки та земельних відносин на високому рівні.

       Василь Савчук, завідувач кафедри статистики та економічного аналізу НУБіП України відзначив про високий рівень педагогічної майстерності Степана Івановича, вміння зацікавити студента в здобутті знань. Відмітив, що Вінничина дала Україні такого славетного науковця. А також звернувся до студентів, щоб використовували надані їм можливості в тісному спілкуванні з викладачами та переймали їх досвід.

 

       Анна Кравченко, старший викладач кафедри біржової діяльності і торгівлі НУБіП України, яка захистила під керівництвом С.І.Кручка кандидатську дисертацію на тему «Основні шляхи оптимізації кредитних ставок в процесі довгострокового кредитування аграрних підприємств» поділилася з учасниками круглого столу про свої наукові результати, а також про його прекрасні людські якості свого наукового керівника, такі як виваженість, добропорядність, доброзичливість. 
       На завершення учасники наукових слухань запропонували оргкомітету круглого слолу узагальнити виступи доповідачів і підготувати збірку матеріалів слухань та передати до музею історії економічного факультету зібраний кафедрою, друзями, рідними матеріал про засновника кафедри банківською справи, вмілого педегога, талановитого науковця Степана Кручка.

 

 

 

        Олексій Муравський

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій