Вчена рада економічного факультету: підсумки та завдання на новий навчальний рік

31 серпня 2016 року

     30 серпня 2016 р. відбулося розширене засідання вченої ради економічного факультету за участю всіх науково-педагогічних працівників, на яке завітав ректор університету Станіслав Ніколаєнко

     Порядок денний засідання розпочався із доповіді декана факультету Анатолія Діброви про підсумки діяльності науково-педагогічного колективу економічного факультету в 2015-2016 н. р. та завдання на новий навчальний рік. Доповідач звернув увагу на результати цьогорічної вступної кампанії на економічному факультеті: прийнято на денну форму навчання 213 бакалаврів (у т.ч. 59 на контрактну форму навчання), 198 магістрів (у т.ч. 30 на контрактну форму навчання). На заочну форму навчання – 185 бакалаврів ( у т.ч. 179 на контрактну форму навчання), 155 магістрів ( у т.ч. 111 на контрактну форму навчання). При загальному зменшенні державного замовлення на 77 осіб на перший курс ОС «Бакалавр» денної форми навчання в порівнянні з плановими показниками, ситуацію вдалося стабілізувати за рахунок збільшення державного замовлення на підготовку фахівців ОС «Магістр» та чисельності контрактників особливо заочної форми навчання.

Изображение

     Декан провів детальний аналіз якості освітнього процесу, науково-дослідницької та міжнародної діяльності, розвитку матеріально-технічної бази факультету. Анатолій Діброва в своїй доповіді наголосив, що пріоритетом розвитку університету і факультету є підвищення якості освітнього процесу. Показник якості навчання в середньому на факультеті за результатами зимової та літньої екзаменаційних сесій 2015-2016 н.р. склав 52% або 531 студенти склали сесію на «5» і «4». Середній бал студентів досяг на рівні 4,0. Було зазначено, що студенти четвертого курсу економічного факультету в травні 2016 р. успішно пройшли внутрішню перевірку рівня знань з професійно-орієнтованих дисциплін з використанням бази тестових завдань, розміщених на навчально-інформаційному порталі (Moodle, Elearn). Водночас декан зазначив про недостатність наповнення бази електронних навчальних курсів на факультеті та зупинився на результатах анонімного он-лайн опитування студентів

     За результатами участі у Всеукраїнській студентській олімпіаді 2015-2016 н. р. нагороджені: студентка 4 курсу Тищенко Світлана дипломом II ступеня з напряму підготовки «Облік і аудит» та студентка 4 курсу Наконечна Наталія дипломом III ступеня з дисципліни «Економіка природокористування». Студентка економічного факультету Модла Катерина нагороджена дипломом II ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі науки «Бухгалтерський облік аналіз та аудит». 

     Аналіз наукової діяльності факультету показав, що на економічному факультеті більшість професорів (докторів наук) має високий рівень h-індексу. Протягом 2015-2016 н. р. науково-педагогічними працівниками економічного факультету підготовлено та видано 3 підручники, 16 навчальних посібників, 231 методична розробка. На факультеті активно працюють студентські наукові гуртки, щорічно проводяться науково-практичні конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених, друкуються збірники наукових праць. У відповідності з новим переліком наукових спеціальностей проведена робота з ліцензування підготовки докторів філософії за 4 спеціальностями. Ефективність підготовки аспірантів на економічному факультеті за 2014-2016 р. складає 51,2%. Науковцями економічного факультету протягом 2016 року виконувалось 4 науково-дослідних тем на суму 625,4 тис. грн. Зараз іде підготовка до Міжнародної науково-практичної конференції «Аграрна політика України в умовах глобальних продовольчих та фінансово-економічних викликів» присвячена 65-річчю економічного факультету, яку заплановано провести у жовтні 2016 року. Для покращення якості наукової діяльності економічного факультету, директор НДІ економіки і менеджменту, д.е.н., професор Микола Талавиря вважає, що необхідно підвищувати кількісні та якісні показники наукових публікацій викладачів, докторантів, аспірантів і студентів в іноземних рейтингових журналах, у т.ч. тих, що індексуються в науково-метричних базах, а також активізувати роботу науково-педагогічних працівників щодо залучення фінансових ресурсів в т.ч. від державних і вітчизняних комерційних структур, міжнародних грантів на проведення наукових досліджень у проектах програми ЄС з наукової мобільності, досліджень та інновацій «Horizont 2020».

     В рамках програми «Голосіївська ініціатива – 2020» на економічному факультеті проводиться активізація та диверсифікація міжнародної діяльності через залучення до навчання іноземних студентів, укладено Угоду Erasmus + KA107 Exchange program University of Hohenheim, Germany програма мобільності навчання і стажування викладачів. На економічному факультеті діють 3 міжнародних проекти, що подані під грантові програми фінансування, а також подано 2 заявки на участь у навчальних проектах від НУБіП України в 2016 році. У 2015 році економічним факультетом укладено Угоду про подвійні дипломи з факультетом економічних наук Варшавського університету наук про життя. За останні роки 13 викладачів факультету пройшли стажування в університетах США. Щороку декілька викладачів також проходять стажування в університетах ЄС. Як наслідок, на даний час значна частина науково-педагогічних працівників має сертифікати про рівень володіння мови. На економічному факультеті в середньому 32% від загальної кількості дисциплін викладаються англійською мовою. Високий рівень володіння іноземною мовою та фаховою підготовкою дозволяє студентам продовжувати навчання на відповідних програмах у зарубіжних університетах. Цього року 14 студентів факультету навчалося в зарубіжних університетах. Студенти факультету мають можливість пройти виробниче стажування на підприємствах країн ЄС. Зокрема, в 2016 р. 136 студентів факультету пройшли виробниче стажування в Німеччині. Для покращення міжнародної діяльності на економічному факультеті необхідно розвивати подальшу співпрацю із зарубіжними університетами-партнерами за програмами “подвійних дипломів” (SGGW-WULS, Словацький аграрний університет), організовувати набір на програми підготовки ОС «Бакалавр» та «Магістр» для іноземних студентів.

     Доповідач під час виступу також зосередив увагу на матеріально-технічному забезпеченні економічного факультету. Протягом останніх 2 років усі лекційні та переважна більшість семінарських аудиторій оснащено мультимедійним обладнанням. Спільно з батьками студентів деканатом економічного факультету капітально відремонтовано силами студентської бригади 7 кімнат в гуртожитку №10 для студентів-першокурсників. Навчальний процес на економічному факультеті забезпечують 7 комп’ютерних навчальних класів. Також декан зазначив про реалізацію режиму жорсткої економії, в тому числі електроенергії та на потребі в якісній зміні профорієнтаційної роботи через закріплення факультету за відповідною областю, а кафедр відповідно – за адміністративними районами, необхідності проведення математичної олімпіади серед випускників шкіл на базі факультету кафедрою вищої математики протягом вересня 2016 р., посилення співпраці з бізнесом та виробництвом.

    Підсумовуючи свій виступ, Анатолій Діброва наголосив: у 2016/2017 навчальний рік буде напруженим і складним та він переконаний, що факультетська команда, яка буде працювати за принципом рівнонапруженості, злагоджено та дружньо, а також за підтримки адміністрації університету, ради роботодавців зможе виконати завдання поставлені рішенням університетської вченої ради та подолати проблеми.

     

     Активну участь в обговоренні звіту декана взяли завідувачі кафедр Микола Ільчук, Любов Худолій, Юлія Іванова, Євгенія Калюга, Світлана Рогач, які позитивно оцінили роботу факультету, ділилися власним досвідом та висловлювали пропозиції. Студент магістратури Максим Клименко поділився своїми позитивними враженнями від навчання та компетентність викладачів на економічному факультеті. 

    Підсумовуючи роботу розширеного засідання вченої ради економічного факультету, ректор Станіслав Ніколаєнко висловив сподівання щодо виконання стратегічних завдань поставлених серпневим засіданням вченої ради НУБіП України. 

     На завершення декан економічного факультету ознайомив науково-педагогічний колектив з програмою проведення Дня знань. Вчена рада економічного факультету схвалила проект рішення та рекомендувала до друку навчально-методичну літературу.

Лариса Олійник,
секретар Вченої ради, доцент

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook