На економічному факультеті відбулася 70-та науково-практична студентська конференція «Соціально–економічний розвиток агропромислового виробництва України».

25 листопада 2016, 15:00

24 листопада 2016 року відбулася ювілейна 70-та науково-практична студентська конференція «Соціально–економічний розвиток агропромислового виробництва України».
Мета заходу – залучення студентів до науково-практичної дискусії, стимулювання і підтримка наукової діяльності економічної спільноти.


 

З вітальним словом до присутніх звернувся співголова конференції – декан економічного факультету проф. Діброва А.Д., який окреслив проблемні напрямки дослідження та щиро привітав присутніх з початком роботи конференції та побажав плідної роботи та цікавих наукових дискусій.

Далі конференція продовжила свою роботу на секційних засіданнях.

Секція І "Економіка і організація агробізнесу в Україні" під керівництвом д.е.н. проф. Рогач С.М., д.е.н. проф. Ільчука М.М., д.е.н. проф. Єрмакова О.Ю. секретар секції к.е.н., доц. Томашевська О.А.,  результатом роботи секції було опубліковано 100 тез доповідей учасників, та відбулися публічні виступи 22 студентів. Учасники конференції з неприхованою цікавістю слухали та обговорювали доповіді.

    

Секці ІІ " Конкурентоспроможність аграрного сектору в умовах функціонування Зони вільної торгівлі з Європейським Союзом" під керівництвом д.е.н. проф. Вдовенко Н.М.,секретар секції к.е.н., доц. Коробова Н.М. На секційному засіданні виступили 19 студентів. Учасники конференції з неприхованою цікавістю слухали та обговорювали доповіді.

 

Секція ІІІ «Фінансово-кредитне забезпечення та страховий захист аграрного сектору економіки України» під керівництвом д.е.н. проф. Худолій Л.М., д.е.н. проф. Давиденко Н.М., д.е.н. проф. Олійник-Данн О.О. секретар секції к.е.н., доц. Скрипник Г.О., зібрала понад 125 учасників, які підготували цікаві постери за результатами своїх досліджень.

 
  

На секційному засіданні виступили 22 студенти. Учасники конференції з неприхованою цікавістю слухали та обговорювали доповіді.

  

 

 

 Схваливши основні результати наукових доповідей учасників конференції, зібрання відзначило їх актуальність, ґрунтовність, наукове та практичне значення, а також високу якість досліджень.

Секція IV "Розвиток обліку, оподаткування, аудиту та аналізу в умовах міжнародної інтеграці" під керівництвом д.е.н. проф. Калюги Є.В, д.е.н. проф. Савчука В.К., секретар секції к.е.н., асис. Воляк Л.Р. На секційному засіданні виступили 14 студентів. Учасники конференції з неприхованою цікавістю слухали та обговорювали доповіді.

  

Доповіді учасників визвали жваву дискусію та інтерес. Як результат було схвалено основні результати наукових доповідей учасників конференції, зібрання відзначило їх актуальність, ґрунтовність, наукове та практичне значення, а також високу якість досліджень.

Секція V "Розвиток біржової торгівлі в системі євроінтеграційних процесів" під керівництвом к.е.н. проф. Солодкого М.О., д.е.н. проф. Резнік Н.П., секретар секції к.е.н., ст.викладач Слободник А.М. На cекційному засіданні було представлено 26 виступів.

Секція VI "Економіко-математичні методи в фахових дослідження" Голова секції: к.ф-м.н. доц. Іванова Ю.І., секретар - ст. викладач Ружило М.Я. На секції було представлено 18 студентських доповідей. Всі учасники взяли активну участь в науковій дискусії та обговоренні, отримавши позитивне схвалення. 

Підводячи підсумки студентської конференції декан економічного факультету Анатолій Діброва відзначив високий рівень підготовки студентів до цієї події. При розподілі призових місць критеріями оцінювання були виступи студентів, відповіді на запитання та рівень володіння матеріалом дослідження, рівень підготовки презентацій. Усі учасники конференції отримали збірники праць приурочені до цієї конференції. Слід відзначити, що у всіх доповідях відчувалось бажання студентів обґрунтувати та основні важелі, які б допомогли позитивним зрушенням агропромислового виробництва України, її економічного зростання.

Першою звітувала про результати проведеного секційного відділення "Економіка і організація агробізнесу в Україні" д.е.н., проф. Рогач С.М., яка відзначила високий рівень підготовки студентів до цієї події. 

1 місце Савченко Ю.К 4 курс, спеціальність економіка підприємства; науковий керівник Балан О.Д


2 місце Семінський А.А 4 курс, спеціальність економіка підприємства; науковий керівник Рогач С.М


2 місце Демиденко М.С 1 курс МАГ, спеціальність економіка підприємства; науковий керівник Коновал І.А


3 місце Черкас Т.С 3 курс ФіК, спеціальність економіка підприємства; науковий керівник Коваленко Л.В


3 місце Іванчук О.Л 1курс МАГ, спеціальність економіка підприємства; науковий керівник Гуцул Т.А


3 місце Дробітько Н.В 1 курс МАГ, спеціальність економіка підприємства; науковий керівник Рогач С.М

Звітуючи про 2 секцію конференції "Конкурентоспроможність аграрного сектору в умовах функціювання зони вільної торгівлі з Європейським Союзом" д.е.н., проф. Вдовенко Н.М. відзначила високий рівень підготовки студентів та цікаві презентації. 

І місце – Валькевич Тетяна Василівна
ІІ місце – Ісса Карина Ферасівна
ІІ місце – Мальчик Наталія Олегівна

ІІІ місце – Бабошина Ольга Михайлівна
ІІІ місце - Гуржій Поліна Василівна
ІІІ місце - Клименко Євгеній Вячеславович

      

Худолій Л.М., звітуючи про результати проведеного секційного відділення, відзначила високий рівень підготовки студентів до цієї події.

      На секції було обговорено важливі проблеми децентралізації влади та її фінансового забезпечення, розвитку державних місцевих фінансів, бюджетного дефіциту, державного регулювання, механізмів податкового регулювання, оптимізації оподаткування підприємств, офшорних центрів в системі оподаткування, управління державним боргом та серія досліджень, присвячених страхуванню і розвитку його видів.
 

За результатами обговорення були визначені переможці:
І місце отримав студент магістратури 1 року навчання Клименко Максим Вікторович із доповіддю «Розвиток механізму податкового регулювання доходів громадян» науковий керівник к.е.н, доц. Лабенко О.М.

 

ІІ місце отримали студентка магістратури 1 року навчання Вінник Дарія Олександрівна із доповіддю «Офшорні центри в системі міжнародного оподаткування», науковий керівник д.е.н, проф. Худолій Л.М., студент 4 курсу спеціальності «Фінанси і кредит» Ганнич Дмитро Анатолійович із доповіддю «Формування капіталу акціонерного товариства», науковий керівник д.е.н, проф. Давиденко Н.М.


Щодо секції 5 "Розвиток обліку, оподаткування, аудиту та аналізу в умовах міжнародної інтеграції" звіт роботи секції та результати найкращих доповідей оголосила д.е.н., проф. Калюга Є.В.

І місцеВовченко В. М. ОС «Магістр» спеціальність «Облік і аудит»1 курс 3 група, тема доповіді "Удосконалення обліку фінансових результатів" науковий керівник к.е.н., доцент Ганяйло О.М.


ІІ місцеЗолотуха Р. А.  ОС «Бакалавр» напрям підготовки «Економічна кібернетика» 3 курс група 1403, тема доповіді "Статистичне дослідження забруднення атмосферного повітря" науковий керівник к.е.н., асистент Воляк Л. Р.


ІІ місце Поцілуй Ю. О. ОС «Бакалавр» напрям підготовки «Облік і аудит» 4 курс 7 група, тема доповіді "Особливості відображення виплат працівникам у податковій звітності" науковий керівник к.е.н., доцент Боярова О.А.

ІІІ місце Шпак М. О. ОС «Бакалавр» напрям підготовки «Облік і аудит» 4 курс 4 група, тема доповіді "Актуальні проблеми та шляхи покращення обліку розрахунків з покупцями та замовниками" науковий керівник к.е.н., доцент Дерев’янко С.І.

ІІІ місцеБевз Т. Ю. ОС «Магістр» спеціальність «Адміні-стративний менеджмент» (специфічні категорії) 1 курс 2 група, тема доповіді "Оцінка впровадження інноваційних технологій у свинарстві на прикладі фермерського господарства Manfred Mühlbergers Schweine-Betrieb)" науковий керівник к.е.н., доцент Кирилюк О.Ф.

ІІІ місце – Клименко Є.О. ОС «Бакалавр» напрям підготовки «Економічна кібернетикка» 3 курс група 1403, тема доповіді "Аналітична оцінка і прогноз розвитку ринку молока" науковий керівник к.е.н., асистент Воляк Л. Р.

Всі інші учасники були нагороджені Почесними Грамотами.

Звітуючи про 5 секцію конференції "Розвиток біржової торгівлі в системі євроінтеграційних процесів" д.е.н., проф. Резнік Н.П. відзначила високий рівень підготовки студентів та цікаві презентації. 

1 місце - Кірган О.С. магістр 2 р. навчання Біржова діяльність

2 місце - Вітюк М.П. ОіА

2 місце - Скопінська Ж.В. магістр 2 р. навчання Біржова діяльність


3 місце - Степанченко О.В. магістр 1 р. навчання Підприємництво, торгівля та біржова діяльність


3 місце - Онищенко Ю.А. магістр 2 р. навчання Біржова діяльність


3 місце - Вербіцька Ю.М. магістр 2 р. навчання Біржова діяльність


Секція 6 "Економіко-математичні методи в фахових дослідженнях"

І місце – Єрохіна Євгенія Андріївна

ІІ місце - Хрінюк Олена Русланівна
ІІ місце - Кармазіна Карина Вячеславівна

ІІІ місце – Гісем Андрій Володимирович
ІІІ місце – Городницький Андрій Іванович
ІІІ місце – Дерій Андрій Андрійович

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook