На економічному факультеті відбулись захисти магістерських робіт

12 грудня 2018 року

З 4 по 11 грудня 2018 року на економічному факультеті працювали екзаменаційні комісії по захисту магістерських робіт освітнього ступеня «Магістр» спеціальностей "Економіка", "Фінанси, банківська справа та страхування" "Облік і оподаткування", "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" денної форми навчання.

Екзаменаційні комісії під головуванням професорів Калюги Є.В (спеціальність «Облік і оподаткування»), Давиденко Н.М. (спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»)  Рогач С.М. (спеціальність «Економіка»), Шинкарук Л.В. (спеціальність "Економіка" (Прикладна економіка), Ільчука М.М. ("Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" (Біржова діяльність) організовано в доброзичливій атмосфері провели захисти магістерських робіт. 170 студентів-випускників представили перед екзаменаційними комісіями результати своїх досліджень та успішно захистили магістерські роботи. Усім їм присвоєно освітній ступінь магістра за відповідними спеціальностями.

Так, 06 грудня 2018. завершила роботу Екзаменаційна комісія по захисту магістерських робіт студентами денної форми навчання економічного факультету із напряму підготовки «Економіка». До захисту було представлено 31 магістерська робота.

  

 

   Дослідження магістрів-економістів оцінювали професійна комісія: доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства ім. Романенка Світлана Михайлівна Рогач (голова комісії), доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН України, завудувач кафедри підприємництва та організації агробізнесу Микола Максимович Ільчук, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки праці та соціального розвитку Олександр Юхимович Єрмаков, кандидат економічних наук, доцент Іван Андрійович Коновал (члени комісії).
     Відкрив роботу державної комісії із захисту магістерських робіт декан факультету Анатолій Дмитрович Діброва, який зачитав наказ ректора про створення комісії, а також розпорядження по деканату про допуск до захисту, а також побажав комісії плідної роботи, а студентам – успішного захисту своїх робіт. На захист також завітали члени експертної акредитаційної комісії Баюра Дмитро Олександрович професор кафедри економіки підприємств Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор економічних наук, професор та  Гринчуцький Валерій Іванович – завідувач кафедри економіки підприємств і корпорацій Тернопільського національного економічного університету, доктор економічних наук, професор.

  

А вже 7 грудня 2018 р. завершила роботу Екзаменаційна комісія по захисту магістерських робіт студентами денної форми навчання економічного факультету за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування». До захисту було представлено 46 магістерських робіт. Дослідження магістрів-фінансистів оцінювали професійна комісія: доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів Надія Миколаївна Давиденко (голова комісії), доктор економічних наук, професор, завудувач кафедри фіскальної політики та страхування  Любов Михайлівна Худолій, кандидат економічних наук, доцент Галина Олексіївна Скрипник,  кандидат економічних наук, доцент Анатолій Васильович Фурса (члени комісії). Відкрив роботу державної комісії із захисту магістерських робіт декан факультету Анатолій Дмитрович Діброва, який зачитав наказ ректора про створення комісії, а також розпорядження по деканату про допуск до захисту, а також побажав комісії плідної роботи, а студентам – успішного захисту своїх робіт. На захист також завітали члени екпертної акредиатційної комісії  спеціальності "Фінанси, банківська справа та страхування"  

 

Тематика магістерських робіт відповідала обраним спеціалізація: «Корпоративні фінанси», «Податкове консультування», «Фінансова аналітика у сфері бізнесу», «Банківська справа».

        Обрані теми були цікавими та різноманітними, зокрема розглядалися питання управління фінансами державних підприємств, антикризове фінансове управління підприємств, управління доходами підприємства, бюджетування в системі фінансового менеджменту аграрного підприємства, фінансовий контролінг на підприємстві, фінансова стійкість страхової компанії, особливості формування бюджетів територіальних громад України, формування місцевих бюджетів в Україні, казначейське обслуговування бюджетів України, оптимізація оподаткування на підприємстві, податкове регулювання трансфертного ціноутворення у вітчизняній та зарубіжній практиці, офшорні компанії в системі міжнародного оподаткування, розвиток валютного та кредитного ринку України, розвиток споживчого кредитування в Україні, розвиток системи електронних платежів банку, управління власним капіталом банку, управління кредитним портфелем банку, банківське кредитування малого бізнесу в аграрній сфері, депозитні ризики в банківській діяльності.

 

 

Також 08 грудня 2017р. завершила роботу Екзаменаційна комісія по захисту магістерських робіт студентами денної форми навчання економічного факультету із спеціальності «Облік і оподаткування». До захисту було представлено 75 магістерських робіт.

Дослідження магістрів-обліковців оцінювала професійна комісія: завідувач кафедри обліку та оподаткування, д.е.н., професор Калюга Є.В., професор кафедри обліку та оподаткування д.е.н., професор Лазаришина І.Д., к.е.н., доцент кафедри обліку та оподаткування Олійник С.О.

   Відкрив роботу державної комісії із захисту магістерських робіт декан факультету Анатолій Дмитрович Діброва, який зачитав наказ ректора про створення комісії, а також розпорядження по деканату про допуск до захисту, а також побажав комісії плідної роботи, а студентам – успішного захисту своїх робіт.

   10 грудня 2018 року працювала професійна Екзаменаційна комісія, яка  оцінювала дослідження магістрів спеціальності "Прикладна економіка": доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту Лідія Василівна Шинкарук (голова комісії), доктор економічних наук, професор, завудувач кафедри глобальної економіки Наталія Михайлівна Вдовенко, кандидат економічних наук, доцент Олена Василівна Кірейцева та кандидат економічних наук, старший викладач Лариса Володимирівна Богач (члени комісії). Було представлено 13 магістерських робіт

 Членами комісії із захисту відмічено, що студенти демонструють глибокі знання з фахових дисциплін, набуті протягом навчання в університеті. 

21 грудня випускникам уже вручать дипломи магістра. 

Вітаємо студентів із успішним захистом та бажаємо їм нових звершень і досягнень!

 

В. Нагорний,
заступник декана
 

  

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook