Розпочато осінній цикл відкритих лекцій на економічному факультеті

13 жовтня 2023 року
     Відповідно до наказу ректора НУБіП України від 22.08.2023 р. № 786 та затвердженого графіку проведення відкритих лекцій на економічному факультеті за перший місяць навчального процесу було проведено 5 відкритих лекційних занять науково-педагогічними працівниками факультету.
    21 серпня 2023 року доктор економічних наук, професор кафедри статистики та економічного аналізу Лазаришина Інна Дмитрівна провела відкриту online-лекцію з дисципліни «Контроль та оцінка результатів діяльності» на тему «Бухгалтерський облік як інформаційна база прийняття управлінських рішень» для 16 студентів 2 курсу денної форми навчання ОС «Магістр» факультету аграрного менеджменту.
    На лекції були присутні: декан економічного факультету Діброва А.Д., заступник декана, доцент Воляк Л.Р., в.о. зав. кафедри статистики та економічного аналізу, доцент Музиченко А.О., професор кафедри обліку та оподаткування Гуцаленко Л.В., професор кафедри статистики та економічного аналізу, професор Савчук В.К., доценти кафедри Чухліб А.В., Куць Т.В., Макарчук О.Г., Гузь М.М., та відповідальна особа від факультету для здійснення контролю за якістю надання освітніх послуг, в.о. завідувача кафедри банківської справи та страхування, доцент Костюк В.А.
    Відкрита лекція професора Інни Лазаришиної отримала схвальну оцінку студентів і науково-педагогічного персоналу, представників деканату економічного факультету НУБіП України.
 

   23 серпня 2023 року відбулася відкрита лекція в.о. завідувача кафедри банківської справи та страхування, доцента Костюк Вікторії Анатоліївни з дисципліни «Гроші і кредит» для 25 студентів 1 СТ та 2 курсу ОС «Бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» на тему: «Походження та суть грошей».
     На лекції були присутні: заступники декана економічного факультету, доценти Воляк Л.Р. та Нагорний В.В., д.е.н., професор кафедри фінансів Негода Ю.В., викладачі кафедри банківської справи та страхування професор Худолій Л.М., доценти Файчук О.В., Муравський О.А., Жарікова О.Б., Мамчур Р.М.
      Лекція викладена в логічній послідовності, що є зрозумілою і доступною для сприймання студентами.
 
      12 вересня 2023 року відбулася відкрита лекція кандидата економічних наук, доцента кафедри статистики та економічного аналізу Воляк Лесі Романівни з дисципліни «Вступ до фаху» на тему «Університетська освіта України в контексті Болонського процесу» для 23 студентів ОС «Бакалавр» 1 курсу спеціальності «Облік і оподаткування» освітніх програм «Аналітичне і обліково-правове забезпечення бізнесу» та «Облік і аудит».
    На лекції були присутні: в.о.завідувача кафедри статистики та економічного аналізу, к.е.н., доц. Музиченко А.О., д.е.н., проф. Лазаришина І.Д., заступники декана економічного факультету, проф. Негода Ю.В., доц. Нагорний В.В., доценти кафедри статистики та економічного аналізу Гузь М.М., Макарчук О.Г., Чухліб А.В., Шиш А.М. та відповідальна особа від факультету для здійснення контролю за якістю надання освітніх послуг, в.о. завідувача кафедри банківської справи та страхування, доцент Костюк В.А.
      Лекція надихнула студентів на активну участь у формуванні своєї освітньої траєкторії та розвитку у міжнародному освітньому середовищі.
    19 вересня 2023 року відбулася відкрита лекція кандидата економічних наук, доцента кафедри обліку і оподаткування Шевчук Катерини Віталіївни з дисципліни «Фінансовий облік» на тему: «Облік розрахунків з оплати праці і соціального страхування персоналу» для 18 студентів 3 курсу ОС «Бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Аналітичне та обліково-правове забезпечення бізнесу»
     На лекції були присутні: в.о.завідувача кафедри обліку та оподаткування к.е.н., доц. Литвиненко В.С., д.е.н., проф. Гуцаленко Л.В., д.е.н., проф. Калюга Є.В., заступник декана економічного факультету, доц. Воляк Л.Р., доценти кафедри обліку та оподаткування Боярова О.А.Данілочкіна О.В., Ганяйло О.М., Гуренко Т.О.,  Дерев’янко С.І., Мельянкова Л.В., Слєсар Т.М., к.е.н., ст. викладач Миськів Л.П. та відповідальна особа від факультету для здійснення контролю за якістю надання освітніх послуг в.о. зав. кафедри банківської справи та страхування Костюк В.А.
      Студенти відмітили цікаві практичні приклади щодо проведення розрахунку виплат працівникам за середнім заробітком.
   22 вересня 2023 року кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки Рубан Ольга Олександрівна провела відкриту лекцію з дисципліни з дисципліни «Соціальна відповідальність бізнесу» для 25 студентів 3 курсу ОС «Бакалавр» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на тему: «Формування відносин бізнесу із зовнішніми організаціями на засадах соціальної відповідальності».
    На відкритій лекції були присутні: завідувач кафедри економіки, професор Байдала В.В., професор кафедри фінансів Негода Ю.В., гарант ОП «Економіка підприємства», доцент кафедри економіки Степасюк Л.М., доценти кафедри економіки Нагорний В.В., Гаврилюк І.П., Балан ОД., Чередніченко О.О., Гуцул Т.А., старший викладач Коваленко Л.В., асистент Якимовська А.В. та відповідальна особа від факультету для здійснення контролю за якістю надання освітніх послуг в. о. завідувача кафедри банківської справи та страхування Костюк В.А.
       Колеги та студенти оцінили проведену лекцію як таку, що прочитана на високому рівні.

      Середній бал оцінювання якості проведення відкритих лекцій викладачами за 100-бальною шкалою становив 99; 98; 98 98; 97%, що є високим показником. Лекції були проведені на високому, методичному рівні з використанням сучасних технічних засобів навчання.
     Студенти також високо оцінили відкриті лекції викладачів. В більшості випадків вони не мали зауважень. Одним із побажань студентів було збільшити кількість відеоматеріалів прочитаних лекцій.
    Перед лекціями всі викладачі розмістили на дошці оголошень факультету та на сайтах кафедр тему, місце та час проведення лекцій: https://nubip.edu.ua/node/132220, https://nubip.edu.ua/node/132225, https://nubip.edu.ua/node/133333, https://nubip.edu.ua/node/133572, https://nubip.edu.ua/node/133728,
  Після проведення усіх лекцій відбулося обговорення результатів на засіданнях кафедр та оприлюднено на сайті університету https://nubip.edu.ua/node/132335, https://nubip.edu.ua/node/132709, https://nubip.edu.ua/node/134245, https://nubip.edu.ua/node/133953; https://nubip.edu.ua/node/135180.
       Всі анкети викладачів та студентів були проаналізовано та передано до навчальної частини.
 

ВІкторія Костюк,
відповідальна від економічного факультету
для здійсненням контролю за надання освітніх послуг

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook