Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України

30 вересня 2017 року

 

Викладачі кафедри фінансів проф. Давиденко Н.М. та доц. Титарчук І.М. на запрошення завідувача кафедри фінансів Київського національного університету ім. Тараса Шевченка д.е.н., професора Лютого І.О. прийняли участь у ХІV Міжнародній науково-практичній конференції «Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України», що проходила 28-29 вересня.

Метою конференції було обговорення та пошук розв’язків проблем сучасної фінансової науки, налагодження контакту із вченими з різних країн, обмін дослідницьким досвідом. Зокрема, на конференції були присутні проф. Бурмістров А (Норвегія), проф. Дж. Гроссі (Швеція), проф. Т. Халдма (Естонія), проф. М. Войводе та Н. Руффе (Німеччина), проф. Г. Бедіанашвілі (Грузія).

На конференції були висвітлені наступні основні тематичні напрями:
- фінансова політика та ефективність функціонування бюджетної системи України;
- корпоративні фінанси та конкурентоспроможність національної економіки;
- світові тенденції та розвиток національного фінансово – кредитного ринку в умовах фінансової глобалізації;
- національні фінансові системи в умовах посилення глобалізаційних процесів.

 
 
 

    Завідувач кафедри фінансів НУБіП України проф. Давиденко Н.М. виступаючи на пленарному засіданні зазначила: «якщо уважно подивитися на структуру ВВП за 2016 рік, то можна помітити, що частка сільського господарства досягла позначки 11,7%. Наразі сільське господарство активно розвивається, незважаючи на кризу в країні. Проте сільське господарство може розвиватися чи існувати взагалі виключно на земельних угіддях, а земля в сільському господарстві просторово обмежена і штучно не відтворюється. Тому обов'язковою умовою розширеного відтворення в сільському господарстві є раціональне використання землі і проведення заходів щодо її відтворення, шляхом збереження її родючості та екологічної придатності.
     Для того, щоб зберегти та поліпшити родючість землі, необхідним є відповідне фінансове забезпечення. Механізм фінансового забезпечення відтворення землі є досить складним і недостатньо дослідженим. Можливими джерелами отримання коштів для фінансового забезпечення відтворення землі сільськогосподарського призначення, на думку проф. Давиденко Н.М., є:
- прибуток;
- амортизаційні відрахування;
- кошти від реалізації вживаних основних засобів;
- кошти від емісії акцій; банківський кредит;
- форфейтинг;
- іпотечний кредит;
- державний кредит;
- іноземний кредит;
- облігаційні позики;
- аграрні розписки;
- операційний та фінансовий лізинг;
- інвестиційний податковий кредит;
- дотації, гранти, субвенції.
     Проте, з можливих джерел фінансового забезпечення відтворення землі, на практиці майже жодне не використовуються в Україні, особливо в аграрних підприємствах. Проф. Давиденко Н.М. запропонувала на державному рівні зобов’язати всіх суб’єктів господарювання, незалежно від організаційно–правової форми, фінансово забезпечувати відтворення оброблюваних ними земель; розробити стратегію фінансового забезпечення відтворення землі на макрорівні; сприяти забезпеченню стабільної економічної ситуації в країні для залучення інвестицій в аграрний сектор, і, зокрема, на відтворення землі; звільнити від оподаткування ту частину земель, до якої застосовується природне оновлення (чисті пари)».

 
 
 
 
Доцент кафедри фінансів,
Негода Ю.В.

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook