Захист магістерських кваліфікаційних робіт за спеціальністю 071 "Облік і оподаткування" студентів денної форми навчання

9 грудня 2021 року

 

 На економічному факультеті відбувся захист магістерських кваліфікаційних робіт студентів зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної форми навчання.

До складу комісії, яка була створена наказом ректора увійшли: голова комісії - завідувач кафедри статистики та економічного аналізу, доктор економічних наук, професор Лазаришина І.Д. та члени комісії: завідувач кафедри обліку та оподаткування, доктор економічних наук, професор Гуцаленко Л.В., доктор економічних наук, професор кафедри обліку та оподаткування Калюга Є.В., кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та оподаткування Мельянкова Л.В. та секретаря екзаменаційної комісії к.е.н., доцента кафедри обліку та оподаткування Деревянко С.І.

З вітальним словом до студентів та членів комісії звернувся декан економічного факультету д.е.н., професор Діброва Анатолій Дмитрович, який побажав студентам на високому рівні представити результати своїх досліджень та вразити членів комісії ґрунтовними знаннями з обраної тематики дослідження.

Голова комісії Лазаришина Інна Дмитрівка також приєдналася до вітальних слів та ознайомила студентів із регламентом проведення захисту магістерських кваліфікаційних робіт.

До захисту було допущено 24 студенти здобувачі ОС «Магістр», магістерські кваліфікаційні роботи яких отримали позитивні рецензії, пройшли перевірку на плагіат, попередній захист на кафедрі та студенти приймали участь у постерній презентації.

Студенти продемонстрували набуття ними фахових компетентностей щодо володіння категорійно-понятійним та аналітично-дослідницьким апаратом, вмінь обґрунтовувати результати дослідження, формулювати авторські висновки і пропозиції. Значна кількість студентів Здобувачі ОС «Магістр» за тематикою своїх досліджень розробили економетричні моделі.

На розсуд комісії студенти представили власні цікаві та різнопланові дослідження, зокрема розглядалися питання обліку і внутрішнього контролю з трансфертного ціноутворення в умовах євроінтеграційних процесів України, операцій пенсійного забезпечення за національним і міжнародним законодавством, єдиного соціального внеску, податку на доходи фізичних осіб, розрахунків з бюджетом за прямими та непрямими податками, методики складання звітності у відповідності до вимог вітчизняних та міжнародних стандартів, аналізу фінансового стану підприємства. 

 

Комісія відзначила, що всі магістерські кваліфікаційні роботи виконані на актуальну тематику, мають логічну структуру та досить вдале обґрунтування висновків. За змістом роботи відповідали назві, поставленій меті і завданням. У роботах проведені теоретичні узагальнення, здійснені аналітичні розрахунки на матеріалах досліджуваних підприємств та внесені пропозиції, які мають практичну значимість.

 

Виконані роботи свідчать про досить високий рівень застосування здобутих теоретичних та практичних знань, вміння самостійно вирішувати наукові та практичні задачі.

Студенти на досить високому науково-практичному рівні представили результати своїх досліджень і впевнено відповідали на поставлені запитання не лише членів комісії, а й декана економічного факультету А.Д. Діброви, який взяв участь у роботі екзаменаційної комісії.

Студенти продемонстрували глибокі теоретичні знання, отримані в аудиторіях, та практичні навички, здобуті протягом піврічної практики в провідних вітчизняних агрокомпаніях в умовах реального виробництва під керівництвом менторів. Саме така співпраця між університетом і бізнесом дозволила студентам обрати та успішно виконати роботи на актуальні теми для своїх досліджень.

Голова та члени комісії залишилися задоволені ступенем підготовки магістерських кваліфікаційних робіт, рівнем виконання презентацій, змістовними, чіткими доповідями випускників та «жвавою» дискусією.

Оголошуючи результати захисту магістерських кваліфікаційних робіт голова екзаменаційної комісії відмітила високий рівень підготовки, актуальність дослідження та глибокі практичні знання. Побажала випускникам подальших звершень і досягнень, а також висловила щирі сподівання зустрітися в стінах нашого університету в якості майбутніх роботодавців.

Від імені випускників Охай Валерія, Кобзар Юлія та Дмитрик Михайло висловили зворушливі слова вдячності всьому професорсько-викладацькому складу за допомогу, підтримку та розуміння впродовж усіх років навчання в університеті.

 

Щиро вітаємо магістрів денної форми навчання з важливою подією всього студентського життя – здобуттям освітнього ступеня «Магістр» зі спеціальності «Облік і оподаткування» та бажаємо неймовірної життєвої наснаги в побудові успішної карєри!

 

Світлана Деревянко

доцент кафедри обліку та оподаткування

 
 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook